اعظم اعلمی

سمت : کارشناس مسئول امور آموزشی
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806311
پست الکترونیک:

سید علی جعفرنیا

سمت :کارشناس خدمات آموزشی
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806312
پست الکترونیک:

مریم السادات افخمی مصطفوی

سمت :کارشناس گروه اقتصاد 
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806314
پست الکترونیک:

حسین عرفانیان

سمت :کارشناس گروه اقتصاد
تحصيلات : کارشناسی
تلفن: 38806329
پست الکترونیک:

الهه قوامی

سمت :کارشناس گروه مدیریت
تحصيلات : کارشناسی
تلفن: 38806319
پست الکترونیک: 
talebi

مهدی طالبی

سمت :کارشناس گروه مدیریت
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806340

سیده فاطمه ابراهیمی

سمت : کارشناس گروه حسابداری
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806313

ناهید عطاردی

سمت :کارشناس گروه حسابداری
تحصيلات : کارشناسی
تلفن: 38806325
پست الکترونیک: 
 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته