عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی، مطالعه و ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری و افزایش انگیزه از طریق سیستم جبران خدمات در استانداری خراسان رضویمصطفی کاظمیخاتمه یافته
زمان، طرح ریزی متعادل خط تولید و چیدمان واحدهای تولیدی و غیر تولیدی کارخانه گروه صنعتی تفکرنیاعلیرضا پویاخاتمه یافته
تدوین مأموریت، برنامه راهبردی و طراحی ساختار سازمانی گروه صنعتی تفکرنیاعلیرضا پویاخاتمه یافته
تحقیقات بازار داخلی و صادراتی محصول تابلو برق گروه صنعتی تفکرنیاعلیرضا پویاخاتمه یافته
طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان موقوفات ملکقاسم اسلامیخاتمه یافته
تدوین مأموریت، برنامه راهبردی و طراحی ساختار سازمانی شرکت اعتماد انیس سبزعلیرضا پویاخاتمه یافته
بهینه سازی سیستم نیازسنجی آموزشی مشاغل و شاغلین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تابعهروح اله باقریخاتمه یافته
ارائه مدل حکمرانی سازمانی در سازمان‌های عام‌المنفعه ایرانیفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد موسسات خیریه تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاامیر محمد فکور ثقیهخاتمه یافته
تحلیل وضعیت مشتریان در راستای مطالعات crmمجتبی پورسلیمیخاتمه یافته
تدوین مدل فروش براساس تحلیل وضعیت بازار محصولات ترافیکیمجتبی پورسلیمیخاتمه یافته
طراحی و تبیین مدل بازاریابی دیجیتال و تأثیر ابعاد آن بر عملکرد ارتباطات شرکت های تبلیغاتیآذر کفاش پورخاتمه یافته
ارائه راهکارهای عملیاتی ارتقاء توانمند سازی کارکنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سال 1399محمدمهدی فراحیخاتمه یافته
بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی و ارائه راهکار اجرایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)فریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
شناسایی پیشران های اثر گذار و آینده های ممکن دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
تدوین سازکار و کارهای اجرای دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردسی مشهدقاسم اسلامیخاتمه یافته
بررسی راهکار ها و شیوه های واگذاری فروشگاههای شهر ما با رویکرد خدمات رسانی به شهروندانعلیرضا حدادیانخاتمه یافته
مدل به کارگیری آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی مشهدمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی بازاریابی در جهت جهش صادراتی کالاها و بازار های منتخبعلیرضا حدادیانخاتمه یافته
ارائه مدل سیستمی یکپارچه و چارچوب عملیاتی استقرار مثلث اقتصادی فرهنگی خراسان رضویعلیرضا پویاخاتمه یافته
عوامل توانمند سازی کارکنان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در سال 1398محمدمهدی فراحیخاتمه یافته
مطالعه امکان سنجی و طرح اجرایی واگذاری و جایگزینی دوچرخه، اسکوتر ، و موتور برقی به جای موتورهای بنزینی و تدوین آیین نامه نحوه استفاده از اسکوتر در شهر مشهدعلیرضا پویاخاتمه یافته
ساخت مدل دینامیکی به منظور شناسایی عوامل تاثیر گذار در کاهش سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهریعلیرضا پویاخاتمه یافته
تدوین راهکارهای ایجاد در آمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهدعلیرضا حدادیانخاتمه یافته
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی پنج ساله دانشگاه کاشمرقاسم اسلامیخاتمه یافته
آسیب شناسی و بهبود روش توسعه و مکانیزاسیون فرآیندهای دانشگاهروح اله باقریخاتمه یافته
بررسی و تبیین رویکرد و مدل برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد برای طرح تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهدغلامرضا ملک زادهخاتمه یافته
تدوین برنامه راهبردی منابع انسانی و آسیب شناسی فعالیت های مرتبط با آنمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
بررسی بازار و جایگاه برند عالیس و ارزیابی اثربخشی تبلیغاتعلیرضا حدادیانخاتمه یافته
طراحی و ساخت سیستم نوین سنجش کارایی سازمانیناصر مطهری فریمانیخاتمه یافته
آسیب شناسی طرح دورکاری در دستگاه های اجرایی استان خراسان رضویعلیرضا حدادیانخاتمه یافته
طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیبیعقوب مهارتیخاتمه یافته
طراحی و استقرار نظام رتبه بندی کتابخانه های عمومی کشورمجید سالاری - زهرا ناجی عظیمیخاتمه یافته
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی با محوریت افزایش مشارکت های مردمی در بهزیستی خراسان رضویامیر محمد فکور ثقیهخاتمه یافته
ارائه مدل بهبود وضعیت اشتغال زنان در استان خراسان رضویآذر کفاش پورخاتمه یافته
تدوین چشم انداز و مأموریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی براساس مدل تعالی سازمان (EFQM) در سال 1397علیرضا پویاخاتمه یافته
تهیه مدل تخصیص عادلانه اعتبار به مطالبات پروژه های آب و فاضلابعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
ارزیابی کارآیی شرکت های تبصره دو و امورهای تابعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاعلیرضا پویاخاتمه یافته
تدوین برنامه راهبردی بازاریابی، سازمان دهی و راه اندازی واحد فروش شرکت آرمان سیستم پارس با رویکرد کاربردیعلیرضا حدادیانخاتمه یافته
شناسایی راهکارهای توسعه صادرات زعفران ایران (فاز اول: نیازسنجی)علیرضا حدادیانخاتمه یافته
مطالعه امکان سنجی تأسیس شعبه بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد در کشور عراقغلامرضا ملک زادهخاتمه یافته
آسیب شناسی ساختار سازمانی شرکت و ارائه پیشنهادهای بهبودمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
ارائه نقشه راه توسعه فناوری مرکز تخصصی بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوضه رسوبی کپه داغپیمان پورمقدم - علیرضا خوراکیانخاتمه یافته
شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد حوزه های مأموریتی تحقق شهر هوشمند و شهرداری شهروند محور شهرداری مشهدعلیرضا پویاخاتمه یافته
سازماندهی و تدوین اهداف و تهیه طرح تجاری (Business Plan) با تأکید بر طرح بازاریابی (Market Plan) شرکت فرا اتحادآذر کفاش پورخاتمه یافته
تعریف و تبیین نظام ارزیابی جامع دانشگاه فردوسی مشهد و نقشه راه دستیابی به آنناصر مطهری فریمانیخاتمه یافته
تجزیه و تحلیل سند راهبردی دانشگاه و نظام های رتبه بندی به منظور استخراج مولفه های سیستم نظام ارزیابی جامع دانشگاه فردوسی مشهدناصر مطهری فریمانیخاتمه یافته
طراحی سیستم ارزیابی اثربخشی فرایند محور دانشگاه فردوسی مشهدناصر مطهری فریمانیخاتمه یافته
شناسایی و تشخیص نقاط قابل بهبود شرکت بازرگانی دنیای فرشعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
بررسی و شناسایی تخلفات بخش خصوصی اتوبوسرانی و راهکارهای جلوگیری از آنامیر محمد فکور ثقیهخاتمه یافته
آسیب شناسی فرآیند توزیع غذای پرسنل شرکت آب و فاضلاب مشهد در راستای اجرای طرح تحول سلامت کارکنان و ارائه گزینه های بهبودفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
بررسی میزان آمادگی برای صادرات محصولات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژادیعقوب مهارتیخاتمه یافته
طراحی مدل بهینه یابی برنامه ریزی تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی مشهد با توجه به تقاضای مسافری خطوطعلیرضا پویاخاتمه یافته
بررسی سهم بازار و توسعه بازار محصولات عالیس در شهر طرقبهمجتبی پورسلیمیخاتمه یافته
بررسی سهم بازار و توسعه بازار محصولات عالیس در شهر شاندیزمجتبی پورسلیمیخاتمه یافته
تدوین برنامه راهبردی پارک علم و فناوری خراسانغلامرضا ملک زادهخاتمه یافته
بررسی بازار رقابتی و ترجیحات مشتریان آسانسور در مشهدمجتبی پورسلیمیخاتمه یافته
بررسی راهکارهای جذب سرمایه های خرد مردمی و بهره برداری از آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای پروژه های اقتصادیفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
طرح مأموریت گرایی موسسات آموزش عالی کشور در حوره پژوهش و فناورییعقوب مهارتیخاتمه یافته
مطالعه تحلیل محیطی و شناسایی موضوعات و مسائل استراتژیک شهرداری مشهدمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنانمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
بررسی چگونگی ورود محصولات اتصالات آب رسانی و دریچه های منهول به بازار عراقمجتبی پورسلیمی - آذر کفاش پورخاتمه یافته
بررسی چگونگی ورود شیرآلات صنعتی به بازار عراقمجتبی پورسلیمی - آذر کفاش پورخاتمه یافته
بررسی نحوه نگرش مردم مشهد نسبت به پرداخت بهای خدمات شهری و شناسایی شیوه های تأثیرگذار به تغییر نگرشمجتبی پورسلیمیخاتمه یافته
ارائه پروژه تحلیل فرهنگ سازمانیعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
تبلیغات موثر در فرهنگ سازی و ارتقای همکاری ذی نفعان در مصرف بهینه منابع آبی (ریشه یابی، ارائه راهکار،...)فریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
طراحی مدل و ساز و کارهای اجرایی مشارکت و همیاری شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهدمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
عارضه یابی نظام انگیزشی- پرداختی موجود برای شرکت آب و فاضلاب مشهد و ارائه راهکارهای بهبوداحمد لطیفیانخاتمه یافته
انجام طرح مطالعاتی بررسی میزان اثربخشی رضایت مندی و کارآمدی دفاتر پیشخوان های دولت، چالش ها و راهکارهای پیشنهادیمحمد مهرآیینخاتمه یافته
طبقه بندی مشاغل هایپر مارکت پرسون براساس آیین نامه طبقه بندی مشاغل قانون کارمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
طراحی ساختار سازمانی هایپر مارکت پرسونمحمدمهدی فراحیخاتمه یافته
بررسی میزان انسجام سازمانی و بهره وری کارکنان اتوبوس رانی و روش های ارتقای آنعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
طراحی مدل مکان یابی و انتخاب مکان مناسب شعبه جدید هایپرمارکت پرسون در افق زمانی 1395علیرضا پویاخاتمه یافته
بررسی اخلاق سازمانی در بین کارکنان شهرداری مشهدعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
بررسی وضعیت آرایش صنفی بزرگ بازار خلیج فارسعلیرضا پویاخاتمه یافته
تدوین استراتژِی شرکت و طراحی ساختار کلان و تفصیلی شرکت الماس تابان کیشعلیرضا پویاخاتمه یافته
برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی پنج ساله دانشگاه نیشابورعلیرضا پویاخاتمه یافته
تجزیه و تحلیل شغلی و طراحی ساختار سازمانی جدید سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مبتنی بر برنامه استراتژیک سازمانعلیرضا خوراکیانخاتمه یافته
استراتژی توسعه صنایع کریدور شرق کشور و جایگاه خراسان رضوی در آنعلیرضا پویاخاتمه یافته
سنجش میزان آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی یکپارچهمحمد مهرآیینخاتمه یافته
طرح مطالعاتی نظام آموزشی ایمنی شهروندان با رویکرد برنامه ریزی ایمنی شهریعلیرضا پویاخاتمه یافته
استقرار چرخه بهبود بهره وری در دانشگاه فردوسی مشهدمصطفی کاظمیخاتمه یافته
تعیین عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه و سنجش میزان تأثیر عوامل گوناگون بر روی انگیزه کارکنان سازمان آتش نشانیزهرا ناجی عظیمیخاتمه یافته
ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی شهرداری مشهدزهرا ناجی عظیمیخاتمه یافته
برنامه ریزی عملیاتی پژوهشکده علوم و صنایع غذائیعلیرضا پویاخاتمه یافته
طرح جامع و برنامه ریزی راهبردی پنج ساله توسعه مجتمع آموزش عالی تربت حیدریهعلیرضا پویاخاتمه یافته
طراحی دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی ماشین آلات خط پانل زن کارخانه مشهد پانلعلیرضا پویاخاتمه یافته
تدوین سند راهبردی پژوهشکده علوم و صنایع غذائیفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
طراحی ساختار و روش مناسب و کارآمد جهت نحوه بررسی و رصد مداوم سه حوزه ذینفعان، محیط پیرامونی و قابلیت های درونی در راستای روز آمد نمودن استراتژی هافریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
سنجش میزان آگاهی و باور کارکنان نسبت به استراتژی ها و ارزش های سازمان و ارائة راهکار برای تعمیق آنفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
انجام خدمات مشاوره مطالعه محورهای گردشگری خراسان رضویفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
بررسی آمیخته بازاریابی بازرگانی بلور و شیشه قدسعلیرضا پویاخاتمه یافته
بررسی و شناخت عدالت و ابعاد آن در شرکت گاز خراسان شمالی و ارائه راهکارهای اجرائی به منظور ارتقاء و پایش نتایج حاصلهسعید مرتضوی - علی شیرازیخاتمه یافته
یررسی موقعیت کنونی شعبه بابل شرکت گروه رستوران های رضائیعلیرضا پویاخاتمه یافته
تحقیقات بازار فروشگاه پیشرو تایرعلیرضا پویاخاتمه یافته
بررسی و کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) در اندازه گیری کارایی نسبی نواحی شهرداری مشهدمصطفی کاظمیخاتمه یافته
بررسی وضعیت موجود و تدوین‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ شرکت‌ استان‌ خراسان‌‌ شمالیفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته
بررسی و تبیین استانداردهای نظری و عملی پیرامون نقش ها، مسئولیت ها و وظایف هیأت مدیره به همراه ساز و کار ارزیابی عملکرد تیم هیأت مدیره و ارائه ابزاری جهت سنجش عملکرد آن در شرکت برق منطقه ای خراسانمحمد مهرآیینخاتمه یافته
طراحی و ساخت differential gage و pressure gage با کاربرد ویژه در صنایع نفت و گاز پتروشیمیاحمد توکلیخاتمه یافته
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان رضویاحمد لطیفیانخاتمه یافته
بررسی تاثیر تسهیلات زود بازده در ایجاد اشتغال پایدار مددجویان بهزیستی مشهدمصطفی کاظمیخاتمه یافته
بررسی مشکلات برنامه ریزی استفاده از اماکن اقامتی توریسم زائر در مشهدفریبرز رحیم نیا خاتمه یافته

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته