به­ منظور رعایت دستورالعمل­های بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کووید 19 (کرونا)، این جلسه بدون هرگونه مهمان برگزار خواهد شد.­­­

 

 

 

کشف مولفه هاي بازآفريني شناختي - رفتاري تعادل کار زندگي و بررسي تأثير سنگين باري نقش برآن

(موردمطالعه: اعضاي هيأت علمي متأهل دانشگاه هاي دولتي شمال شرق کشور)

 

ارائه کننده: سّيد مجتبي هاشميـان

 

اساتيد راهنما: دکتر فريبرز رحيم نيا

دکتر مجتبي پورسليمي

 

استاد مشاور: دکتر محمّدمهدي فراحي

 

اساتيد داور: دکتر احمدعلي خائف الهي

دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر يعقوب مهارتي

 

نماينده ي تحصيلات تکميلي: دکتر علي شيرازي

 

زمان: ساعت 12 روز شنبه 1399/03/31

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته