عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمتمحمود هوشمند
pattern of india's economic development and its relevance for iranمحمود هوشمند۱۹۹۱-۴
مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان)مصطفی سلیمی فر۲۰۰۰-۳
نگرشی بر مبانی نظریه باشگاههامحمدعلی فلاحی۲۰۰۰-۹
آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۰۱-۴
راهبردهای توسعه اشتغال در استان خراسانمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۰۱-۴
نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاریمسعود همایونی فر۲۰۰۱-۴
بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدماتمهین دخت کاظمی۲۰۰۱-۷
اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردیمسعود همایونی فر۲۰۰۱-۱۰
تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۰۲-۳
مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پستهمصطفی سلیمی فر۲۰۰۲-۳
بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370مصطفی سلیمی فر۲۰۰۲-۸
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۳-۳
مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355مصطفی سلیمی فر۲۰۰۳-۳
بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370تقی ابراهیمی سالاری۲۰۰۳-۸
بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375هادی قوامی۲۰۰۳-۹
بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدیهادی قوامی۲۰۰۴-۱
شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایرانعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۰۴-۲
بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۴-۳
آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایرانعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۰۴-۶
برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایرانمحمدعلی فلاحی,علی چشمی۲۰۰۴-۷
محاسبه هسته تورم در ایرانعلی چشمی۲۰۰۴-۷
علم، مکتب و سیستم اقتصاد اسلامیمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۴-۱۰
بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۴-۱۱
اثر الحاق به WTO بر صنایع غذایی استان از نگرش مدیرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۵-۱
شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازیمحمود هوشمند۲۰۰۵-۳
به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خریدعلی چشمی۲۰۰۵-۴
تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمانمحمود هوشمند۲۰۰۵-۶
برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL)محمدعلی فلاحی۲۰۰۵-۹
بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهانمهین دخت کاظمی۲۰۰۵-۹
بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسانمصطفی سلیمی فر۲۰۰۵-۱۱
بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندرانمسعود همایونی فر۲۰۰۵-۱۲
ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایرانمحمدعلی فلاحی۲۰۰۵-۱۲
موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقرمصطفی سلیمی فر۲۰۰۶-۱
سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان)مصطفی سلیمی فر۲۰۰۶-۱
تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایرانمحمود هوشمند۲۰۰۶-۲
ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی)محمدعلی فلاحی۲۰۰۶-۳
ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصادسیدعلی اکبر رزمی۲۰۰۶-۳
بررسی مقایسه‌ ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق ‌بگیر در نقاط شهری ایرانهادی قوامی۲۰۰۶-۵
ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۶-۸
تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویامحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۶-۸
توسعه دانایی و عملکرد اقتصادیمحمود هوشمند۲۰۰۶-۱۰
الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی ومحمدعلی فلاحی۲۰۰۶-۱۰
تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسانمصطفی سلیمی فر۲۰۰۶-۱۲
تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکومحمود هوشمند,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۰۷-۲
تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سری‌های زمانی و هم جمعی در اقتصادایرانسیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۰۷-۳
بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشورمحمود هوشمند۲۰۰۷-۴
بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECDمحمدعلی فلاحی۲۰۰۷-۴
تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاریمهین دخت کاظمی۲۰۰۷-۶
بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزیمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۷-۱۰
بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابورنرگس صالح نیا,محمدعلی فلاحی۲۰۰۷-۱۰
ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه های پیشرومحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۰۷-۱۰
بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایرانسیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۰۷-۱۱
بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۰۷-۱۱
بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۰۷-۱۲
تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشورمصطفی سلیمی فر۲۰۰۷-۱۲
بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستیمسعود همایونی فر۲۰۰۸-۲
بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۰۸-۳
بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاهمسعود همایونی فر۲۰۰۸-۴
تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکاتمحمود هوشمند,محمدعلی فلاحی۲۰۰۸-۴
سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولتمهدی خداپرست مشهدی۲۰۰۸-۴
بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهدهادی قوامی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۸-۶
تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسانمصطفی سلیمی فر۲۰۰۸-۶
حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربیسید سعید ملک الساداتی۲۰۰۸-۶
رتبه بندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوبمحمود هوشمند۲۰۰۸-۶
استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایعمحمود هوشمند۲۰۰۸-۷
کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستاییمسعود همایونی فر۲۰۰۸-۷
کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارسمسعود همایونی فر۲۰۰۸-۷
تأثیر حکمرانی خوب بر اساس شاخص های بانک جهانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخبسید سعید ملک الساداتی۲۰۰۸-۹
نقش بیمه مسئولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایرانعباسعلی لطفی۲۰۰۸-۹
تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسطمحمدحسین مهدوی عادلی,محمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۰۸-۱۰
مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراساناحمد صباحی۲۰۰۸-۱۱
ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمهمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۸-۱۱
روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966)مصطفی سلیمی فر۲۰۰۸-۱۲
مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)محمدحسین حسین زاده بحرینی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۰۹-۱
اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدیمحمدعلی فلاحی۲۰۰۹-۳
بررسی سیستم‌های حمل‌ و نقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلتمحمود هوشمند۲۰۰۹-۳
برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۰۹-۴
ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والسنرگس صالح نیا,محمدعلی فلاحی۲۰۰۹-۴
تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه )احمد صباحی۲۰۰۹-۵
قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور)محمدعلی فلاحی,نرگس صالح نیا۲۰۰۹-۵
بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگمهین دخت کاظمی۲۰۰۹-۶
سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضویمحمود هوشمند۲۰۰۹-۶
نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ )مصطفی سلیمی فر۲۰۰۹-۶
نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعیمحمود هوشمند۲۰۰۹-۷
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایرانمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۰۹-۷
برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضامحمود هوشمند۲۰۰۹-۸
تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۰۹-۹
‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزیمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۹-۹
ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)احمد صباحی۲۰۰۹-۱۰
تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی)سیدعلی اکبر رزمی,سید محمدجواد رزمی۲۰۰۹-۱۰
بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران)محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۰۹-۱۱
نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادارمحمود هوشمند۲۰۰۹-۱۱
بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۰۹-۱۲
آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آنمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۰-۱
اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته)تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۰-۱
اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توسمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۰-۱
تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکومحمود هوشمند,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۰-۱
سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالیمصطفی سلیمی فر۲۰۱۰-۱
تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادیمهدی خداپرست مشهدی,محمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۰-۲
شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان و تحلیل مقایسه ای با سایر استان های کشورمحمود هوشمند۲۰۱۰-۲
اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادیاحمد صباحی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۰-۳
گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایعمحمود هوشمند۲۰۱۰-۳
مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلمصطفی سلیمی فر۲۰۱۰-۳
بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکومسعود همایونی فر۲۰۱۰-۴
بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراساننرگس صالح نیا,محمدعلی فلاحی۲۰۱۰-۶
تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکامحمود هوشمند۲۰۱۰-۶
مقایسه ی رضایتمندی مشتریان بانکهای خصوصی و دولتی در سیستم بانکداری ایران با استفاده از مدل میشراسیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۱۰-۶
تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب)احمد صباحی۲۰۱۰-۷
تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیتمسعود همایونی فر۲۰۱۰-۷
شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادیمسعود همایونی فر۲۰۱۰-۷
بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۰-۸
مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی هامحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۰-۸
بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتینمصطفی سلیمی فر۲۰۱۰-۹
کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانسمصطفی سلیمی فر۲۰۱۰-۹
برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDLمصطفی کریم زاده۲۰۱۰-۹
بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادیمحمود هوشمند۲۰۱۰-۹
بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386)علی اکبر ناجی میدانی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۰-۹
بررسی کارآمدی اصلاح قیمت های نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاریمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۰-۹
نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادینرگس صالح نیا۲۰۱۰-۹
بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)مسعود همایونی فر۲۰۱۰-۱۰
زکات باطنی از دیدگاه فقهیمحمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۱۰-۱۲
انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۰-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان های ایرانمحمدعلی فلاحی۲۰۱۰-۱۲
بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی هامحمود هوشمند۲۰۱۰-۱۲
تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلوییمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۰-۱۲
رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایرانمصطفی سلیمی فر,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۰-۱۲
سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدینمحمود هوشمند۲۰۱۰-۱۲
مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهرانمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۰-۱۲
اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آنمصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۱
اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۱۱-۱
بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادلهمصطفی کریم زاده۲۰۱۱-۱
تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۱-۱
روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۱-۱
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سودمحمدعلی فلاحی۲۰۱۱-۲
بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۳
اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگِیران در ایرانسید محمدجواد رزمی,هادی قوامی,محمدرضا لطفعلی پور,هادی قوامی۲۰۱۱-۳
بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاسمصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۳
بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایرانعلی چشمی۲۰۱۱-۳
تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار)محمود هوشمند۲۰۱۱-۳
عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۱-۳
نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آنمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۱-۳
اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضویمصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۴
بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایرانمهدی بهنامه۲۰۱۱-۴
بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایرانمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۱-۵
بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایرانمصطفی کریم زاده۲۰۱۱-۶
بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهدمهدی خداپرست مشهدی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۶
تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانیمصطفی کریم زاده۲۰۱۱-۶
دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمانمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۱-۶
موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایرانمحمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۱۱-۶
بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایرانمسعود همایونی فر۲۰۱۱-۷
بررسی رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوبسید محمدجواد رزمی۲۰۱۱-۷
مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهدمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۱-۷
مقایسه رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD : یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلیمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۱-۷
آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منامحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی۲۰۱۱-۸
ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتامحمدعلی فلاحی,مهدی خداپرست مشهدی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۸
موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایرانمحمدحسین حسین زاده بحرینی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۱-۸
صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهریمصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۹
مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پولمصطفی سلیمی فر۲۰۱۱-۹
اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهدمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۱-۹
بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۱-۹
تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86مصطفی سلیمی فر,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۱-۹
بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایرانمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۱-۱۱
بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعاتمحمدعلی فلاحی۲۰۱۱-۱۲
مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEPمحمود هوشمند۲۰۱۱-۱۲
بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه »محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۲-۱
قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفرنرگس صالح نیا۲۰۱۲-۱
مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادیمهین دخت کاظمی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۲-۲
بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاریعلی اکبر ناجی میدانی,مهین دخت کاظمی۲۰۱۲-۳
تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۲-۳
تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزیمحمود هوشمند۲۰۱۲-۳
بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانیمهدی خداپرست مشهدی,محمدعلی فلاحی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۲-۵
پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسینرگس صالح نیا۲۰۱۲-۵
تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادلهعلی چشمی۲۰۱۲-۶
بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایرانمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۲-۶
بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالیمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۲-۶
بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران با تاکید بر مخارج دولتی و اجزای آنمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۲-۶
اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایرانمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۲-۷
ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادیمحمدحسین حسین زاده بحرینی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۲-۸
ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایرانحسن تحصیلی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۲-۹
بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86مصطفی سلیمی فر۲۰۱۲-۹
بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزیمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۲-۹
بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۲-۹
بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال )تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۲-۹
بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علیمحمود هوشمند۲۰۱۲-۹
تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنلمسعود همایونی فر۲۰۱۲-۹
تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۲-۹
رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۲-۹
ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۱۲-۱۰
آیا مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک کارتل است؟محمدعلی فلاحی۲۰۱۲-۱۱
بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)محمدعلی فلاحی,محمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۱۲-۱۱
بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایرانمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۲-۱۱
ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایرانمسعود همایونی فر۲۰۱۲-۱۲
بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمانمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلوییمحمدعلی فلاحی۲۰۱۳-۱
تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لولهمحمدحسین مهدوی عادلی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۳-۱
بررسی تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیرمحمود هوشمند۲۰۱۳-۳
برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۳
بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلوییسید محمدجواد رزمی,سیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۱۳-۳
بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باندمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۳-۳
بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایرانمهدی بهنامه۲۰۱۳-۳
مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایرانمصطفی کریم زاده۲۰۱۳-۳
مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایرانسیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۱۳-۳
بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعهمحمود هوشمند,سیدمهدی مصطفوی ترقی,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۳-۴
بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینهعلی چشمی۲۰۱۳-۴
پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3نرگس صالح نیا۲۰۱۳-۴
تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدسعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۴
نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداریمصطفی سلیمی فر,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۵
ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقیسید محمدجواد رزمی,مصطفی سلیمی فر,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۶
تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک          مهدی خداپرست مشهدی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۶
چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادلهعلی چشمی۲۰۱۳-۶
مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهدمحمدحسین حسین زاده بحرینی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۶
الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرممهدی فیضی۲۰۱۳-۷
بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایرانعلی چشمی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۳-۷
اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایرانمحمدعلی فلاحی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۹
اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالیاحمد سیفی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۹
بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخباحمد صباحی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۹
بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانیمحمود هوشمند,مسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۹
بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت هامصطفی کریم زاده۲۰۱۳-۹
بررسی شاخص های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (۱۳۹۱-۱۳۸۵)علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۹
بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقفتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۳-۹
تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۳-۹
تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایرانمصطفی کریم زاده۲۰۱۳-۹
رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمتهادی قوامی۲۰۱۳-۹
اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداریمصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۱۱
برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبیمصطفی سلیمی فر۲۰۱۳-۱۱
بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالیمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی۲۰۱۳-۱۱
آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)محمدعلی فلاحی,مسعود همایونی فر۲۰۱۳-۱۲
اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویامحمدعلی فلاحی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۳-۱۲
بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDLحسن تحصیلی۲۰۱۳-۱۲
نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکومسعود همایونی فر۲۰۱۳-۱۲
بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آنمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۴-۱
بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتیمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۴-۱
پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریکنرگس صالح نیا,محمدعلی فلاحی,احمد سیفی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۴-۱
هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابریمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۴-۱
ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهدمصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۴-۲
بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایرانمهین دخت کاظمی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۴-۲
بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایرانعلی اکبر ناجی میدانی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۴-۲
بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منامحمدعلی فلاحی۲۰۱۴-۲
سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پولتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۴-۲
مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیکمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۴-۲
بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپکمحمود هوشمند۲۰۱۴-۳
تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی۲۰۱۴-۳
تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمینه صادرات LNGمحمدعلی فلاحی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۴-۳
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیدهمحمود هوشمند۲۰۱۴-۳
ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گازمحمدحسین مهدوی عادلی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۴-۴
ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)محمدحسین مهدوی عادلی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۴-۴
ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گامانرگس صالح نیا۲۰۱۴-۴
بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)محمود هوشمند۲۰۱۴-۴
بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاختهمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۴-۴
تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کاربریهای تجاری در توسعه منطقه ثامنمحمود هوشمند۲۰۱۴-۴
خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جادهمصطفی کریم زاده۲۰۱۴-۴
نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتمسید سعید ملک الساداتی,مصطفی سلیمی فر,محمدرضا لطفعلی پور,هادی قوامی۲۰۱۴-۴
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایرانمهدی خداپرست مشهدی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۴-۵
بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیتمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی۲۰۱۴-۵
مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهدمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۴-۵
شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازیمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۴-۶
بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برداحمد صباحی,محمدحسین مهدوی عادلی,احمد سیفی۲۰۱۴-۷
بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایرانمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۴-۸
اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی)محمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی,هادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۴-۹
اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352)علی اکبر ناجی میدانی,مصطفی کریم زاده۲۰۱۴-۹
بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر)محمود هوشمند۲۰۱۴-۹
بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدتمصطفی سلیمی فر,سیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۱۴-۹
تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومیمحمدحسین مهدوی عادلی,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۴-۹
رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلوییمحمدعلی فلاحی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۴-۹
مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390مهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۴-۹
بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDLمصطفی کریم زاده۲۰۱۴-۱۰
بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایرانسید محمدجواد رزمی۲۰۱۴-۱۰
عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۴-۱۰
کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی)محمود هوشمند۲۰۱۴-۱۰
بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel dataتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۴-۱۱
Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty (Case Study of Iran)1تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۴-۱۲
بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوساحمد صباحی,محمدحسین مهدوی عادلی,احمد سیفی۲۰۱۴-۱۲
بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشورمصطفی سلیمی فر۲۰۱۴-۱۲
کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایراناحمد صباحی۲۰۱۴-۱۲
مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایرانمحمدرضا لطفعلی پور,علی چشمی۲۰۱۴-۱۲
مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQمسعود همایونی فر,مهدی خداپرست مشهدی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۴-۱۲
خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایرانمحمدحسین مهدوی عادلی,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۵-۱
نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشورسید سعید ملک الساداتی,مصطفی سلیمی فر,محمدرضا لطفعلی پور,هادی قوامی۲۰۱۵-۱
بررسی تعاملات دانشگاه ،صنعت و دولت. نقش ارکان اصلی نظام نو اوری کشور (مورد مطاله استان خراسان رضوی )احمد صباحی۲۰۱۵-۲
به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریهمصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۲
نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلوییمصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۲
اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایرانعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۵-۳
ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۵-۳
بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقیتقی ابراهیمی سالاری,هادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۵-۳
تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیمسید محمدجواد رزمی۲۰۱۵-۳
بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاریمسعود همایونی فر,محمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۴
بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایرانسید محمدجواد رزمی۲۰۱۵-۴
بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMMمصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۴
بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایرانمصطفی کریم زاده,حسن تحصیلی۲۰۱۵-۵
برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با به‌کارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)محمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۵-۶
بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هامهین دخت کاظمی۲۰۱۵-۷
رابطه سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی، نقش میانجی گر اخلاق مالیاتیسید محمدجواد رزمی۲۰۱۵-۷
ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجیمهین دخت کاظمی۲۰۱۵-۷
آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۸
بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)مهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۵-۸
اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایرانمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۵-۹
بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایرانمصطفی سلیمی فر,محمدعلی فلاحی۲۰۱۵-۹
بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایرانمحمود هوشمند۲۰۱۵-۹
بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایرانعلی اکبر ناجی میدانی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۵-۹
بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکامحمدعلی فلاحی,احمد سیفی۲۰۱۵-۹
بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOTمصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۹
بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCHمسعود همایونی فر,مصطفی کریم زاده,محمدعلی فلاحی۲۰۱۵-۹
تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378)علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۵-۹
تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاقعلی اکبر ناجی میدانی,محمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۱۵-۹
تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونینرگس صالح نیا,محمدعلی فلاحی,احمد سیفی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۵-۹
رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی)مصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۹
مدل سازی روابط بین شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در اطراف حرم امام رضا(ع)علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۵-۹
مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلیمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۵-۹
‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۵-۹
وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالیمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۵-۹
اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360مصطفی سلیمی فر,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۵-۱۰
اندازه گیری کارایی انرژی صنعتی با انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه منتخب با مدلهای ناپارامتریک ایستا و پویامحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۵-۱۰
نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفیاحمد صباحی,محمدحسین مهدوی عادلی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۵-۱۰
ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدارمسعود همایونی فر,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۵-۱۱
تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایرانعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۵-۱۱
الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوینمحمدعلی فلاحی۲۰۱۵-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۵-۱۲
تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکیمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۵-۱۲
اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایرانمحمدعلی فلاحی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۶-۱
مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخبمحمود هوشمند۲۰۱۶-۱
بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتونمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۱
بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علممصطفی سلیمی فر۲۰۱۶-۱
بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایرانمسعود همایونی فر,محمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۱
آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایرانمصطفی کریم زاده,احمد سیفی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۲
ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخستقی ابراهیمی سالاری,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۲
بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۲
تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه)مصطفی سلیمی فر۲۰۱۶-۲
شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی)مهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۶-۲
نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ایمصطفی سلیمی فر,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۶-۲
ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچمحمدرضا لطفعلی پور,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۶-۳
بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفتمحمود هوشمند,مهدی بهنامه۲۰۱۶-۳
بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضویتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۶-۳
تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایرانمحمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۳
تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمانعلی اکبر ناجی میدانی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۶-۳
قیمت گذاری لحظه ای ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزیمصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۳
نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامیتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۶-۳
ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقیمهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۶-۴
بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۱۶-۴
تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست‌محیطی سبد تولید هیبرید باد – خورشید - ‌فسیلی با تعدیل ورود ذخیره‌ساز هوای فشرده به توربین‌های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)مصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۵
شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALPمسعود همایونی فر,مهدی خداپرست مشهدی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۵
ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایرانمحمدعلی فلاحی,محمدطاهر احمدی شادمهری,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۶-۶
بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۶
بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایرانمهدی بهنامه,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۶-۶
بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدتمصطفی سلیمی فر,سیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۱۶-۶
بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادیمحمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۶
تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست محیطی سبد تولید هیبرید باد- خورشید- فسیلی با تعدیل ورود ذخیره ساز هوای فشرده(CAES) به توربین های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)مصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۶
تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمنسیدمهدی مصطفوی ترقی,علی چشمی۲۰۱۶-۶
مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر)مسعود همایونی فر,مهدی خداپرست مشهدی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۶
بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۷
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایراناحمد صباحی۲۰۱۶-۸
مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایراناحمد سیفی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۸
اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایرانمهدی بهنامه۲۰۱۶-۹
بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسانمصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۹
بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزلمحمدعلی فلاحی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۹
بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمهعلی چشمی۲۰۱۶-۹
بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیمهدی خداپرست مشهدی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۹
تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک و شمال آفریقاسید محمدجواد رزمی۲۰۱۶-۹
تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکهاحسن تحصیلی,مصطفی کریم زاده۲۰۱۶-۹
مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی)محمدعلی فلاحی,مصطفی کریم زاده,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۶-۹
نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی)محمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۶-۹
بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل)محمدرضا لطفعلی پور,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۶-۱۰
مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌هاعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۶-۱۱
بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانیمصطفی سلیمی فر۲۰۱۶-۱۲
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامیمسعود همایونی فر,علی چشمی۲۰۱۶-۱۲
تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین المللهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۶-۱۲
شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایرانمسعود همایونی فر,مهدی خداپرست مشهدی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبینمصطفی کریم زاده۲۰۱۷-۱
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاصعباسعلی لطفی۲۰۱۷-۱
تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه‌اندازی سیستم CAES در بازار برق نوسانی-ساعتی دارای نفوذ بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)مصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۷-۱
بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیهاسید محمدجواد رزمی,محمدرضا لطفعلی پور,مهدی فیضی۲۰۱۷-۲
تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۷-۲
تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم ذخیره ساز هوای فشرده در بازار برق نوسانی- ساعتی دارای نفود بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)مصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۷-۲
بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۷-۳
بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷تقی ابراهیمی سالاری,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۷-۳
بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتیهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۷-۳
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهرعلی اکبر ناجی میدانی,مهدی خداپرست مشهدی,نرگس صالح نیا۲۰۱۷-۳
تدوین استراتژی های حضور موثر ایران در مجمع کشورهای صادرکننده ی گازعلی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۷-۳
شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوویی فتوولتائیک: برنامه ریزی پایدار انریی بخش شهری مشهد مقدسمصطفی سلیمی فر,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۷-۳
اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلابعلی چشمی۲۰۱۷-۵
مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتیمهدی خداپرست مشهدی,مسعود همایونی فر۲۰۱۷-۶
ارزیابی شاخص های اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبیRBF و شبکه (ANFIS) فازیهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۷-۶
امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۱۷-۶
تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانیسید محمدجواد رزمی,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۷-۶
تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویاسید محمدجواد رزمی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۷-۶
مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC)محمدرضا لطفعلی پور,محمود هوشمند,مهدی فیضی۲۰۱۷-۶
اندازه گیری ارزش ریسک شرطی پرتفوی با استفاده از روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهرانمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۷-۷
بررسی اثر سیاست مالی بهعنوان مکانیسم انتشار شوکهای نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیونبرداری ساختاریمحمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۷-۷
بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی)محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۷-۷
جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب)عباسعلی لطفی۲۰۱۷-۷
ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیرمحمدحسین حسین زاده بحرینی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۷-۸
بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایرانمحمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۷-۸
رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSISمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۷-۸
مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برقمصطفی سلیمی فر,احمد سیفی۲۰۱۷-۸
ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتیمهدی خداپرست مشهدی,مسعود همایونی فر۲۰۱۷-۹
بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیهسیدمهدی مصطفوی ترقی۲۰۱۷-۹
بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنامصطفی سلیمی فر,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۷-۹
بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کلهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۷-۹
تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزیمحمدعلی فلاحی,محمدطاهر احمدی شادمهری,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۷-۹
تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1)محمدحسین مهدوی عادلی,مسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۷-۹
تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگمهدی خداپرست مشهدی,احمد سیفی۲۰۱۷-۹
تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدیدسید محمدجواد رزمی,علی اکبر ناجی میدانی,مصطفی کریم زاده۲۰۱۷-۹
درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضاییمصطفی سلیمی فر,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۷-۹
دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلیمحمدحسین مهدوی عادلی,علی اکبر ناجی میدانی,محمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۱۷-۹
شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستانمسعود همایونی فر,مهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۷-۹
مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقامحمدرضا لطفعلی پور,احمد سیفی۲۰۱۷-۹
آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)محمدرضا لطفعلی پور,محمود هوشمند۲۰۱۷-۱۱
تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۷-۱۱
مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی*مهدی فیضی,محمدرضا لطفعلی پور,محمود هوشمند۲۰۱۷-۱۱
نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرالعلی اکبر ناجی میدانی,محمدحسین مهدوی عادلی,محمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۱۷-۱۱
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پولمسعود همایونی فر,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۷-۱۲
بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی)مهدی خداپرست مشهدی,مهدی فیضی۲۰۱۷-۱۲
بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افرادمهدی خداپرست مشهدی,مهدی فیضی۲۰۱۷-۱۲
تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسانمسعود همایونی فر,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۷-۱۲
تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری)مسعود همایونی فر,محمدحسین مهدوی عادلی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۷-۱۲
سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبیتقی ابراهیمی سالاری,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۷-۱۲
محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهرانتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۷-۱۲
اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354مهدی خداپرست مشهدی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۸-۱
بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایراننرگس صالح نیا۲۰۱۸-۱
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطیمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۸-۱
تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستانعلی چشمی۲۰۱۸-۱
اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطیمحمدرضا لطفعلی پور,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۸-۲
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتیمحمدعلی فلاحی,مهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۸-۳
بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افرادمهدی خداپرست مشهدی,مهدی فیضی۲۰۱۸-۳
بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه گذاران و کیفیت اطلاعات حسابداریهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۸-۳
مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایرانمسعود همایونی فر,محمدحسین مهدوی عادلی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۸-۳
ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایرانمصطفی سلیمی فر,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۸-۳
یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cisمحمدرضا لطفعلی پور,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۸-۳
تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژعلی چشمی۲۰۱۸-۴
بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفیمحمدحسین مهدوی عادلی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۸-۵
بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوبمحمود هوشمند۲۰۱۸-۵
انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعیمسعود همایونی فر,محمدحسین مهدوی عادلی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۸-۶
بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015محمدحسین مهدوی عادلی,نرگس صالح نیا۲۰۱۸-۶
بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهدمحمود هوشمند,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۸-۶
تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران(با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه ریزی محیطی)هادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۸-۶
تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادیمهدی فیضی۲۰۱۸-۶
عوامل موثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایرانتقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۸-۶
مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)محمود هوشمند,محمدرضا لطفعلی پور,مهدی بهنامه۲۰۱۸-۷
ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد)مهدی خداپرست مشهدی,مهدی فیضی۲۰۱۸-۸
یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی برسید سعید ملک الساداتی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۸-۸
اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان)احسان زنگنه۲۰۱۸-۹
اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محورعلی اکبر ناجی میدانی,مسعود همایونی فر۲۰۱۸-۹
بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGEمحمدرضا لطفعلی پور,مصطفی کریم زاده۲۰۱۸-۹
بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارنمهدی خداپرست مشهدی,علی اکبر ناجی میدانی,نرگس صالح نیا۲۰۱۸-۹
بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلترمحمدعلی فلاحی,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۸-۹
بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بکنرگس صالح نیا,احمد سیفی,محمدعلی فلاحی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۸-۹
تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه)مهدی خداپرست مشهدی,مسعود همایونی فر۲۰۱۸-۹
تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزیعلی اکبر ناجی میدانی,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۸-۹
تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایراناحمد صباحی۲۰۱۸-۹
مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروزمحمدعلی فلاحی,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۸-۹
تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازیمسعود همایونی فر۲۰۱۸-۱۱
بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگمهدی خداپرست مشهدی,احمد سیفی۲۰۱۸-۱۱
بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازیمحمود هوشمند,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۸-۱۲
بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستیمحمدحسین حسین زاده بحرینی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۸-۱۲
بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنرمحمدرضا لطفعلی پور,محمدحسین مهدوی عادلی,احمد صباحی۲۰۱۸-۱۲
تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملیمهدی خداپرست مشهدی,احمد صباحی,محمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۸-۱۲
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارنمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۸-۱۲
تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهورمحمود هوشمند,محمدطاهر احمدی شادمهری,مهین دخت کاظمی۲۰۱۸-۱۲
بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدیاحمد سیفی,نرگس صالح نیا۲۰۱۹-۱
بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR-احمد صباحی,محمدرضا لطفعلی پور,مهدی بهنامه۲۰۱۹-۱
راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتیاحمد صباحی,محمدرضا لطفعلی پور,مهدی بهنامه۲۰۱۹-۱
سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادیمهدی فیضی۲۰۱۹-۱
ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستممهدی خداپرست مشهدی,احمد سیفی,محمدعلی فلاحی۲۰۱۹-۲
اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی)محمدحسین مهدوی عادلی,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۹-۲
بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستانمحمدرضا لطفعلی پور,مهدی فیضی۲۰۱۹-۲
تبیین و اولویت بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازیمصطفی سلیمی فر۲۰۱۹-۲
ثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری,سید محمدجواد رزمی۲۰۱۹-۲
برآورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش PLSRحسن تحصیلی۲۰۱۹-۳
بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع-محمود هوشمند,محمدرضا لطفعلی پور,مهدی بهنامه۲۰۱۹-۳
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفیمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۱۹-۳
سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهدمهدی فیضی۲۰۱۹-۳
کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهدمهدی فیضی۲۰۱۹-۳
ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویامهدی خداپرست مشهدی,مسعود همایونی فر۲۰۱۹-۴
بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمیتقی ابراهیمی سالاری,نرگس صالح نیا۲۰۱۹-۴
ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکردتحلیل شبکه های پیچیدههادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۹-۶
ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران )محمدعلی فلاحی,مصطفی کریم زاده,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۹-۶
پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس)تقی ابراهیمی سالاری,مهدی بهنامه۲۰۱۹-۶
رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهرانهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۹-۶
پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکارعلی چشمی,مهدی خداپرست مشهدی۲۰۱۹-۸
تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهاماحمد صباحی۲۰۱۹-۸
تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسانمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۹-۸
تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاریعلی چشمی,مهدی خداپرست مشهدی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۹-۸
عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینیمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۱۹-۸
اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۹-۹
ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غربمصطفی سلیمی فر۲۰۱۹-۹
بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری,مصطفی سلیمی فر۲۰۱۹-۹
بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایرانحسن تحصیلی,مهدی بهنامه۲۰۱۹-۹
بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاریمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۹-۹
تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریهمصطفی سلیمی فر,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۹-۹
تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهانمحمدعلی فلاحی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۹-۹
رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه های پیچیدههادی اسماعیل پورمقدم۲۰۱۹-۹
منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گازمصطفی سلیمی فر,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۹-۹
منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گازمصطفی سلیمی فر,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۹-۹
بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانیمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۹-۱۰
تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعهنرگس صالح نیا۲۰۱۹-۱۰
دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهیمهدی فیضی۲۰۱۹-۱۰
برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدیمحمدعلی فلاحی,مهدی فیضی۲۰۱۹-۱۱
بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVARسید محمدجواد رزمی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۹-۱۱
رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدلمحمدرضا لطفعلی پور۲۰۱۹-۱۱
رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگرمحمدعلی فلاحی,مهدی فیضی۲۰۱۹-۱۱
طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایۀ اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم هامحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شدهمسعود همایونی فر,مهین دخت کاظمی۲۰۱۹-۱۲
Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVARمحمدرضا لطفعلی پور,مهدی بهنامه,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۱۹-۱۲
بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزیعباسعلی لطفی۲۰۱۹-۱۲
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشورعلی چشمی۲۰۱۹-۱۲
تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)محمود هوشمند,سید سعید ملک الساداتی۲۰۱۹-۱۲
توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانکمهدی فیضی۲۰۱۹-۱۲
راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمندمهدی فیضی۲۰۱۹-۱۲
مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستیمحمدعلی فلاحی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)محمدرضا لطفعلی پور,مهدی بهنامه,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۰-۱
بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستممحمدحسین مهدوی عادلی,مهدی بهنامه,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۰-۱
بررسی کارایی شرکتهای بیمه از منظر ابعاد انسانی فنی و مالی جهت توانمندسازی صنعت بیمهعباسعلی لطفی۲۰۲۰-۱
تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبیمحمدعلی فلاحی,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۰-۱
ابعاد منطقه‌ای شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار کار شهری ایران‌: رویکرد تجزیۀ نئومارکسید سعید ملک الساداتی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۲۰-۲
تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سودمهدی بهنامه۲۰۲۰-۳
بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفیمحمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۰-۴
تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)مهدی بهنامه,محمدحسین مهدوی عادلی,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۰-۴
شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختیمحمدطاهر احمدی شادمهری,احمد صباحی,علی چشمی۲۰۲۰-۴
آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایرانمهدی خداپرست مشهدی,مسعود همایونی فر,مهدی فیضی۲۰۲۰-۵
بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICSمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمود هوشمند,مهین دخت کاظمی۲۰۲۰-۵
راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهدمحمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۰-۵
Oil Production in OPEC Countries: A Fractional Integration Studyمهدی خداپرست مشهدی۲۰۲۰-۶
بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوسمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۰-۶
تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزیمسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۰-۶
ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دارتقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۰-۸
استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافتهمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۰-۸
بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریممسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۰-۸
اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب و کار ایرانهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۲۰-۹
بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)محمدطاهر احمدی شادمهری,سید محمدجواد رزمی۲۰۲۰-۹
بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)محمدطاهر احمدی شادمهری,سید محمدجواد رزمی,مهدی بهنامه۲۰۲۰-۱۰
بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویااحمد سیفی,مهدی خداپرست مشهدی۲۰۲۰-۱۰
بررسی تثیر برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دورۀ 1384-1396سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۰-۱۱
بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE)احمد سیفی,مهدی خداپرست مشهدی۲۰۲۰-۱۱
بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایرانتقی ابراهیمی سالاری,مسعود همایونی فر۲۰۲۰-۱۱
بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایرانمصطفی سلیمی فر۲۰۲۰-۱۲
پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی)مسعود همایونی فر,مهدی فیضی۲۰۲۰-۱۲
تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستیمهدی فیضی۲۰۲۰-۱۲
تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری,سید محمدجواد رزمی,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۲۰-۱۲
سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گامامحمدعلی فلاحی,نرگس صالح نیا۲۰۲۰-۱۲
برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهدهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۲۱-۱
بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایرانمهدی فیضی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۱-۱
تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاسمسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۱-۱
تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداریمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۲۱-۱
خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهیمهدی فیضی۲۰۲۱-۲
شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریسید سعید ملک الساداتی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۲۱-۲
ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدتاحمد سیفی,مهدی خداپرست مشهدی,محمدعلی فلاحی۲۰۲۱-۳
بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستانمصطفی کریم زاده,مهدی بهنامه۲۰۲۱-۳
واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمرسید سعید ملک الساداتی۲۰۲۱-۳
تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولتمسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۱-۴
احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۲۱-۵
بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایرانمحمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۱-۵
بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)محمدطاهر احمدی شادمهری,احمد صباحی,علی چشمی۲۰۲۱-۵
نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجکمسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۱-۵
پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)محمدطاهر احمدی شادمهری,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۱-۶
مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگمسعود همایونی فر,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۱-۶
بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیممسعود همایونی فر۲۰۲۱-۷
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منامهدی خداپرست مشهدی,نرگس صالح نیا۲۰۲۱-۷
بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالیمحمدعلی فلاحی,نرگس صالح نیا۲۰۲۱-۷
کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آبنرگس صالح نیا,احمد سیفی۲۰۲۱-۷
بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانیمهدی فیضی,سید محمدجواد رزمی۲۰۲۱-۸
دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افرادمهدی فیضی,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۱-۸
The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE Modelعلی چشمی,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۱-۹
تأثیر صرفه‌های ناشی از تجمع و شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنینرگس صالح نیا۲۰۲۱-۹
تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستممحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۲۱-۹
تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانلعلی چشمی,سید محمدجواد رزمی۲۰۲۱-۹
کارائی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنامهدی خداپرست مشهدی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۱-۹
بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران)تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۱-۱۰
تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمانمحمود هوشمند,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۱-۱۰
اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادیمسعود همایونی فر,سیدمهدی مصطفوی ترقی,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۲۱-۱۱
تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنلنرگس صالح نیا,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۱-۱۱
اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا)محمود هوشمند,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۲۱-۱۲
بررسی محدودیت‌های آسان بوده‌ای در شرکت‌های دولتی ایرانعلی چشمی۲۰۲۱-۱۲
تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا نمحمدرضا لطفعلی پور,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۱-۱۲
تحلیل تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نظارت مالی بر ریسک صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام ایران با الگوی رگرسیون چندک داده‌های تابلوییعلی چشمی,سید محمدجواد رزمی۲۰۲۱-۱۲
تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهدسید سعید ملک الساداتی۲۰۲۱-۱۲
بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا.مهدی بهنامه,محمود هوشمند,حسن تحصیلی۲۰۲۲-۱
بررسی کارایی اقتصاد-انرژی-محیط زیست3E) در صنایع ایرانمحمدعلی فلاحی۲۰۲۲-۱
اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایرانمصطفی کریم زاده,سیدمهدی مصطفوی ترقی,احمد سیفی۲۰۲۲-۲
بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگاننرگس صالح نیا,احمد سیفی۲۰۲۲-۲
تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداریمحمدرضا لطفعلی پور,محمدعلی فلاحی۲۰۲۲-۲
دول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)هادی قوامی,محمود هوشمند,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۲-۲
Analysis of the Asymmetric Impact of Macroeconomic Factors on credit to the Private Sector During the Boom and Credit Crisisعلی چشمی۲۰۲۲-۳
برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شربنرگس صالح نیا۲۰۲۲-۳
برآورد ریسک بیکاری و بررسی وود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایرانسید سعید ملک الساداتی۲۰۲۲-۳
بررسی ویژگیهای محیط بین المللی و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کره جنوبی 1980-2010مهدی فیضی۲۰۲۲-۳
تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوانرگس صالح نیا۲۰۲۲-۳
توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایرانمحمدعلی فلاحی,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۲-۳
اثر نوآوری فین‌تک بر رشد سبز در ایرانهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۲۲-۵
برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شبمهدی فیضی۲۰۲۲-۵
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA)مصطفی سلیمی فر,محمدطاهر احمدی شادمهری,نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۵
ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران)مصطفی کریم زاده,نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۶
Kidneys for Sale: Empirical Evidence From Iranمهدی فیضی۲۰۲۲-۶
بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضاییمصطفی سلیمی فر,احمد سیفی۲۰۲۲-۶
بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۶
بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاریمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمدعلی فلاحی۲۰۲۲-۶
تاثیر کیفیت نهاد‌ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر سلامت: رویکرد پانل آستانه‌اینرگس صالح نیا۲۰۲۲-۶
اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ایحسن تحصیلی۲۰۲۲-۷
بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایرانمحمود هوشمند,علی اکبر ناجی میدانی۲۰۲۲-۷
تاثیر فساد اداری و ریسک سیاسی بر شدت انرژی کشورهای منتخب حوزه مناهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۲۲-۷
بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایلمحمدرضا لطفعلی پور,نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۸
بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM)محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۲۲-۸
بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منامحمدعلی فلاحی,نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۸
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سالمت عمومی در شاخص رفاه لگاتوم ایران با تحلیل همبستگی کانونیمحمدحسین مهدوی عادلی۲۰۲۲-۸
اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)علی چشمی,نرگس صالح نیا,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۲-۹
اندازه‌گیری شاخص نااطمینانی اقتصادی رسانه‌بنیان با الگوریتم‌های یادگیری ماشین در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارزعلی چشمی,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۲-۹
بررسی اثر همه گیریCovid-19بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیطزیست در ایراننرگس صالح نیا۲۰۲۲-۹
تأثیراتشیوعکووید19برپساندازافراددرمشهدباتمرکزبراقتصادمقاومتیمصطفی سلیمی فر,احمد سیفی۲۰۲۲-۹
ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010)مهدی فیضی۲۰۲۲-۹
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداریهادی قوامی۲۰۲۲-۱۰
سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعیمحمدطاهر احمدی شادمهری,محمود هوشمند,محمدحسین مهدوی عادلی۲۰۲۲-۱۰
شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایرانتقی ابراهیمی سالاری,نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۱۰
بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیکمحمدطاهر احمدی شادمهری,نرگس صالح نیا۲۰۲۲-۱۱
تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام)سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۲-۱۱
تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایرانمحمدعلی فلاحی۲۰۲۲-۱۲
انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انبارهمصطفی سلیمی فر,نرگس صالح نیا۲۰۲۳-۲
The Relationship between Government Size and Happinessسید محمدجواد رزمی۲۰۲۳-۲
بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهیسید محمدجواد رزمی,علی اکبر ناجی میدانی,محمدحسین حسین زاده بحرینی۲۰۲۳-۲
تحلیل رفتار اضافه کاری در بازار کار ایران با رویکرد درخت تصمیممحمود هوشمند,سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۳-۲
اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایهمهدی فیضی,مصطفی سلیمی فر۲۰۲۳-۳
Investigating The Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Bank Default Rates During High and Low Default Periodsاحسان زنگنه,علی چشمی۲۰۲۳-۳
پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مندسید محمدجواد رزمی,علی چشمی۲۰۲۳-۳
داده‌کاوی بازار سهام ایران با مدل‌سازی فیلترینگ شبکه‌های پیچیده: رویکرد MSTهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۲۳-۳
بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایرانتقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۳-۵
واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDLعلی چشمی,نرگس صالح نیا,محمدطاهر احمدی شادمهری۲۰۲۳-۵
ارزیابی تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس بر کیفیت هوا (مطالعه موردی: مشهد)تقی ابراهیمی سالاری,مهدی بهنامه۲۰۲۳-۷
بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکیعلی چشمی۲۰۲۳-۷
بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایرانتقی ابراهیمی سالاری,مهدی بهنامه۲۰۲۳-۷
رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایراننرگس صالح نیا۲۰۲۳-۸
بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایرانمصطفی کریم زاده,تقی ابراهیمی سالاری۲۰۲۳-۹
بررسی اثرات عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر امکان پذیری ایجاد پیوند تجاری در شبکه تجاری کشورهای پساشوروی ؛ رهیافت مدل گراف تصادفی (ERGM)مصطفی کریم زاده,احمد سیفی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۳-۹
تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایرانمصطفی سلیمی فر,نرگس صالح نیا۲۰۲۳-۹
تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهدمصطفی کریم زاده۲۰۲۳-۱۰
اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعههادی اسماعیل پورمقدم,سید محمدجواد رزمی۲۰۲۳-۱۱
بازنگری اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران با تمرکز بر تنش بخش مالیاحمد صباحی,نرگس صالح نیا۲۰۲۳-۱۱
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه بخش کشاورزی ایران و رفاه خانوار و برنامه های دولت برای سازگاری با تغییر اقلیممحمدرضا لطفعلی پور,هادی قوامی۲۰۲۳-۱۱
آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجکنرگس صالح نیا,مسعود همایونی فر۲۰۲۳-۱۲
اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایراننرگس صالح نیا۲۰۲۳-۱۲
اثر نوآوری فین‌تک بانکی بر ریسک‌پذیری نظام بانکی ایرانهادی اسماعیل پورمقدم۲۰۲۳-۱۲
تخیر در قطعی شدن مالیات و پیچیدگی مالیاتی؛ شواهدی از مالیات بر شرکت‌ها در ایرانعلی چشمی,سید سعید ملک الساداتی۲۰۲۳-۱۲
بررسی نقش ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر انتشار کربن در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR)نرگس صالح نیا۲۰۲۴-۲
تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک)محمود هوشمند,مهدی بهنامه۲۰۲۴-۲
بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایرانعلی اکبر ناجی میدانی,تقی ابراهیمی سالاری,مهدی بهنامه۲۰۲۴-۳
تأثیر مصرف سرانه انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل در کوانتایل (QQR)نرگس صالح نیا۲۰۲۴-۵

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته