انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده علوم اداری و اقتصادی

به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی و با هدف اقتصادی نمودن فعالیت های حوزه سلامت و توسعه منابع مالی و خلق ثروت و بهره گیری از قابلیت های دانشکده علوم اداری و اقتصادی، تفاهم نامه همکاری میان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده علوم اداری و اقتصادی منعقد گردید. در این تفاهم نامه موارد مورد علاقه طرفین پیش بینی شده است، از جمله:

- همکاری در برگزاری دوره های آموزشی

- اجرای طرح های پژوهشی

- برگزاری همایش های مرتبط با فرهنگ سازی قابلیت های نسل چهارم در حوزه سلامت

- همکاری در عرصه استفاده از فناوری های دیجیتال در حوزه سلامت

- انجام مطالعات تطبیقی و آینده پژوهی

 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده