عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
: «بررسی و شناسایی پتانسیل صادراتی محصولات کشاورزی افغانستان به شرکای تجاری با استفاده از مدل جاذبه تجارت»سیدمحمد حسینیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۸۸/۰۹/۱۷
بررسی ارتباط میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک)امین حق نژادکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
مقایسه عملکرد روش برنامه‌ریزی ژنتیک و الگوی اقتصادسنجی (ARIMA) در پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام ایرانحامد باقری سلطان آبادیکارشناسی ارشدناجی میدانی
بررسی عقلانیت در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادیزینب شوریده بختکارشناسی ارشدحسین زاده بحرینی۱۳۸۸/۰۹/۰۹
تحلیل فضای کسب و کار (مورد مطالعه کارآفرینان بخش صنعت استان خراسان رضوی؛ سال‌های 1388- 1384)امید غریبکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۰/۰۱/۲۳
اندازه گیری کارایی زیست محیطی صنعت تولید برق: بررسی موردی نیروگاه های حرارتی تولید برق در استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالیهانیه فنودیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۸۹/۰۲/۲۸
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک های قیمتی نفت بر تراز تجاری ایرانساناز محمدیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۸۹/۱۲/۰۳
رفتار سنجی مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارائه مدل پویا از رفتار مشتریان با استفاده از نظریه زنجیره مارکفمهدی کوکبی دلاورکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۱/۰۸/۲۳
مقایسه روش های خطی پارامتریک و غیر خطی ناپارامتریک در برآورد و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی ایرانامیر وطن دوستکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۲/۰۴/۱۱
اثر جهانی شدن بر عملکرد بنگاه ها در کشورهای منتخب آسیاییسپیده حقیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
استخراج و بررسی نقادانه نظریات عدالت بین نسلی در مکاتب فکری اسلام و لیبرالیسم با تاکید بر آرای حکیمی و دورکین و دلالت های آن در بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیرمرتضی مرتضوی کاخکیدکتری(Ph.d)مهدوی عادلی۱۳۹۳/۰۳/۲۹
بررسی برخی عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام بانک های تجاری فعال در بورس ایرانحسن ضیائیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۰۱/۱۸
اثر همنوایی رفتار کارگزاران بر سود کارفرما در حالت سپارش تعیین دستمزد: یک مطالعه آزمایشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدکمال مروجکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۵/۰۲/۱۵
برآوردتابع تقاضای انرژی برق دربخش های صنعتی ،کشاورزی وخانگی در ایران(رویکردمدل کالمن فیلتر)معصومه جلائیان قاسم زادهکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بررسی اثرات سالمندی جمعیت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر بودجه دولت با استفاده از مدل نسلهای همپوشان در ایرانجواد خزاعیدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۵/۱۲/۲۲
اثر مصرف انرژی‏های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیربر رشد اقتصادی و بهره‏ وری عوامل تولید در ایرانمحمد اویسیدکتری(Ph.d)همایونی فر۱۳۹۶/۰۸/۰۲
بررسی تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی بر عرضه بخش مسکن در ایرانالهام اعلامیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۶/۱۰/۱۰
بررسی تاثیر تجارت درون صنعتی قطعات خودرو بر ارزش افزوده بخش صنعت خودرو در ایرانایدا ارام پورکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۷/۰۴/۰۹
بررسی خطرات سلطه مالی دولت و سلطه بخش مالی– بانکی بر سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف ثبات قیمتی در ایراناکبر چشمیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۳۹۷/۰۵/۲۳
بررسی اثر تورم بر از دست رفتن ارادی و غیرارادی شغل در بخش‌های اقتصاد ایرانحمیدرضا ایمانی مقدمکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بررسی اثرات رفاهی کنترل آلودگی زیست محیطی در چهارچوب یک الگوی رشد تعمیم‌یافته: کاربرد رهیافت سیستم دینامیک در اقتصاد ایرانتکتم امینیدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۷/۰۷/۲۹
بررسی اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر بر تغییر اقلیم در کشورهای منتخب عضو اوپکنسرین محمدپورکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۷/۰۷/۲۹
بررسی تغییرات رفاه دهک های درآمدی و توزیع درآمد ناشی از تغییرات قیمت با توجه به رهیافت رشد موافق فقرا در ایرانمرتضی بستامدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نقش کاهش موانع قانونی واردات خدمات بر اقتصاد ایران- رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه CGE-فاطمه جعفریدکتری(Ph.d)لطفعلی پور۱۳۹۷/۱۲/۱۶
تحلیل اقتصاد سیاسی الگوی تخصیص استانی بودجه عمرانی در فرایندهای پارلمانی ایرانفاطمه مردانیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۳۹۸/۰۷/۲۹
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و یادگیری بر ثمرهی توسعه اقتصادی منطقه ای :مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستانعبدالرحیم کردیدکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۳۹۴/۰۳/۰۳
تاثیر نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و اخبار مرتبط با فساد بر رفتار همکارانه: مبتنی بر شواهد آزمایشگاهیمسعود فیلسوف کاخکیدکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی اثرات پرداخت های انتقالی دولتی و خصوصی بر کاهش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی ایرانولی گریوانیدکتری(Ph.d)رزمی۱۳۹۹/۰۲/۱۵
اندازه گیری شاخص نااطمینانی اقتصادی با رویکرد یادگیری ماشین و متن‌کاوی و تاثیر آن بر نرخ‌ارزحبیب حبیبی نیکجودکتری(Ph.d)چشمی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
مدل سازی تراز تجاری ایران با استفاده از رهیافت پویایی شناسی سیستم در افق 1414مریم ترابی فردکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی -مورد مطالعاتی کشورهای منا-سکینه اسلامی گیسکیدکتری(Ph.d)سلیمی فر۱۴۰۰/۰۱/۳۰
بررسی واکنش بخش خصوصی در تقابل با کارایی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در بستر نهادی اقتصاد و سیاستمیثم طاهریاندکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۴۰۰/۰۴/۲۱
بررسی اثر عوامل اقلیمی بر نوسانات شاخص زراعت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌ها‌ی 1388 تا 1398مریم اژدری گوشکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تأثیر سیاست‌های رفتاری بر میزان مصرف برق خانوار شهری - مطالعه موردی شهر مشهد-ریحانه قشقاییکارشناسی ارشدفیضی۱۴۰۰/۰۲/۲۶
بررسی رابطه ریسک تورم تغییرپذیر طی زمان و بازدهی سهام با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرففریبا عثمانیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۰/۰۴/۲۸
بررسی تاثیر تقاضا برای بیمه عمر با بیمه تامین اجتماعی در ایرانزینب جمدرکارشناسی ارشدچشمی۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تحلیل عوامل موثر بر تقاضای آب مسکونی در استان های ایران:رهیافت الگوی قیمت گذاری بلوکیپروانه سادات طباطبائیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۰/۰۲/۲۶
شبیه سازی تراز تولید و مصرف نفت و گاز در افق چشم انداز با تمرکز بر اثرات آن بر ترازتجاری و بودجه دولت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم -سیستم داینامیک-فاضله خادمدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۳۹۸/۰۹/۱۹
بررسی مقایسه ای تأثیر مصرف انرژی بر رفاه اقتصادی در کشور ایران و کشورهای OECDالناز طاهریانکارشناسی ارشدصباحی۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تحلیل رفتار نیروی کار با تاکید بر اضافه کاری در بازار کار ایرانسمیه سادات نقویدکتری(Ph.d)هوشمند۱۴۰۰/۰۷/۲۴
امکان سنجی مالی تولید غذا در مقابل تولید انرژی در شهر مشهد در شرایط عدم قطعیت (با رویکرد فازی)سیدمحمد سیدحسینیدکتری(Ph.d)مصطفوی ترقی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
تاثیر تجارت بین الملل بر میزان انتشار دی اکسید کربن در کشورهای صادرکننده نفتافسانه نظریکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی تأثیر حکمرانی خوب ازمسیر گردشکری بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب درحال توسعه: رهیافت رگرسیون پانل کوانتایلافسانه زمانیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۱/۰۳/۰۸
بررسی تأثیر مقایسه‌ای ساختار سرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته وکشور های درحال توسعه بر اساس شاخص HDIسحر قلیزادهکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۰۸/۲۵
بازنگری اثرگذاری سیاست های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران با تمرکز بر تنش بخش مالیجواد پاکدیندکتری(Ph.d)صباحی۱۳۹۸/۰۳/۱۱
طراحی مدل یکپارچه زیست محیطی توسعه اقتصادی پایدار -آب- انرژی- غذا- در ایران -رهیافت تئوری داده بنیاد-فاطمه مومنی مهموییدکتری(Ph.d)ناجی میدانی۱۴۰۰/۱۲/۰۷
بررسی تاثیر صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایرانمونا جلالیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۴۰۰/۱۰/۲۶
کنون بینی تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از تحلیل احساس اخبار اقتصادیمرتضی بیرانونددکتری(Ph.d)ملک الساداتی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
تحلیل اقتصادی آثار تحریم های مالی و نفتی بر مهاجرت نیروی کار از ایرانافسانه زارعیدکتری(Ph.d)فلاحی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپکفاطمه امانیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۰/۰۹/۲۱
بررسی تأثیر هزینه مسکن بر آمار ازدواج در مناطق شهری ایرانمیثم یوسفی چوبینیکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۰/۰۴/۱۵
ارزیابی اثر متغیرهای اقتصادی، اقلیمی و هیدرولیکی بر میزان مصرف آب شرب شهری مبتنی بر سیستم استنتاج فازی -مطالعه‌ی موردی: شهر گناباد-فاطمه سید رمضانیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی تأثیر نرخ بیکاری بر شکاف دستمزدی بخش خصوصی و دولتی در استان‌های کشورسحر جلیلیان مهریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۱۲/۲۴
بررسی آثارساختارآموزش عالی بر نابرابری توزیع درآمدی در کشورفریده خانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۲/۱۱
بررسی تأثیر میزان شیوع ویروس کرونا -COVID-19- بر شاخص رفاه اقتصادی شهروندان مشهدسعیده حیدرزاده برزگرکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۱/۰۲/۲۵
چشم انداز آتی تأثیر نااطمینانی پاندمی کرونا بر تولید کل انرژی الکتریکی در کشور آمریکاضحی جاسم قاسم الدبیسیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تأثیر توسعه انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی: شواهدی از رویکرد رگرسیون پنل کوانتایل برای کشورهای OECDبهاره پورسلیمکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۱/۰۲/۲۵
واسطه های شناختی کمبود و تصمیم گیری اقتصادی: روش آزمایشگاهیزهرا خدادوستدکتری(Ph.d)ملک الساداتی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
مطالعه‌ی پویایی‌ها‌ی رفتارهای ‌مالی‌شرکتی در شرایط نااطمینانی در منتخبی از کشورهای بانک‌محور و بازار‌محورنسرین رضایی مقدمدکتری(Ph.d)ابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۰۵/۰۲
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای منتخب عضو OECD و ه غیر OECD: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایلفاطمه سبزه کارکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۱/۰۷/۲۴
بررسی تأثیر ریسک بیکاری و تورم بر پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی ایران -با در نظر گرفتن کفایت مستمری-مهدی چشمیدکتری(Ph.d)سلیمی فر۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بررسی اثر استخراج بیت کوین بر کیفیت محیط زیست در منتخبی از کشور های عمده استخراج کننده بیت کوین جهانپریسا علی زادهکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۰۸/۰۳
بررسی اثر عدم قطعیت های مالی و ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی: رویکرد مبتنی بر مدل TVP-SVAR-SVمحمدصادق ادیبیاندکتری(Ph.d)ابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۰۶/۱۵
پژوهشی پیرامون اثر درآمد سرانه و فاصله طبقاتی بر نرخ جرم در ایرانمحمدامین مشایخانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۰۸/۲۲
بررسی تأثیر اشتغال در بخش خدمات بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایرانمریم ریشه چی فیاضکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران در دوران قبل و بعد از همه‌گیری کووید 19حمید اکبریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۸/۰۳
بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایرانمحمدامین میرکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۱/۰۷/۲۴
بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر امید به زندگی در ایران.حیدر ساکن برجیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
تحلیل ساختار شبکه تجاری کشورهای پساشوروی در راستای ارتقای مناسبات تجاری دو یا چندجانبه با ایران: رهیافت توصیفی و مدل ERGMصالح طاهریدکتری(Ph.d)کریم زاده۱۴۰۱/۱۰/۱۹
استراتژی‌های بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تامین‌اجتماعی در چارچوب مکانیزم‌های توازن خودکار (ABM)اسماعیل لقمانی دویندکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی پدیده تنگنای مالی تولید و عوامل مؤثر بر ارتباط متقابل تنگنای اعتباری و رکود واحدهای صنعتی در ایرانزینب شعبانی کوشالشاهیدکتری(Ph.d)احمدی شادمهری۱۴۰۱/۱۱/۱۰
اعتبار رفتار راهبردی گروهی در تخصیص‌های‌ تصادفیهما حسین زاده رنجبرکارشناسی ارشدفیضی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی ارتباط بین کارآفرینی، ردپای اکولوژیکی و سازگاری با تغییر اقلیم در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد -WEF-: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی -PSTR-زهرا رنجبریاندکتری(Ph.d)خداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بررسی اثرگذاری کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص فساد بر توسعه مالی در کشورهای منتخب درحال توسعه -رهیافت پانل پویا-مهدی دهقانکارشناسی ارشدقوامی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بررسی موانع اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان در بانک های دولتی شهر بجنورد -ازمنظر مردم و بانک ها-سحر ملکوتیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
بررسی اثر شاخص کالاهای پایه ای -کامودیتی- برشاخص سهام کشورهای منتخب مورد مطالعهامیررضا صبریکارشناسی ارشداسماعیل پورمقدم۱۴۰۲/۰۲/۱۳
مقایسه تطبیقی سیاست های صنعتی دو کشور ایران و عربستان در جهت دستیابی به پیچیدگی اقتصادیسیدمیلاد حسینیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۴۰۲/۰۲/۱۹
امکان سنجی استفاده از اوراق قرضه سبز به منظور تامین مالی اهداف توسعه پایدار در ایرانزهرا احمدجواهریکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۲/۰۲/۲۰
بررسی اثر شوک سرمایه گذاری خطرپذیر بر رشد اقتصادی با رویکرد panel VAR در منتخبی از کشورهای توسعه یافتهسپهر مقصودیکارشناسی ارشداسماعیل پورمقدم۱۴۰۲/۰۲/۱۳

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته