رضا امينی مطلق

سمت : كارشناس مسئول امور عمومی
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن : 38806333
radmehr

عقیل رادمهر

سمت : کارشناس امور عمومی - دبیرخانه
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن : 38806305

مسعود حاجی پور

سمت : کارشناس امور عمومی خدمات
تحصيلات : فوق دیپلم
تلفن : 38806307
golestani

نسرین گلستانی

سمت : کارشناس توسعه منابع
تحصيلات : کارشناسی
تلفن : 38806306
kord

علی اکبر کرد مقدم

سمت : مسئول تاسیسات
تلفن : 38806334
biabani

مهدی بیابانی

نقلیه

همکاران پشتیبانی


آبدارخانه ریاست
rajabi
علی رجبی
آبدارخانه راهرو 5
ghafari
سلمان غفاری
آبدارخانه راهرو 9
 
 
 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته