RSS
تقدیر جناب اقای مهمانپرست سفیر ایران در لهستان از خانم پرفسور گریزینا مسئول برگزاری دوره در دانشگاه ورشو
تقدیر جناب اقای...
جزئیات دانلود
تقدیر جناب اقای مهمانپرست سفیر ایران در لهستان از خانم پرفسور گریزینا مسئول برگزاری دوره در دانشگاه ورشو
تقدیر جناب اقای...
جزئیات دانلود
برگزاری دوره در دانشگاه ورشو
برگزاری دوره در...
جزئیات دانلود
 
 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده