عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
شناسایی فرصت‌ها و تهیه بسته‌های سزمایه گذاری استان خراسان رضوی با محوریت صنایع پیشران اقتصاد استانسید سعید ملک الساداتیخاتمه یافته
ارائه خدمات برنامه ریزی فروش، اجرای برنامه فروش و کنترل برنامه فروش شرکتسید سعید ملک الساداتیخاتمه یافته
برآورد فرار مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی و ارائه راهکارهای عملی برای حل این معضلعلی چشمی - سید سعید ملک الساداتیخاتمه یافته
ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه ابعاد مختلف گردشگری (گردشگری سلامت) به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی پایدار در استان خراسان رضویمحمدطاهر احمدی شادمهریخاتمه یافته
طرح پژوهشی مطالعات بازار پیشنهاد مشارکت در سرمایه گذاری ربات پوشیدنی هگزا دانشگاه فردوسی مشهدهادی اسماعیل پورمقدمخاتمه یافته
بررسی شیوه های تامین مالی طرح های توسعه شهری با تاکید بر بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی - خصوصی جهت تداوم ارائه خدمات به شهروندانهادی اسماعیل پورمقدمخاتمه یافته
امکان اجرای مدیریت محلی در سطح محلات مشهدنرگس صالح نیاخاتمه یافته
فاز دوم پروژه \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"طرح مطالعاتی شناسایی بررسی عوامل موثر بر وضعیت عرضه وتقاضای واحدهای تجاری در سطح کلانشهر مشهد\\\\\\\\\\\\\\\"تقی ابراهیمی سالاریخاتمه یافته
فاز اول پروژه \\\"طرح مطالعاتی شناسایی بررسی عوامل موثر بر وضعیت عرضه وتقاضای واحدهای تجاری در سطح کلانشهر مشهد\\\"تقی ابراهیمی سالاریخاتمه یافته
بررسی مکانیزم ایجاد درآمد پایدار و اخذ بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهدتقی ابراهیمی سالاریخاتمه یافته
بررسی تدقیق و مناسب سازی خدمات تملک دارائی های سرمایه ای و پروژه های مرتبط در برنامه عملیاتی شهرداریمحمدطاهر احمدی شادمهریخاتمه یافته
تدوین سیاست های تغییر رفتار در جهت کاهش مصرف انرژی ( برق خانگی) با رویکرد اقتصاد رفتاریمهدی فیضیخاتمه یافته
بررسی و تبیین نقشه (طرح ) جامع اقتصادی به منظور افزایش سهم تولید داخلی در بازار سوغات استان خراسان رضویمحمدرضا لطفعلی پورخاتمه یافته
تدوین سیاستهای تغییر رفتار پرداخت عوارض شهروندان با رویکرد اقتصاد رفتاریمهدی فیضیخاتمه یافته
بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی الویت بندی پروژه های سرمایه ای در بخش های فضای سبز ،حمل و نقل و ورزش شهرداری مشهدمهدی خداپرست مشهدیخاتمه یافته
کاربرد روش رد پای اکولوژیکی سال 1396 در ارزیابی پایداری توسعه شهری مشهد ( فاز 1: ارائه روش اندازه گیری رد پای اکولوژیکی شهر مشهد)نرگس صالح نیاخاتمه یافته
جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر کلانشهر ها ( مطالعه تطبیقی : مشهد، استانبول ، بمبئی، و ...)مهدی بهنامهخاتمه یافته
بررسی وضعیت بهره برداری از پروژه های مسکونی ارزان قیمت احداثی شهرداری مشهد در مناطق کم برخودار و چالش های پیش رو سرمایه گذاری در این حوزه در سالهای آتی و ارائه پیشنهادات مرتبطسیدمهدی مصطفوی ترقیخاتمه یافته
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی شهر مشهد و ارائه الزامات ارتقاء آن توسط شهرداری مشهدمصطفی کریم زادهخاتمه یافته
ارزیابی اقتصادی طرح نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهدحسن تحصیلیخاتمه یافته
شناسایی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری در استان خراسان رضویسید سعید ملک الساداتی - علی چشمیخاتمه یافته
الگوی مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری در کشورهای هدف صادراتی(مطالعه موردی کشورهای هند)سید سعید ملک الساداتیخاتمه یافته
بررسی قانون مالیات بر ارزش افزودههادی قوامیخاتمه یافته
ارزیابی عملکرد و تحلیل روند درآمدهای مالیاتی با ارائه راهکازهای عملیاتی به منظور افزایش منابع مالیاتی استان خراسان رضویمصطفی کریم زادهخاتمه یافته
تهیه و تدوین سند بررسی و تحلیل وضعیت فقر و نابرابری درآمدی در استان خراسان رضوی طی دوره برنامه های چهارم و پنجمسید سعید ملک الساداتیخاتمه یافته
هزینه های تأمین مالی در ایران و چگونگی کاهش آن در صنایعسید سعید ملک الساداتیخاتمه یافته
تحلیل هزینه های تولید به تفکیک صنایع در بورس اوراق بهادار تهرانعلی چشمیخاتمه یافته
بررسی وضعیت صنعت برق خراسان در شرایط پسا تحریمعلی اکبر ناجی میدانیخاتمه یافته
بررسی، تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای بهبود نحوه تملک در منطقه ثامنمهدی فیضیخاتمه یافته
تعیین الگوها و راهکارهای منطبق بر اقتصاد مقاومتی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی برقمسعود همایونی فرخاتمه یافته
ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی و دانشکده ها با استفاده از مدل DEAمحمدحسین حسین زاده بحرینیخاتمه یافته
بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه استان خراسان رضوی 1389-1384 بر اساس طرح پیشنهادی پیوستعلی اکبر ناجی میدانیخاتمه یافته
بررسی امکان و نحوه طراحی بسته حمایتی انرژی های تجدیدپذیر کشورمحمدحسین مهدوی عادلیخاتمه یافته
بررسی اثرات اجرای طرح تحول بانکی (حذف صفر، تغییرات نرخ بهره و... ) بروی تامین منابع مالی طرحهای انتقال و فوق توزیع صنعت برقعباسعلی لطفیخاتمه یافته
بررسی وتحلیل اقتصادی قیمت تمام شده هزینه انشعاب مشترکین سنگین صنعت برق خراسان مبتنی بر هزینه فروش انشعاب در سایر نقاط جهانمحمدطاهر احمدی شادمهریخاتمه یافته
بررسی ظرفیتهای افزایش کارایی وبهره وری و بهره مندی از تکنولوژیهای کارآمد و کم هزینه در صنعت برق با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هامحمدطاهر احمدی شادمهریخاتمه یافته
بررسی و شناسایی محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در صنعت برق (مطالعه برق خراسان)محمدطاهر احمدی شادمهری - محمدرضا عباس زادهخاتمه یافته
بررسی تحلیل اقتصادی واولویت بندی گاز رسانی در بخش های نیروگاهیمحمدرضا لطفعلی پورخاتمه یافته
بررسی آثار الحاق ایران به WTO بر فعالیت های صنعت برقمحمدرضا لطفعلی پورخاتمه یافته
راهکارهای افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری و فعالیتهای مختلف آنمهدی خداپرست مشهدیخاتمه یافته
مطالعه روند تاثیر افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) بر روی مصرف انرژی برق (مقایسه با سطح ملی)محمود هوشمندخاتمه یافته
محاسبه یارانه انرژی برق و اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی و هدفمند سازی اصلاح نظام یارانه برقمحمود هوشمندخاتمه یافته
امکان سنجی صرفه جویی اقتصادی و یا کاهش در هزینه‌های بخش جاری شرکت برق منطقه ای خراسانمحمدحسین مهدوی عادلیخاتمه یافته
محاسبه اثرات تورمی بهاء تجهیزات در احداث خطوط و پست‌های انتقال و فوق توزیع، هنگام محاسبه بهای تمام‌شده پروژه‌های خاتمه‌یافته (آماده بهره‌برداری) با بهره‌گیری از مبحث شاخص‌های قیمتی (Price Index)محمدرضا لطفعلی پورخاتمه یافته
ارزیابی اقتصادی مجموعه طرح‌های پژوهش خاتمه یافته در شرکت برق منطقه ای خراسان (از طریق تکمیل فرمهای استاندارد شرکت مادر تخصصی برق)مهدی خداپرست مشهدیخاتمه یافته
آسیب شناسی قیمت گذاری موجود و راهکارهای تبدیل آن به نظام قیمت گذاری هدف در واحدهای تولیدیعلی اکبر ناجی میدانیخاتمه یافته
بررسی کیفیت زندگی کاری ورابطه ان با بهره وری درشرکت مهامهادی قوامیخاتمه یافته
بررسی سهم نسبی عوامل در قیمت تمام شده محصولات منتخب و مقایسه با الگوهای مشابه خارجیهادی قوامیخاتمه یافته
تعیین ظرفیت عملی تولید و بررسی اشتغال ایجاد شده واحدهای صنعتی استان خراسانهادی قوامیخاتمه یافته
تحلیل وضعیت اقتصادی شرکت خدمات مهندسی و مخابرات مهام شرقهادی قوامیخاتمه یافته
تحلیل جریان نقدینگی در شرکت مهام شرقهادی قوامیخاتمه یافته
ایجاد زمینه توسعه اشتغال و کمک به ایجاد اشتغال زود بازدهمحمدحسین مهدوی عادلیخاتمه یافته

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته