تاريخ شروع به كار: تيرماه 1384

هدف:
- انجام مطالعات علمي در حوزه‌هاي مختلف پژوهشي در اقتصاد ايران
- مطالعات پژوهشي دراقتصاد استان‌هاي شرق كشور، كشورهاي همسايه و آسياي ميانه
- بسترسازي رشد و شكوفايي اقتصادي منطقه

شرح وظايف مركز:
1ـ فراهم‌سازي زمينه‌هاي تحقيق و پژوهش بيشتر براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان.
2ـ گسترش روحيه پژوهش و تحقيق در دانشگاه و جامعه.
3ـ برقراري و تحكيم ارتباطات علمي – پژوهشي بين مراكز پژوهشي و پژوهندگان در منطقه و كشور.
4ـ جهت دادن پايان‌نامه‌هاي دانشجويان كارشناسي‌ارشد به حوزه‌هاي كاربردي و مورد نياز منطقه و كشور.
5ـ انتقال تجربيات ارزنده پژوهشي اساتيد به دانشجويان به ويژه دانشجويان ارشد و استفاده از توان پژوهشي آنها.
6ـ يافتن راه‌حل‌هاي علمي جهت رفع مشكلات اقتصادي كشور و منطقه.
7ـ ارائه خدمات علمي و مشاوره‌ اي به مراكز و سازمان‌هاي محلي، منطقه‌اي و ملي اعم از دولتي و خصوصي.

نام و نام‌خانوادگي مدير: دكتر علي‌اكبر ناجي ‌ميداني

اعضاي هيأت علمي:

رديف
نام ونام‌خانوادگي
مرتبه علمي
نوع‌همكاري
رشته تحصيلي
دانشكده
تمام‌وقت
نيمه‌وقت
پاره‌وقت
1
محمدحسين    حسين‌زاده‌بحريني
استاديار
*
 
 
 
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
2
هادي      قوامي
استاديار
*
 
 
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
3
علي‌اكبر      ناجي‌ميداني
دانشيار
*
 
 
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
4
مصطفي     سليمي‌فر
استاد
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
5
محمدرضا     لطفعلي‌پور
استاد
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
6
محمود     هوشمند
استاد
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
7
محمدعلي     فلاحي
استاد
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
8
مهدي      خداپرست
دانشیار
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
9
احمد      صباحي
دانشیار
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي
10
محمدحسين     مهدوي‌عادلي
استاد
 
 
 
*
اقتصاد
علوم‌اداري و اقتصادي

 

طرح‌هاي پژوهشي اجرا شده و در دست اجرا در مركز:
1- تعيين ظرفيت عملي توليد و اشتغال در واحدهاي صنعتي استان
2- بررسي سهم نسبي عوامل در قيمت تمام شده محصولات منتخب و مقايسه آن با الگوهاي مشابه توليدات خارجي
3- آسيب‌شناسي نظام قيمت‌گذاري موجود و راه‌هاي تبديل آن به نظام قيمت‌گذاري هدف در واحدهاي توليدي
4- بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و بهره‌وري در شركت مهام شرق (انجام شده)
5- بررسي اقتصادي شركت مهام شرق (اجرا شده)
6- مطالعه جامع روش‌هاي يك درآمد پايدار و بهبود وضعيت اقتصادي در شهرداري سبزوار
7- راه‌كارهاي برون سپاري وظايف شهرداري مشهد به بخش خصوصي
8- بررسي و تحقيق در زمينه مشوق‌ها و موانع سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن
9- طرح جامع نظام مالياتي در اقتصاد اسلامي
10- بررسي توسعه اقتصادي شهرستان سرخس
11- بررسي ميزان بهره‌وري نظام مالياتي ناشي از ايجاد واحدهاي مؤديان بزرگ
12-تحليل جريان نقدينگي در شركت مهام شرق
13- معرفي ابعاد وشاخص هاي مديريت موفق در تعاوني ها
14- آثار تعامل، اقتصاد جهاني بر توزيع درآمد در ايران
15- بررسي موانع نهادي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در ايران
16-تجزيه و تحليل اشتغال از دو روش اقتصاد پايه و الگوي تغيير سهم در خراسان رضوي
17- پارادوكس بهره‌وري نيروي انساني و اشتغال در اقتصاد ايران
18- بررسي عوامل مؤثر بر كارآفريني زنان سرپرست خانوار در مقايسه با زنان دستمزدبگير (اجرا شده)
19- بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب كارآفرين در دانشگاه فردوسي مشهد(اجرا شده)

 

آمادگي مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي:
ـ مطالعه مربوط به سنجش و افزايش بهره‌وري صنايع و بنگاه‌ها
ـ مطالعات پيرامون قيمت و سهم بازار
ـ موضوعات اقتصاد كلان (شهري، منطقه‌اي و كشوري) شامل:
ظرفيت سنجش مالياتي
تعيين شكاف مالياتي و شكاف درآمد – هزينه
مشاركت در تهيه طرح‌هاي جامع اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي
مطالعه توزيع و درآمد و كاهش فقر
- مكان‌يابي واحدهاي صنعتي
- تعيين مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي و كشوري
- مطالعات معطوف به خلق مزيت‌هاي رقابتي و ...

امكانات و تجهيزات:
- مركز رايانه دانشكده علوم‌اداري و اقتصادي با 120 دستگاه رايانه و امكان ارتباط online با پايگاه‌هاي مهم علمي – اقتصادي ايران و جهان
- تجهيزات داخلي مركز شامل رايانه، فكس، كپي، اسكنر و ...
- مركز طرح‌هاي كاربردي با تجهيزات كپي و رايانه

: نشاني محل استقرار
پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده علوم اداري و اقتصادي
: شماره تلفن‌ها
38813090-4
: نمابر
+98 51 38829584
 : پست الكترونيك
 

 

 

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته