Article Title Author(s) Publication Date
بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمتMahmood Hoshmand
pattern of india's economic development and its relevance for iranMahmood Hoshmand1991-4
مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان)Mostafa Salimifar2000-3
نگرشی بر مبانی نظریه باشگاههاMohammad Ali Falahi2000-9
آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایرانMasuod Homayounifar2001-4
راهبردهای توسعه اشتغال در استان خراسانMohammod Hossin Mahdavi Adeli2001-4
نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاریMasuod Homayounifar2001-4
بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدماتMahin Dokht Kazemi2001-7
اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردیMasuod Homayounifar2001-10
تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایرانMostafa Salimifar2002-3
مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پستهMostafa Salimifar2002-3
بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370Mostafa Salimifar2002-8
Estimation of Natural Gas Demand Function in Tehran\'s householdsMohammad Reza Lotfalipour2003-3
مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355Mostafa Salimifar2003-3
بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370Taghi Ebrahimi Salari2003-8
بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375Hadi Qavami2003-9
بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدیHadi Qavami2004-1
شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایرانAli Akbar Naji Meidani2004-2
بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنانMohammad Reza Lotfalipour2004-3
آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایرانAli Akbar Naji Meidani2004-6
برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایرانMohammad Ali Falahi,Ali Cheshomi2004-7
محاسبه هسته تورم در ایرانAli Cheshomi2004-7
علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامیMohammad Reza Lotfalipour2004-10
بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسانMohammad Reza Lotfalipour2004-11
اثر الحاق به WTO بر صنایع غذایی استان از نگرش مدیرانMohammad Reza Lotfalipour2005-1
شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازیMahmood Hoshmand2005-3
به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خریدAli Cheshomi2005-4
تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمانMahmood Hoshmand2005-6
برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL)Mohammad Ali Falahi2005-9
بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهانMahin Dokht Kazemi2005-9
بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسانMostafa Salimifar2005-11
بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندرانMasuod Homayounifar2005-12
ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایرانMohammad Ali Falahi2005-12
موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقرMostafa Salimifar2006-1
سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان)Mostafa Salimifar2006-1
تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایرانMahmood Hoshmand2006-2
ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی)Mohammad Ali Falahi2006-3
Evaluation of Economic Science Methodology TheoriesSayyed Ali Akbar Razmi2006-3
بررسی مقایسه‌ ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق ‌بگیر در نقاط شهری ایرانHadi Qavami2006-5
ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایرانMohammad Reza Lotfalipour2006-8
تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویاMohammad Reza Lotfalipour2006-8
توسعه دانایی و عملکرد اقتصادیMahmood Hoshmand2006-10
الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی وMohammad Ali Falahi2006-10
تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسانMostafa Salimifar2006-12
تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکوMahmood Hoshmand,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2007-2
تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سری‌های زمانی و هم جمعی در اقتصادایرانSayed Mahdi Mostafavi2007-3
بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشورMahmood Hoshmand2007-4
بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECDMohammad Ali Falahi2007-4
تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاریMahin Dokht Kazemi2007-6
بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزیMohammad Reza Lotfalipour2007-10
Study of Urban Drinking Water Tariffs and its Effect on Water Consumption PatternNarges Salehnia,Mohammad Ali Falahi2007-10
ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه های پیشروMohammod Hossin Mahdavi Adeli2007-10
بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایرانSayed Mahdi Mostafavi2007-11
بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایرانMasuod Homayounifar2007-11
بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایرانMasuod Homayounifar2007-12
تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشورMostafa Salimifar2007-12
بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستیMasuod Homayounifar2008-2
بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2008-3
بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاهMasuod Homayounifar2008-4
تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکاتMahmood Hoshmand,Mohammad Ali Falahi2008-4
measuring private sector satisfaction from economic management of public sectorMahdi Khodaparast Mashhadi2008-4
بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهدHadi Qavami,Mohammad Reza Lotfalipour2008-6
تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسانMostafa Salimifar2008-6
حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربیSeyed Saeed Malek sadati2008-6
رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوبMahmood Hoshmand2008-6
استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایعMahmood Hoshmand2008-7
کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستاییMasuod Homayounifar2008-7
کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارسMasuod Homayounifar2008-7
تأثیر حکمرانی خوب بر اساس شاخص های بانک جهانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخبSeyed Saeed Malek sadati2008-9
نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایرانAbbas Ali Lotfi2008-9
تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسطMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2008-10
مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسانAhmad Sabahi2008-11
ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمهMohammad Reza Lotfalipour2008-11
روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966)Mostafa Salimifar2008-12
مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini,Ali Akbar Naji Meidani2009-1
اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدیMohammad Ali Falahi2009-3
بررسی سیستم‌های حمل‌ و نقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلتMahmood Hoshmand2009-3
برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایرانMasuod Homayounifar2009-4
ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والسNarges Salehnia,Mohammad Ali Falahi2009-4
تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه )Ahmad Sabahi2009-5
قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور)Mohammad Ali Falahi,Narges Salehnia2009-5
بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگMahin Dokht Kazemi2009-6
سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضویMahmood Hoshmand2009-6
نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ )Mostafa Salimifar2009-6
نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعیMahmood Hoshmand2009-7
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایرانMohammod Hossin Mahdavi Adeli2009-7
برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضاMahmood Hoshmand2009-8
تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایرانMasuod Homayounifar2009-9
‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزیMohammad Reza Lotfalipour2009-9
ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)Ahmad Sabahi2009-10
تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی)Sayyed Ali Akbar Razmi,Seyed Mohammad Javad Razmi2009-10
بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران)Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2009-11
نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادارMahmood Hoshmand2009-11
بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایرانMohammad Reza Lotfalipour2009-12
آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آنMohammad Reza Lotfalipour2010-1
اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته)Taghi Ebrahimi Salari2010-1
اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توسMohammad Reza Lotfalipour2010-1
تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکوMahmood Hoshmand,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2010-1
سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالیMostafa Salimifar2010-1
تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادیMahdi Khodaparast Mashhadi,Mahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2010-2
شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان و تحلیل مقایسه ای با سایر استان های کشورMahmood Hoshmand2010-2
اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادیAhmad Sabahi,Seyed Saeed Malek sadati2010-3
گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایعMahmood Hoshmand2010-3
مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلMostafa Salimifar2010-3
بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکوMasuod Homayounifar2010-4
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسانNarges Salehnia,Mohammad Ali Falahi2010-6
تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکاMahmood Hoshmand2010-6
مقایسه ی رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی و دولتی در سیستم بانکداری ایران با استفاده از مدل میشراSayed Mahdi Mostafavi2010-6
تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب)Ahmad Sabahi2010-7
تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیتMasuod Homayounifar2010-7
شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادیMasuod Homayounifar2010-7
بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایرانMohammad Reza Lotfalipour2010-8
مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی هاMohammad Reza Lotfalipour2010-8
بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتینMostafa Salimifar2010-9
کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانسMostafa Salimifar2010-9
برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDLMostafa Karimzadeh2010-9
بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادیMahmood Hoshmand2010-9
بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386)Ali Akbar Naji Meidani,Mohammad Ali Falahi2010-9
بررسی کارآمدی اصلاح قیمت های نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاریMohammod Hossin Mahdavi Adeli2010-9
نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادیNarges Salehnia2010-9
بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)Masuod Homayounifar2010-10
زکات باطنی از دیدگاه فقهیMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2010-12
انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2010-12
بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان های ایرانMohammad Ali Falahi2010-12
بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی هاMahmood Hoshmand2010-12
تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلوییMohammod Hossin Mahdavi Adeli2010-12
رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایرانMostafa Salimifar,Seyed Mohammad Javad Razmi2010-12
سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدینMahmood Hoshmand2010-12
مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهرانMohammod Hossin Mahdavi Adeli2010-12
اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آنMostafa Salimifar2011-1
اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایرانMasuod Homayounifar2011-1
بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادلهMostafa Karimzadeh2011-1
تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایرانMohammad Reza Lotfalipour2011-1
روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Ali Akbar Naji Meidani2011-1
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سودMohammad Ali Falahi2011-2
بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایرانMostafa Salimifar2011-3
اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایرانSeyed Mohammad Javad Razmi,Hadi Qavami,Mohammad Reza Lotfalipour,Hadi Qavami2011-3
بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاسMostafa Salimifar2011-3
بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایرانAli Cheshomi2011-3
تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار)Mahmood Hoshmand2011-3
عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایرانMahmood Hoshmand2011-3
نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آنMohammod Hossin Mahdavi Adeli2011-3
اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضویMostafa Salimifar2011-4
بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایرانMehdi Behname2011-4
بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایرانMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2011-5
بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایرانMostafa Karimzadeh2011-6
بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهدMahdi Khodaparast Mashhadi,Mostafa Salimifar2011-6
تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانیMostafa Karimzadeh2011-6
دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمانMahdi Khodaparast Mashhadi2011-6
موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایرانMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2011-6
بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایرانMasuod Homayounifar2011-7
بررسی رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوبSeyed Mohammad Javad Razmi2011-7
مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهدMahdi Khodaparast Mashhadi2011-7
مقایسه رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD : یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلیMohammod Hossin Mahdavi Adeli2011-7
آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای مناMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi2011-8
ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتاMohammad Ali Falahi,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mostafa Salimifar2011-8
موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایرانMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini,Seyed Saeed Malek sadati2011-8
صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهریMostafa Salimifar2011-9
مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پولMostafa Salimifar2011-9
اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهدMahdi Khodaparast Mashhadi2011-9
بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)Mohammad Reza Lotfalipour2011-9
تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86Mostafa Salimifar,Seyed Saeed Malek sadati2011-9
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایرانMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2011-11
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعاتMohammad Ali Falahi2011-12
مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEPMahmood Hoshmand2011-12
بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه »Mohammad Reza Lotfalipour2012-1
قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفرNarges Salehnia2012-1
مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادیMahin Dokht Kazemi,Mostafa Salimifar2012-2
بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاریAli Akbar Naji Meidani,Mahin Dokht Kazemi2012-3
تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایرانMahmood Hoshmand2012-3
تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزیMahmood Hoshmand2012-3
بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانیMahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Ali Falahi,Mostafa Salimifar2012-5
پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسیNarges Salehnia2012-5
تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادلهAli Cheshomi2012-6
بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایرانMohammod Hossin Mahdavi Adeli2012-6
بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالیMahdi Khodaparast Mashhadi2012-6
بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آنMohammad Reza Lotfalipour2012-6
اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایرانMohammod Hossin Mahdavi Adeli2012-7
ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادیMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini,Mohammad Ali Falahi2012-8
ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایرانHassan Tahsili,Mostafa Salimifar2012-9
بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86Mostafa Salimifar2012-9
بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزیMahdi Khodaparast Mashhadi2012-9
بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایرانMohammad Reza Lotfalipour2012-9
بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال )Taghi Ebrahimi Salari2012-9
بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علیMahmood Hoshmand2012-9
تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنلMasuod Homayounifar2012-9
تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایرانMahmood Hoshmand2012-9
رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایرانMahmood Hoshmand2012-9
ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایرانMostafa Salimifar2012-10
آیا مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک کارتل است؟Mohammad Ali Falahi2012-11
بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)Mohammad Ali Falahi,Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2012-11
بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایرانMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2012-11
ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایرانMasuod Homayounifar2012-12
بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2012-12
ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلوییMohammad Ali Falahi2013-1
تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لولهMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Ali Falahi2013-1
بررسی تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیرMahmood Hoshmand2013-3
برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایرانMostafa Salimifar2013-3
بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلوییSeyed Mohammad Javad Razmi,Sayed Mahdi Mostafavi2013-3
بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باندMohammad Reza Lotfalipour2013-3
بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایرانMehdi Behname2013-3
مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایرانMostafa Karimzadeh2013-3
مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایرانSayed Mahdi Mostafavi2013-3
بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعهMahmood Hoshmand,Sayed Mahdi Mostafavi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2013-4
بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینهAli Cheshomi2013-4
پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3Narges Salehnia2013-4
تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدسAli Akbar Naji Meidani2013-4
نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداریMostafa Salimifar,Ali Akbar Naji Meidani2013-5
ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقیSeyed Mohammad Javad Razmi,Mostafa Salimifar,Ali Akbar Naji Meidani2013-6
تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک          Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mostafa Salimifar2013-6
چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادلهAli Cheshomi2013-6
مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهدMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini,Ali Akbar Naji Meidani2013-6
الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرمMehdi Feizi2013-7
بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایرانAli Cheshomi,Mohammad Ali Falahi2013-7
اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایرانMohammad Ali Falahi,Mostafa Salimifar2013-9
اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالیAhmad Seifi,Mostafa Salimifar2013-9
بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخبAhmad Sabahi,Ali Akbar Naji Meidani2013-9
بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانیMahmood Hoshmand,Masuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2013-9
بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت هاMostafa Karimzadeh2013-9
بررسی شاخص های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (۱۳۹۱-۱۳۸۵)Ali Akbar Naji Meidani2013-9
بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقفTaghi Ebrahimi Salari2013-9
تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانAli Akbar Naji Meidani2013-9
تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایرانMostafa Karimzadeh2013-9
رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمتHadi Qavami2013-9
اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداریMostafa Salimifar2013-11
برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبیMostafa Salimifar2013-11
بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi2013-11
آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)Mohammad Ali Falahi,Masuod Homayounifar2013-12
اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویاMohammad Ali Falahi,Mohammad Reza Lotfalipour2013-12
بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDLHassan Tahsili2013-12
نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکوMasuod Homayounifar2013-12
بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آنMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2014-1
بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتیMohammad Reza Lotfalipour2014-1
پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریکNarges Salehnia,Mohammad Ali Falahi,Ahmad Seifi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2014-1
هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابریMahdi Khodaparast Mashhadi2014-1
ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهدMostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2014-2
بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایرانMahin Dokht Kazemi,Mohammad Ali Falahi2014-2
بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایرانAli Akbar Naji Meidani,Mostafa Salimifar2014-2
بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای مناMohammad Ali Falahi2014-2
سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پولTaghi Ebrahimi Salari2014-2
مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیکMahdi Khodaparast Mashhadi2014-2
بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپکMahmood Hoshmand2014-3
تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi2014-3
تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمینه صادرات LNGMohammad Ali Falahi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2014-3
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیدهMahmood Hoshmand2014-3
ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گازMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Ali Falahi2014-4
ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mostafa Salimifar2014-4
ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاماNarges Salehnia2014-4
بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)Mahmood Hoshmand2014-4
بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاختهMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2014-4
تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربریهای تجاری در توسعه منطقه ثامنMahmood Hoshmand2014-4
خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جادهMostafa Karimzadeh2014-4
نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتمSeyed Saeed Malek sadati,Mostafa Salimifar,Mohammad Reza Lotfalipour,Hadi Qavami2014-4
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایرانMahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Ali Falahi2014-5
بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیتMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi2014-5
مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهدMahdi Khodaparast Mashhadi2014-5
شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازیMahdi Khodaparast Mashhadi2014-6
بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-بردAhmad Sabahi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Ahmad Seifi2014-7
بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایرانMahdi Khodaparast Mashhadi2014-8
اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی)Mohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi,Hadi Esmaeilpour Moghadm2014-9
اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)Ali Akbar Naji Meidani,Mostafa Karimzadeh2014-9
بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)Mahmood Hoshmand2014-9
بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدتMostafa Salimifar,Sayed Mahdi Mostafavi2014-9
تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومیMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Seyed Mohammad Javad Razmi2014-9
رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلوییMohammad Ali Falahi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2014-9
مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390Mahdi Khodaparast Mashhadi2014-9
بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDLMostafa Karimzadeh2014-10
بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایرانSeyed Mohammad Javad Razmi2014-10
عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایرانMahmood Hoshmand2014-10
کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی)Mahmood Hoshmand2014-10
بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel dataTaghi Ebrahimi Salari2014-11
Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty (Case Study of Iran)1Taghi Ebrahimi Salari2014-12
بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوسAhmad Sabahi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Ahmad Seifi2014-12
بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشورMostafa Salimifar2014-12
کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایرانAhmad Sabahi2014-12
مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایرانMohammad Reza Lotfalipour,Ali Cheshomi2014-12
مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQMasuod Homayounifar,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Reza Lotfalipour2014-12
خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایرانMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Seyed Mohammad Javad Razmi2015-1
نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشورSeyed Saeed Malek sadati,Mostafa Salimifar,Mohammad Reza Lotfalipour,Hadi Qavami2015-1
بررسی تعاملات دانشگاه ،صنعت و دولت. نقش ارکان اصلی نظام نو اوری کشور (مورد مطاله استان خراسان رضوی )Ahmad Sabahi2015-2
به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریهMostafa Salimifar2015-2
نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلوییMostafa Salimifar2015-2
اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایرانAli Akbar Naji Meidani2015-3
ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایرانMahmood Hoshmand2015-3
بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقیTaghi Ebrahimi Salari,Hadi Esmaeilpour Moghadm2015-3
تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیمSeyed Mohammad Javad Razmi2015-3
بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاریMasuod Homayounifar,Mahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2015-4
بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایرانSeyed Mohammad Javad Razmi2015-4
بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMMMostafa Salimifar2015-4
بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایرانMostafa Karimzadeh,Hassan Tahsili2015-5
برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با به‌کارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)Mohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2015-6
بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاMahin Dokht Kazemi2015-7
رابطه سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی، نقش میانجی گر اخلاق مالیاتیSeyed Mohammad Javad Razmi2015-7
ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجیMahin Dokht Kazemi2015-7
آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایرانMostafa Salimifar2015-8
بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)Mahdi Khodaparast Mashhadi2015-8
اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایرانMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2015-9
بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایرانMostafa Salimifar,Mohammad Ali Falahi2015-9
بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایرانMahmood Hoshmand2015-9
بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایرانAli Akbar Naji Meidani,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2015-9
بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکاMohammad Ali Falahi,Ahmad Seifi2015-9
بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOTMostafa Salimifar2015-9
بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCHMasuod Homayounifar,Mostafa Karimzadeh,Mohammad Ali Falahi2015-9
تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378)Ali Akbar Naji Meidani2015-9
تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاقAli Akbar Naji Meidani,Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2015-9
تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونیNarges Salehnia,Mohammad Ali Falahi,Ahmad Seifi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2015-9
رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی)Mostafa Salimifar2015-9
مدل سازی روابط بین شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در اطراف حرم امام رضا(ع)Ali Akbar Naji Meidani2015-9
مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلیMahdi Khodaparast Mashhadi2015-9
‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2015-9
وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2015-9
اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360Mostafa Salimifar,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2015-10
اندازه گیری کارایی انرژی صنعتی با انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه منتخب با مدلهای ناپارامتریک ایستا و پویاMohammod Hossin Mahdavi Adeli2015-10
نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفیAhmad Sabahi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mostafa Salimifar2015-10
ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدارMasuod Homayounifar,Seyed Mohammad Javad Razmi2015-11
تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایرانAli Akbar Naji Meidani2015-11
الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوینMohammad Ali Falahi2015-12
بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391Taghi Ebrahimi Salari2015-12
تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi,Ali Akbar Naji Meidani2015-12
اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایرانMohammad Ali Falahi,Mostafa Salimifar2016-1
مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخبMahmood Hoshmand2016-1
بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتونMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi2016-1
بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علمMostafa Salimifar2016-1
بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایرانMasuod Homayounifar,Mohammad Ali Falahi2016-1
آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایرانMostafa Karimzadeh,Ahmad Seifi,Mohammad Ali Falahi2016-2
ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخسTaghi Ebrahimi Salari,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-2
بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-2
تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه)Mostafa Salimifar2016-2
شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی)Mahdi Khodaparast Mashhadi2016-2
نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ایMostafa Salimifar,Ali Akbar Naji Meidani2016-2
ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2016-3
بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفتMahmood Hoshmand,Mehdi Behname2016-3
بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضویTaghi Ebrahimi Salari2016-3
تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایرانMohammad Ali Falahi2016-3
تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمانAli Akbar Naji Meidani,Mostafa Salimifar2016-3
قیمت گذاری لحظه ای ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزیMostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-3
نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامیTaghi Ebrahimi Salari2016-3
ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقیMahdi Khodaparast Mashhadi2016-4
بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایرانMostafa Salimifar2016-4
تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست‌محیطی سبد تولید هیبرید باد – خورشید - ‌فسیلی با تعدیل ورود ذخیره‌ساز هوای فشرده به توربین‌های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)Mostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-5
شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALPMasuod Homayounifar,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Reza Lotfalipour2016-5
ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایرانMohammad Ali Falahi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Ali Akbar Naji Meidani2016-6
بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایرانMohammad Reza Lotfalipour2016-6
بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایرانMehdi Behname,Taghi Ebrahimi Salari2016-6
بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدتMostafa Salimifar,Sayed Mahdi Mostafavi2016-6
بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادیMohammad Ali Falahi2016-6
تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست محیطی سبد تولید هیبرید باد- خورشید- فسیلی با تعدیل ورود ذخیره ساز هوای فشرده(CAES) به توربین های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)Mostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-6
تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمنSayed Mahdi Mostafavi,Ali Cheshomi2016-6
مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر)Masuod Homayounifar,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Reza Lotfalipour2016-6
بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایرانMohammad Reza Lotfalipour2016-7
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایرانAhmad Sabahi2016-8
مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایرانAhmad Seifi,Mohammad Reza Lotfalipour2016-8
اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایرانMehdi Behname2016-9
بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسانMostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-9
بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزلMohammad Ali Falahi,Mohammad Reza Lotfalipour2016-9
بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمهAli Cheshomi2016-9
بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیMahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Ali Falahi2016-9
تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک و شمال آفریقاSeyed Mohammad Javad Razmi2016-9
تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکهاHassan Tahsili,Mostafa Karimzadeh2016-9
مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی)Mohammad Ali Falahi,Mostafa Karimzadeh,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2016-9
نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی)Mohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2016-9
بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل)Mohammad Reza Lotfalipour,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2016-10
مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌هاAli Akbar Naji Meidani2016-11
بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانیMostafa Salimifar2016-12
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامیMasuod Homayounifar,Ali Cheshomi2016-12
تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین المللHadi Esmaeilpour Moghadm2016-12
شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایرانMasuod Homayounifar,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Reza Lotfalipour2016-12
ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبینMostafa Karimzadeh2017-1
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاصAbbas Ali Lotfi2017-1
تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه‌اندازی سیستم CAES در بازار برق نوسانی-ساعتی دارای نفوذ بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)Mostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2017-1
بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیهاSeyed Mohammad Javad Razmi,Mohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Feizi2017-2
تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانMohammad Reza Lotfalipour2017-2
تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم ذخیره ساز هوای فشرده در بازار برق نوسانی- ساعتی دارای نفود بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)Mostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2017-2
بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi,Ali Akbar Naji Meidani2017-3
بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷Taghi Ebrahimi Salari,Seyed Saeed Malek sadati2017-3
بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتیHadi Esmaeilpour Moghadm2017-3
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهرAli Akbar Naji Meidani,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Narges Salehnia2017-3
تدوین استراتژی های حضور موثر ایران در مجمع کشورهای صادرکننده ی گازAli Akbar Naji Meidani2017-3
شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوویی فتوولتائیک: برنامه ریزی پایدار انریی بخش شهری مشهد مقدسMostafa Salimifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2017-3
اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلابAli Cheshomi2017-5
مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتیMahdi Khodaparast Mashhadi,Masuod Homayounifar2017-6
ارزیابی شاخص های اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبیRBF و شبکه (ANFIS) فازیHadi Esmaeilpour Moghadm2017-6
امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایرانMostafa Salimifar2017-6
تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانیSeyed Mohammad Javad Razmi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2017-6
تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویاSeyed Mohammad Javad Razmi,Ali Akbar Naji Meidani2017-6
مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC)Mohammad Reza Lotfalipour,Mahmood Hoshmand,Mehdi Feizi2017-6
اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهرانMohammad Reza Lotfalipour2017-7
بررسی اثر سیاست مالی بهعنوان مکانیسم انتشار شوکهای نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیونبرداری ساختاریMahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2017-7
بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی)Mohammad Reza Lotfalipour2017-7
جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب)Abbas Ali Lotfi2017-7
ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیرMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini,Seyed Saeed Malek sadati2017-8
بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایرانMahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2017-8
رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSISMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2017-8
مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برقMostafa Salimifar,Ahmad Seifi2017-8
ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتیMahdi Khodaparast Mashhadi,Masuod Homayounifar2017-9
بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیهSayed Mahdi Mostafavi2017-9
بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِناMostafa Salimifar,Ali Akbar Naji Meidani2017-9
بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کلHadi Esmaeilpour Moghadm2017-9
تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزیMohammad Ali Falahi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Ali Akbar Naji Meidani2017-9
تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1)Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Masuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2017-9
تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگMahdi Khodaparast Mashhadi,Ahmad Seifi2017-9
تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدیدSeyed Mohammad Javad Razmi,Ali Akbar Naji Meidani,Mostafa Karimzadeh2017-9
درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضاییMostafa Salimifar,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2017-9
دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلیMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Ali Akbar Naji Meidani,Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2017-9
شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستانMasuod Homayounifar,Mahdi Khodaparast Mashhadi2017-9
مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقاMohammad Reza Lotfalipour,Ahmad Seifi2017-9
آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)Mohammad Reza Lotfalipour,Mahmood Hoshmand2017-11
تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارTaghi Ebrahimi Salari2017-11
مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی*Mehdi Feizi,Mohammad Reza Lotfalipour,Mahmood Hoshmand2017-11
نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرالAli Akbar Naji Meidani,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2017-11
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پولMasuod Homayounifar,Seyed Saeed Malek sadati2017-12
بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی)Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mehdi Feizi2017-12
بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افرادMahdi Khodaparast Mashhadi,Mehdi Feizi2017-12
تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسانMasuod Homayounifar,Ali Akbar Naji Meidani2017-12
تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)Masuod Homayounifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mostafa Salimifar2017-12
سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبیTaghi Ebrahimi Salari,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2017-12
محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهرانTaghi Ebrahimi Salari2017-12
اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mostafa Salimifar2018-1
بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایرانNarges Salehnia2018-1
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطیMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2018-1
تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستانAli Cheshomi2018-1
اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطیMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2018-2
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتیMohammad Ali Falahi,Mahdi Khodaparast Mashhadi2018-3
بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افرادMahdi Khodaparast Mashhadi,Mehdi Feizi2018-3
بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداریHadi Esmaeilpour Moghadm2018-3
مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایرانMasuod Homayounifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Ali Falahi2018-3
ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایرانMostafa Salimifar,Seyed Saeed Malek sadati2018-3
یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cisMohammad Reza Lotfalipour,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2018-3
تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژAli Cheshomi2018-4
بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفیMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mostafa Salimifar2018-5
بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوبMahmood Hoshmand2018-5
انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعیMasuod Homayounifar,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Ali Falahi2018-6
بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Narges Salehnia2018-6
بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهدMahmood Hoshmand,Mohammad Reza Lotfalipour2018-6
تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران(با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه ریزی محیطی)Hadi Esmaeilpour Moghadm2018-6
تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادیMehdi Feizi2018-6
عوامل موثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایرانTaghi Ebrahimi Salari2018-6
مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)Mahmood Hoshmand,Mohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Behname2018-7
ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد)Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mehdi Feizi2018-8
یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی برSeyed Saeed Malek sadati,Mostafa Salimifar2018-8
اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان)2018-9
اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محورAli Akbar Naji Meidani,Masuod Homayounifar2018-9
بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGEMohammad Reza Lotfalipour,Mostafa Karimzadeh2018-9
بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارنMahdi Khodaparast Mashhadi,Ali Akbar Naji Meidani,Narges Salehnia2018-9
بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلترMohammad Ali Falahi,Mostafa Salimifar2018-9
بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بکNarges Salehnia,Ahmad Seifi,Mohammad Ali Falahi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2018-9
تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه)Mahdi Khodaparast Mashhadi,Masuod Homayounifar2018-9
تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزیAli Akbar Naji Meidani,Seyed Mohammad Javad Razmi2018-9
تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایرانAhmad Sabahi2018-9
مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروزMohammad Ali Falahi,Seyed Mohammad Javad Razmi2018-9
تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازیMasuod Homayounifar2018-11
بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگMahdi Khodaparast Mashhadi,Ahmad Seifi2018-11
بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازیMahmood Hoshmand,Seyed Saeed Malek sadati2018-12
بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستیMohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini,Mohammad Ali Falahi2018-12
بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنرMohammad Reza Lotfalipour,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Ahmad Sabahi2018-12
تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملیMahdi Khodaparast Mashhadi,Ahmad Sabahi,Mohammad Reza Lotfalipour2018-12
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارنMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2018-12
تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهورMahmood Hoshmand,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mahin Dokht Kazemi2018-12
بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدیAhmad Seifi,Narges Salehnia2019-1
بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR-Ahmad Sabahi,Mohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Behname2019-1
راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتیAhmad Sabahi,Mohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Behname2019-1
سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادیMehdi Feizi2019-1
ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستمMahdi Khodaparast Mashhadi,Ahmad Seifi,Mohammad Ali Falahi2019-2
اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی)Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2019-2
بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستانMohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Feizi2019-2
تبیین و اولویت بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازیMostafa Salimifar2019-2
ثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Seyed Mohammad Javad Razmi2019-2
برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSRHassan Tahsili2019-3
بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع-Mahmood Hoshmand,Mohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Behname2019-3
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2019-3
سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهدMehdi Feizi2019-3
کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهدMehdi Feizi2019-3
ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویاMahdi Khodaparast Mashhadi,Masuod Homayounifar2019-4
بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمیTaghi Ebrahimi Salari,Narges Salehnia2019-4
ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکردتحلیل شبکه های پیچیدهHadi Esmaeilpour Moghadm2019-6
ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران )Mohammad Ali Falahi,Mostafa Karimzadeh,Ali Akbar Naji Meidani2019-6
پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس)Taghi Ebrahimi Salari,Mehdi Behname2019-6
رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهرانHadi Esmaeilpour Moghadm2019-6
پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکارAli Cheshomi,Mahdi Khodaparast Mashhadi2019-8
تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهامAhmad Sabahi2019-8
تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2019-8
تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاریAli Cheshomi,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Seyed Saeed Malek sadati2019-8
عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2019-8
اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2019-9
ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غربMostafa Salimifar2019-9
بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mostafa Salimifar2019-9
بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایرانHassan Tahsili,Mehdi Behname2019-9
بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاریMohammad Reza Lotfalipour2019-9
تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریهMostafa Salimifar,Seyed Saeed Malek sadati2019-9
تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهانMohammad Ali Falahi,Ali Akbar Naji Meidani2019-9
رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه های پیچیدهHadi Esmaeilpour Moghadm2019-9
منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گازMostafa Salimifar,Taghi Ebrahimi Salari2019-9
منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گازMostafa Salimifar,Taghi Ebrahimi Salari2019-9
بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانیMohammod Hossin Mahdavi Adeli2019-10
تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعهNarges Salehnia2019-10
دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهیMehdi Feizi2019-10
برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدیMohammad Ali Falahi,Mehdi Feizi2019-11
بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVARSeyed Mohammad Javad Razmi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2019-11
رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدلMohammad Reza Lotfalipour2019-11
رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگرMohammad Ali Falahi,Mehdi Feizi2019-11
طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم هاMohammod Hossin Mahdavi Adeli2019-11
ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شدهMasuod Homayounifar,Mahin Dokht Kazemi2019-12
Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVARMohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Behname,Taghi Ebrahimi Salari2019-12
بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزیAbbas Ali Lotfi2019-12
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشورAli Cheshomi2019-12
تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)Mahmood Hoshmand,Seyed Saeed Malek sadati2019-12
توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانکMehdi Feizi2019-12
راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمندMehdi Feizi2019-12
مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستیMohammad Ali Falahi,Ali Akbar Naji Meidani2019-12
ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)Mohammad Reza Lotfalipour,Mehdi Behname,Taghi Ebrahimi Salari2020-1
بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستمMohammod Hossin Mahdavi Adeli,Mehdi Behname,Taghi Ebrahimi Salari2020-1
بررسی کارایی شرکتهای بیمه از منظر ابعاد انسانی فنی و مالی جهت توانمندسازی صنعت بیمهAbbas Ali Lotfi2020-1
تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبیMohammad Ali Falahi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2020-1
ابعاد منطقه‌ای شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار کار شهری ایران‌: رویکرد تجزیۀ نئومارکSeyed Saeed Malek sadati,Ali Akbar Naji Meidani2020-2
تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سودMehdi Behname2020-3
بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفیMahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2020-4
تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)Mehdi Behname,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli,Taghi Ebrahimi Salari2020-4
شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Ahmad Sabahi,Ali Cheshomi2020-4
آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایرانMahdi Khodaparast Mashhadi,Masuod Homayounifar,Mehdi Feizi2020-5
بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICSMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mahmood Hoshmand,Mahin Dokht Kazemi2020-5
راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهدMahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2020-5
Oil Production in OPEC Countries: A Fractional Integration StudyMahdi Khodaparast Mashhadi2020-6
بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوسMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2020-6
تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزیMasuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2020-6
ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دارTaghi Ebrahimi Salari2020-8
استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافتهMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2020-8
بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریمMasuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2020-8
اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایرانHadi Esmaeilpour Moghadm2020-9
بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Seyed Mohammad Javad Razmi2020-9
بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Seyed Mohammad Javad Razmi,Mehdi Behname2020-10
بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویاAhmad Seifi,Mahdi Khodaparast Mashhadi2020-10
بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396Seyed Saeed Malek sadati2020-11
بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE)Ahmad Seifi,Mahdi Khodaparast Mashhadi2020-11
بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایرانTaghi Ebrahimi Salari,Masuod Homayounifar2020-11
بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایرانMostafa Salimifar2020-12
پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی)Masuod Homayounifar,Mehdi Feizi2020-12
تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستیMehdi Feizi2020-12
تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Seyed Mohammad Javad Razmi,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2020-12
سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاماMohammad Ali Falahi,Narges Salehnia2020-12
برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهدHadi Esmaeilpour Moghadm2021-1
بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایرانMehdi Feizi,Seyed Saeed Malek sadati2021-1
تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاسMasuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2021-1
تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداریMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2021-1
خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهیMehdi Feizi2021-2
شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریSeyed Saeed Malek sadati,Ali Akbar Naji Meidani2021-2
ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدتAhmad Seifi,Mahdi Khodaparast Mashhadi,Mohammad Ali Falahi2021-3
بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستانMostafa Karimzadeh,Mehdi Behname2021-3
واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمرSeyed Saeed Malek sadati2021-3
تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولتMasuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2021-4
احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2021-5
بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایرانMohammad Taher Ahmadi Shadmehri2021-5
بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Ahmad Sabahi,Ali Cheshomi2021-5
نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجکMasuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2021-5
پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Taghi Ebrahimi Salari2021-6
مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگMasuod Homayounifar,Mostafa Salimifar2021-6
بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیمMasuod Homayounifar2021-7
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب مناMahdi Khodaparast Mashhadi,Narges Salehnia2021-7
بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالیMohammad Ali Falahi,Narges Salehnia2021-7
کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آبNarges Salehnia,Ahmad Seifi2021-7
بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانیMehdi Feizi,Seyed Mohammad Javad Razmi2021-8
دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افرادMehdi Feizi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2021-8
The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE ModelAli Cheshomi,Mostafa Salimifar2021-9
تأثیر صرفه‌های ناشی از تجمع و شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنیNarges Salehnia2021-9
تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستمMohammod Hossin Mahdavi Adeli2021-9
تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانلAli Cheshomi,Seyed Mohammad Javad Razmi2021-9
کارائی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبناMahdi Khodaparast Mashhadi,Seyed Saeed Malek sadati2021-9
بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران)Taghi Ebrahimi Salari2021-10
تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمانMahmood Hoshmand,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2021-10
اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادیMasuod Homayounifar,Sayed Mahdi Mostafavi,Ali Akbar Naji Meidani2021-11
تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنلNarges Salehnia,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2021-11
اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)Mahmood Hoshmand,Ali Akbar Naji Meidani2021-12
بررسی محدودیت‌های آسان بوده‌ای در شرکت‌های دولتی ایرانAli Cheshomi2021-12
تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا نMohammad Reza Lotfalipour,Taghi Ebrahimi Salari2021-12
تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلوییAli Cheshomi,Seyed Mohammad Javad Razmi2021-12
تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهدSeyed Saeed Malek sadati2021-12
بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا.Mehdi Behname,Mahmood Hoshmand,Hassan Tahsili2022-1
بررسی کارایی اقتصاد-انرژی-محیط زیست3E) در صنایع ایرانMohammad Ali Falahi2022-1
اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایرانMostafa Karimzadeh,Sayed Mahdi Mostafavi,Ahmad Seifi2022-2
بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگانNarges Salehnia,Ahmad Seifi2022-2
تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداریMohammad Reza Lotfalipour,Mohammad Ali Falahi2022-2
دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)Hadi Qavami,Mahmood Hoshmand,Mostafa Salimifar2022-2
Analysis of the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on credit to the Private Sector During the Boom and Credit CrisisAli Cheshomi2022-3
برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شربNarges Salehnia2022-3
برآورد ریسک بیکاری و بررسی وود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایرانSeyed Saeed Malek sadati2022-3
بررسی ویژگیهای محیط بین المللی و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کره جنوبی 1980-2010Mehdi Feizi2022-3
تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینواNarges Salehnia2022-3
توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایرانMohammad Ali Falahi,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2022-3
اثر نوآوری فین‌تک بر رشد سبز در ایرانHadi Esmaeilpour Moghadm2022-5
برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شبMehdi Feizi2022-5
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA)Mostafa Salimifar,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Narges Salehnia2022-5
ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران)Mostafa Karimzadeh,Narges Salehnia2022-6
Kidneys for Sale: Empirical Evidence From IranMehdi Feizi2022-6
بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضاییMostafa Salimifar,Ahmad Seifi2022-6
بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)Narges Salehnia2022-6
بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاریMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mohammad Ali Falahi2022-6
تاثیر کیفیت نهاد‌ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر سلامت: رویکرد پانل آستانه‌ایNarges Salehnia2022-6
اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ایHassan Tahsili2022-7
بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایرانMahmood Hoshmand,Ali Akbar Naji Meidani2022-7
تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه مناHadi Esmaeilpour Moghadm2022-7
بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایلMohammad Reza Lotfalipour,Narges Salehnia2022-8
بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM)Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2022-8
بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه مناMohammad Ali Falahi,Narges Salehnia2022-8
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سالمت عمومی در شاخص رفاه لگاتوم ایران با تحلیل همبستگی کانونیMohammod Hossin Mahdavi Adeli2022-8
اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)Ali Cheshomi,Narges Salehnia,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2022-9
اندازه‌گیری شاخص نااطمینانی اقتصادی رسانه‌بنیان با الگوریتم‌های یادگیری ماشین در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارزAli Cheshomi,Mostafa Salimifar2022-9
بررسی اثر همه گیریCovid-19بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیطزیست در ایرانNarges Salehnia2022-9
تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتیMostafa Salimifar,Ahmad Seifi2022-9
ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010)Mehdi Feizi2022-9
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداریHadi Qavami2022-10
سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعیMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Mahmood Hoshmand,Mohammod Hossin Mahdavi Adeli2022-10
شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایرانTaghi Ebrahimi Salari,Narges Salehnia2022-10
بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیکMohammad Taher Ahmadi Shadmehri,Narges Salehnia2022-11
تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام)Seyed Saeed Malek sadati2022-11
تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایرانMohammad Ali Falahi2022-12
انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انبارهMostafa Salimifar,Narges Salehnia2023-2
The Relationship between Government Size and HappinessSeyed Mohammad Javad Razmi2023-2
بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهیSeyed Mohammad Javad Razmi,Ali Akbar Naji Meidani,Mohammad Hossein Hossein Zadeh Bahreini2023-2
تحلیل رفتار اضافه کاری در بازار کار ایران با رویکرد درخت تصمیمMahmood Hoshmand,Seyed Saeed Malek sadati2023-2
اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایهMehdi Feizi,Mostafa Salimifar2023-3
Investigating The Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Bank Default Rates During High and Low Default PeriodsAli Cheshomi2023-3
پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مندSeyed Mohammad Javad Razmi,Ali Cheshomi2023-3
داده‌کاوی بازار سهام ایران با مدل‌سازی فیلترینگ شبکه‌های پیچیده: رویکرد MSTHadi Esmaeilpour Moghadm2023-3
بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایرانTaghi Ebrahimi Salari2023-5
واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDLAli Cheshomi,Narges Salehnia,Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri2023-5
ارزیابی تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس بر کیفیت هوا (مطالعه موردی: مشهد)Taghi Ebrahimi Salari,Mehdi Behname2023-7
بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکیAli Cheshomi2023-7
بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایرانTaghi Ebrahimi Salari,Mehdi Behname2023-7
رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایرانNarges Salehnia2023-8
بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایرانMostafa Karimzadeh,Taghi Ebrahimi Salari2023-9
بررسی اثرات عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر امکان پذیری ایجاد پیوند تجاری در شبکه تجاری کشورهای پساشوروی ؛ رهیافت مدل گراف تصادفی (ERGM)Mostafa Karimzadeh,Ahmad Seifi,Seyed Saeed Malek sadati2023-9
تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایرانMostafa Salimifar,Narges Salehnia2023-9
تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهدMostafa Karimzadeh2023-10
اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعهHadi Esmaeilpour Moghadm,Seyed Mohammad Javad Razmi2023-11
بازنگری اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران با تمرکز بر تنش بخش مالیAhmad Sabahi,Narges Salehnia2023-11
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیمMohammad Reza Lotfalipour,Hadi Qavami2023-11
آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجکNarges Salehnia,Masuod Homayounifar2023-12
اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایرانNarges Salehnia2023-12
اثر نوآوری فین‌تک بانکی بر ریسک‌پذیری نظام بانکی ایرانHadi Esmaeilpour Moghadm2023-12
تخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت‌ها در ایرانAli Cheshomi,Seyed Saeed Malek sadati2023-12
بررسی نقش ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر انتشار کربن در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR)Narges Salehnia2024-2
تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک)Mahmood Hoshmand,Mehdi Behname2024-2
بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایرانAli Akbar Naji Meidani,Taghi Ebrahimi Salari,Mehdi Behname2024-3
بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فسادMohammad Ali Falahi,Mostafa Salimifar2024-3
اثر انتشار کربن (CO2) بر صنعت گردشگری در کشورهای منتخبNarges Salehnia2024-4
تأثیر مصرف سرانه انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل در کوانتایل (QQR)Narges Salehnia2024-5
تثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایرانHadi Esmaeilpour Moghadm2024-6