مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی

استاد، گروه حسابداري
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتری Ph.D بازرگانی (حسابداری)، دانشگاه میسور، هندوستان، ۱۳۸۷
تخصص و علاقه مندی
  • حسابرسی داخلی
  • فاصله انتظارات حسابرسی
  • گزارشگری مالی

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته