رضا امينی مطلق

سمت : كارشناس مسئول امور عمومی
تحصيلات : کارشناسی ارشد
تلفن : 38806333

مسعود حاجی پور

سمت : کارشناس امور عمومی خدمات
تحصيلات : فوق دیپلم
تلفن : 38806307
golestani

نسرین گلستانی

سمت : کارشناس توسعه منابع
تحصيلات : کارشناسی
تلفن : 38806306
kord

علی اکبر کرد مقدم

سمت : مسئول تاسیسات
تلفن : 38806334
biabani

مهدی بیابانی

نقلیه

همکاران پشتیبانی

karbalayi
محمد علی کربلایی
آبدارخانه ریاست
rajabi
علی رجبی
آبدارخانه راهرو 5
ghafari
سلمان غفاری
آبدارخانه راهرو 9
jafari
حسن جعفری پور
khani
محمد خانی
محمد مینایی
 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته