سید علی جعفرنیا

سمت :کارشناس مسئول امور آموزشی
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806311
پست الکترونیک:

هما ظفر قاسم پور

سمت :کارشناس امور آموزشی
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806312
پست الکترونیک:

مریم السادات افخمی مصطفوی

سمت :کارشناس گروه اقتصاد 
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806314
پست الکترونیک:

حسین عرفانیان

سمت :کارشناس گروه اقتصاد
تحصيلات : کارشناسی
تلفن: 38806329
پست الکترونیک:

الهه قوامی

سمت :کارشناس گروه مدیریت
تحصيلات : کارشناسی
تلفن: 38806319
پست الکترونیک: 
talebi

مهدی طالبی

سمت :کارشناس گروه مدیریت
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806340
پست الکترونیک: 

سیده فاطمه ابراهیمی

سمت : کارشناس گروه حسابداری
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن: 38806313
 

 

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته