راهنمای اداری و آموزشی ساختمان دانشکده
دانشكده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد در سال‌ 1367 با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز كشور در رشته اقتصاد‌ ، رشته مدیریت‌ ، رشته حسابداری تأسیس و سپس رشته حقوق و رشته علوم سیاسی ‌ به رشته های فوق اضافه گردید.
فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ علوم‌ اداري‌ و اقتصادي‌ مشهد از مهرماه‌ سال‌ 1367 با پذيرش‌120 دانشجو در سه‌ رشته‌ي‌ كارشناسي:‌ اقتصاد بازرگانی، حسابداري‌ و مديريت‌ بازرگانی آغاز شد. درسال‌هاي‌ بعد به‌ ترتيب‌ رشته‌‌های كارشناسي‌ حقوق‌، اقتصاد نظري‌ و مديريت‌ دولتي‌ به رشته‌های قبلی اضافه شدند. توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده با تأسیس دوره‌های كارشناسي‌ ارشد علوم ‌اقتصادي‌ و كارشناسي‌ارشد (معادل‌) توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ و برنامه‌‌ريزي‌ در سال‌ 73 ادامه یافت. ایجاد دوره‌ي روزانه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دوره‌ي‌ شبانه ‌رشته‌هاي‌ كارشناسي‌ مديريت‌ بازرگاني‌ و حقوق‌ درسال‌های‌ 73و74، كارشناسي‌ اقتصاد بازرگاني‌ در سال‌ 76 و علوم‌ سياسي‌ در سال‌تحصيلي‌ 78، موجبات گسترش بیشتر فعالیت‌های آموزشی این دانشکده را فراهم نمود. سپس کارشناسی ارشد حسابداری در سال 83، کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) در سال 85، کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال 85 و دکتري علوم اقتصادی در سال 86 و دکتري مديريت در سال 87 و کارشناسي ارشد رشته‌هاي حقوق خصوصي و علوم سياسي (روابط بين‌الملل) به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده اضافه گردیدند. در حال حاضر تعداد ‌2100 نفر دانشجوي‌ دختر و پسر در دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ (روزانه‌ و شبانه‌)، كارشناسي‌ ارشد و دکتری در این دانشکده مشغول‌ به‌تحصيل‌ هستند. همچنین مراکز پژوهشي اقتصاد شرق ایران و کشورهای همجوار در سال 84 و مرکز مطالعات مدیریتی و بازار در سال 86 تأسیس گردیدند. در سال 1393 با تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این رشته ها از دانشکده علوم اداری و اقتصادی جدا شده اند.

جدول شماره(1) آخرین وضعیت رشته‌ها و مقاطع تحصیلی را در دانشکده نشان می‌هد:

نام رشته مقاطع تحصیلی موجود هر رشته
علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی کارشناسی
علوم اقتصادی - اقتصاد نظری کارشناسی
اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی دکتری
مدیریت بازرگانی کارشناسی
مدیریت دولتی کارشناسی
مدیریت صنعتی کارشناسی
مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی- تحول)
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی (تولید-تحقیق در عملیات) کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی( بازار یابی بین الملل) کارشناسی ارشد
مدیریت (رفتار سازمانی) دکتری
مدیریت (منابع انسانی) دکتری
مدیریت فناوری اطلاعات دکتری
مدیریت تحقیق در عملیات دکتری
حسابداری کارشناسی– کارشناسی ارشد
حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
حسابرسی کارشناسی ارشد
حسابداری دکتری

دانشجويان‌ اين‌ دانشكده‌ با گذراندن‌ يك‌دوره‌ آموزشي‌ چهار ساله‌ (در 8 نيمسال‌تحصيلي‌) با اخذ درجة‌ کارشناسی در رشته‌هاي‌اقتصاد بازرگاني‌، اقتصاد نظري‌، مديريت‌بازرگاني‌، مديريت‌ دولتي‌ و حسابداري‌ دانش‌آموخته‌ مي‌شوند. زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ای موجود 2تا3 سال می‌باشد. تعداد دانش‌آموختگان‌ دانشكده‌ از بدو تأسيس‌ تاكنون‌ حدود 4701 نفر در مقاطع ‌مختلف‌ تحصيلي‌ و در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ فوق بوده ‌است‌.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته