واحد رايانه دانشکده در سال 1369 فعاليت خود را آغاز کرد و در سال 1372 اقدام به خريد تجهيزات ضروري نمود و با 10 دستگاه رايانه و سه دستگاه چاپگر تحت شبکه داخلي NOVELL به فعاليت خود ادامه داد. اين فعاليتها اغلب در قالب خدمات دهي به دانشجويان دوره کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتری و اعضاي محترم هيات علمي در زمينه دروس عملي وفعاليت هاي پژوهشي بوده است. از جمله اقدامات ديگر اين مرکز، برگزاری دوره های فوق برنامه جهت آشنايي بيشتر با رايانه و بکار گيری نرم افزارهای تخصصي گروههای آموزشي دانشکده است.
هم اکنون اين مرکز با داشتن 180 دستگاه رايانه در سايت های مجزا و 100 دستگاه چاپگر و 10 دستگاه اسکنر و پشتيباني حدود 400 دستگاه رايانه مستقر در دانشکده در حال خدمات دهي به اساتيد، دانشجويان و ديگر واحدهای دانشکده از جمله بخش اداری، آموزشی و پژوهشی مي باشد. از ديگر خدمات اين مرکز ارئه سرويس اينترنت و نرم افزارهای کاربردي به کاربران مي باشد، همچنين پشتيبانی فني شبکه و کلاسهای مجهز به تجهيزات رايانه اي نيز به عهده اين مرکز مي باشد. مدیریت متمرکز شبکه دانشکده شامل پشتیبانی و بروز رساني سرويس پک ها، آنتي ويروس و اکتيو دايرکتور مي باشد.

 

آلاء اکرامی فرد

سمت : کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصيلات : کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
تلفن : 38806321
پست الکترونیک :
 

امیر صداقت

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصيلات : کارشناسی
تلفن : 38806320

سايت دکتري

DSC 0019

سايت ارشد

DSC 0016

سايت کارشناسي

DSC 0007

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته