عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ستادی سازمان اتوبوسرانی مشهدحمید رضا کریموئیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۳۴/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر چابکی نیروی کار درون سازمانحسین زارع زردینیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۸۸/۰۶/۲۸
اثر چرخه زندگی خانواده بر نفوذ نسبی زوجها در تصمیمگیری خانوادهسروش سپهرکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۸۸/۱۱/۰۵
بررسی تاثیر متغیرهای سه گانه ی مدل رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به اهدای داوطلبانه ی خون با تاکید بر فلسفه بازاریابی اجتماعیصادق حسنی مقدمکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۸۹/۰۲/۲۱
تعیین میزان تاثیر عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی بلیط قطار از دیدگاه کاربرانبشیر احمد محمد الصبریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۸۹/۰۴/۳۱
تعیین و تحلیل کارایی با ترکیب رویکرد مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA) و روش تحلیل مولفه های اصلی(VIF)زهرا نیکخواه فرخانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۰۶/۱۸
بکارگیری مدل توسعه کارکرد کیفیت به منظور تعیین ویژگی های کیفیت محصولات تولیدی و تعیین اولویت نیازهای مشتریان در محصولات صنایع پزشکی (زینب آرمون)زینب آرمونکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۰۶/۲۷
تعیین و بررسی عوامل سازمانی در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به چابکی در شرکت های تولیدی فرش (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی فرش ماشینی در مشهد)سمیه محبی نجم آبادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۰۷/۱۵
بررسی تاثیر ابعاد محتوایی وب سایت بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک از طریق اعتماد الکترونیکیژاله فرزانه حسن زادهکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
تاثیر محیط بر عملکرد صادراتی از طریق تطبیق قیمتسیدجواد میرجهان مردکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
بکارگیری رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزیابی و رتبه بندی شعب بانک انصار بر مبنای رضایت مشتریان مورد مطالعه: شعب بانک انصار در شهر مشهدمسلم محمودیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۰۹/۱۳
بررسی وتحلیل تاثیر تجانس دیدگاه عامیلت/خادمیت مدیر عامل و هیأت مدیره بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنانحسن حکیمیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۸۹/۰۹/۲۲
بررسی تاثیر استراتژی های زنجیره تامین بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن(مورد مطالعه: شرکتهای واقع در شهرک صنعتی کلات)سمیرا کیوانی پورکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۸۹/۰۹/۲۳
بررسی عوامل موثر بر آمادگی کارکنان برای مدیریت دانش، مورد مطالعه: شهرداری مشهدناصر پور آزادکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۸۹/۱۰/۱۱
شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت، برمبنای معیارهای TQM و تعیین اولویت آنها با اسـتفاده از AHP گروهی- فازی مطالعه موردی: صنایع جوادالائمه (علیه السلام)امیرحسین اخرویکارشناسی ارشدناظمی۱۳۸۹/۱۰/۱۱
شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیمات برون سپاری و انتخاب تصمیم با بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره فازیرضا شمس الدینیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۱۰/۱۳
بررسی تاثیر عامل مدیریتی فناوری در بهره وری کارخانجات مواد لبنی استان های خراسان رضوی و جنوبیمحمد نژادحسینکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۱۰/۱۴
ارزیابی عملکرد صنعت باتری سازی استان خراسان رضوی با استفاده از چهارچوب کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازیفرزاد فهیمیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۸۹/۱۱/۰۹
سنجش کارایی نسبی بیمارستان های عمومی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی بیمارستان های عمومی و کارایی نسبی (مورد مطالعه : بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد)علیرضا ایل بیگیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۱۱/۰۹
بررسی و تحلیل اثر انگیزش مدیریتی بر عملکرد مدیرانمریم نوری بایگیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۸۹/۱۲/۰۸
تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)الهام خداوردیانکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۸۹/۱۲/۲۳
بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر اجازه ی مشتری برای بازاریابی با تلفن همراه {مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد}مینا رمضانی نامقیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۰۱/۳۰
بررسی تاثیرکیفیت خدمات درک شده توسط سهامداران از طریق متغیرهای رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری در شرکت های کارگزاری بورس مشهداشرف نادرزاده استادکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۰/۰۳/۲۳
بررسی تأثیرقابلیتهای زیرساختی دانش سازمان بر فرایند مدیریت دانشآمنه کیارزمکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۰/۰۶/۰۲
تاثیر رضایت از وب سایت بر قصد خرید با توجه به نقش تعدیلگری خصوصیات شخصیتیزهرا طوسی مقدمکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۰۶/۲۹
تاثیر قراردادهای روانشناختی بر تعهد سازمانی به واسطه اعتماد سازمانی(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد)سمیراء پورکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۰۶/۲۹
بررسی عمده ترین عوامل سازمانی موثر بر نهادینه سازی فعالیت های اکتساب دانش در همکاری های بین صنعت و دانشگاه:(مورد مطالعه شرکت های در ارتباط با دانشگاه فردوسی مشهد(ناهید صدریکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۰/۰۹/۰۹
بررسی تاثیر ارزش بر نگرش درک شده کاربران تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش جنسیتطاهره نبی زادهکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۰۹/۱۳
بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM)علی علیزاده زوارمکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۰۹/۲۷
بهینه سازی و مدیریت روشنایی معابر شهری با استفاده از شبیه سازی به کمک نرم افزار DIALux (نمونه موردی: تهران- منطقه گیشا)علی یغمائیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۰۹/۳۰
بررسی تاثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان گلستاناکرم خسرویارکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۰/۱۰/۱۲
بررسی تاثیر بازار گرایی بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش واسط منابع مبتنی بر بازار(مورد مطالعه: شرکتهای صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد)میثم رئیسکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی نقش واسط کیفیت خدمات اینترنتی بین استراتژی رابطه مند بازاریابی اینترنتی و اعتماد مشتریان مورد مطالعه: (آژانس های مسافرتی شهر مشهد)مرجان امینیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۱۱/۱۳
تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با توجه به نقش واسط تعارض مورد مطالعه شرکت های بزرگ و متوسط استان قمسیداحمد فاطمی نسبکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۰/۱۱/۱۳
تاثیر تعهد صادراتی و شباهت بازار بر تطبیق استراتژی ترفیع و عملکرد شرکت های صادراتی شهر مشهدمحمدعلی حیدریکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
انتخاب مدل مناسب انتقال نانوفناوری برای سطوح خود تمیز شونده، مورد مطالعه: شهرداری مشهدوحید حسنی هنزائیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۰/۱۲/۲۴
بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند (مورد مطالعه: هتل های 5 ستاره شهرمشهد)سیده زهرا فاطمیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز با مدل SWOTمجتبی حمیدیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۱/۰۱/۳۱
تأثیر نیروی کار احساسی بر سلامت فردی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گری هوش هیجانیشهرام عباسی قلعه جوقکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۱/۰۲/۰۴
بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر عملکرد ارتباط با مشتری به واسطه رضایت و اعتماد مشتری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین در مشهد)زهرا عبدیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش با تأکید بر نقش تعدیل گری مهارت های فروش (مورد مطالعه: نمایندگی های شرکت بیمه آسیا- مشهد)مصطفی مهرافروزکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۱/۰۴/۱۲
تاثیر عوامل موثر بر قصد استفاده از سیستم های توصیه گر مشتریان از دیدگاه کارکنان بانکمحمد گل محمدیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۱/۰۴/۱۷
بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر عملکرد زمینه‌ای کارکنان (مورد مطالعه: مدارس دخترانه نواحی 6 و 7 سازمان آموزش و پرورش مشهد مقدس)نسترن قره باغیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
تاثیر ادراکات از اعتماد بر وفاداری در روابط برونسپاری با تأکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای و اعتماد درک شدهامین جاویدی صالح زادهکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۱/۰۵/۰۴
تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار- فروشندهمهدی فخریهکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی نقش تعدیل کنندگی موانع فرهنگی در رابطه بین نوآوری سازمانی و تفکرباز مورد مطالعه:(مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد)زهرا ملائی یزدان آبادعلیاکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۱/۰۷/۰۸
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر مشتری گرایی به واسطه رضایت شغلی و تعهد سازمانیفاطمه دربناییکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
تأثیر عوامل روانشناختی بر پافشاری بر تعهدات اولیه ی تصمیم، به واسطه ادراک از ریسک مدیران (مورد مطالعه مدیران شرکت ها بازرگانی)قاسم اسلامیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۱۰/۰۶
بررسی نقش متغیرهای تعدیلگر ویژگی های شخصی و واقعه بحرانی در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریساره بواناتیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۱/۱۰/۲۷
بررسی تاثیر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی های بازاریابیمینو افشانیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
الگوی رفتارسیاسی مدیران واحدهای تولیدی نمونهحسن جعفریانیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۱/۱۱/۰۵
طراحی و آزمون مدل هوش سازمانی دانشگاه های دولتی کشور(مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)غلامرضا ملک زادهدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۱/۱۱/۰۵
استفاده از مدل LRFMبرای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنهاسیده نیره مصلحیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد سازمانی ( مورد مطالعه : سازمان بیمه خدمات درمانی خراسان رضویمیثم صادقی طرقیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
اثر رفتارهای فراکنشی تازه‌واردان بر پیامدهای جامعه‌پذیری در بانک‌های خصوصی: دیدگاه جامعه‌پذیری تعامل‌گرااحمدرضا کریمی مزیدیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۱/۱۱/۱۷
تاثیر شخصیت برند بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به برنددر بین مشتریان محصولات سونی در شهر مشهدبهاره عرب نژادکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۱/۱۱/۱۷
نقش واسطه‌ای ساختار سازمانی و مدیریت دانش بر رابطه‌ی بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری.عبداله حسنی توابعکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۱/۱۱/۱۷
تاثیر برخی از عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه های بازاریابی رابطه مند (مورد مطالعه : مشتریان هتل های 5 ستاره شهر مشهد)بهناز شیرازیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۱/۱۱/۲۱
تأثیر فرهنگ بازارگرایی و ساختار سازمانی بر رضایت مشتری به واسطه ی فعالیت های بازارگرایی (مورد مطالعه : نمایندگی های مجاز سایپا در شهر مشهد)نیرهّ خدائیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۱/۱۱/۲۱
بررسی و رتبه بندی سناریوهای بهبود عملکرد واحد اورژانس با استفاده از روش های شبیه سازی و AHP-PROMETHEEعلی سیبویهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۱/۱۱/۲۷
تبیین عوامل تأثیرگذار بر عدم تمایل استادان زن برای حضور در عرصه‌های مدیریتی آموزش عالی ایران و ارائه ساز‌ و کارهای افزایش حضور آنان با تأکید بر دیدگاههای پسافمینیستیشهلا برجعلی لودکتری(PhD)ناظمی۱۳۹۱/۱۲/۲۲
تبیین و ارائه مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکیوجیهه هوشیاردکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
کشف و تبیین پیکره های غالب سرمایه های فکری و اولویتهای رقابتی استراتژی تولید و روابط آنهامهدی منظری حصاردکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۱/۱۲/۲۲
تأثیر کیفیت خدمات محیطی و هویت بخشی تیم، بواسطه برآورده شدن انتظارات بر رضایت تماشاگران فوتبالزینب ملکیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۰۲/۲۳
طراحی و انتخاب محصول با استفاده از رویکردهای QFD فازی و MCDM فازیمنیره احمدی منشکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۲/۰۲/۲۹
مقایسه میزان فرسودگی شغلی کادر درمانی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(سلام ا...) برحسب ویژگیهای جمعیت شناختیزهرا حسین زادهکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۰۲/۳۱
تأثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد بانکهای خصوصیحسنیه طباطبائیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
بررسی نقش واسط بازاریابی کارآفرینانه در تاثیر تفکر کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی صنایع کوچک شهرستان مشهدالهام برومندکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۳/۱۹
تأثیر عوامل کلیدی مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی بواسطه عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط وافع در شهرک صنعتی طوس)صدیقه ابوی طرقبهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۴/۱۲
کشف محتوای قرارداد روان‌شناختی و بررسی اثر آن بر ابعاد نگرشی و رفتاری اعضای هیئت علمیعلیرضا چیت سازیاندکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۲/۰۴/۱۲
رابطه عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول با موفقیت تجاری محصول جدید( مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی مشهد)اشرف حسن زاده رهنکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۴/۲۶
شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فایناس شرکت آب و فاضلاب مشهدیونس مظاهری زادهکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۰۶/۰۱
بررسی موانع و راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک به شهروندان از منظر مدیران شهری (مورد مطالعه: شهرداری مشهد).فاطمه قاسمی ادکانکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۰۶/۰۴
ارتباط میان متغیرهای اصلی شخصیتی با پرسه زنی اینترنتی در کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بخش اداری دانشگاه فردوسی مشهد)علی حسن پورکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۶/۱۳
بررسی نقش واسط مدیریت کیفیت جامع در تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان)امین افشارکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۶/۱۳
مکان یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)زینب لطفعلی پورکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۰۶/۱۶
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی شرکت مخابرات مشهد)مهسا کاظمیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۶/۱۷
استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی ، پرامتی و شبیه سازی مونت کارلو به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار هدف مناسب (مورد مطالعه : کارخانه خانه سازی مشهد)امیر کاریزنوئیکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۰۶/۱۸
بررسی نقش واسطه ایی گرایش به بازار و کارآفرینی در رابطه بین نگرش مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتیحمید رضا رضوانیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
بررسی نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در تاثیر جهت گیریهای استراتژیک بر عملکرد سازمانیملیحه پوررضاکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
بررسی رابطه بین ابعاد توانمند سازی روانی (معنادار بودن، شایستگی، انتخاب و قدرت تاثیرگذاری) و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: منطقه 4 شرکت عملیات و انتقال گاز مشهد)سوزانه صحتیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
تاثیر ارزش درک شده بر نیات رفتاری بواسطه رضایت شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی مشهد (مورد مطالعه: نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، موبایل و لوازم صوتی و تصویری 1391)هدیه لقمانیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری تماشاگران به واسطه رضایت آن‌ها (مورد مطالعه:تماشاگران تیم فوتسال لیگ برتری فرش آرا مشهد)سیدمحسن علاقه بندی حسینی طوسیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت ایرانصدیقه باقری قلعه جوقیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی تأثیر امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد و تعهد مشتریان در بانکداری اینترنتیزینت شاهرخی فخرآبادکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بسط مدل کانو با افزودن عامل ارزش درک شده مشترییاور نوذری اولکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
ارائه و آزمون مدل تعیین نیازمندیهای اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی بخش عمومی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)امید میلانی فردکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر قصد رفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری ( مورد مطالعه بانک سامان )آرزو طاهرپورکلانتریکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی میزان تاثیر موانع دسترسی معلولین جسمی به خدمات دولت الکترونیکفاطمه ایمانی تهرانیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی رابطه ی بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد مراکز مخابراتی شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با نقش تعدیلگر محیط درک شدهمرتضی امرائیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات در رابطه میان عدالت مراوده ای و انگیزه برای ارائه پیشنهادمحمّدرسول حشمتیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی نقش واسط آمادگی برای فروش در رابطه بین جهت گیری های کارآفرینانه و مشتری مدارانه کارکنان و عملکر د آنان در دفاتر خدمات مخابراتی مشهدمجید شریفی فرکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاثیر ارتباطات سازمانی بر قصد ترک کار در کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد)مهدی کاهانی میریکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
توسعه مدلی یکپارچه جهت بهبود عملکرد مهندسی کانسی به کمک تحلیل عاملی، تکنولوژی گروهی و فرآیند تحلیل شبکه‌ایفیروزه تقی خواهکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۰۶/۳۱
نقش واسط توانایی بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیک و عملکرد فر وشگاههای زنجیره ای کشورمریم باغیشنیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اولویت‌بندی و انتخاب تامین‌کننده‌ی خدمات برای برونسپاری فعالیت‌های نت دانشگاه فردوسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیمحمدامین مشهدی فراهانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۷/۰۷
تاثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مورد مطالعه صنایع غذایی و آشامیدنی شهرک صنعتی توس-شهرستان مشهد)امید خیرآبادیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۷/۰۷
تاثیر عوامل فردی و موقعیتی بر پیشرفت شغلی کارکنان به واسطه تملق (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)حمید رضازاده برفوئیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۰۷/۰۹
تاثیر ویژگی های محیطی کسب و کار و نقش میانجی گری ویژگی های هیأت مدیره بر تصمیم گیری استراتژیکامیراردلان ابوالفتحیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۰۷/۰۹
بررسی تاثیر پیاده‌سازی سامانه خبره و یکپارچه فروش تحت عنوان فرایند توزیع مویرگی بر میزان فروش(شرکت شاهسوند).حمیدرضا مهندسکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۰۷/۱۰
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتریسمیه نورالهیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۰۷/۱۰
طراحی مدل داینامیک برای بررسی سناریوهای مختلف ذخیره احتیاطی و سیاست های اندازه دسته در جهت کاهش ناآرامی-های سیستم MRPنادیه فخلعیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۰۷/۱۰
بازنمایی شاخص‎های رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم‎گیری مدیرانالهه شیعه زاده یزدیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۰۷/۱۳
بررسی تاثیر فرهنگ و ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی از طریق مدیریت دانشسمانه صادقیانکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۰۷/۱۳
ارزیابی و انتخاب مناسب ترین تامین‌کننده‌ی خدمات لجستیک با استفاده از تلفیق روش های بهبودعملکرد کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی. مورد مطالعه : شرکت پویا‌گستر خراسانامیر روح بخش معیاری دومکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بررسی تاثیرنقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژیهای بازرگانی وعملکرد سازمانی صنایع متوسط وبزرگ شهرستان مشهد.سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بررسی رابطه بین ساختار درونی تصویر کشور مبدا و نگرش از محصول در دانشجویان بالقوه خریدار خودروهای خارجی در سال 92-93ندا شکوریکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
شناسایی و اولویت بندی گلوگاه های بهبود نگهداری و تعمیرات دپوهای قطار شهری (مطالعه موردی : دپوهای قطارشهری مشهد)ابوالفضل نجاتی یزدی زادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
تخصیص بهینه بودجه و انتخاب پروژه با استفاده از ترکیب مدلهای AHP فازی و برنامه ریزی آرمانی فازیسمیه سادات موسوی مقدمکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۰۸/۱۴
مطالعه نقش قابلیتهای سازمانی در ایجاد ارزش برای مشتری ( مورد مطالعه: مدیران شعب بانک مهر اقتصادخراسان)محمدحسن دهنویکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۰۸/۲۱
بررسی اثر تعدیل گری هویت سازمانی کارکنان بر رابطه بین منابع شغلی ودلبستگی به کار در سازمانهای ادغام شده: مورد مطالعه جهاد کشاورزی (مشهد)مژده مهرگان رادکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۰۹/۰۲
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با نقش واسط مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری (مورد مطالعه: بانک های خصوصی کلان شهر شیراز)میلاد نجفیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۲/۰۹/۱۹
بررسی عوامل موثر بر رفتار فردی به اشتراک گذاری دانش (مورد مطالعه: ایران خودرو خراسان)رحیم مهدی زادهکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۰۹/۲۰
ارزیابی و انتخاب شرکت حمل و نقل با استفاده از تلفیق دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و برنامه ریزی خطی فازی (FLP)محبوبه دهقان زیبدکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۰۹/۲۵
رتبه بندی مناطق شهرداری مشهد از منظر آمادگی الکترونیکی با استفاده از روش TOPSISشیما علیخانیکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۲/۱۰/۰۷
طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات به کمک تلفیق الگوریتم شاخه و کران و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه:شرکت فولادین ذوب آمل)عطیه فلفلانیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۲/۱۰/۱۷
طبقه بندی استراتژیهای عملیاتی وسیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم مورد مطالعه: بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهدریحانه شهرکیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۱۰/۱۸
تدوین سناریوهای آینده ی بازار شرکت فولاد ماهان سپاهانحامد حاج اقامعمارکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
ارائه الگوی رفتاری تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خراسان رضویسیدمرتضی غیورباغبانیدکتری(PhD)ناظمی۱۳۹۲/۱۰/۲۸
تاثیر عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند به واسطه شناخت هویت مشتری توسط برند(مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های تویوتا)شیرین فیض محمدیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی اثر تعدیل گری عدالت سازمانی بر رابطه بین رشد کارراهه شغلی و انواع سه گانه تعهد سازمانی کارکنان. مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسانملیحه بذرگریکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
بررسی عوامل اساسی موفقیت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در ایران (مورد مطالعه: شرکت‌های فناوری اطلاعات و نرم‌افزاری شهر مشهد)صادق اسکندریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
تدوین استراتژی های بازاریابی محصول پکس پلی ران اتصال در شرکت بهینه سازان آپاداناعادل قوامی لاهیجیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
اولویت بندی و انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات کارخانه با استفاده از تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فاصله ای و برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی :کارخانه توس چینی)مهسا مقدّسکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
بکارگیری مدل تصمیم گیری چندهدفه برای بهینه سازی زمان- هزینه- کیفیت با در نظر گرفتن عامل محیط زیست در پروژه های شهری با رویکرد فازی (مورد مطالعه: پروژه ی احیاء میدان امام علی(ع) اصفهان)محمدعلی چیت ساززادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۷
بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک شده سبز بر قصد خرید خودرو به واسطه اعتماد سبزمهدیه سالمیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
ارائه رویکردی مبتنی بر روش QFD و AHP فازی جهت توسعه استراتژی های تولید ( مورد مطالعه، شرکت پویا گستر خراسان)الهه ولی نژاد تبریزی مقدمکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر متغیر های مدیریتی- ساختاری( تمرکز، رسمیت،رهبری) و جو سازمانی( انسجام) بر نوآوری محصولفاطمه بیطرفکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر رضایتمندی ارباب رجوع از طریق نقش واسط نوآوریسید مجتبی برادران محسنیانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت ارتباط و پیامدهای بی واسطهحامد شگفته اقکاریزکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه کیفیت ارتباط و موانع تغییر بر وفاداری مشتری در مشترکان ایرانسل در مشهدپویا نظریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی نقش تعدیل‌کنندگی جهت‌گیری مذهبی در تأثیر اعتماد برند بر اعتبار برند و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: فروشگاه‌های برند خارجی پوشاک در مشهد)پگاه رادپورکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی نقش واسط شیوه های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت های تولیدی استان یزدسید مجتبی موسوی زادهکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی رابطه بین کارآفرینی درک شده سازمانی و ر ضایت مشتری بانقش واسط گری یادگیری سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)رضا برزوئیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در رابطه بین جهت گیری کارآفرینانه و عملکرد کارکنانآیدا خدابنده بایگیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی نقش واسط عملکرد کارکنان در رابطه تفکر کار آفرینانه و وفاداری مشتریان بانک رفاهحسین میر معینیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تاکسنومی استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهدنازنین جعفر زاده کرمانیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی تأثیر درگیری شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگر توسعه منابع انسانیفاطمه عادلی نسبکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی نقش واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندی روانشناختی و مشتری مداری کارکنان شرکت توزیع برق مشهدرضا ثلاثیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۲/۱۱/۱۳
گروهبندی اهداف عملیاتی صنعت هتل داری با استفاده از ماتریس IPA و روش DEMATELآسیه پریدادکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۲/۱۱/۱۴
ارزیابی و رتبه بندی نیازهای مشتریان و تعیین شاخص های فنی محصولات با استفاده از مدل ترکیبی کانو و QFD(مطالعه موردی: شرکت تولیدی توس چینی مشهد)جابر حاجی تبارکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
بررسی میزان تاثیر ترس ادراک شده کارآفرینان بر عملکرد واحدهای کوچک تولیدیزهره محمدزادهکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
احصاء برداشت ها و ادراکات دست اندرکاران مرامز دانشگاهی و صنعتی نسبت به موانع تأثیرگذار بر انتقال دانش بین صنعت و دانشگاهمرضیه غلامیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۱۱/۱۹
ارائه چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستممحمدحسن بچاری صالحیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ارزش چرخه عمر مشتری از طریق کیفیت ارتباط در هتل های پنج ستاره مشهدمهدی مالککارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۲/۱۱/۲۰
تعیین میزان تاثیر محرکها و موانع بکارگیری سیستمهای برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP) در موسسات تولیدی از دیدگاه مدیرانرضا کفش کنانکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۲/۱۱/۲۰
طراحی مدل داینامیک بهره وری صنعت مواد غذایی و آشامیدنی شهر مشهد برای شناسایی عوامل موثر بر بهره وری در سیر تکاملی آننازنین رضائی گرکانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۲/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان بواسطه کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد)سمیرا سیدآبادیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر وفاداری بیمار از طریق نقش واسط رضایت مشتریمحمدحسین کریمی کلوخیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۲/۱۱/۲۵
بررسی میزان آمادگی شرکت مخابرات خراسان رضوی برای استقرار مدیریت دانشساره باقر پورکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۲/۱۲/۰۹
تأثیر استراتژی بازاریابی نوآورانه و اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی با توجه به جهت گیری استراتژیک بر عملکرد (مورد مطالعه سازمان های تولیدی فعال در صنعت مواد غذایی شهرک های صنعتی مشهد)محمد زمانیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۲/۱۲/۱۳
طراحی و تبیین مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسانمحمدمهدی شاه بیکیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهیصبا علی اکبرخانیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۳/۰۲/۰۷
بررسی اثر ادراک از رفتار سیاسی در سازمان و ویژگیهای شخصیتی بر تسهیم دانش، از طریق رضایت شغلی کلی کارکنان. مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدرقیه آهیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تأثیر پیشگیری از تقلب بر وفاداری نگرشی به واسطه کیفیت رابطه( مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین مشهد)معصومه نقدعلیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت به عنوان کانال خدمات در مشهدمحمود پورباقریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۰۳/۰۷
شناسایی موانع جاری سازی برنامه استراتژیک در سازمان های دولتی، مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق مشهدسجّاد ترکمان اسدیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۰۳/۲۲
سرمایۀ روانشناختی، به عنوان یکی از اشکال «ظرفیت مازاد سازمانی»: استراتژی نظریه داده بنیادسیما ساغروانیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۳/۰۳/۲۵
بررسی نقش واسط ظرفیت جذب دانش در رابطه بین سبکهای رهبری و نوآوری سازمانیالهام شاه میری لاکهکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۳/۲۷
اولویت بندی استراتژی های بازاریابی خدماتی(7p)، بر مبنای مدل ترکیبی DEMATEL و ANPفاطمه بصیری نژادکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۳/۰۴/۰۳
بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی با متغیر تعدیل گر کیفیت زندگی کاریالهام فغانی نرمکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
تاثیر شایستگیهای رهبر بر رضایت شغلی کارکنان با نقش واسط سبک رهبریسعیده خدادادیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
بررسی نقش تعدیل گری هوش بازاریابی در رابطه بین تاثیرکیفیت روابط کاری بر رفتار فروش انطباقی نیروی فروشآرمیتا الهیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۰۴/۰۷
مطالعه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش عالیشیده نثاری اشک زریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۰۴/۰۹
نقش میانجی گری هوش عاطفی درک شده مدیران در رابطه میان رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد)امیر نیک کارکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۳/۰۴/۱۰
بررسی تاثیر کیفیت ارائه خدمات، محصول و رضایت مندی بر نیات رفتاری تماشاگران فوتبال با رویکرد بازاریابی ورزشیرضا شکری قادیکلائیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نقش میانجی بدبینی مشتری بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتارهای بازار مشتریان با تعدیل‌گری اعتماد به برندمجتبی گلستانی نیاکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۰۶/۰۸
مکان‌یابی شعب فروش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مورد مطالعه شرکت گندم دشت مشهدحنظله زینوندلرستانیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان فرهنگی بر اثر بخشی درک شده دوره های آموزشی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در لبنانداود حسینیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
بررسی اثر تعدیلگری موانع فرهنگی سازمان و ارزش رشد شخصی کارکنان در رابطه بین بافت ذهنی باز و نوآوری سازمانالهه ناصری نژادکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی تطبیقی ابعاد چابکی مورد توجه در بخش تولیدی و خدمات هتل‌داری (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی طوس و هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره‌ شهر مشهد)امیرحسین افشارکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی نقش تعدیل‌گر پویایی بازار در رابطه بین استراتژی های بازاریابی محیطی و عملکرد شرکت های حمل ونقل استان خراسان رضویمهناز اسلمی نژادکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
ارزیابی موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع موسسه بر اساس مدل موفقیت چن و سائورمحمد رضا شاهین صنوبریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر مشغولیت کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی رفتار اشتراک دانشمصطفی جهانگیرفیض آبادیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۰
تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانیعاطفه سجادکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
بررسی تأثیر ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی سازمان بر وفاداری مشتری به واسطه رضایت مشتری(مورد مطالعه: مشتریان بانک پارسیان)زهرا خادمکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
حل مساله گسترش یافته تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیتامیر قربانی پورکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر نوآوری سبز بر موفقیت محصول جدید سبز به واسطه ی مزیت رقابتی محصول سبز در صنعت پلاستیک و پلیمر.مهسا جندقیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر دیدگاه استراتژیک تیم مدیران ارشد و خصوصیات تیم های کاری بر نوآوری در شرکت های فناورنوید صدیقیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۵
انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات مناسب در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره AHP و TOPSISهادی احرام پوشکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی اثر برند ایکوئیتی در تدوین استراتژی بازاریابی بیمارستانی: مورد مطالعاتی بیمارستانهای سطح شهر مشهدسمانه سادات موسوی یزدکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارنوآورانه در کارکنان صنایع داروسازی استان خراسان رضویلعیا فریادکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۶
اثر شخصیت خلاق و محیط های کار سازمانی بر عملکرد خلاق کارکنان (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران‌ خودرو)سید محمود غفاریان نیاکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر توانمندی های سازمانی هتل‌ها بر مزیت رقابتی آنان ( نقش واسط استراتژی‌های بازاریابی محیطی ) ( مورد مطالعه : هتل‌های مشهد)وحیده صالح نژادکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر درک مدیران هتل های ایران ازبازاریابی ارتباطی بر امکان بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری از طریق نقش واسط امکان ادامه استفاده از بازاریابی ارتباطیناصر مصباحکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۷
بررسی نقش واسط تسهیم دانش بربکارگیری دانش عملیاتی دریک سازمان مخاطره پذیر (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق مشهد و سبزوار)محمد عیسی زادهکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۰۶/۲۷
تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر میزان تاب آوری آنان بواسطه اتخاذ تصمیمات جامع استراتژیک تیم مدیریت ارشد(مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)یاشار مرادیانکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای زیرمجموعه و تابعه توانیر)سولماز الهامیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
طراحی و ارزیابی سناریوهای بهبود فرآیند خرید با استفاده مهندسی مجدد، شبیه سازی و آنالیز هزینه - منفعتمحمّد اخگریکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۲۹
ارایه مدلی جهت اولویت بندی استراتژی های رقابتی شرکت با استفاده از AHPو TOPSIS در محیط فازی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی کویر تایر)الهام دادرس مقدمکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از ادغام تکنیکهای تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) ، گسترش کارکرد کیفیت(QFD) و ویکور(VIKOR)(مطالعه موردی:کارخانه آیدا سرام)کلثوم محمودیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در سازمانهای دولتی شهرستان مشهدجواد یزدی مقدمکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تأثیر هویت یابی سازمانی و هویت یابی کارمند از مشتری بر دلبستگی شغلی به واسطه مشتری مداری ( مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین منطقه شمال شرق کشور)عفت معینی اصلکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مشتری به واسطه شفافیت در هزینه های خدمات ارائه شده (مورد مطالعه: مشترکین شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در شهر مشهد)خیرالنساء قهرمانی محمودیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۰۷/۰۳
بررسی اثرگردش شغلی در بروز رفتار خلاقانه؛ نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلیآزاده بدیلیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۷/۰۸
سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواریسکینه محمدیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شناسائی و اولویت بندی عوامل موثربر تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس)نرگس افضلیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۳/۰۷/۰۸
بررسی تأثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی بر میزان مشارکت فعال شهروندان در اداره امور محلی ( شهروندان منطقه 9 شهرداری مشهد)فرناز دخانچیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۰۷/۰۹
بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر موفقیت پروژه های صنعت ساختمان در شهر مشهدبهزاد احمدیانکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۳/۰۷/۱۰
بررسی عوامل کیفی موثر بر وفاداری مشتری از طریق رضایتمندی در خدمات بانکداری. مورد مطالعه در شعب بانک رفاه مشهدنسرین شیبانی نوقابیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۰۷/۱۰
بررسی متغیرهای اثر گذار بر پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری(TAM2 )مهدیه بازوبندیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۰۷/۱۰
بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کمیته امداد امام خمینی(ره)عباس لشکری قاسم دختکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۳/۰۷/۱۲
بررسی میزان تاثیر عوامل اثر گذار بر پذیرش دورکاری (مورد مطالعه: کارکنان آستان قدس رضوی)زینب قاسمیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۰۷/۱۲
بررسی تاثیر میزان بروز احساسات مدیران بر تمایل کارکنان به کارآفرینی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری اعتماد به نفسحمید شهامتی زیبدیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اجرای اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانیریحانه نوریان شیروانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تاثیر رفتار فروش اخلاقی بر وفاداری مشتری به واسطه ی کیفیت رابطه (مورد مطالعه: مسافران خطوط هوایی داخلی شرکت تابان در شهر مشهد)زهرا مرادیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیکی بر رضایت مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات الکترونیکی (مورد مطالعه : مشتریان بانک صادرات مشهد )سعید حقانی باغبانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۰۷/۱۵
دسته بندی مشتریان بر اساس میزان ماندگاری پس از دریافت خسارت با استفاده از داده کاوی(مورد مطالعه:شرکت بیمه دی)تهمینه حبیبی صنوبریکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان)مریم صبح خیزکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
طراحی مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی در برنامه ریزی تولید (مورد مطالعه: کارخانه گلچکان زمانی)پریسا خدایی اردکانیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی تأثیر کار تیمی بر عملکرد نوآورانه با واسطه‌گری تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)فریده پرویشکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۰۷/۲۷
بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری برند به واسطه تصویربرند و کیفیت درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان کاشمر)عاطفه زیبائیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنانحمیده پریشانی فروشانیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۰۸/۰۷
ارزیابی اقدامات سازمان در مرحله درک کسب و کار جهت پیاده سازی پروژه های داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت عالیس)مرضیه فخریهکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۰۸/۲۱
بررسی تاثیر ارزش ویژه ی برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند (مورد مطالعه سرزمین موج های آبی)سمیّه فتاحیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۰۸/۲۴
ارزیابی چابکی در ساخت پالایشگاههای گازی پارس جنوبی با استفاده از DEA فازیسمیرا خالصی بنهنگیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۳/۰۸/۲۸
بررسی اثر عوامل محیطی و شخصیتی بر خلاقیت فردیریحانه پاک روانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۹/۰۵
بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بواسطه نقش رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی در شعب بانک ملت شهر مشهدسلیم سپهریکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۰۹/۰۹
بررسی اثر سیستم¬های پاداش، انگیزه و اعتماد به حسن نیت بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد)فرحناز عطاریکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۹/۱۲
بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس با نقش واسط رضایت کارکنان(مورد مطالعه: افسران پلیس نیروی انتظامی شهرستان شیروان)آریا نادریکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۳/۰۹/۱۶
بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدعلی گرایلیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۰۹/۱۹
بررسی میزان تأثیر عوامل استرس‌زای بازدارنده و چالش‌برانگیز بر عملکرد شغلی کارکنان فروش و بازاریابی بیمه پارسیان با توجه به نقش واسط تعلق خاطر شغلیحسین عباسیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۰۹/۲۳
بررسی اثر اشتراک منابع دانشگاه و صنعت بر اثربخشی انتقال دانش با نقش واسط ویژگی‌های دانشگاه و صنعت و عوامل ارتباطی از نگاه دانشگاه (مورد مطالعه : دانشگاه فردوسی مشهد)شیوا خالقیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۱۰/۰۳
بررسی اثر کنترل مدیریت فروش بر عملکرد فروش به واسطه نو آوری واحدهای فروشحیدر ناظمیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۱۰/۱۳
بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر سرمایه های اجتماعی ( مطالعه موردی : شرکت مهندسی مشاور طوس آب)سودابه قلی زادهکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۱۰/۲۱
بررسی نقش میانجی ریسک درک شده در رابطه بین نوآوری مصرف کننده واعتماد در استفاده از بانکداری اینترنتیمرضیه غفاریان حاتمیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۱۰/۲۱
بررسی تاثیر مدیریت تعارض بر رضایت شغلی و عملکرد نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فناور تحت پوشش پارک علم وفناوری خراسانفاطمه هوشمندکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۱۰/۲۲
تاثیر روابط کاری از طریق انگیزش درونی بر خلاقیت کارکنان خط مقدم شرکت بیمه ایران در استان خراسان شمالیهانیه هوشمندکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۱۰/۲۲
بررسی تاثیر نقش واسط تعهد مشتریان در رابطه بین استراتژی های تدافعی بانک ملت و وفاداری مشتریانحسین مشتاق خراسانیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۳/۱۰/۲۳
بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کارعلی جعفری پورکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۱۰/۲۴
بررسی تاثیر شهرت و اعتبار بر پاسخ های مشتری به شکست خدمات با توجه به نقش تعدیل گری اسناد شکست (موردمطالعه: زبان آموزان موسسات زبان استان خراسان شمالی)مرضیه یزدانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهدلیلا بصیرکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
تاثیر شایستگی عاطفی درک شده کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش واسط تفاهمنفیسه خانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی تاثیر مدل پذیرش تکنولوژی بر تجربه برند آنلاین و روابط برند آنلاینزهرا سعادتمندکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۳/۱۰/۲۹
بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر شرکت و رضایت مشتری.(مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)حسین نیکوکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تاثیر اعتماد و هویت مبتنی بر برند بر تبلیغات شفاهی بواسطه نقش شیفتگی به برندمنصوره دهقان بنادکیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تاثیر خودکارآمدی شغلی از طریق نقش واسط جوتوسعه منابع انسانی بر تعلق خاطر کاری پرستاران بیمارستان های تربت حیدریهافسانه خوش کردارکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) ( مورد مطالعه : پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد)نرجس صالح نژادکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در معادن سنگ آهن ایرانطاهره باوندیانکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۱۱/۰۲
بررسی اثر کیفیت خدمات ادراک شده بر فداکاری مسافران شرکت هواهپیمایی هما: اثر میانجی رضایتمندی مشتریفهیمه رشیدی طرقیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۱۱/۰۴
تاثیر اعتماد مبادله ای بر روی تجارت الکترونیکی بین آژانس های مسافرتیمحمد صادقی فرکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تبیین شکاف نظر-عمل در اقدامات مدیریت منابع انسانیسید علی کوشازادهدکتری(PhD)شیرازی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در شرکت های تولیدی شهر مشهد با استفاده از روش دلفی و AHPجلال ایزدیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی ادراک مشتریان از بکارگیری تجارت الکترونیک در صنعت فولاد (مورد مطالعه شرکت فولاد توس)امین بسکابادیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مورد مطالعه: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد)سیده صنم حسینیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی میزان توانمندی بانوان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) شاغل درطرح مشاغل خانگی)مورد مطالعه: شهرستان مشهد)سید محمد امیر کاخکیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی نقش تعدیل گری سرمایه انسانی در رابطه بین حمایت سازمانی و عملکرد نوآورانه شرکت ها (مورد مطالعه واحدهای فعال شهرک صنعتی طوس مشهد)محمدشریف قاصری زهانکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
کشف تئوری های ضمنی پیروی پیروان و ارائه سنجه ای برای ارزیابی آنزهرا محمدزادهدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
کشف مدل رفتار اخلاقی پرستاران و بررسی تاثیرفعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر آن در شبکه خدمات درمانی دولتی شهر مشهدزهرا نیکخواه فرخانیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
شناسایی و رتبه بندی موانع قدرتمندسازی کارشناسان فروش و بازاریابی به روش تاپسیس (مورد مطالعه شرکت بازرگانی برق و صنعت مغان)سمیّه علویکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۳/۱۱/۱۷
بررسی نقش تعدیل گری قابلیت های بازاریابی بررابطه بازارگرایی و عملکرد شعب بانک اقتصاد نوین استانهای سه گانه خراسانافسانه شفیعیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت سازمانی درک شده با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی. مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق مشهدفروغ امین الرعایائیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۳/۱۲/۱۹
بررسی عوامل موفقیت در اجرای تغییرات استراتژیک در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت های وابسته به صنعت خودرو در شهر مشهد)محمدحمزه بالاورکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۳/۱۲/۱۹
بررسی اثر آگاهی برند بر وفاداری مشتریان با نقش واسط کیفیت درک شده و ارتباطات برندذکیّه فتحی کاریزککارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بررسی اثر قابلیت های مدیریت دانش بر عملکرد از طریق مدیریت ارتباط با تامین کنندگان در شرکتهای گروه مپناحسن برزنونیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بررسی تاثیر تلاشهای مازاد فردی بر قصد خرید محصولات سبز با تعدیل گری دو عامل توجه به نیازهای اساسی مصرف کننده و کشور مبدا در بین مصرف کنندگان لوازم بهداشتی.روح الله میرزائی فیض آبادیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بررسی نقش تعدیلگری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیکاظم زوارسهل آبادیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۴/۰۱/۳۰
تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعلق خاطر کاری از طریق عدالت سازمانی(عدالت توزیعی و مراوده ای): مورد مطالعه پرستاران بیمارستان های دولتی شهرستان کاشمرراحله باقری نجارکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۴/۰۲/۰۶
تاثیر هویت ملی بر ارزش درک شده محصول به واسطه ارزیابی محصول درک شده و تعصب مشتریآرزو عونی اسبفروشانیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۰۲/۰۹
بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان: مورد مطالعه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدفریده رفیعی نامقیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر حفظ مهندسین در پروژه های زیرساختی در استان خراسان رضویرضا مددی یانکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۴/۰۲/۲۰
بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی رضایت مشتری و تصویر شرکت (مطالعه موردی در بانک تجارت)علی قرائی پورکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۰۳/۱۱
تاثیر ارزش های مصرف روی وفاداری نام تجاری محصولات مراقبتی بهداشتی(مورد مطالعه دانشجویان دخترمقطع کارشناسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی)خدیجه کردستانی کنگ زیتونکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۰۳/۱۶
پیکره شناسی تصمیمات استراتژی تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی(مطالعه موردی چندگانه)رضا شاه حسینی بیدهکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۰۳/۱۹
کشف ویژگی های رفتارخادمانه و عوامل مؤثر بر آن در اماکن متبرکه آستان قدس رضوی: روش آمیخته اکتشافی.علیرضا امینیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۴/۰۳/۲۳
بکارگیری روش شناسی کیو در مرحله شناسایی و گروه بندی خواسته های مشتریان در مهندسی کانسیامیر نصیرائیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۰۳/۲۴
خوشه‌بندی اقلام انبار و حل مسئله تخصیص محل‌های انبارش به اقلام انبارشرکت خانه‌سازیمرتضی مهاجرباجگیرانکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۰۳/۲۴
بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار نوآورانه از طریق مشتری گرایی( مورد مطالعه هتل های4 و 5 ستاره جزیره کیش)آتنا قاسمیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
بررسی تاثیر شخصیت بر رفتار نوآورانه از طریق تعلق خاطر کاری در شرکت بیمه پارسیان مشهدنصیبه باقرزادهکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۴/۰۳/۳۱
بررسی تاثیر اعتماد و کیفیت خدمات درک شده بر حفظ مشتری به واسطه هزینه جابجایی (مورد مطالعه: کاربران خدمات تلفن همراه شرکت ایرانسل در مشهد)آذین سیدیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۴/۰۶
بررسی نقش واسط رفتارهای تسهیم دانش کارکنان در ارتباط بین هدف گرایی و رفتارهای نوآورانه کارکنان (بانک مهر اقتصاد مشهد)ریحانه صلاح منشکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
بررسی تأثیر رفتار کارکنان پشت باجه براعتماد ، ارزشهای درک شده و تعهد مشتریان بانک ملت شهر مشهدحسین خوشخرام رود معجنیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۰۴/۰۹
تاثیر متغیر میانجی مسئولیت اجتماعی سازمان در رابطه بین جهت گیری بازار و عملکرد سازمانی (نمونه موردی: بررسی هتل های شهر مشهد)مرضیه مشتاقی یزدی نژادکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کاروحید علی خان زادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۵/۰۷
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری از طریق نقش واسط اعتماد مشتری و رضایت مشتری (مورد مطالعه: مسافران سیاحتی آژانس‌های مسافرتی شهرستان مشهد)زهرا اصغریکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۶/۰۶
بررسی اثر تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتی به واسطه ی سازگاری تاکتیک های بازاریابی(مورد مطالعه: شرکت های صادراتی شهر مشهد)محمود سپاسیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد نوآورانه به واسطه سرعت تصمیم گیری راهبردی با نقش تعدیل گری تیم گرایی (مورد مطالعه، مدیران شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی طوس)هما مولویکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
تاثیر مربی گری بر عملکرد کارکنان بواسطه مشتری گرایی و فروش گرایی (مورد مطالعه، شعب بانک ملت شهر مشهد)سودابه گل دوست سورکیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد با میانجی گری قابلیت های ارتباطی در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان مشهدمسعود منظمی برهانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر مزایای رابطه ای بر وفاداری مشتری به واسطه موانع جابجایی و ارزش درک شده در بین مشتریان رستوران ارم شاندیز مشهدعاطفه شجاعکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۰۶/۱۷
بررسی اثر مهارت های ارتباطی بر کارایی نمایندگی های فروش (مورد مطالعه: نمایندگی های فروش لوازم خانگی ال جی)شیلا منظم ابراهیم پورکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی رابطه هوش هیجانی و حالات مثبت فروشنده به واسطه تعهد سازمانی با مشتری مداری در بین فروشندگان محصولات دارویی (مورد مطالعه فروشندگان محصولات دارویی در داروخانه های شهر مشهد)فاطمه بذرگرکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی نقش واسط کیفیت ارتباط کارکنان بین بازاریابی رابطه مند و پیامدهای ارتباط در شعب بانک پاسارگاد تهرانحمید بحرپورکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۶/۱۸
اولویت بندی مولفه های عناصر آمیخته بازاریابی جهت شناسایی مشکلات صادرات فرش دستباف استان خراسان با استفاده از مدل تحلیل عملکرد- اهمیتیاسر تقی زاده مهنهکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی اثر ارتباطات و تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند ( مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد)سیده سارا سیدیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۰۶/۲۱
پیش بینی احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP) ایران خودرو خراسان با استفاده از یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست.المیرا زحمت دوستکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی اثر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای فرا محیطی کارکنان به واسطه خود انگیزشیمهسا توسلیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر تعهد موثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بواسطه تعهد موثر مشتریان به سازمان (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)جلیل صافحیانکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی ( مورد مطالعه : هتل های 3 تا 5 ستاره مشهد)سحر اخباریانکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر کیفیت خدمات پروازی بر قصد خرید مجدد بواسطه اعتماد و رضایت مسافر در شرکت هواپیمایی ماهانحسن اسماعیلیانکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی تأثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان شهرداری بجنورد ؛ با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاقحسن یوسفی فرکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
شناسایی محتوای قراردادهای روان‌شناختی بین مشتریان و سازمان‌های خدماتی در بستر بازاریابی رابطه‌ایعلیرضا رجبی پور میبدیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۴/۰۶/۲۶
بررسی اثر ادراک مدیران از تکبر مدیر ارشد بر تعلق‌خاطر کاری، قصد ترک و خودکارآمدی آنان (موردمطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)فائزه امین الرعایائیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی عوامل مؤثر بر قصد پذیرش صورتحساب الکترونیکی توسط مشترکین (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدنرگس نادریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیترسول حسنیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی نقش تعدیل گر سودمندی ادراک شده و توانایی ایجاد شبکه های ارتباطی در رابطه بین خلاقیت و اجرای ایده (مورد مطالعه: شرکت چینی تقدیس)سمیه میرتوکلیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل تصویر مقصد در جهت ارتقاء رضایت گردشگران داخلی و خارجی در شهر مشهدآرین انزان پورکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر رفتار شهروندی پرستاران بر رضایت بیماران با واسطه گری درک بیمار از کیفیت خدمات (مطالعه موردی بیمارستان قائم، شهر مشهد)کوروش مظفر پورکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی میزان تاثیر نقش و مسئولیتهای مدیران ارشد اطلاعات در توسعۀ دولت الکترونیک(صنعت برق خراسان رضوی)آرزو تبریزیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۰۷/۰۶
بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام و بازارگرایی واکنشی در شرکت های تولیدی بزرگ و متوسط شهرستان مشهدامید شبان برونکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۰۷/۲۱
بررسی اثر هوش عاطفی بر عملکرد کارآفرینی از طریق نقش واسط نگرش نسبت به کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی)مطالعه موردی: شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی مشهد)مهدی آرمانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۰۸/۰۳
اولویت بندی بازارهای هدف صادرات زعفران ایران با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)مهسا سلیمیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۴/۰۸/۰۵
بررسی تاثیر فعالیت های برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد سازمانی از طریق بازارگرایی در شرکتهای دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهدلیلا شبیریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۰۸/۱۲
بررسی تاثیر عنصر حقیقی محصول بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی. (مورد مطالعه:شرکتهای تولیدی مواد غذایی شهرکهای صنعتی شهرستان مشهد)ایمان قربانی جاغرقکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۰۸/۱۹
بررسی اثر بازاریابی داخلی بر روی رفتار مشتری مداری از طریق نقش میانجی کار عاطفیبهاره بنی خلیلکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۰۸/۲۶
بررسی میزان آمادگی بانک های کربلا جهت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (E-CRMرواء عصام جمیل جمیلکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۰۸/۲۷
بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر استفاده مداوم مشتریان از خدمات دولت الکترونیک بواسطه اعتماد (مطالعه شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار شهر تهران)سیده عالیه پیراهامکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۰۹/۰۳
بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت های معدنی خراسان رضوی با توجه به نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانیمهرداد نیازمندکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۰۹/۰۷
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی از سوی کاربران (مشتریان شرکتهای صنایع غذایی مشهد)راضیه صالح آبادیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۰۹/۰۷
عنوان پایان نامه (به فارسی): تعیین تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه گری کیفیت خدمات ( مطالعه موردی مشتریان 2-5 سال نمایندگی های اتومبیل هیوندا در مشهد )محمد گوهریکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۰۹/۰۷
بررسی تأثیر عوامل زمینه ای تغییر سازمانی بر رفتار مشتاقانه نسبت به تغییر با نقش واسط عدالت سازمانی.ملیحه قربانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۰۹/۱۸
بررسی تأثیرِ میانجی گریِ سبک های تصمیم گیریِ عقلایی و شهودیِ مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتار نوآورانه آن ها (مورد مطالعه: مدیران دانشگاه فردوسی مشهد)زهرا قربانی جاجرمکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۴/۰۹/۱۸
بررسی تاثیر همکاری های زنجیره تامین بر رقابت پذیری و عملکرد شرکت بواسطه توانمندی های زنجیره تامین (مورد مطالعه: مدیران شرکت های قطعات و ابزارالات صنعتی)صدیقه براتی گلخندانکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۰۹/۲۳
بررسی نقش میانجی بازار گرایی در رابطه میان سبک رهبری تحول‌گرا و تعهد سازمانی در شعب بانک انصار مشهدابراهیم رحیمیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۱۰/۰۱
بررسی نقش واسطه ای گرایش به کارآفرینی در رابطه بین ساختار سازمانی و ریسک پذیری مدیریت عالی و عملکرد بانک های عراق (مطالعه موردی: بانک های کربلا)احسان ضحوی عباس القریشیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۱۰/۰۵
بررسی نقش واسط گرایش به بازار وگرایش به کار آفرینی در رابطه بین ساختار سازمانی وعملکرد بانک های دولتی بغداد (مورد مطالعه: بانک های الرشید و الرافدین)یاسین خزعل قاسم المذخوریکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۴/۱۰/۰۶
بررسی نقش تعدیلگر ابعاد فرهنگی در رابطه ی بین گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد بانک های دولتی بغدادکاظم محمود عبدالقادر الکمالیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۱۰/۰۷
شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)یوسف رمضانیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
بررسی تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: مشتریان بانک صادرات مشهد)مریم عشوری کیوانیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۴/۱۰/۱۲
طراحی مدل پویای روابط بین عوامل ارزیابی عملکرد بانک با رویکرد کارت امتیازی متوازنالهام اسدپوردشت بیاضکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۱۰/۱۵
بررسی تاثیر سهولت و قابلیت استفاده درک شده همراه بانک بر وفاداری مشتری با نقش میانجی گری اعتماد(مورد مطالعه:مشتریان بانک پاسارگاد مشهدافشین رفعت پناه بایگیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر تسهیم دانش، با بررسی نقش واسط رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد)عطیه هوشیارکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۱۰/۱۶
بررسی رابطه بین منبع حمایت ادارک شده،تعهدعاطفی به شرکت-اتحادیه و تسهیم دانش:مورد مطالعه کارکنان کارخانه قند فریمانالناز شرعی فریمانیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۱۰/۱۶
بررسی اثر ویژگی های شغلی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با اثر تعدیل کنندگی نیاز به رشد و نیاز به قدرت(مورد مطالعه: کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد)پروین خلیلیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
بررسی تاثیر ارزش های شخصی خدمات بر وفاداری مشتری به واسطه رضایت در بین بیمه گذاران شهرک صنعتی توس مشهدسمیه همایونیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۱۰/۱۹
بررسی نقش تعدیلگری کانون کنترل درونی پرستاران بر رابطه بین استرس شغلی با فرسودگی و رضایت شغلیمریم حاجیانکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
شناسایی تاکتیک های اثربخش در مذاکرات تجاری:مطالعه موردی مدیران ارشد صنعت خودرو و دیگر صنایع وابسته در سطح شهرستان مشهدمحمدعلی نکاحیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
بررسی اثر استرس‏زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری و استرس‏زاهای مرتبط با محیط کار بر مشتری‏مداری به واسطه خستگی عاطفی (مورد مطالعه: بانک ایران زمین منطقه شمال شرق کشور)زهرا رحیمیان فردکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۱۰/۲۰
بررسی نقش واسط تفکر استراتژیک در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد بازاریابی، مطالعه موردی: مدیران شرکت های کانی غیرفلزی شهرک صنعتی طوس مشهدحمید مظفریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۴/۱۰/۲۰
تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژی های کیفیت با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی، مطالعه ی موردی: شرکت شهدگستران نوینالهام رضائیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۱۰/۲۰
بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر کیفیت خدمات داروخانه ای با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانیمهلا بیهقیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
ارائه مدلی برای کنترل پیامدهای انسانی ادغام: مورد مطالعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیزهره پوربابائی لاهیجانیدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
ارزیابی کارایی با ارائه مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه‌های عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: شعب بانک مسکن خراسان رضوی)مریم مرتضی زاده جاغرقکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
بررسی اثر حمایت سازمانی ادارک شده وتوانمندی روانشناختی برتعهد سازمانی(مطالعه موردی ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد)حمیده بخشیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
سنجش میزان رضایتمندی مسافران از خدمات مترو با استفاده از مدل QFDامیر دانشمند رخیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
بررسی تأثیر عزت نفس و عشق به برند بر قصد خرید با نقش واسط حسادت به برند در میان مشتریان گوشی تلفن همراه اپل در مشهدشکوفه لقمانی دوینکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بکارگیری نمودار آماری فرایند نسبت نقص ها برای کنترل مشخصه وصفی فازی در شرکت ایمن خودرو شرقسمُیّه فدائیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بررسی تاثیر ویژگی های نوآوری و ویژگی های فردی بر قصد استفاده از خدمات همراه بانک به واسطه آمادگی مشتری(مورد مطالعه :کاربران همراه بانک صادرات در مشهد)مهروز عطائی چرمیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی اثر تجربه برند و کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند با نقش واسط وفاداری به برند، (مطالعه موردی: بانک ملت مشهد.)فاطمه پرکمکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی اثر فضای اخلاقی سازمان بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی درک شده(مورد مطالعه بانکهای دولتی مشهد)سیده معصومه جعفرزادهکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی اثرکیفیت ادراک شده وتداعی برند بر ارزش ویژه برندبه واسطه وفاداری به برند( مورد مطالعه : مشتریان کلیدی بانک ملت مشهد )علیرضا عطاران زادهکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید با نقش تعدیل گری تصویر برند(مورد مطالعه :خریداران گوشی های هوشمند )احسان رئوف خوش فطرتکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی تاثیر سرمایه ی روانشناختی اعضاء هیات علمی بر رضایت دانشجویان از طریق نقش واسط احساسات مثبت اعضاء هیات علمی، ویژگی های حل مسئله اعضاء هیات علمی و عدالت ادرک شده دانشجویان: مورد مطالعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدالهه سادات باقرپورکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
ارائه مدل مفهومی توسعه گردشگری پزشکی ازمنظر پزشکان و با استفاده از تلفیق روش‌های تحلیل محتوا و دیماتل در کلانشهر مشهدمریم اسفندیاری قلعه زوکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی تاثیر اعتماد بر موفقیت پروژه های برون سپاری سیستم های اطلاعاتی بواسطه اشتراک دانش (مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی طوس مشهد)فیروزه عباس آبادیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۱۱/۰۴
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران داخلی ومدیران هتل( تواماً ) با استفاده از تکنیک‌هایMADM (مورد مطالعه: هتل‌های پنچ ستاره شهر مشهد)تکتم خلیلیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی تأثیر کیفیت سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه براساس مدل تعدیل شده دلون و مک لینمریم فتوره چیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بازپردازی مفهوم کرامت انسانی برای سازمان (با تاکید بر رویکرد اسلامی)حسین افخمی روحانیدکتری(PhD)شیرازی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
کشف ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهانمریم احمدی زهرانیدکتری(PhD)ناظمی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
آسیب شناسی انتخاب واحدتحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی- فرا تحلیل مقاله های منتخب مدیریتیسیمین غلامیان قوژدیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۴/۱۱/۲۰
طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان عملیاتی در بهداشت و سلامت محیط کارسعید مالکی نژادکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۴/۱۱/۲۵
بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر خلاقیت کارکنان پشت باجه نمایندگی های شرکت بیمه ایران در مشهد ) با در نظر گرفتن نقش میانجی ابهام و تعارض نقش (مریم عضدی نیاکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۴/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر ایجاد و تسهیم دانش (از فرآیند مدیریت دانش ) بر عملکرد سازمانی شرکت های ساختمانی شهر مشهد از طریق نقش واسط نوآوریبابک پیرعطاکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۱۲/۱۱
بررسی تاثیر رضایت شغلی و دوستی در محیط کار بر رفتار نوآورانه با استفاده از نقش واسط اشتراک گذاری دانش (مورد مطالعه: کارکنان بانک مهر اقتصاد مشهد)مریم وحیدی نوغانیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۴/۱۲/۱۲
ایجاد یک سیستم انتخاب بهترین فنون مدیریت دانش برای بهبود مدیریت ریسک پروژهمُنا مرادپورکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بررسی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی به واسطه به کارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس مشهدفرزانه شریفیان نوقکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۴/۱۲/۲۲
بررسی نقش بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان ایران هتل با در نظر گرفتن نقش واسط کیفیت رابطهساسان اسدزاده مجاورکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۵/۰۲/۲۱
بررسی و اولویت بندی چالشها و فرصتهای موجود در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساخت و سازالهه عزیزیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۰۳/۱۶
بررسی تأثیر ویژگی‌های شغل بر انگیزش درونی تسهیم دانش آنلاین به واسطه تعهد عاطفی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد)نوگل مسگرانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
شناخت الگوی ذهنی خبرگان از عوامل اثرگذار در بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی کشورسمانه لاجوردیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
عنوان پایان نامه (به فارسی): بررسی کاربرد بازاریابی اجتماعی درکاهش مصرف آب در بخش خانگی با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده (مورد مطالعه: شهر شهرکرد)قدرت فدائیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۵/۰۳/۱۷
بررسی تاثیر اهرم های سازمانی ادراک شده بر روی نوآوری در کاربرد سیستم های اطلاعاتی از طریق توان جذب فردیمرضیه زرقیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۰۴/۰۱
بررسی تأثیر نقش مدیریت عالی بر عملکرد بانک های باکو از طریق گرایش به کارآفرینی با تاکید بر نقش تعدیل گری فرهنگ ملیزهرا عسکربیلیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۵/۰۴/۰۱
مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه¬های استراتژی تولید در شرکت-های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی واقع در شهرک صنعتی طوس)بهاره ملازاده یزدانیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۵/۰۴/۰۱
طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون (مورد مطالعه: هایپرمارکت پرسون)راضیه میرنژادکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۵/۰۴/۱۵
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان با نقش تعدیل گر نوآوری در خدمات (مورد مطالعاتی : بیماران بیمارستان رضوی مشهد)فرشته حیدریکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
بخش بندی بازار پوشاک براساس سبک تصمیم گیری خرید و تعیین تفاوت نگرش هر بخش نسبت به عوامل آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان فروشگاه های برند خارجی پوشاک در سطح شهر مشهد)لیلی طباخیانکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بررسی تاثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر استفاده از شبکه های اجتماعی و تسهیم دانش بر یادگیری فردی(مورد مطالعه: معلمان مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش مشهد)مریم رجبیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد سازمانی به واسطه قابلیت های مرتبط با بازار خارجی با نقش تعدیلگری روابط مرتبط با شبکه (مورد مطالعه: هتل های شهر مشهد)ابوالفضل صفائی موحدکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر میزان آمادگی شرکت آب و فاضلاب مشهد در پیاده سازی مدیریت دانشهاشم طالبیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بررسی اثر هزینه های بازاریابی، عمر شرکت و عمر برند بر ارزش ویژه برند شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانرضا لطفیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری از طریق بهبود ارزش پیشنهادی کارکنان در شعب بانک‌های خصوصی شهر مشهدمحبوبه قانعیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت از طریق نقش واسط اعتماد و فرهنگ همیارانه درک شده در بین اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه فردوسیسمیرا صوفیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک مهر اقتصاد به واسطه نقش نوآوری فردیسیدمحمد باوندی ثانیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۵/۰۶/۱۷
فهم برداشت مددکاران از رفتار مدیران در ارتباط با رفتارهای فرانقش مددکاران در کمیته امداد امام خمینی(ره)سمیراء پوردکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی اثر قدرت مشتری و فشارهای هنجاری بر عملکرد کسب و کار الکترونیک به واسطه ی شدت پذیرش کسب و کار الکترونیک در آژانس های هواپیمائی مشهد.فاطمه قائم مقامیانکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر فرح بخشی در کار بر رضایت شغلی و تعلق خاطر کاری با نقش میانجی رفتار نوآورانه (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)سیده نرگس راهنماکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی نقش تعدیل‌گری منطقی بودن قیمت در روابط بین کیفیت درک شده، رضایت، اعتماد و بازگشت مشتری در صنعت گردشگری سلامت (مورد مطالعه: گردشگران سلامت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد)نائمه پروین محبیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۰۶/۲۰
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در پروژه‌های مدیریت فرایند کسب و کار با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) . مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرقسیدمصطفی جاویدحسینیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بررسی اثر موفقیت ذهنی کارراهه بر دلبستگی به کار کارکنان به واسطه تعهد سازمانی مورد مطالعاتی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدسُمیّه زارعیکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بررسی عوامل موثر در تمایل به استفاده پرستاران از سیستم های اطلاعات بیمارستان مورد مطالعه: مرکزآموزشی پژوهشی درمانی آیت الله طالقانی مشهدستاره نظامیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۰۶/۲۱
شناسایی دلایل تاخیر پروژه های ساختمانی بزرگ در بخش خصوصی و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش ANP، مطالعه موردی پروژه های ساختمانی در شهر مشهدعبدالرضا فضلیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مسیریابی وسایل نقلیه ی چند مسیره با تکیه بر کاربرد آن در حمل و نقل نمونه های آزمایشگاهیسیده لیلا رحیمی بایگیکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی عملکرد نوآورانه و ظرفیت یادگیری سازمانی در شرکتهای صادراتی شهر مشهدناهید صانعیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
شناسایی سیاستهای بهینه جذب، جبران خدمات، آموزش، و ارزیابی عملکرد بازاریابان بیمه در نمایندگی های بیمه شهر مشهدفرزانه سلیمانی رادکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر ابعاد ویژگی های شغل بر اشتراک دانش کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی با نقش تعدیل کنندگی نگرش های شغلی (رضایت شغلی و تعهد سازمانی).اکرم عبدالهیانکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی سیر تحول مفهوم اثر بخشی سازمانی بر اساس مستندات علمی- تاریخی با روش فراتحلیل و تئوری داده بنیادمریم رحمان نیاکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۰۶/۲۴
عنوان پایان نامه (به فارسی): بررسی نقش واسط تصمیم گیری منطقی در ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران ارشد و عملکرد بازاریابی (مطالعه موردی: مدیران شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی طوس)شقایق طلوع نیاکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تاثیر استراتژی اکتشافی وپالایشی برتصویر برندوتعهد به واسطه عملکرد برند(مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)زهرا حسین نژادکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
طراحی مدل پویا در ارزیابی پایداری تکنولوژی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع متوسط و بزرگ شهرستان مشهدنگار کدخداکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد و وفاداری مشتریان در فروشگاههای آنلاین معتبر شهر مشهدجواد زارع پورخالکیاسریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی تأثیر رضایتمندی و رسیدگی به شکایات بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر ادراک میهمانان از محیط هتل (مورد مطالعه: هتل اپارتمان های شهر مشهد )شهریار شیخکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت سیستم تولید سلولی با استفاده از ادغام تکنیک های فرایند تحلیل شبکه (ANP)و گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (مطالعه موردی: شرکت سازه های هیدرولیک مشهد)سیدمحمدامین جاویدکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان به واسطه سرعت نوآوری( مورد مطالعه: شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مشهد)پریسا سادات حسنی رادکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد فروش با نقش تعدیل گری مشتری گرایی (مطالعه موردی: شرکت سیمان شرق)ملیحه دهقان بنادکیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۰۶/۳۰
بکارگیری روش گسترش کیفیت عملکرد فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه : شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان)اکرم امیدوارپس حصارکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۰۶/۳۰
کشف مولفه های رفتار نقش اساتید و بررسی تأثیر ادراک دانشجویان از آن بر نیات رفتاری آن ها به واسطه ی پاسخهای احساسی مثبت و منفیسیدمجتبی هاشمیانکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
بررسی اثر فرهنگ یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی برروی نگرش شغلی کارکنان(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهدسیمین گلیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر ایجاد و توزیع آگاهی بازار صادرات بر عملکرد استراتژیک صادرات با در نظر گرفتن نقش واسط متغیر پاسخگویی هوشمندانه در شرکتهای صادر کننده استان خراسان جنوبی.زهرا عباسی شهرستانککارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۵/۰۷/۱۲
تاثیرکار معنادار بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های کاشمر)فاطمه هوشمندکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۵/۰۸/۰۳
بررسی عوامل تاثیر گذار بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرینفرشته صادقیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۵/۰۸/۰۹
بررسی عوامل موثر بر پذیرش سامانه‌های عملیات الکترونیک مالیاتی با استفاده از تئوری‌ شناختی- اجتماعی (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی)افسانه یوسف پورکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۰۸/۱۸
بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر تعهد به برند از طریق نقش میانجی رضایت شغلیمریم گریوانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۰۸/۲۶
ارائه مدل تلفیقی برای انتخاب سیستم مدیریت کیفیت براساس منافع حاصل از بهکارگیری آنها در صنعت خودروسازی با استفاده از روش دیمتل فازی و فرایند تحلیل شبکهالهام گله دارکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۰۹/۱۶
بررسی تاثیر مطالبات شغلی و مطالبات از خانه و منابع شغلی و منابع از خانه برفرسودگی شغلی و تعهد سازمانی براساس مدل مطالبات – منابع شغلی در میان کارکنان زن مراکز درمانی شهر بابکفائزه اسماعیل زادهکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۵/۰۹/۲۸
ارائه‌ مدل مفهومی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت فولمن)نجمه سعیدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۱۰/۰۵
بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی برترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد)مرجان کریمی طرقبهکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نیروی انسانی با رویکرد تلفیقی HTA و CREAM فازی (مورد مطالعه: شرکت قطار شهری مشهد)فریبا مهدی رضائی جعفرآبادیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۱۰/۱۸
طراحی مدل یکپارچه تخصیص اهداف به مقرها در مدیریت نبرد دریایی با لحاظ طبقه بندی اهدافامیرحسین اخرویدکتری(PhD)پویا۱۳۹۵/۱۰/۱۸
بررسی تاثیر وفاداری برند و آگاهی برند بر تصویر درک شده بیمارستان رضوی با نقش میانجی گری ارزش ویژه برند. (مورد مطالعه: مشتریان خارجی بیمارستان رضوی مشهد)منا علیمحمدی سلمانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۵/۱۰/۱۹
طراحی یک سیستم خبره فازی برای انتخاب استراتژی در بخش کشاورزی شهرستان شیروان.وحید قدیمی لوجلیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۵/۱۰/۱۹
استخراج تابع سودآوری مشتری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و خوشه بندی مشتریان (مورد مطالعه مشتریان بانک صادرات)عادله عدالتیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۱۰/۲۲
برنامه ریزی تخصیص بیمار به اتاق عمل در شرایط عدم قطعیت( مورد مطالعه: بیمارستان قائم عج ا... مشهد)نسترن گلدانیکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۵/۱۰/۲۵
طراحی سیستم تلفیقی پیش بینی موفقیت توسعه محصول جدید و انتخاب استراتژی بازار- محصول با استفاده از روش های هوش مصنوعیغلامرضا سلطانی فسقندیسدکتری(PhD)پویا۱۳۹۵/۱۰/۲۸
گونه شناسی گروههای غالب انعطاف پذیر شرکت های تولیدی و اولویت بندی آنها براساس تاثیرپذیری از قابلیت های پویای سازمانیمهدی خوبیاندکتری(PhD)پویا۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بررسی اثر تعهد سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی بر ابعاد سازمان یادگیرنده، به واسطه نقش رفتار شهروندی سازمانی همراه با ارائه راه کارمجید صفریکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۵/۱۱/۰۲
تاثیر بازارمداری بر کیفیت خدمات درک شده به واسطه نوآوری درک شده )مورد مطالعه مسارین عرب شرکت جزیره وارده به فرودگاه مشهد.سیّدمحمد شاه عبدالعظیمیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۵/۱۱/۰۴
تفکیک مشاغل سازمان مبتنی بر رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (SRP) جهت تدوین یکپارچه استراتژی‌ منابع انسانی بر اساس مدل استوارت و براون (مورد مطالعه: شرکت نیان الکترونیک)محمد على چمنیانکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بررسی اثر رهبری تحول گرا بر خلّاقیت کارکنان با نقش واسطه خودکارآمدی خلّاق و نقش تعدیل گر اشتراک دانش (مورد مطالعه گمرکات خراسان رضوی)محمد خبیریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۱۱/۰۵
بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری و ارزش درک شده (مورد مطالعه: مشتریان خدمات پس از فروش نمایندگی های ایران خودرو شهر مشهد)سمانه موسویکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تاثیر قابلیت‌های مدیریت منابع انسانی بر نوآوری بواسطه ظرفیت‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)سعید کمالی فهیمکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
تعیین اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده با نقش میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد)سیدحسام هاشمی نسلکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۵/۱۱/۰۶
بررسی اثر عدالت سازمانی ادراک شده بر نوآوری کارکنان به واسطه تسهیم دانشفریبا سربازکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی مثبت، رفتار شهروندی سازمانی خدمتگرا و ایجاد ارزش با همکاری مشتری (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر مشهد)مصطفی لطفیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۵/۱۱/۰۹
تدوین استراتژی های یک شرکت تولیدی در قالب QSPM و اولویت بندی آنها با روشFUZZYTOPSIS (مورد مطالعه: شرکت نورسازان مشهد)کیمیا ترکمنیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۱۱/۰۹
بررسی تأثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد اطلاعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی همگون سازی سیستم‌های سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان خراسان رضوی)یاسمن نوروزی نیککارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۱۱/۱۰
بررسی تاثیر ابعاد ویژگی های شغل بر اشتراک دانش کارشناسان شرکت گاز خراسان رضوی با نقش تعدیل کنندگی ویژگی های شخصیتیشیوا ملکیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۵/۱۱/۱۱
تأثیر ارزش‌های مدیریتی (خودتعالی و خودافزایی) بر تعهد کارکنان به مدیران از طریق متغیر واسط مهارت‌های مدیریتی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد)فاطمه حسین پورکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۵/۱۱/۱۱
بررسی اثر مشخصه های فردی یادگیرنده و محیط های یادگیری تعاملی بر خودتنظیمی درک شده در محیط های یادگیری الکترونیک از طریق نقش میانجی سودمندی درک شده (مورد مطالعه: دانشجویان مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد)نعیمه رمضانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری به برند با نقش واسطه ای ابعاد شناختی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و احساس لذت (مطالعه موردی: استفاده کنندگان تلفن همراه سامسونگ در مشهد)سپیده مریداحمدیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر مشارکت مشتری بر قصد مراجعه مجدد به واسطه هم خَلقی ارزش و تعهد عاطفی (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت مشهد)سیده سمن فاطمیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی تأثیر به کارگیری رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان : از طریق اعتماد و برداشت از سودمندی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های الکترونیکی در شهر مشهد)فاطمه فنائی جیزآبادکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری، ارزش مشتری بر وفاداری مشتری با نقش میانجی گری کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی شهر نیشابور).مهرنوش نوروزی رادکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بررسی تأثیر مشتری گرایی بر عملکرد فروشنده به واسطه فروش مبتنی بر ارزش (مورد مطالعه، فروشندگان شرکت افرند اطلس تهران)اکرم رمضانیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
تاثیر رفتار فروش اخلاقی بر وفاداری مشتری با میانجیگری کیفیت رابطه و تعهد رابطه ای( مورد مطالعه: مشتریان بیمه خدمات درمانی ایران در شهر مشهد)سعیده حسین زادهکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بررسی تأثیر سادگی و تعامل بر وفاداری برند به‌واسطه قابلیت استفاده از تلفن همراه سامسونگ (موردمطالعه: کاربران شهر هرات افغانستان)علیرضا زارعکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
شناسایی ورتبه بندی موانع ارتقا زنان به پست های مدیریتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی)ناهید قوامیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی گری تعهد و اعتماد مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک سامان شهر مشهد)مژگان حسن زادهکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۱۱/۱۸
ارزیابی قطارهای مسافری از دیدگاه مسافران(مورد مطالعه:مسیر تهران-مشهد)جمیله قنبرزادهکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر نوآوری بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی گری ارزش درک شده و نقش تعدیل گر رضایت مشتریان.(مورد مطالعه:بانک تجارت در مشهد)الهه پاسبان موشکیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
واکاوی ویژگی های مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد سرمایه انسانیسیدوحید شالباف یزدیدکتری(PhD)ناظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
کشف محتوای نظریه‌های ضمنی رهبری از دیدگاه پیروان و بررسی میزان تأثیر میزان همخوانی نظریه‌های رهبری ایده آل و درک شده بر کیفیت روابط رهبر و پیرو در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه کرمانمحمدصادق شریفی راددکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر اعتماد بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک به واسطه ی ریسک درک شده (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۰ مشهد)سیدسجاد حسینی مقدمکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۵/۱۱/۲۳
بررسی تاثیر نوگرایی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز به واسطه قصد مصرف سبز(مورد مطالعه: مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهر مشهد)نسرین شاه نوشیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۱۱/۲۳
بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی روابط متقابل رهبر و پیرو(مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد)مریم طالبیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر ارزیابی،رضایت مندی و اعتماد بر وفاداری برند به واسطه ی رابطه با برند (موردمطالعه: مصرف‌کنندگان از برند لوازم‌آرایشی بهداشتی نیوا در شهرستان شاهرود)محمد کاظم اسکندریکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
طراحی یک سیستم خبره برای پیشنهاد استراتژی عملیاتی در سازمان‌های پروژه محوراحسان جوان راددکتری(PhD)پویا۱۳۹۵/۱۱/۲۷
کشف محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران و بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر آن در بیمارستان‌های دولتی مشهدسیده منصوره حسینی رباطدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
کشف برداشت مدیران و مستعدین سازمانی از عوامل مؤثر بر نگهداشت افراد مستعد در صنعت منسوجات یزدسلاله شهوازیاندکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
کشف مؤلفه‌های بدبینی سازمانی و تأثیر آن بر مقاومت درمقابل تغییر(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان‌های دولتی استان خراسان شمالی)وحید میرزاییدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه با میانجی گری کارآفرینی سازمانی و تعدیل گری شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت های فعال در شهرک صنعتی توس مشهد)مرتضی فرامرزی رادکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی نقش واسط تناسب فرد با شغل و آمادگی برای خدمت در ارتباط بین مشتری گرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شعب موسسه اعتباری عسکریه شهرستان مشهد)فرشاد زمانیان نجات زادهکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
واکاوی مختصات رهبری اخلاقی در نهج البلاغهابوالفضل عزیزآبادیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تأثیراستراتژی های پیش گامانه و واکنشی بر رقابت پذیری سازمان با نقش میانجی قابلیت های پویا و معیارهای کاهش هزینه (مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی شهر مشهد)منا خاکزادانکارشناسی ارشدناظمی۱۳۹۵/۱۲/۱۱
بررسی تاثیر ارزشهای فردی بر خلاقیت کارکنان با نقش تعدیل گری تعهد سازمانی و مشتری مداری (مورد مطالعه : دانشگاه فردوسی مشهدسیما حلمیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۶/۰۱/۱۵
بررسی تاثیر استاندارد سازی بازاریابی بین الملل بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگر مدل کسب و کار B2B (مورد مطالعه: شرکت های گروه لگراندسیدهانی هژبرالساداتیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۶/۰۱/۱۹
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر مؤفقیت در دانشگاه‌های خصوصی شهر هرات افغانستان به واسطه رضایت دانشجویانرویا حسینیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۶/۰۱/۲۷
بررسی تاثیر ارتباطات برند و تصویر برند بر وفاداری برند از طریق نقش واسط اعتماد برند (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک ملت در مشهد)محمد محمدزادهکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۰۲/۲۳
بهینه سازی طرح محصول با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی عدد صحیح صفر- یکوحیده بافندگان امروزیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۲/۲۳
بررسی تاثیر کیفیت درک شده خدمات سلف سرویس بانکی بر رضایت مشتری از طریق اعتماد و ارزش درک شده با لحاظ کردن نقش آمادگی فناورانه مورد مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین در مشهدمهران عابدخراسانیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۶/۰۳/۰۲
بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی بر عملکرد فردی با نقش واسطه فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: وزارت منابع آب عراق)ریا عیدان معیبد الجماسکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۶/۰۳/۱۳
سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شهرداری دیوانیه عراق برای ارائه خدمات الکترونیکی براساس مدل بریجزباقر طالب عبدالکاظمکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۶/۰۳/۲۱
بررسی اثر مالکیت روانشناختی بر رفتار نوآورانه با نقش واسط تعهد عاطفی (مورد مطالعه : کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان)مهدی عباسیونکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۶/۰۳/۲۹
بررسی اثر تعهد سازمانی بر عملکرد فردی کارکنان به واسطه نقش میانجی نوآوری فردی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی شهر نجف)جاسم علی حسن حسنکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۶/۰۳/۳۱
بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات از طریق اعتماد مشتری روی قصد خرید مشتری در شرکت های بیمه استان خراسان جنوبیفاطمه خیاطکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مطالعه تطبیقی گروه های سنی مختلف بر اساس ویژگی های مدل کانو فازی در بازار گوشی تلفن همراه (مورد مطالعه: گوشی تلفن همراه هوشمند سامسونگ)سرور هورزادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
بررسی تاثیر مدیریت دانش ضمنی بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: کارکنان بانک رشید 16 در دیوانیه عراق)ثائر حسن کاظم الحرجوصیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۶/۰۴/۱۳
تاثیر حمایت همکاران بر عملکرد شغلی از طریق نقش واسط مشتری‌گرایی و خوداتکایی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شعب بانک رافدین شهر سماوه کشور عراق)علاء عبدالزهره علک ال ظاهرکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۶/۰۴/۱۳
بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری کارکنان بر وفاداری مشتری از طریق نقش واسط جو خدمت ادراک شده(مطالعه ی موردی: بانک های خصوصی شهرستان بجنورد)آزاده رحمانیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی مکان بر میزان وفاداری گردشگران مذهبى در کشور عراق (مورد مطالعه:زائران اماکن مذهبى در شهر کربلا)طارق حسن عبدالواحدکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بررسی تاثیر شخصیت پیشرو بر انگیزه درونی کارکنان از طریق پیچیدگی شغلی ادراک شده ( مورد مطالعه: کارکنان شرکت دانش بنیان نیان الکترونیک مشهد )تکتم ارشیاکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۶/۰۴/۱۷
بررسی نقش تعدیل گری رفتار نوآورانه در رابطه بین خدمت مداری سازمانی درک شده و مشتری مداری کارکنان (مورد مطالعه: بانک رافدین شعبه مرکزی عراق)محمود صبر مفتن مفتنکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱
بررسی نقش واسط رضایت شغلی در رابطه بین بازاریابی داخلی و تعلق خاطر شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان مرکز ملی بهداشت و ایمنی شغلی در کشور عراق)جلال خلف حنش البهادلیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۶/۰۵/۰۱
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر یادگیری سازمانی از طریق اعتماد سازمانی و تعهد سازمانیالاء محمد ابراهیم اعظمیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۰۵/۲۱
بررسی تأثیر بازگشتی رضایت شغلی و انگیزش بر تعهد سازمانی(مورد مطالعه‌: اداره مرکزی و شعبات بانک گردشگری در شهر تهران)آرزو غیائیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۶/۰۵/۲۸
بررسی تأثیر شواهد برند خدمات بر نگرش برند به واسطه ی رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک ملت شهر مشهد)کورش مهریکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و شبیه سازی مونت کارلوسمیرا ابراهیمی فرکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۳۹۶/۰۶/۱۸
بررسی اثر عدالت سازمانی ادراکی بر عزت نفس سازمانی کارکنان با نقش واسط هویت سازمانی ادراکی (مطالعه موردی: شعب بانک های غیردولتی شهر بروجرد)مجید گودرزیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۶/۰۶/۱۹
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری بیماران به واسطه شهرت سازمان (مورد مطالعه: بیماران بیمارستان مهر حضرت عباس مشهد)مریم غلامی وسمجانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
بررسی اثر شخصیت، دانش و وجهه برند بر رضایت دانشجویان از دانشگاه با در نظر گرفتن نقش میانجی هویت برند دانشگاه )مورد مطالعه: دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهداسیه رحیمی دهوریکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش مشتری بر عملکرد بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر سازمان (مورد مطالعه: شعب بانک شهر در شهر مشهد)نوشین ملازادهکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر سطوح مختلف مطالبات شغلی بر پیامد های رفتاری با نقش تعدیل گری منابع شغلیتکتم شیواکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بررسی دامنه چابکی مدیران شعب بانک مسکن استان خراسان رضویاحمد خوشخوکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۶/۰۶/۲۱
تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده دانشگاه بر دل‌بستگی عاطفی به برند بواسطه تجربه کلی (مورد مطالعه: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد)مصطفی وحیدیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۰۶/۲۱
ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تولید تجمیعی موزون با کاربست روش های تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانیسیدعلی ناجی نصرآبادی یزدکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بررسی میزان آمادگی برای صادرات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخسجواد خرازیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
شناسایی ریسک های پروژه های ساختمانی با استفاده از روش تحلیل محتوا ،ارزیابی و اولویت بندی آن ها با تکنیک تاپسیس فازی(مورد مطالعه:برج تجاری اداری یاس مشهد)سیدسینا اکبرزاده میریکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر فاکتورهای پیش از مصرف از طریق تجربه مشتری بر افزایش وفاداری به برند در هتل های پنج ستاره شهر مشهدسید جواد مرتضویکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ادراک شده و قصد ماندن مشتریان در هتلهای 4 و 5 ستاره شهر مشهدحسین نوروزیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
ارزیابی وضعیت ناب چابکی در صنعت چینی(مورد مطالعه گروه کارخانجات مقصود)المیرا راجعی پلکوئیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر فرآیند استراتژی (فرهنگ سازمانی و اجرای استراتژی) بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی نوآوریفاطمه رضوی زادهکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی تأثیر مشتری مداری بر عملکرد اتحادیه های صنفی اتاق اصناف شهر مشهد با نقش میانجی گری کیفیت خدمات و ارزش دوره عمر مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSCمحمدامین قربان بیگیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در فروش الکترونیکی شرکتهای ارائه دهنده خدمات گردشگری در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دلفیسیدوحید افضلی بروجنیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
سنجش سطح بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار دانشگاه فردوسی مشهد در بعد استراتژی و فرآیندشیوا محمدیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه کربلا)میاسه ناظم عزیز الجودهکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی نقش تجربه برند، تصویر برند و اعتماد به برند بر تبلیغات شفاهی مثبت و وفاداری به برند بواسطه متغیر عشق به برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت چرم مشهد)مجتبی نداف شرقکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۰۶/۲۹
طراحی مدل تعاملی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز و کاربست آن در گروه بندی جهت تحلیل عملکرد سبزاحمد قربان پوردکتری(PhD)پویا۱۳۹۶/۰۶/۲۹
واکاوی ادراکات از قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی کارکنان (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی)حسین خالقیدکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر پذیرش بازاریابی الکترونیکی بر پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی از طریق رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی فیس بوک)محمد سید حسن حسنکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری و تأثیر آن بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک میان گردشگران سلامت در بیمارستان رضوی شهر مشهدسیده فریما تقوی سبزواریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۶/۰۷/۱۸
طراحی مدل مفهومی رابطه بین عناصرچابکی زنجیره ی تامین با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری فازی(FISM) و اولویت بندی عناصر چابکی با به کارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(FANP)احمد شالچیانکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۸/۱۶
بررسی نقش واسط نوآوری فردی در رابطه بین ادراک ازگرایش کارآفرینانه و عملکرد شغلی در شرکت بازاریابی نفت سومو در عراقنبیله شفیق نمر المالکیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۶/۰۸/۲۰
تاثیر رهبری تحول آفرین و توانمندسازی کارکنان بر اشتراک دانش از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)سیده تکتم پیشوائیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۶/۰۹/۰۷
تبیین تاثیر عمده ترین ابعاد فرهنگ ملی بر شکل گیری سوگیری های شناختی – عاطفی و بروز رفتارهای غیرعقلایی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)سعیده باباجانی محمدیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بررسی میزان ایفای نقش شریک راهبردی و شایستگی های آن در واحد منابع انسانی سازمان های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانیامیر نکودریکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه‌ی ادراک شده بر رفتار نوآورانه‌ی کارکنان بواسطه‌ی نقش سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: کارکنان بانک صنعت و معدن کشور)محمود عباسیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن در سازمان امور مالیاتی کشورعلیرضا ذبیحی خرقدکتری(PhD)کفاش پور۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با میانجی گری رفتار آوایی و مبادله رهبر – پیرو (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی)ملیحه نجیبیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۰۹/۲۸
کشف ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن و عوامل شکل‌دهنده آن از منظر آیات قرآن با جهت‌دهی به نگرش‌ها و رفتارهای شغلی منابع انسانیاحمد اله یاری بوزنجانیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان-بانک(موردمطالعه: مشتریان بانک کشاورزی مشهد)نادیه مهران پورکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۶/۱۰/۱۲
توسعه مدل بومی تعهد سازمانی مدیران در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشورمعصومه عارفدکتری(PhD)کفاش پور۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مدل‌سازی فرآیند توسعه محصول جدید و ارائه راه‌کار‌هایی جهت بهبود زمان فرآیند با رویکرد پویاشناسی سیستم در شرکت دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت نیان الکترونیک)ندا عطارمقدمکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۱۰/۱۹
بررسی اثر تعلق خاطر کاری و سرمایه های روانشناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط پایبندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مشهد)نرجس یزدانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۱۰/۲۶
بررسی تأثیر مجازات سازمانی و فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان مستقر در شرکت های هواپیمایی داخلی شهر مشهد)تکتم قربانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۶/۱۰/۳۰
بررسی تأثیر محیط تعاملی و ارزش درک شده مشتری بر وفاداری مشتریان از طریق متغیر میانجی رضایت مشتریان (مورد مطالعه: پارک علمی تفریحی پروفسور بازیما در شهر مشهد)مجید صادقیانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۱۰/۳۰
بررسى تأثیر جوسازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلى بر وفاداری درک شده مشتریان به‌واسطه رفتار شهروندى سازمانى کارکنان زن (مورد مطالعه بانک های رافدین در شهر بغداد)شمس سهیل جلیل الربیعیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاثیر مشارکت درتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر وفاداری به واسطه ی هویت سازی فردی و اجتماعی با سایت (مورد مطالعه: مشتریان سایت دیجی کالا)شهریار تاتاریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۱۱/۰۳
بررسی تاثیر مشتری‌مداری ادراک شده بر رضایت مشتریان با نقش میانجی‌گری تعهد رفتاری مشتریان (مورد مطالعه: بنیاد شهید بغداد)اسماعیل جهید جوید منیهلکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
بررسی تاثیر شکل دهی شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش واسط تناسب فرد- شغل و اعتماد در نوآوری در کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد)مهران اکبریکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۶/۱۱/۰۸
بررسی نقش تعدیل گر آشفتگی بازار و شدت رقابت در رابطه بین استراتژی‌های نوآوری و عملکرد کسب‌وکار (موردمطالعه: شرکت‌های صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات شهر تبریز)فرشاد قادری خشندرقکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر ارزش برند و رضایت از برند بر روی تعهد به برند به واسطه ی اعتماد به برند(مورد مطالعه: مشتریان استفاده کننده از خدمات شرکت ایرانسل درسطح شهر مشهد )سیمین مسعودیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بررسی هم‏راستایی استراتژیک میان استراتژی مدیریت دانش با استراتژی رقابتی شرکت و استراتژی مدیریت منابع انسانی، و تأثیر این هم‏راستایی بر اثربخشی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‏های تولیدی شهرک صنعتی توس)سمیه مردانیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۶/۱۱/۱۰
طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی (شرکت ساختمانی زیباسازه توس‌گام وابسته به موسسه اعتباری ملل)سیدسعید سجادکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بررسی میزان ایفای نقش عامل تغییر و شایستگی های آن در واحد منابع انسانی سازمان های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر یادگیری سازمانیهدیه رحمانیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۶/۱۱/۱۴
انتخاب مدل قرارداد فروش محصولات کشاورزی به عمده فروشان با هدف بیشینه سازی سود زنجیره تامینجواد باقرزادهکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بررسی تأثیر نوع ادراک از نقش فروشندگان بر عملکرد فروش به واسطه ی رویکرد مشتری گرایی و رفتار فروش انطباقی (مورد مطالعه: فروشندگان بیمه های عمر و غیراجباری شهر همدان)زیبا گلفامکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۶/۱۱/۱۵
پیکره شناسی تصمیمات و اولویت های رقابتی تولید در سیستم های تولیدی کارگاهی(مطالعه موردی چندگانهناهید سالار باباخانیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بررسی تاثیر ادراک از کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی بر وفاداری بیماران به‌واسطه رضایت و اعتماد (مورد مطالعه: بیمارستان خصوصی پاستور)نسترن داودیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم ثبت الکترونیکی تقاضای انشعاب برق مشترکین (دیماندی) با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) و طبقه بندی آنها با استفاده از ماتریسIPA (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد)فرشته داودی رضوانیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بهینه‌سازی زمان-هزینه-کیفیت و ریسک در مسئله پروژه ساخت محصول (مطالعه موردی پروژه ساخت محصول اسکرین فیلتر شرکت آب و صنعت آرینا)حدیث فرازمندکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بررسی تاثیر کیفیت ادراک‌شده و آگاهی از برند بر روی ارزش ویژه برند به واسطه ی وفاداری به برند(مورد مطالعه:بیماران زن بیمارستان خصوصی مهر در شهر مشهد )مژگان نجاتکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۱۱/۲۱
ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در بانکسعید نصرتیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رهبری هزینه (موردمطالعه: شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی افغانستان)دانیال کفتان زادهکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر تصویر برند آموزش عالی بر ارزش دوره عمر دانشجو به واسطه ی رضایت دانشجو (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)حیدر کاتب کته شمشیرکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر نقش کارکنان و رهبری بر توسعه برند با نقش واسط نقش مشتری(مورد مطالعه: موسسه مالی و اعتباری ملل مشهد)فاطمه علیانکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
طراحی مدل ارتباطی بین عوامل موثر بر رقابت‌پذیری برای گونه‌های رقابت پذیر صنایع کوچک و متوسطعلیرضا خاکپوردکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر میزان کاربرد رسانه های اجتماعی بر پاسخگویی کارکنان و رضایت مشتری به واسطه مبادله اطلاعات شرکت به شرکت (B2B) (مورد مطالعه: شرکت نفت سومو)مهند عبدالعباس جاسم الجنابیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۱۲/۰۶
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات ادراک شده به واسطه هویت سازمانی و توانمندسازی در شعب شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضویسجاد بذریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۶/۱۲/۱۲
طراحی مدل مدیریت دانش مشتری مبتنی بر نگرش چندعامله در بانک های ایرانفریال فرمانیدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۶/۱۲/۱۶
بررسی تاثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به برند به واسطه اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک‌های دولتی مشهد)زینب دائم الخدمهکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری از طریق نقش واسطه ای عوامل سازمانی در هتل های3 و 4 و 5 ستاره در مشهدآزاده مظلوم خراسانیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۶/۱۲/۲۰
بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی کارشناسان گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدعلی بیرجندمشیریکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۷/۰۲/۰۲
طراحی الگوی بومی الزامات زمینه ای مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیانگلناز اژدریدکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۷/۰۳/۲۸
بررسی میزان تأثیر قابلیت رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی آموزش عالی بر انتخاب زمینه مطالعاتی و دانشگاه مناسب از سوی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد)سلیمه نجم عبدالله العماریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۷/۰۳/۲۹
بررسی تأثیر استراتژی های آمیخته بازاریابی صادرات بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی مزیت های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت های صادراتی شهرهای کابل و هرات)بنفشه فراهیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
طبقه بندی ابعاد هیجانی موثر در گرایش به خرید آنلاین مشتری (مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)صدیقه صادقیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۰۶/۱۳
بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد با نقش میانجی شایستگی مدیران (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مشهد)محسن صادقیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۷/۰۶/۱۴
بررسی تاثیر هدف گرایی کارکنان و ادراک شخصی آنان از قابلیت استخدام بر عملکرد با نقش واسط اشتیاق شغلی (مورد مطالعه پرستاران بیمارستان های فارابی و هفده شهریور مشهد)الهه صابریکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۷/۰۶/۱۴
بررسی تاثیر فناوری سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق خلق مزیت رقابتی پایدارمطهره سادات هاشمیانکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گر مدیریت دانش مشتری (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان و نوآور در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد)سید نصرت رضاکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد)بهروز عظیمی فردکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی با نقش تعدیل گری توکل به خدا و سلامت معنوی ) مورد مطالعه: سازمان آتش نشانی مشهد)مرضیه حسینیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بررسی تأثیر مادی گرایی بر تمایل به خرید کالاهای تقلبی به واسطه ریسک شرمساریمهدی کافیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
سیاست‌گذاری تغییر ظرفیت تجهیزات بیمارستانی برای بهبود جریان بیمار با رویکرد پویایی سیستموجیهه اصغریکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۷/۰۶/۱۸
کاربرد تلفیقی QFD و AHP فازی جهت اولویت‌بندی توانمندسازهای سفارشی‌سازی انبوه (موردمطالعه: شرکت صنعتی لاماالکترونیک)آسیه شهپریکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۷/۰۶/۱۸
شناسایی و اولویت بندی عوامل ارزش پیشنهادی استخدام و ارزیابی برند کارفرمایی سازمان های دولتی از نظر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدامین حسینیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ارائه سیستم استنتاج فازی جهت تشخیص سطح احتمال ابتلا به سرطان پستانکتایون دولت خواهیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر ارتباطات شبکه اجتماعی بر رفتار خرید مشتری صنعتی از طریق نقش اعتبار برند (مورد مطالعه: شرکتهای مشاوره و پیمانکاری عمرانی شهر مشهد)سپهر مبیّنکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۷/۰۶/۲۰
بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با نقش میانجیگری اعتماد مصرف‌کننده (مورد مطالعه: مشتریان سایت بامیلو)نرگس شکوهی فلاحکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد مشتری با تأکید بر نقش واسط تعهد عاطفی و تعهد مستمر در مشتریان هتل های 4و5 ستاره شهر مشهدمحمدرضا رضازادهکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
به‌کارگیری تکنیک‌های QFD و AHP در جهت بهبود تولید ارگونومیکنسترن عبدیکارشناسی ارشدتوکلی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی: رویکرد داده‌بنیادحامد محمدی شهرودیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ارزیابی کیفیت خدمات سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه فردوسی با استفاده از مدل استاندارد ایزو 9126 و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)رامین کاشی طرقیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی اثر نوگرایی احساسی بر روی رفتار نوآورانه با نقش میانجی نوگرایی به دامنه خاصمونا کاردانی ملکی نژادکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۷/۰۶/۲۱
کشف فرآیند شکل گیری رفتار زیرآب زنی و پیامدهای آن در سازمان‌های بخش دولتیقاسم اسلامیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
کشف و تبیین مؤلفه‌های رفتار مخرب رهبران و تأثیر آن بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی)حامد خراسانی طرقیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی تعهد‌ رفتاری و ارتباطات در شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی استان خراسان رضویحامد اعلمیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی مداخلات سیاسی و سیاست سازمانی ادراک شده در مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری بجنوردشهلا درتومیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
شناسایی استراتژی های کارکردی اثربخش منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در خراسان رضویایمان باغبانکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهدتهمینه سروریکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی برعملکرد کسب وکار بواسطه برند پایدار (مطالعه موردی: صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد)محدثه سیستانی زوزنکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شناسایی مؤلفه‌های آوای نوع‌دوستانه کارکنان و بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر آنسمانه صادقیاندکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی اثر فرح‌بخشی بر رفتار نوآورانه افراد با میانجی‌گری درگیری کارکنان و ظرفیت جذب فردی در صنعت مد پوشاکام البنین هاشمی زادهکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدرضا بهنودکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اثر ادراک از تغییرات سازمان و مقاومت در برابر تغییر بر آمادگی در برابر تغییر و موفقیت تغییر در سازمان با نقش تعدیل گری بدبینی سازمان (مورد مطالعه کارکنان سازمان هواپیمایی ملی ایران-هما)سعیده سزاوارذاکرانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۷/۰۷/۱۵
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر قصد ترک شغل با نقش واسط بی‌نزاکتی در محل کار و بدبینی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان قراردادی شرکت توزیع برق مشهد)عباس قومنجانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۷/۰۷/۱۵
بررسی تاثیر پیش نیازها، مکانیزم ها و پیامدها در سیستم پردازش اطلاعات مدیریت ریسک زنجیره تأمین شرکت ایران خودرومائده زارع نیشابوریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۷/۰۷/۲۴
بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رضایت و وفاداری مشتریان الکترونیک به خرید از شبکه‌های مجازیالهه توفیق تبریزیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۷/۰۷/۲۴
بررسی رابطه ریسک، مزیت و عدم مزیت ادراک‌شده بر رضایت و قصد خرید مجدد کالا و خدمات اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد)مریم عرب نرمیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۰۷/۲۵
بررسی نقش واسط احترام متقابل مبتنی بر شناخت کارکنان در رابطه ی میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان امام رضا(ع)مشهد)فروغ احمدیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۷/۰۸/۱۳
طراحی الگوی شکل گیری تعصب گرایی در سازمانعلی ضیائی بوکانیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
بررسی تاثیر سنجش عملکرد استراتژیک بر عملکرد سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تصمیم‌گیری استراتژیک (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان جنوبی)محرم ابراری رومنجانکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
بررسی تاثیر علائق هنری کارکنان و ویژگی‌های هنری محیط کار بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش واسط هوش هیجانی در کارشناسان برنامه‌ریزی استراتژیک شهرداری مشهدسهراب صفاکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۷/۰۸/۲۹
: بررسی تأثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتار سبز به واسط نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 9 مشهد)نادیا رشیدی کرمانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر استقبال از سوپرجاذب‌ها در معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهدزهرا مهدوی کیاکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بررسی تاثیر شخصی سازی خدمات آموزشی الکترونیک بر ادراک مشتری با میانجی گری وفاداری مشتریسعید سعادتیانکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۱۰/۱۸
توسعه ی مدل بیشینه ی تسخیر با در نظر گرفتن عامل هزینه در شرایط فازیامیر علیمی عقداییدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۷/۱۰/۲۲
بررسی تأثیر سکوت سازمانی کارکنان بر عملکرد فردی به واسطه رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک سپه در شهر مشهد)مهشاد شمسکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بررسی نقش تعدیل‌گری ظرفیت زیرساخت و یادگیری سازمانی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد)رضا پارسائی تبارکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
شناسایی و اولویت بندی شاخص های پذیرش شرکت های متقاضی حضور در مراکز رشد و ارزیابی شرکت های منتخب (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد)سمانه دهنویکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بررسی اثر ادراک از سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی کارکنان به‌واسطه استرس شغلی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)سمیه جانی بورنگکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت در برابر تغییر با نقش واسط نگرش نسبت به تغییر و آمادگی برای تغییر کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملت مشهد)نفیسه سادات صدرکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بازگویی روایت‌های رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یارزهرا حسینیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
طراحی و تبیین مدل یادگیری زدایی در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالیمهدیه امانیدکتری(PhD)شیرازی۱۳۹۷/۱۱/۱۰
مدل‌سازی سیستم پویا به‌منظور بررسی اثر ورود تکنولوژی چاپ سه‌بعدی بر عملکرد زنجیره تأمین (موردمطالعه: صنعت لوازم‌خانگی)نازنین حسینی آرینکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۷/۱۱/۱۰
احصاء سازوکار فرایندهای چندسطحی یادگیری سازمانی و تبیین رابطه آن بر عملکرد سازمان‏های کوچک و متوسط استان تهرانکامبیز نوابی زنددکتری(PhD)کفاش پور۱۳۹۷/۱۱/۱۱
کشف الگوی مدیریت نیروهای داوطلب مردمی در جهاد سازندگیمیثم ظهوریان ابوترابیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۷/۱۱/۱۱
انتخاب و اولویت بندی استراتژی های سازمانی با کاربرد مدل فریمن و روش AHP فازی (مورد مطالعه: سازمان صنایع دستی استان اصفهان)امیرحسین چیت ساززادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۱۱/۱۴
افزایش قابلیت خدمت رسانی به مشتریان از طریق بهبود خدمات همراه بانک با ترکیب دو روش FMEA و TODIMالهام گروهیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بخش‌بندی کاربران رسانه اجتماعی تلگرام بر مبنای عوامل موثر بر انتشار پیام سازمان‌های غیرانتفاعیفاطمه سادات برید نیک پورکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۷/۱۱/۱۶
تعیین تعداد و مکان یابی پویا تسهیلات متحرک در شرایط بحران اجتماعی با رویکرد شبیه سازی عامل محورسیدمرتضی هژبرالساداتیدکتری(PhD)پویا۱۳۹۷/۱۱/۱۷
شناسایی و تجزیه و تحلیلِ کژکارکردهای ارتباطی ادراک شده در بالندگی استعدادهای سازمانی، و بررسی رابطه آن با «لنگرگاه‌های کارراهه شغلی» (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی خراسان شمالی)داود خانیدکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۷/۱۱/۱۷
کشف مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تأثیر آن بر سلامت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شمال شرق ایرانمهدی تقوائیدکتری(PhD)خوراکیان۱۳۹۷/۱۱/۱۷
کشف و تبیین موانع نگهداشت منابع انسانی دانشگاه های برتر ایران به روش کیوعلی عظیمیدکتری(PhD)شیرازی۱۳۹۷/۱۱/۱۸
بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیلگری قابلیت ارتباطی(مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی مشهد)راضیه افضلی نیاکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر طفره‌روی اینترنتی با نقش میانجی‌‌گری فرهنگ‌ سازمانی ادراک‌شدهنگار حسینیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بررسی تأثیر معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری تحول گرا در سازمان تأمین اجتماعی مشهدبهروز جعفریکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر برندسازی داخلی و جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به واسطه نقش میانجی تناسب فرد-سازمان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)محمدرضا مشرقیکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تبیین جایگاه پارادایم مدیریت استراتژیک بر مبنای پالت استراتژیمحسن نوروزیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
استفاده از DEA برای هرس کردن قواعد فازی مغلوبسیدحسین نبوی طرقیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی محصول بر قصد خرید آنلاین با میانجی گری ریسک های کیفیت وقیمت محصول و اعتماد مشتری درآژانس های مسافرتی مشهدسمیه دهقانی مقدمکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تأثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر قصد ترک شغل کارکنان با میانجی‌گری تعهد سازمانی کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضویندا خراسانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۷/۱۲/۰۹
بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مسئولانه بر رضایت شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری جنسیت سرپرستاران (موردمطالعه: پرستاران زن بیمارستان امیرالمؤمنین زابل)فاطمه زینلیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۷/۱۲/۱۶
کشف و طبقه بندی اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر (مورد مطالعه صنعت قطعه سازی خودرو)هدا جان نثار احمدیدکتری(PhD)شیرازی۱۳۹۸/۰۱/۲۹
بررسی تطبیقی سیاست ها و اقدامات منابع انسانی شرکت های تاکسی اینترنتی در مشهدبهزاد اصلاح طلبکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۸/۰۱/۳۱
بررسی تأثیر نظارت و تنبیه بر رفتارهای انحرافی کارکنان به واسطه ی نقش عدالت رویه ای(مورد مطالعه: کارکنان بانک های شهرستان های شهربابک و سیرجان)فاطمه اسدی کرمکارشناسی ارشدملک زاده۱۳۹۸/۰۲/۰۹
بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و شخصیت پیشگام برخلاقیت کارکنان به واسطه‏ی معناداری کار(مورد مطالعه هتل‏های چهار و پنج ستاره مشهد)صغری بامریکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
بررسی تاثیرنظارت و تنبیه بر انحراف کارکنان با نقش واسطه ای عدالت سازمانی (مورد مطالعه بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد)محسن فاضلی نژادکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
مدل‌سازی موجودی در ‌زنجیره تأمین لارج با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مورد مطالعه: شرکت موکت نگین)مطهره ساغریدوزکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۸/۰۲/۲۹
بررسی تأثیر ادراک از تسهیم دانش بر عملکرد نوآورانه کارکنان با نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: گروه صنعتی پارت لاستیک)سیده زهرا علمداران بایگیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۰۳/۰۷
بررسی تأثیر رهبری‎اخلاقی بر خلاقیت فردی با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی و رفتارآواییفاطمه جامع کردکندیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۸/۰۳/۰۷
بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر انگیزش کارکنان با نقش تعدیل گر سبک رهبری توانمندساز و ادراک از عدالت در جبران خدمات در شرکت برق منطقه ای خراسانمجید تابندهکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۸/۰۳/۱۲
بهینه سازی سبد سهام چنددوره ای با استفاده از آنتروپی امکانی و الگوریتم ازدحام ذراتمرضیه مظاهری زاوهکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۸/۰۳/۲۸
ارائه چارچوب پیاده سازی 3PL با رویکرد توانمندسازی شرکت های ارائه دهنده لجستیک طرف سوممریم علی ئیدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بهبود کیفیت در زنجیره خدمات درمانی از طریق مدیریت ظرفیت خدمت منابع انسانی با رویکرد پویاشناسی سیستمعلی علیزاده زوارمدکتری(PhD)پویا۱۳۹۸/۰۴/۱۰
شناسایی استراتژی های اثر بخش منابع انسانی با بهره گیری از رویکرد بهترین اقدامات در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط به روش دلفیزهرا کلدانیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۸/۰۴/۱۱
طراحی مدل کنترل بهینه سیستم MRP پیوسته چند مرحله ای ظرفیت متناهی با در نظر گرفتن زمان پیشبرد تولید و امکان دوباره کاری ( مورد مطالعه: شرکت مشهد پانل بارثاوا)مهدی میریکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۸/۰۴/۱۱
ارائه چارچوب اکتساب داتش ضمنی خبرگان با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازماننیلوفر جهان آراکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
بررسی تاثیر تساویگرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری به واسطه ظرفیت جذب دانش سازمانی (مورد مطالعه: شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی شهرک صنعتی توس مشهد)مهسا جاودان مهرکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
بررسی تاثیر تصویر برند و کیفیت وب‌سایت بر قصد خرید به واسطه اعتماد (مورد مطالعه: کاربران وب‌سایت دیجی‌کالا در مشهد)محمد جاوید احمدیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۸/۰۶/۱۱
تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل به واسطه دلبستگی شغلی، تناسب فرد- گروه و تناسب فرد- شغل در میان پرستاران بیمارستانهای تخصصی دولتی شهرستان مشهدبراتعلی نامداربادلوکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
تاثیر حس روانشناختی جامعه ی یک برند و تجربه ی متعالی بر شیفتگی مشتری با میانجیگری قدردانی مشتری( مورد مطالعه: برند نوشین )آرزو نجارخداترسکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
تاثیر وابستگی عاطفی به برند مشتریان بر ارزش ویژه برند در شبکه های اجتماعی با اثر میانجیگری اعتبار برند و رضایت مشتریان ) مورد مطالعه : مشتریان بانک آینده در شهر مشهد (مهدیس مقیمیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
مکان یابی و ظرفیت سنجی بهینه تسهیلات در شبکه زنجیره تامین تابآور تحت شرایط عدم قطعیت ترکیبیمریم سرغانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۰۶/۱۱
بررسی تأثیر ارزش اشتراک گذاری اجتماعی برند- مصرف‌کننده بر مشارکت مشتری در رسانه‌های اجتماعی با واسطه قدردانی برند (مورد مطالعه: کاربران رسانه های اجتماعی در مشهد)نصیبه صحرانوردبقمچکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
بررسی تأثیر فردگرایی، اعتماد اجتماعی و خودکارآمدی بر قصد به اشتراک‌گذاری دانش با نقش واسط نگرش به اشتراک‌گذاری دانشمونا هدایتی وحیدکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۸/۰۶/۱۷
کشف مؤلفه های رفتار کارآفرینانه در سازمان و بررسی تأثیر آن بر پذیرش تغییر سازمانی در سازمان های خصوصی منتخب استان خراسان رضویمحمود منفرددکتری(PhD)خوراکیان۱۳۹۸/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز درک شده بر رفتار شهروندی زیست محیطی با نقش میانجی گری تعهد سازمانی و مسئولیت زیست-محیطی سازمان (مورد مطالعه: کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد)اکرم قزل باشکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بررسی نقش میانجی گر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعب درجه یک بانک ملی در شهر مشهد)علی ریحانی حقیقیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تعیین تأثیر ترمیم الکترونیکی خدمات بر رضایت مشتری از ترمیم الکترونیکی خدمات با نقش میانجی گری عدالت درک شده از نظر مشتری و تعدیل‌گری هم خلقی(مورد مطالعه:مشتریان بانک تجارت در مشهد)فرزانه قربانی مقدمکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۸/۰۶/۲۰
طراحی مدل چندهدفه مدیریت و مسیریابی موجودی چندمحصولی چنددوره‌ای در شبکه توزیع دو سطحی داروهای دامیسعیده فرج زاده بردجیدکتری(PhD)فکور ثقیه۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر رهبری نوع‌دوستانه ادراک شده بر رفتار نوآورانه، به واسطه‌ی رفتار تسهیم‌دانش و لذت از کمک به دیگرانسیدامیرحسین رئوف قطب الدینیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تبیین الگوی رفتاری بهره‌گیری از اینترنت در کارکنان سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه پردازی داده بنیادمحمد حسین همایونی راددکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۸/۰۶/۲۸
مکان یابی بهینه اسکان اضطراری جمعیت آسیب دیده ناشی از زلزله (مورد مطالعه: شهر مشهد)فرشید اسمعیلی کاخکیدکتری(PhD)ناجی عظیمی۱۳۹۸/۰۶/۲۸
احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعیحسین تک روستادکتری(PhD)مهارتی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی نوآوری تکنولوژیکی در شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی شهر مشهدفرهاد اکرامی طلبکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مساله همزمان تعیین جدول زمانی و زمان‌بندی ‏ وسایل نقلیه عمومی (مطالعه موردی : سازمان اتوبوسرانی مشهد)‏سیده سیمین موسویکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارائه مدلی برای توسعۀ فناوری اینترنت اشیا: به عنوان یک توانمندساز برای توسعۀ پایدارکیمیا غفاریدکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۸/۰۶/۳۱
انتخاب ترکیب بهینه کانال‌های بازاریابی الکترونیکی در شرکت‌های نوپا با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی (موردمطالعه: چاپیروس)سیده صفورا سیدشبیریکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر ادراک از رفتارهای سیاسی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی به‌واسطه نقش میانجی تعهد سازمانی و ادراک از رشد حرفه‌ای (موردمطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه هرات-افغانستان)ویدا سالاررحیمیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از شبکه اجتماعی و تأثیر آن بر نتایج عملکرد سازمان (موردمطالعه : واحد های فعال مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد)امیرحسین آقائی میبدیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارائه الگوی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان در شرکت های گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبیاحمد مومنیدکتری(PhD)کفاش پور۱۳۹۸/۰۹/۰۷
ارائه مدل فرآیندی ریسک‌های تحول سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکیمصطفی جهانگیردکتری(PhD)خوراکیان۱۳۹۸/۰۹/۰۷
بررسی تاثیر رهبری زهرآگین بر رفتار شهروندی سازمانی و ترک خدمت کارکنان با نقش تعدیل گری تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان شهرداری مشهد)مهدیه مقدمکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۸/۰۹/۱۳
طراحی مدل زمانبندی کار کارگاهی انعطاف پذیر چندهدفه با الحاق کار جدید، جریمه زودکرد/دیرکرد و زمان پردازش فازیمیرحسین سیدیدکتری(PhD)فکور ثقیه۱۳۹۸/۰۹/۲۷
بررسی تأثیر CRM و ERP بر عملکرد بازار با میانجی گری ارزش کسب وکار الکترونیک در کلینیک های زیبایی شهر مشهدرشید رستمیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۸/۱۰/۱۷
بررسی تأثیر خط‌مشی سازمانی درک شده، ماهیت شغل و نگرش کارکنان حوزه بازاریابی و فروش بر عملکرد آن‌ها با نقش میانجی انگیزش شغلی (موردمطالعه: شرکت آسیافارما- افغانستان)انورشاه امانیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهای موثر برای کاهش ان (مطالعه موردی :با نک ملت خراسان شمالی )محبوبه اسلامیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
طراحی مدلی جهت پیش بینی رشد شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی با ترکیب روش های هوش مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاریحامد ابراهیم خانیدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر ادراک از مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی با نقش تعدیلگری منبع کنترل بواسطه رضایت شغلیمحسن رمضانی ثانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت بازاریابی با نقش میانجی مزیت رقابتی بر عملکرد توسعه صادرات زعفران افغانستانسیدمحمد اخلاقیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مدلسازی و حل مسئله زمانبندی امتحانات دانشگاهی با لحاظ محدودیت‌های جدید تداخل امتحانات اساتید و همزمانی امتحانات با سوالات مشترک (مطالعه موردی: گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد)سعیده بازاریکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر ارزش های مشتری بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با میانجی گری رضایت آنها و تعدیلگری وفاداری به برند -مورد مطالعه: شرکت بهنوش-فائزه علیزادهکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
طراحی مدل چندهدفه و حل مسئله زمان‌بندی ماشین‌های چندکاره در یک سیستم تولید سلولی انعطاف‌پذیرمحمد اسفندیاردکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر انگیزه های بیرونی بر مشارکت اطلاعاتی مشتریان در تجارت اجتماعی با میانجی گری قصد مشارکت اطلاعاتی در تجارت اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان ایرانی هتل های سامانه رزرواسیون مسافر سلام در محدوده جغرافیایی شهر مشهد)شیرین مالکی خلیل آبادکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی تأثیر توانمندسازی و اشتراک دانش کارکنان بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی انگیزه درونی و نقش تعدیلگر انگیزه بیرونی (موردمطالعه: کارکنان شرکت پارت لاستیک خراسان)پروین ارجمندکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بهینه سازی ظرفیت کشت زیست توده و مکانیابی تجهیزات در زنجیره تامین سوخت های زیستی مایعسیامک خیبریدکتری(PhD)کاظمی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
شناسایی و اولویت بندی الزامات استقرار کانون های ارزیابی و توسعه در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی و ارزیابی سطح آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور در برخورداری از این الزاماتارمغان قائمیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی تاثیر حاکمیت مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش واسط فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بین المللی مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها )حامد شاطرزاده یزدیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی ایراناسد حصیریدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
کشف ابعاد و پیشایندهای جوّعاطفی و تعیین مقیاس سنجش آن در شرکت ملی پخش فرآورده های ایران(منطقه خراسان رضوی)محمدحسین دهنویدکتری(PhD)شیرازی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مدل‌سازی مسئله جایگزینی تجهیزات با رویکرد برنامه‌ریزی پویای تقریبی با استفاده از کنترل پیش‌بینِ مدلحسین صادق پوردکتری(PhD)توکلی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بهینه‌سازی ترمیم خدمت با توجه به هزینه و کیفیت آن با استفاده از مدل‌سازی ریاضی چند هدفهنازنین تاتاریکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تبیین مدل رهبری اخلاقی در شرکت‌ها و گروه‌های تابعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایرانسیدرضا نوریدکتری(PhD)ملک زاده۱۳۹۸/۱۱/۳۰
زمان بندی دروس دانشگاهی با ارائه مدل یکپارچه تخصیص بهینه همزمان استاد-درس-زمان (مطالعه موردی: گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد)فاطمه فسانهکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۸/۱۱/۳۰
گونه شناسی راهبردی پایداری زنجیره تامین شرکت های تولیدی استان خراسان رضویحسین علائی کاخکیدکتری(PhD)فکور ثقیه۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر محتوای تولید شده توسط شرکت بر قصد خرید از طریق آگاهی و وفاداری به برند و بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی -مورد مطالعه: کاربران شبکه‌های اجتماعی فروشگاه اینترنتی آنلاین دیجی‌کالا-رضا تیموریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بررسی تأثیر سرمایه گذاری روی کارکنان بر اساس استاندارد IIP بر عملکرد بازار شرکت های بازرگانی از طریق سرمایه انسانی و ارزش پیشنهادی کارکنانروح الله حسن زادهکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کشف و اولویت بندی موانع به کارگیری اینترنت اشیاء از دیدگاه صاحبنظران در حوزة سلامت ایرانمهدی دادخواهدکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۹/۰۲/۰۹
ارائه وحل مدل تصادفی تخصیص خون و فرآورده‌های آن (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)محبوبه زارع زادهدکتری(PhD)ناجی عظیمی۱۳۹۹/۰۲/۱۰
بررسی تاثیر استفاده از تجزیه و تحلیل بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی پایدار از دیدگاه قابلیت های پویا با در نظر گرفتن نقش میانجی زیرکی بازار و مدیریت توسعه محصول (مورد مطالعه:شرکتهای نرم افزاری در ایران)مسعود آبیارکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
تاثیر توانمند‎سازی کارکنان و توسعه قابلیت، بر رفتارهای نوآورانه با نقش تعدیلگر خودکارآمدی خلاقمهناز نیرومندوجدانی اولکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۹/۰۲/۲۹
بررسی سطح بلوغ مدیریت استعداد و شناسایی استراتژی‌های اثربخش مدیریت استعداد در شرکت‌های کوچک و متوسط مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهدامید رمضانیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۹/۰۲/۳۰
کشف مولفه های شناختی-رفتاریِ بازآفرینیِ تعادل کار- زندگی و بررسی تاثیر سنگین باری نقش بر آن (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی متاهل دانشگاه های دولتی شمال شرق کشور)سیدمجتبی هاشمیاندکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
بررسی تأثیر به‌‌یادآوری تجربه برند بر رفتار‌‌های حمایتی به واسطه هویت‌‌یابی برند(مورد مطالعه؛ فارغ‌‌التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد)فاطمه گودرزیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
بررسی نقش واسط قابلیت های بازاریابی عملیاتی در رابطه بین قابلیت های بازاریابی پویا و عملکرد سازمانیشادی ظهوریان آزادکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی با میانجی گری رضایت شغلی و درگیری شغلی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی شهرستان زاهدان)سیدمحسن حسام امیریکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بررسی تأثیر اعتماد الکترونیک بر هویت یابی مشتری توسط برند با نقش میانجی گری نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیک (مورد مطالعه : مشتریان شعب بانک ملت مشهد)سارا مبهوتکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی تأثیر بافت ذهنی کارآفرینانه بر آمادگی ارائه ی خدمت و عملکرد کارکنان با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و تأثیر نقش تعدیل گری امنیت روانشناختی بر رابطه ی میان گرایش کار آفرینانه و عملکرد کارکنانمحمد سامی محسن الزبیدیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی نقش میانجیگری بازاریابی کارآفرینانه در تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینی بر ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه : صنایع غذایی و آشامیدنی شهرک صنعتی توس مشهد )مهشید حاجی آبادیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی تأثیر تجربه مشتری از طریق نقش واسط سبک‎ زندگی و مصرف متظاهرانه بر وفاداری(مورد مطالعه: مشتریان جوان کافی‌شاپ‌های شهر مشهد)فاطمه صادق زاده معارفیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
طراحی مدل بهینه مدیریت لجستیک خون با امکان برگشت در شبکه انتقال خون سه سطحیمنیره احمدی منشدکتری(PhD)توکلی۱۳۹۹/۰۶/۱۸
بررسی تاثیر کیفیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مجدد با درنظرگرفتن نقش میانجی گری متغیرهای رفتار مشارکتی و رضایت مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه زنجیره ای رفاه درمشهد)فاطمه سادات هاشمیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بکارگیری تکنیک گسترش کارکرد کیفیت فازی دو مرحله ای برای تبدیل رضایت کارفرما از طریق نیازمندی‌ها به مشخصات فنی ساختمان (مورد مطالعه: شرکت مشاورین طرح و عمران پاژ)مهشید بهزادکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۹/۰۶/۲۲
تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی با نقش واسط تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان هتل های سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره شهر مشهد)سینا رجبی اصلکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۰۶/۲۲
تأثیر رفتار عجین‌سازی دانشجویان بر تصویر برند و شهرت دانشگاه فردوسی مشهد با نقش واسط رفتار هم‌آفرینی ارزش دانشجویانضحی یوسفیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ارائه‌ی الگوی مسوولیت‌پذیری سازمان نسبت به خانواده در شرکت‌های عملیاتی پالایش گاز ایرانام کلثوم زراعت گر بورانیدکتری(PhD)خوراکیان۱۳۹۹/۰۶/۲۳
طراحی مدل تخصیص بهینه دارایی - بدهی بانک در یک شبکه تعاملی سه بانکیمحسن محمدلودکتری(PhD)مطهری فریمانی۱۳۹۹/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر خونگرمی و شایستگی درک شده کارکنان بیمارستان های خصوصی بر تصویر مقصد گردشگری سلامت با نقش میانجی گری پرستیژ بیمارستان و نقش تعدیل گر واسطه گران (مورد مطالعه: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد)مسعود کردستانی ماهانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۰۶/۲۴
مکان یابی مراکز خدمات آموزشی با استفاده از ترکیب سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل سلسله مراتبی و واسپاس(مورد مطالعه: مراکز آموزشی زبان ماهان در سطح شهر مشهد)فائزه السادات حاجی وثوقکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۶/۲۴
ارائه مدل پویا ارتباط دانشگاه با جامعه با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهدجواد نظریان جشن آبادیکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر محتوای تبلیغات رسانه‌های اجتماعی و محتوای پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی بر قصد رفتاری مصرف‌کنندگان با نقش میانجی‌گری تصویر احساسی برند و تصویر عملکردی برند (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان برند چری)نگار قناعتکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر محتوای شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتری با میانجی گری تصدیق برند و آگاهی برند در بین مشتریان چرم مشهدسمانه سلطان احمدیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۰۶/۲۵
شناسایی استراتژی بهینه آمیخته بازاریابی در محصولات غذایی ارگانیک با استفاده از روش دلفیسیدحمیدرضا حسینیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر توسعه شایستگی های منابع انسانی با نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانیمهدی بهرامیکارشناسی ارشدلطیفیان۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر روی عملکرد سرمایه‌گذاری صادرات با میانجیگری کارایی توزیع بازاریابی، کارایی ارتباطات بازاریابی، گرایش استراتژیک بین‌المللی و قابلیت‌های شبکه بین‌المللی (موردمطالعه: شرکت‌های صادرکننده زعفران شهر مشهد)آرزو واثقکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۰۶/۲۹
شناسایی و طبقه‌بندی ادراکات متخصصان از ارزش‌ها و چالش‌های به‌کارگیری کلان داده در بخش عمومیحسن محمدی ارشدکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۹/۰۶/۲۹
طراحی مدل تخصیص پایدار منابع آب تحت عدم قطعیت پارامترها در شرکت آب منطقه ای خراسان رضویفاطمه دادمنددکتری(PhD)ناجی عظیمی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه‌ی بین رضایت شغلی و دوستی در محل کار با رفتار نوآورانه (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهدسهیلا مهمان پرست نقندرکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر عدالت سازمانی درک شده بر وفاداری نگرشی کارمندان با نقش میانجی گری اعتماد عاطفی، اعتماد شناختی و تعهد عاطفی (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی)موسی عنوانیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تبیین الگوی مدیریت تنوع نیروی انسانی با رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خصوصی برتر ایرانسیده فاطمه قاسم پورگنجیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شناسایی پتانسیل‌های ضایعات صنعتی برای تولید انرژی و اولویت‌بندی مواد اولیه با استفاده از روش آراس(ARAS) (مطالعه موردی: شهرک صنعتی طوس مشهد)فاطمه نجفیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم ایفای نقشهای راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی شهر مشهدمهلا اسلامی زیرکیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ارزیابی ریسکهای عملیاتی در فرآیند تولید کاشی با مدلFMEAاصلاح شدهحسین ربیعیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۹/۰۷/۰۵
طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان، مشهد)نگارسادات موسوی تقی آبادیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۷/۰۶
بهبود قابلیت اطمینان نیروی انسانی با استفاده از ماتریس ساختار طراحی محصول در سیستم حمل و نقل ریلی (مورد مطالعه: راهبر پایانه قطار شهری مشهد)پرستو فخارزادهکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۹/۰۷/۱۳
به کارگیری رویکرد تلفیقی مهندسی ارزش و SWARA با استفاده ازتئوری اعداد خاکستری به منظور بهبود مهندسی ارزش (مطالعه موردی: راهبری ناوگان اتوبوسرانی خصوصی شهر مشهد)سارا قاانی اکبرنژادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
شناسایی الگوی ذهنی مدیران زن در زمینه موانع "خروج از مسیر ترقی" در ایرانالهه ناصری نژاددکتری(PhD)فراحی۱۳۹۹/۰۷/۲۱
ارائه نگاشتی از سرمایه فکری مبتنی بر نظریه پیچیدگی (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور)منیره صالح نیادکتری(PhD)مهرآیین۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بررسی تاثیر معنویت در محل کار و ارتباط اجتماعی برنشاط ذهنی با متغیر میانجی تنهایی ذهنی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)فائزه محمدعلی پورثانیکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۹/۰۷/۲۳
بررسی تاثیر بازمهندسی فرایندهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( مورد مطالعه : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)عطیّه شریعت فرکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی اطراف منابع آبی تجدیدپذیر زیرزمینی (مورد مطالعه: اراضی قنات قصبه گناباد)صدیقه صفریکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی، انعطاف‌پذیری راهبردی و دوسوتوانی نوآوری در شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهدمحمدصادق اکبری نوقابیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد شرکتهای صنعتی شهر مشهد به واسطه ی عملکرد تاب آوری زنجیره تامیناحمد محمد حسن نوری الاسدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۰۸/۲۰
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اصلی موفقیت بر پیاده‌سازی حکمرانی فناوری اطلاعات در عراقمسلم حسن عبود الغراویکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بررسی تاثیر ارزیابی موقعیت بازار بر تقاضای خدمات آموزشی با میانجی گری بازارسنجی و استراتژی های تنوعمهرداد موحدکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۰۹/۱۶
بررسی تاثیر تعادل کار/ زندگی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت خانواده، پریشانی روانی و خوشبختیمحمدشاه خیریکارشناسی ارشدمهارتی۱۳۹۹/۰۹/۱۹
بررسی تاثیرانگیزه‌‌های مالی و غیرمالی بر عملکرد شغلی بانقش واسط مشارکت شغلی (مورد مطالعه: کارمندان بخش فروش شرکت آسیافارما درهرات-افغانستان)فیض احمد رحیمیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بررسی تأثیر تعارض کار- خانواده و خانواده- کار بر رضایت شغلی با نقش واسط تعادل کار و زندگی (مورد مطالعه: کارکنان بخش فروش شرکت آسیا مد شهر هرات)محمدطارق فضلکارشناسی ارشداسلامی۱۳۹۹/۰۹/۳۰
موازنه زمان، هزینه و کیفیت در برنامه‌ریزی پروژه‌ با لحاظ کردن فعالیت جبرانی و هزینه جریمهجواد احمدی مقدمکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب اقدام ترمیم خدمت در صنعت هتلداری با استفاده از سیستم استنتاج فازیحسین موفق حسن آبادیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۹/۱۰/۰۲
بررسی تاثیر برونسپاری اثربخش با میانجی گری تنوع طلبی مشتری و کیفیت محصول بر وفاداری مشتریان فرش در عراققاسم عبدالله حمد الزهیریکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر قصد خرید ناگهانی سبز با نقش میانجی غرقگی (مورد مطالعه: خرده فروشی‌های محصولات ارگانیک مشهد)ملیکا قاری ایوریکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۹/۱۰/۰۹
بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد فردی کارکنان بخش فروش در شرکت مخابراتی اتصالات افغانستان با توجه به نقش واسط رضایت شغلی کارکنانشراف الدین تیموریکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
شناسایی استراتژی های اثربخش مدیریت منابع انسانی نیروهای فروش مبتنی بررویکرد بهترین اقداماتمحمد گل حاجی زادهکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۹/۱۰/۱۶
بررسی تاثیر رهبری معنوی بر مشارکت در رویدادهای توریسم مذهبی با نقش میانجی رفتار خادمانه و تعدیل گری ویژگی‌های جمعیت‌‌شناختی مشارکت کنندگان (مورد مطالعه: خادمیاران خانم نعیم رضوان حرم امام رضا ع)الهام کسرائیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۱۰/۲۱
بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رضایت مشتری با نقش واسط هویت یابی اجتماعی و ارزش درک شده (مورد مطالعه: خریداران کتاب داستانی در شهر مشهد)روح اله نمازیکارشناسی ارشدحدادیان۱۳۹۹/۱۰/۲۱
بررسی تاثیر تولید سبز درک شده بر مزیت رقابتی با میانجی گری تصویر برند(مورد مطالعه: مشتریان شرکت داروسازی هیمونت)فردین رحیمیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
بررسی تاثیر سبک مدیریت بر توانایی نوآوری فردی با میانجی-گری رضایت رفتاری و تعهد کارکنان و تعدیلگری رابطه تبادل اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت حوزوی هرات برشنا)شفیق الله طاهریکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۰/۲۲
کشف مؤلفه‌های رفتاری حرص مدیران و بررسی تأثیر آن بر سرمایه انسانی و اجتماعی در محیط کاری شهرداری مشهدجواد یغمادکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
بررسی اثر هنرآفرینی شغلی بر رضایت شغلی با توجه به نقش واسط فرسودگی شغلی و تعدیل‌گری حمایت ادراک‌شده سازمانی در بین معلمان ابتدایی سطح شهرستان درگزفرج آقاسی عباس قلعهکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بررسی تاثیر کیفیت خدمات، انتظارات مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند با تعدیلگری رضایت مشتری (مطالعه موردی: مراجعان انجمن وکلای مدافع افغانستان)فریدون رحیمیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۰/۲۹
ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد با روش تلفیقی BWMفازی و مدل BSCسپیده برجسته نژادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۰/۳۰
بررسی تاثیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری، ارزش درک شده مشتری بر وفاداری با میانجی گری کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تعدیلگری تصویر برند (مطالعه موردی: مشترکین شرکت برشنا در شهر هرات)عبدالغفور رسولیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بررسی تاثیر کیفیت خدمات، کیفیت محیطی، اعتبار و قیمت بر مقاصد رفتاری با میانجی گری رضایت مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شرکت آبرسانی هرات)عبدالتواب صابرکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بررسی تاثیر فناوری های ساخت و الزامات(رویکرد) ناب بر عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی مواد غذایی در عراق)جعفر محمد جابر العوادیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر توانایی و عملکرد فعلی بازار بر بهره وری با نقش میانجی تمایز بازاریابی و تعدیل گری شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت های صادراتی در هرات)ضیاالحق پوپلکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بررسى تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مشتری مداری سازمان با نقش تعدیلگری تاب آوری زنجیره تامین و میانجی گری ظرفیت جذب سفارش در صنعت نساجی عراقعلی عبدالرحیم هادی السلطانیکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۹/۱۱/۱۸
انتخاب شریک تجاری در سیستم های اعطای نمایندگی بر اساس روش های هوش مصنوعیسیدسینا شریفیدکتری(PhD)پویا۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر آگاهی برند بر وفاداری برند با میانجی گری تعهد مشتری(مطالعه موردی: مشتریان برند گوشی سامسونگ در شهر بابل عراق)محمد عبدالحسین کاظم الفیاضکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر پاسخگویی به مشتری بر رضایت مشتریان با میانجی گری عملکرد درک شده شرکت(مطالعه موردی: مشترکین شرکت برشنا در شهر هرات)عبداللطیف سفید روانکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
ارزیابی شایستگی در استخدام نیروی انسانی با استفاده از تصمیم گیری گروهی مبتنی بر HFLTS (مورد مطالعه: شرکت خدمات فنی مهندسی آتاتوس)حسین آرامی طرقیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۹/۱۱/۲۰
آسیب شناسی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از منظر نظام جبران خدمات مطلوب در دستگاه های اجرایی استان خراسان رضویمحمدرضا گفتیکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر رهبری مخرب بر خلاقیت کارکنان با میانجی گری پنهان سازی دانشجمیله کشمیریکارشناسی ارشداسلامی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
توسعه مدل مکان یابی پویای فازی در مراکز ارائه خدمات عمومی (مورد مطالعه: دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشهد)داود فاضل ترشیزیدکتری(PhD)ناجی عظیمی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
شناسایی ویژگی های کیفیت خدمات سرویس های دیتا با استفاده از روش دلفی و اولویت بندی ویژگی های شناسایی شده بوسیله تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد فازی (مورد مطالعه: مخابرات خراسان رضوی)حسین کاتب دامغانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل کنندگی نیازهای روانشناختیسوسن کامیابکارشناسی ارشدفراحی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
پیشنهاد الگویی برای تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به الزامات گزینهزهرا رضائیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
شناسایی و تبیین پیشآیندهای رفتار پیشگامانه در صنعت قطعه سازی خودروی استان خراسان رضویسارا کهربائیدکتری(PhD)مرتضوی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
طراحی و تبیین الگوی شوخ‌طبعی رهبرانمحمد غلامیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ارائه مدل تلفیقی برنامه ریزی پزشکان در بیمارستانهای تخصصی کودکان با استفاده از سیستم استنتاج فازی ، داده کاوی و الگوریتمهای فرا ابتکاری (مورد مطالعه: بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ شهر مشهد)سیما حدادیاندکتری(PhD)ناجی عظیمی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تاثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات مشتری با نقش میانجی رضایت شغلی و انتقال آموزش در شعب بانک ملی شهر مشهدمحمدرضا زهدیکارشناسی ارشدشیرازی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و ارایه راهکارهای بازاریابی آموزش عالیسیدامیرحسین رضویکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۱۱/۲۷
طراحی مدل مسئولیت ‌پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایرانصادق کاظمیاندکتری(PhD)ملک زاده۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و گرایش بازاریابی درک شده از دیدگاه مشتری بر قصد خرید مشتریان با میانجی گری تغییر رفتار مصرف کننده( مطالعه موردی: مشتریان پوشاک چرم مشهد)فاطمه یعقوبیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر کیفیت شخصی‌سازی بر روی تمایل به تداوم خرید با میانجی‌گری ریسک ادراک‌شده، اعتماد ادراک‌شده و ارزش ادراک‌شده (مورد مطالعه: مشتریان سایت فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا)هما کاوریکارشناسی ارشدخوراکیان۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تحلیل سیاست های زمانبندی سرویس های دوره ای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیلرهای جذبی در سیستم های سرمایشی با رویکرد پویایی شناسی سیستم (مورد مطالعه: چیلرهای مجتمع الماس شرق)جعفر کسراییکارشناسی ارشدپویا۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شناسایی فرصت ها و چالش های استفاده از فناوری بلاکچین در زنجیره تامین تجهیزات و ملزومات پزشکیسیدمحسن مددی موسویکارشناسی ارشداسلامی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر اخلاق مداری و وجدان کاری فروشندگان بر درک مشتری از خدمات با نقش میانجی تعهد و وفاداری مشتریان در بیمه های عمر و تامین آتیه پاسارگاد خراسان رضویامیرمحمد توتونیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر ترجیحات فکری مشتری بر عملکرد فروشنده با میانجی گری تعهد مشتری و تعدیلگری استراتژی خرید مشتریان و اعتماد مشتری( مطالعه موردی: بازار خودروهای خارجی در شهر هرات)احمد فاضل فهیمکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تأثیر درک مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش مشتری با میانجیگری وابستگی عاطفی به برند و نقش تعدیلگر معنویت مشتریسعادت مصطفویکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینی و بازارگرایی بر مزیت رقابتی و عملکرد استارت‌آپ‌های شهر تهرانمهدی صبوریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش و قصد ادامه استفاده مصرف کنندگان فناوری اینترنت اشیا در تجهیزات پزشکینازگل انوریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بررسی تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر فرایند اشتراک دانش از دیدگاه کارشناسان (مورد مطالعه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق)علیرضا سعیدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
بررسی تأثیر بازخورد به فروشنده در نزدیک شدن به نقطه بهینه سفارش در زنجیره تأمین با شرایط رقابتی(از طریق انتخاب نوع قرارداد)مهدی خاوریکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کشف ویژگی‌های فردی پرسه‌زنان سایبری، و بررسی نقش تعدیل‌گر آن و رضایت شغلی بر رابطة بین فروافتادگی شغلی و پرسه‌زنی سایبریاحمدرضا کریمی مزیدیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
شناسایی ویژگی های رفتاری و شخصیتی کارکنان دانشی مؤثر بر موفقیت مدیریتت دانش و تحلیل اهمیت – عملکرد نتایج در واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های شهر مشهداحمد شعرباف عیدگاهیدکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۰/۰۱/۲۴
طراحی مدل هوش کسب‌وکار استراتژیک به منظور تدوین استراتژی با رویکرد سیستم‌های پیچیده خودتطبیق و یادگیرنده در صنعت بانکی ایران (مطالعه موردی بانک کشاورزی)حمید بکامیریدکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۰/۰۲/۰۵
بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار در اینستاگرام بر قصد خرید بانوان ایرانی با نقش میانجی قابلیت اعتماد، نگرش به برند و حسادت و نقش تعدیل گر خودگسستگی-مورد مطالعه: استفاده کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی-مهدی غلامیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۲/۱۲
بررسی تأثیر کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری به واسطه رضایت و مشارکت مشتری -مورد مطالعه: مشتریان بانک های خصوصی شهر مشهد-زینت پارسائیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۲/۱۳
اولویت بندی شاخص های طراحی پایدار ساختمان سبز با دخیل کردن معیارهای ذینفعان با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی دو مرحله ایمحمد شمشیری گوارشککارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۲/۱۵
بررسی تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر پیاده سازی خلاقیت با نقش میانجی گری سرمایه روانشناختی و امنیت روانشناختی -مورد مطالعه: گروه کارخانه جات بین المللی سوپر کولا هرات-وحید رحمتیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۲/۱۵
ارائه مدل ریاضی تصادفی طرح شبکه زنجیره تامین شش سطحی با رویکرد LARG (مورد مطالعه شرکت الکتریک خودرو شرق)ندا خنده روکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۰/۰۳/۱۱
بررسی تاثیر رهبری فراگیر بر رفتار کاری نوآورانه با واسطه امنیت روانشناختی در مراکز بهداشت روانعلی رضا حسن زادهکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۰/۰۳/۲۳
بررسی تاثیر نقش توسعه، کاربرد و کیفیت سیستم‌های اطلاعات مدیریتی بر اثربخشی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (مورد مطالعه: دانشگاه سومر در شهر الرفاعی)احمد ریسان ابراهیم الرکابیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۰/۰۳/۲۳
بررسى تأثیر مکانیزم‌های کنترل بر عملکرد شرکت‌های تولیدی پوشاک عراق با تعدیل‌گری مدیریت ریسک کیفیتهشام مایع فزاع المساعدیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۰/۰۳/۲۴
مکان‌یابی پارکینگ‌های عمومی با استفاده از EDAS و BWM (مورد مطالعه: مکان‌یابی پارکینگ‌ عمومی در شهر مشهد)مجید خلیلی شورکائیکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۰/۰۴/۰۱
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، اعتماد الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی با میانجی گری قصد استفاده و رضایت کاربران(مورد مطالعه: مشتریان بانک التنمیه در عراق)امجد سالم عبدالساده جابریکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۰/۰۴/۰۸
طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان(مطالعه موردی: اینستاگرام)رضا عامری سیاهوئیدکتری(PhD)کاظمی۱۴۰۰/۰۴/۱۳
بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رضایتمندی مشتریان با نقش میانجی‌گری هویت اجتماعی و ارزش درک شدهایاد کاظم فهد الساعدیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
بررسى تاثیر نگرش مشتریان نسبت به بازاریابى عصبى با نقش میانجیگرى ارزش ویژه برند مشتری گرا و تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان تجهیزات کهربائى برند سوپرانو در عراق)زینب قصی هاشم عبدالعزیزکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
طراحی مدل دینامیکی اثرات زیست محیطی ناشی از تعاملات تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع و نگهداری و تعمیرات بهره ور در سیستم تولیدیاردلان فیلیدکتری(PhD)پویا۱۴۰۰/۰۴/۲۰
بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی داخلی، استراتژی‌های رقابتی و عوامل محیطی بر عملکرد با میانجی‌گری‌های فرایندهای داخلی و توسعه آموزش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه القادسیه در عراق)نادیه کاظم عواد الدماجیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
بررسی تاثیر بازارگرایی رفتاری بر عملکرد فروشندگان با توجه به نقش میانجیگری رفتار پیشگامانه خدمات (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه آسیا واقع در شهرستان مشهد)محمد سعید رحیمیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
بررسی نقش میانجی مالکیت روانشناختی و تسهیم دانش کارکنان در رابطه بین رهبری فروتنانه وعملکرد شغلی کارکنانمبین قادریکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
طراحی یک مدل هوشمند مدیریت رزرو با استفاده از شبکه‌های عصبی مبتنی‌بر فرامدل عصبی (مورد مطالعه: یک سیستم تغذیه دانشگاهی)محمدعلی فائضی راددکتری(PhD)پویا۱۴۰۰/۰۴/۲۷
بررسی تاثیر عدالت سازمانی و عوامل شغلی بر وفاداری کارکنان و میانجی گری رضایت کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان شرکت برشنا هرات)ایمل شهزادکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۴/۲۸
بررسی تاثیر سهولت استفاده ادراک شده و اثرات اجتماعی اپلیکیشن کاربردی اینستاگرام بر قصد خرید با نقش واسط سودمندی ادراک شده و نگرش به اپلیکیشنرأفت خدایاریکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
مطالعه تطبیقی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط ایران و عراقمحمود علی حسین عبداللهدکتری(PhD)مهارتی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
بررسی رابطه دانش بازار با میانجی گری صدای مشتری و تعدیل گری شهرت برند بر عملکرد شرکت للمشروبات الغازیه در عراقمعتز علی جنزیلکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۵/۰۳
تاثیر عناصر درک شده بازاریابی رسانه های اجتماعی بر دانش برند با نقش میانجی تعامل برند با مصرف کننده (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند)سارا اسدیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بررسی تأثیر روش های تولید ناب بر عملکرد شرکت با میانجی گری نوآوری فرآیند در صنایع پتروشیمی کشور عراقحسن یحیی صکب الجدیاویکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۶/۱۰
ارائه مدل حکم‌رانی سازمانی در سازمان‌های عام‌المنفعه ‌ایرانی (مورد مطالعه: سازمان‌های عام‌المنفعه آموزشی، خیریه، و درمانی استان خراسان رضوی)سلمان سالاریدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
بررسی تأثیر عوامل بازاریابی داخلی بر رضایت کارکنان، رضایت کارکنان بر رضایت مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: وزارت بهداشت عراق)احمد عبدعلی مهدی جعبکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۶/۱۷
بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی بر فساد اداری ادراک شده با تاکید بر نقش واسط اعتمادعلی احمد امیریکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی کارکنان باتوجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی و تعلق خاطر کاری -مورد مطالعه: اداره معارف هرات افغانستان-رامین غفوریکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مسکن در مشهد با نقش تعدیل گری تبلیغات و اعتبار برندالیاس موسویکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۶/۲۲
طراحی یک مدل مکان‌یابی در شرایط عدم قطعیت برای جمع‌آوری کمک‏های مردمی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) مشهد)میثم عمرانیدکتری(PhD)ناجی عظیمی۱۴۰۰/۰۶/۲۲
کشف الگوی ذهنی کارشناسان و مدیران نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهدحسین عبداله زاده رافیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
بررسی تاثیر مولفه های ریسک درک شده بر قصد سرمایه گذاری با بهره گیری از بستر نرم افزار تجارت آنلاین از طریق اعتماد سرمایه گذارایمان پ ژولکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
بررسی تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت مشتریان به واسطه تخصص و دانش توزیع کننده (مطالعه موردی: معادن سنگ آهن دراستان خراسان )ابوالفضل رشیدنوقابیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر وفاداری با میانجی‌گری اعتماد، رضایت و شهرت برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت مخابراتی زین العراق-بغداد)هبه فاخر جابر الموسویکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر تفکر استراتژیک سازمان بر چابکی با نقش میانجیگری هوش تجاری در بین شرکت های شهرک صنعتی توس مشهدحمید عرفانیان پارساکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری برند با میانجی‌گری کیفیت رابطه و دلبستگی به برندعاطفه رضائیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری برند بر سرسپردگی برند به‌واسطه تعهد مشتری (موردمطالعه: مشتریان شرکت های‌ تولیدکننده پروفیل UPVC)زینت رکنیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی اثر اشتراک اطلاعات بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان با نقش واسط یادگیری مبتنی بر کار، ویادگیری تعاملی (مورد مطالعه: معلمان و مدیران هنرستانهای پسرانه دولتی آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد)امیر سویزیکارشناسی ارشدملک زاده۱۴۰۰/۰۷/۰۳
شناسایی و اولویت بندی موانع ، محرک ها و استراتژی های ترفیعی توسعه پایدار صنعت ساختمان در شهر مشهدنگین قدسکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۰/۰۷/۰۶
بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری چابکی در زنجیره تامین (صنایع غذایی شهرک صنعتی مشهد)زهرا نبی زادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بررسی تأثیر معنویت سازمانی درک شده بر نگرش به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش میانجی شکوفایی روانشناختی و اعتماد سازمانیمحمدحسین پارسی مودکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه ای مشارکت مشتریان و اعتماد (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی بجنورد)مریم کرامتیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی با میانجی‌گری قابلیت‌های سازمانی در صنایع کوچک و متوسط در عراق (مطالعه موردی در بغداد)حسن دغیوی عبیدکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
طراحی مدل پویا به منظور افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری (مورد مطالعه: سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد)ندا ابریشمیکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۰/۰۷/۱۱
بررسی تاثیر شایعات منفی در محیط کار بر رفتار شهروندی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر تاکتیک های مدیریت تاثیر و نظارت بر خودفاطمه اورسیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۷/۱۲
بررسی تأثیر اثربخشی ادراک شده از پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مصرف پایدار از طریق مزایای اقتصادی و نقش تعدیلگر ترس از بیماری کووید-19فاطمه حسین زادهکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۷/۱۲
بررسی تاثیر فعال کننده های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری -مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی توس در شهر مشهد-نازنین رجبی احمدآبادیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۷/۱۴
تحلیل سیستمی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در جهت بهبود شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه توزیع برق مشهدروح اله رادکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۰/۰۷/۱۴
بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی درک شده با مشارکت بالا بر رفتار کاری نوآورانه، با نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری عملکردی کارکنان مورد مطالعه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویمعصومه شهرکیکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای مشتری مداری با نقش میانجی تعهد کاری و تعدیلگری سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی هری دنیا در افغانستان)احمد جاوید رحیمیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بررسی تاثیر مهارت های اینترنت بر مهارت های مربوط به اینترنت اشیا و استفاده از اینترنت اشیا: با توجه به نقش پذیرش تکنولوژی اینترنت اشیا و نگرش(مورد مطالعه:کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری مشهد)مهیار نجفیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بررسی تاثیر خصوصیات استفاده از رسانه اجتماعی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی گری بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و اعتماد)مورد مطالعه: مشتریان برند آسیاسل در عراق(زهراء حسین کاظمکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بررسی نقش میانجی ظرفیت جذب دانش در تاثیر نوآوری بازاریابی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: شرکت‌‌های صادراتی شهرستان مشهد)حانیه شاهپریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بررسی اثر انسجام درک شده از کانال و مسئولیت اجتماعی درک شده بر کیفیت رابطه برند و وفاداری به برند به واسطه کیفیت تجربه مشتری مورد مطالعه: بانک های خصوصی مشهدسیدابوالفضل حسینیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۰۷/۱۹
بررسی تاثیر انگیزه های اجتماعی، پاداش و توانمندسازی بر قصد خرید آنلاین با میانجیگری اعتماد(مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام)علی خانعلی زاده لاسکیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه المسنتصریه با نقش میانجی‌گری انگیزش کارکنانروی عبدالصاحب لفته المالکیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی تأثیر بازی‌وارسازی بر قصد کارآفرینی از طریق غوطه‌وری ، ارزش لذت و ارزش فایده‌گراامیرحسین علیزاده مرادیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بهینه سازی تخصیص توانمندی ها به اختلالات بخش فنی و تاسیسات هتل قصر مشهد با استفاده از ماتریس ساختار طراحینجمه سلمانی پوررابریکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی تاثیر رضایت و تجربه دانشجویان بر قدرت برند با میانجی گری وفاداری دانشجویان دانشگاه بغدادعلی عبدالرسول شمران الوائلیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی تاثیر عوامل دانش بازاریابی بر عملکرد درک شده با نقش میانجی گری کیفیت درک شده واحد ارتباط با جامعه در دانشگاه المستنصریة بغدادحسام عباس عبدکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی تأثیر رفتار خرید آنی بر عملکرد فروش با میانجی تعلق به برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای هایپرمی در مرکز پاژ مشهد)منذر نعمه مهدی کعبیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیا با نقش میانجی اعتماد و ریسک درک شده در حوزه سلامت در شهروندان مشهدفاطمه همتی نژادکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۰/۰۷/۲۱
تاثیر آموزش و توسعه بر عملکرد کارکنان از طریق نقش واسط رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان موسسه هئیت معاونت بین المللی هرات- افغانستان)پریسا ادیبکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۰/۰۷/۲۴
ارائه الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در مشاغل حرفه ای مبتنی بر تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: حرفه پزشکی)امیر شجاعیاندکتری(PhD)کفاش پور۱۴۰۰/۰۷/۲۵
بررسی تأثیر رهبری سوءاستفاده‌گر و نقض قرارداد روانشناختی بر بدبینی کارکنان با میانجی‌گری شایعه‌پراکنی در محل کارحسیبا رحمتیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
گروه بندی اقلام سوپرمارکت از طریق تحلیل خوشه‌ای و ارائه مدلی جهت تخصیص آن ها به قفسهتکتم جنتکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۰/۰۷/۲۵
طراحی مدل کنترل بهینه برنامه‏‌ریزی نیروی کار مبتنی بر مهارت‏‌های انسانی مورد نیاز نیروی کار بخش سلامتشیلا منظم ابراهیم پوردکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستم‌ها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد)پروانه افتخاریکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی تأثیر آگاهی از برند و معنای برند بر قصد شرکت در دوره‌های آموزشی الکترونیک با نقش میانجی گری ارزش ویژه برند (موردمطالعه: کاربران وب‌سایت اسکیل پرو)زهرا دائیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۰/۰۸/۱۸
احصاء مؤلفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های عراقوسن کامل عفلوک الحسناویدکتری(PhD)ملک زاده۱۴۰۰/۰۹/۱۵
بررسی تاثیر سرپرستی توهین‌آمیز و رفتار غیرمتمدنانه مشتریان بر تمایل به ترک شغل کارمندان از طریق نقش واسطه فرسودگی احساسینسیم جاهدیانکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۰/۰۹/۱۶
بررسی تاثیر شایستگی فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت داده‌ها بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با نقش واسط قابلیت پاسخگویی به مشتری و تجزیه و تحلیل کسب و کارنعیمه اولیائیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۰/۰۹/۲۰
بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برندمصطفی خالقیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۰۹/۲۱
مدل‌سازی برنامه غذایی خانم‌های باردار با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی خطی فازیعلیرضا ایزدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۰/۰۵
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه ای و تاپسیس (مورد مطالعه : شرکت توزیع برق مشهد)غزاله کلباسی شیروانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۰/۱۴
بررسی اثر کیفیت اطلاعات درک شده و ریسک درک‌شده بر قصد استفاده از رمز ارزها با در نظر گرفتن نقش واسط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)احسان صحی زادهکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۰/۱۸
بررسی تأثیر کلان‌داده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیت‌های بازار محوری و تعدیل گری استراتژی کسب‌وکار (موردمطالعه: استارت‌آپ‌های فناوری محور مبتنی بر کلان‌داده)ملیکا شهرآبادیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۰/۱۰/۱۹
تاثیر کیفیت اطلاعات، ریسک درک شده و عادت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید از شبکه‌های اجتماعی -مطالعه موردی: خریداران از شبکه‌های اجتماعی شهر مشهد-مرتضی توسلیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۱۱/۰۵
کاربست رویکرد سیستم توصیه گر به عنوان راهکاری برای تعیین سطح بلوغ همراستایی سیستم های اطلاعاتی و فرآیندهای کسب و کارالفت گنجی بیدمشکدکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۰/۱۱/۰۵
بررسی اثر تجربه مشتری بر شادی مشتری و قدرت برند با درنظرگرفتن نقش واسط وفاداری مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک سپه در شهر مشهد)زهرا محسنی نیککارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۱/۱۲
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان (مورد مطالعه: هتل‌های سه، چهار، پنج ستاره شهر مشهد)اکرم جهانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۰/۱۱/۱۲
بررسی اثر تعامل‌پذیری، آگاهی‌بخشی و انگیزه‌ی لذت‌جویانه تبلیغات شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید از اینستاگرام (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)علی احمدیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بررسی تاثیر ادراک از شایسته سالاری و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان با میانجی گری رضایت شغلیهمایون نورزیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۰/۱۱/۱۷
تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر خلاقیت سبز کارکنان با نقش میانجی خودکارآمدی سبز و هویت سازمانی سبزفاطمه قربانیکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شناسایی و اولویت‌بندی موانع سلامت اداری در ادارات عمومی ولایت هرات افغانستانعبدالرفیع انصاریکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۰/۱۱/۱۷
تبیین الگوی نزدیک بینی مدیران ارشد سازمان های بخش دولتیآزیتا حاجی زادهدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر خرید عصبی در زمان شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19 با استفاده از نظریه ‌پردازی داده بنیاد و نگاشت شناختی فازیسیده هنگامه مصطفویکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر رهبری قابل اعتماد و معنی داری کار بر رفاه روانشناختی کارکنان با نقش واسط سرمایه روانشناختیمحبوبه خجسته نژادگلمکانیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتری از طریق هویت مشتری سازمان (مورد مطالعه: مرکز درمانی لقمان حکیم)محمد شریف طهیرکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۰/۱۱/۲۳
“بررسی تأثیر عوامل موثر تکنواسترس‌های ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی با نقش تعدیل‌کننده ذهن آگاهیزهرا مجیدیان پورکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بررسی اثر اخلاق حرفه‌ای درک‌شده بر وفاداری مشتری با درنظرگرفتن نقش واسط شهرت و اعتماد درک‌شده (مطالعه‌ موردی: شرکت تولیدی- تجاری کالاهای پزشکی آسیا‌فارما در ولایت هرات)محمد رفیع رحیمیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۱/۲۴
شناسایی تاکتیک هایِ برنامه ریزی توسعه فردیِ مدیرانِ کسب و کارهای کوچک و متوسطمحمد گل محمدیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر عوامل بازاریابی رسانه اجتماعی با نقش میانجی ارزش های فرهنگی بر بهره وری تجاری(مطالعه موردی: شرکت دارویی برند ccl)کیانوش کیانیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بررسی تاثیر هوش هیجانی خریدار بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی قصد تداوم خرید و تعدیلگری رضایت از خرید آنلاین(مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی پوشاک دیم اف در افغانستان)حمید الله کریمیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی تاثیر هوش تحلیلی کلان‌داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجیگری سفارش سازی انبوه و نقش تعدیل گری توانایی بازاریابی (مورد مطالعه : مدیران شرکت های فناوری محور مبتنی بر کلان داده در بخش محصولات و خدمات )حامده حاجی حضرت علیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد تجاری با میانجی‌گری صدای مشتری (مورد مطالعه: کلینیک‌های سلامت استان خراسان رضوی)روح الله اسلامی فردکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسي تاثير رسانه اجتماعي بر ارزش ويژه برند با ميانجي گري ابعاد قدرت دلبستگي برند(مورد مطالعه: دانشگاه خصوصي جامي در استان هرات)زینب رحیمیانکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتارهای خودیادگیری با نقش تعدیل کننده کمال گرایی (مطالعه: اداره آموزش و پرورش ولایت هرات افغانستان)وحیدالله صامتکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر نشاط کارکنان با نقش واسطه ادراک از عدالت و جذابیت سازمانیمهدی یزدانی زیارتکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بهبود تاب آوری با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت در هتل میامی مشهدرضا افشارکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی اثر اختلالات روانی کارکنان بر عجین‌شدگی شغلی با میانجی‌گری عصبانیت و تعدیل‌گری رهبری سوءاستفاده‌گرماری هراتیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکرد مطلوب در سطح فرد و سازمان در درمانگاه‌های سلامت افغانستاننذیر احمد قاسمیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بررسی اثر بازاریابی داخلی و رضایت شغلی بر تمایل به ماندن در شغل با نقش میانجی تعهد کارکنان نسل وای مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه هراتعتیق الله عطائیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۲/۰۷
تاثیر مطالعه‌ی کتاب‌های داستانی بر بهبود مهارت‌های تعارض بین‌فردی مدیران: رویکرد کتاب‌درمانی گروهییاسر آسمان درهدکتری(PhD)مرتضوی۱۴۰۰/۱۲/۰۸
بررسی تأثیر رهبری فروتنانه بر رفتار فعال کارکنان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی -مورد مطالعه: وزارت اقتصاد افغانستان-سلطانه احمدیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
ارزیابی اثربخشی تبلیغات اینستاگرامی شرکت سن ایچ بر اساس مدل AIEDAآرش شیدائیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی اثر تبلیغات شخصی سازی شده بر ارزش ویژه برندهای تبلیغ شده در فیس بوکمحمد زمان رفعتکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه و نگرش به آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان با نقش تعدیلگر جنسیت و زمینه خانوادگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه الکوفه عراق)مرتضی ستار جبرکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
کشف مولفه‌های افتخار سازمانی و بررسی تاثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)سید مهدی اکرانیدکتری(PhD)شیرازی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
کشف الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایرانعلی اصغر نیکودکتری(PhD)ملک زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی تاثیر استفاده از قابلیت های تحلیل تجاری بر عملکرد سازمان از طریق کیفیت اطلاعات، قابلیت نوآوری، چابکی سازمان و مزیت رقابتیسیدسجادالرضا نوعیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۱/۰۱/۲۸
کشف مؤلفه‌های رهبری تسهیم شده و تأثیر آن بر رضایت کارکنانالیاس کرباسفروشاندکتری(PhD)مهارتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱
بررسی اثر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی درک شده بر عملکرد کارکنان با میانجی‌گری رفتار کاری نوآورانه -مورد مطالعه: سازمان شهرداری هراتصبغت الله حبیبیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۱/۰۲/۱۷
بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با میانجی‌گری عجین‌شدگی شغلی و هنرآفرینی شغلی (مورد مطالعه: مؤسسه غیرانتفاعی بین‌المللی اکشن اید در افغانستان)عبدالواحد عزیزیکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۱/۰۲/۲۱
بررسی تأثیر قدرت پرتفوی، تناسب پرتفوی با نقش میانجی قابلیت توسعه‌ای پرتفوی بر جذابیت برند (مورد مطالعه: شرکت دولتی صنایع دارویی و پزشکی SDI)احمد غفار حسین الهلالیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
بررسی اثر برداشت کارکنان از اصالت برند و تناسب ارزش برند شرکت بر رفتارهای شهروندی کارکنان با میانجی‌گری تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پالایش شکر ای تیهاد در بابل)خالد کاظم محمدکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد استرس شغلی در ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی خراسان رضویسیدحسین عمادی سرخیکارشناسی ارشدملک زاده۱۴۰۱/۰۳/۳۱
بررسی تاثیر جذابیت، تجربه و اعتماد مشتری بر قصد خرید با میانجیگری ارزش ویژه برند خودروهای ایرانی در کشور عراقهدی فاضل کاطع البومحمدکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی تاثیر جهت‌گیری رهبر بر بسیج تغییر از طریق نقش میانجی رهبری توزیعیجاوید غمیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی تاثیر مربی‌گری بر عملکرد کارکنان با نقش واسط پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان گلستان)محدثه محمدیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی میزان آمادگی شرکت خدمات اینترنتی رهانت در جهت استقرار برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)سعید حیدریکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۰۴/۲۷
بررسی تاثیر گردشگری هوشمند بر قصد رفتاری با میانجی گری تصویر مقصد و تعدیل گری جستجوی اطلاعاتیگانه نصیرائیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۶/۰۶
بررسی اثر رهبری اخلاقی بر مشارکت کاری، رفاه و عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ اخلاقیبس بی بی شکوریکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
بررسی تاثیر تبلیغات درک شده بر مراجعه مجدد با نقش میانجی نگرش مشتری و تحسین مشتری (مورد مطالعه مراجعین بیمارستان صحت در حوزه غرب افغانستان)صفی الله سروشکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوعندا شکوریدکتری(PhD)شیرازی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
بررسی اثر عدالت سازمانی درک شده بر تعلق خاطر کاری کارکنان بواسطه ایمنی روانی و مالکیت روانی در بین کارکنان فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهدعلیرضا بیاتکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۱/۰۶/۰۹
کشف چالش های برنامه ریزی منابع انسانی در بنیادهای خیریه‌ی ولایت هراتنوراحمد قریشیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی و نوآوری سازمانی درک‌شده کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابراتی سلام هرات)سکینا یاورکارشناسی ارشدملک زاده۱۴۰۱/۰۶/۱۲
بررسی اثر رهبری فراگیر بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی -مورد مطالعه: دانشگاه‌ دولتی هرات-خاطره حبیبیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بررسی نقش واسطه‌ای کیفیت رابطه و وفاداری به برند در رابطه‌ی بین تعامل برند با مصرف‌کننده و قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: شرکت بیمه آسیا در مشهد)یونس خرمالیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بررسی تاثیر تاییدکننده مشهور بر ارزش ویژه درک شده برند با نقش میانجی گری ارتباط شخصی با برند مورد مطالعه: برند نوین چرم در شهرستان مشهدمریم غفاریکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی تأثیر تعادل مطالبات و منابع شغلی بر بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی قلدری در محل کار (مورد مطالعه: مؤسسه علمی فرهنگی سپهر اندیشه)منصوره احمدیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی تأثیر خودکارآمدی خلاق بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش تعدیل گری رهبری کارآفرینانه درک شدهعبدالشکور ایثارکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
بررسی تأثیر نوآوری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی انعطاف پذیری سازمانی (مورد مطالعه: هتل های چهار ستاره و پنج ستاره شهرهای کربلا و نجف)ابتهال عبدالعالی نعمهکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاثیر آموزش و توسعه، جبران خدمات و فرآیند کار بر ادراک کارکنان از حمایت سازمانی به واسطه عدالت مراوده ایاسماعیل سلیمیکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر مشارکت کاری و قصد ترک شغل پرستاریعبیدالله یوسفیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بررسی تأثیر ترس و اضطراب بر رفتار خرید ناگهانی با میانجی‌گری فقدان کنترل ادراک‌شده و تعدیل‌گری اطلاع‌رسانی‌های دولتی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)سیامک جعفریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۶/۱۶
تاثیر سودمندی و سهولت درک شدهی فناوری اطلاعات بر توانمندسازی و بهرهوری کارکنان با توجه به نقش واسط سرمایهی اجتماعی در موسسه رهاب مشهدامیرحسن صفائی دلوئیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۱/۰۶/۱۶
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری و رابطه ای بر کارآفرینی زنان با نقش میانجی نوآوری اجتماعی(مورد مطالعه: صنایع دستی شهر هرات افغانستان)سلما محسنیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۶/۱۹
بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری رفتاری و نگرشی کاربران به واسطه ی رضایت و اعتماد در طرح خدمات الکترونیکی غیرحضوری 3070 سازمان تامین اجتماعیامیر اعیانیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تأثیر رهبری تحولی سبز بر خلاقیت سبز با نقش میانجی اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز ادراک شده و هویت سازمانی سبز و تعدیل گری تعهد منابع (مورد مطالعه: شرکت صنایع پودر شیر مشهد)مهلا غلامرضانژادکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
شناسایی و اولویت‌بندی موانع استقرار مدل استارتاپ ناب در شرکت‌های استارتاپی ایرانی فعال در صنعت ICTیاشار خاکشورنیاکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۶/۲۱
ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد بر پایه روش BSC، BWM و COPRASسمیه چنکوککارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر قصد دیدار مجدد از طریق تصویر از مقصد و اعتماد به مقصد گردشگری پزشکی (مورد مطالعه: بیمارستان های منتخب شهر مشهد)بهروز خادمیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی درک شده بر پنهان سازی دانش با نقش میانجی گری امنیت روان شناختی و کار معنادار و نقش تعدیل گر اشتیاق به کار همدلانه (مورد مطالعه: کارخانه ایران خودرو دیزل)فرشته ایمانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی رابطه مدیریت اطلاعات زنجیره تأمین و زیرساخت‌های سیستم اطلاعات با عملکرد تولید با در نظرگرفتن نقش تعدیلگر یکپارچگی زنجیره تأمین در شرکت هبلکس رضویآرمان کاظمی حصارکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۰۶/۲۳
تأثیر کیفیت و ارزش درک‌شده خدمات بر قصد استفاده مداوم شهروندان از خدمات شهرداری هوشمند (مورد مطالعه: کاربران خدمات الکترونیکی منطقه 12 شهرداری مشهد)الهه نجاتکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ فناوری اینترنت اشیاء درحوزۀ صنعت لوازم خانگی در ایرانعلیرضا ناقه چی سلماسیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان خدمات الکترونیکی ثبت احوال در دفاتر پیشخوان در شهر مشهد بر اساس مدل کانوحمیده جمشیدیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی اثر هنجار متقابل و صفات شبکه بر رفتار مصرف اخلاقی با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد شرکتی (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام)نسترن شارکیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر ارزش پیشنهادی کارکنان بر تعهد حرفه ای معلمان با نقش واسط برند کارفرما و ادراک از منزلت اجتماعی معلمان (مورد مطالعه : معلمان شهر مشهد)امیررضا حضرتیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر قصد پذیرش گیمیفیکیشن بر تعامل مشتری با مقاصد گردشگری با تعدیلگری بازی کامل و گرایش به گیمیفی کی شن)مورد مطالعه : مشتریان آژانس های مسافرتی در شهر مشهدراشد وفاکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با میانجی‌گری فرآیند خلق دانش و نقش تعدیلگری ساختار سازمانی و ویژگی‌های محیطی(مورد مطالعه: شرکت‌های غذایی مشهد)سید علی مرتضی نیاکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر اطمینان درک شده از تبلیغات، درک حرفه ای بودن تبلیغات و جذابیت درک شده از تبلیغات بر وفاداری مشتری با میانجی گری تصویر شرکت(مورد مطالعه: بیمارستان خصوصی آریا اپولو)عبدالحی عقیلکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری تعهد سازمانی و تعدیل‌گری مدیریت منابع انسانی منعطفمرسل یارزادهکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تاثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنایع تولیدی در هرات (مطالعه موردی شرکت سوپر کولا)خالده مصلحکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی برتعهدکارکنان با نقش میانجی انگیزش درونی در کارکنان دانشگاه هراتاسدالله کاکرکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی سرمایه های انسانی و نوآوری خدماتزهرا سماعی یکتاکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
طراحی یک چهارچوب تحلیلی برای سنجش همسویی برنامه ریزی نیروی انسانی عضو هیئت علمی با راهبردهای دانشگاه فردوسی مشهدزهرا حسینیدکتری(PhD)کاظمی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر شهرت برند بر رفتار اشتراک‌گذاری داوطلبانه دانش مشتریان با نقش میانجی‌گری تصور مشتری از برند و تعدیل‌گری جستجوی موقعیت اجتماعی (مورد مطالعه: صنایع غذایی ولایت هرات کشور افغانستان)عبدالکریم نیازیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
اولویت‌بندی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد بر مبنای امنیت غذایی با استفاده از روش‌های چند شاخصهزهرا بقاییکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی ادراک شده بر تسهیل اشتراک دانش با توجه به نقش میانجی دغدغه سازمانی و نقش تعدیلگر مدیریت برداشتلیدا محمدیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بررسی تأثیر شناسایی فرصت، توسعه فرصت و بهره‌برداری از فرصت بر تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه با میانجی‌گری اشتیاق کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت‌های استارت آپ در پارک علم و فناوری بغداد)وائل خضیر عباس الحمیریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بررسی تأثیر رهبری معنوی و برند سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت ارتباط با ارباب رجوع با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: بیمارستان‌های خصوصی شهر مشهد)شفیع احراریکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۰۸/۰۳
شناسایی سیاست‌های بومی منابع انسانی تأثیرگذار بر رفتار خلاقانه کارکنان بخش سلامت کشور عراق و بررسی عوامل مؤثر بر آنعلی فخری عباس الزبیدیدکتری(PhD)خوراکیان۱۴۰۱/۰۸/۰۷
تفاوت های نسلی در ارزش های انسانی و کاری در ایران و لهستانافسانه یوسف پوردکتری(PhD)خوراکیان۱۴۰۱/۰۸/۰۹
بررسی تاثیر مولفه های هنجارهای ذهنی، نگرش و کنترل رفتاری درک شده بر قصد خرید(مورد مطالعه: کسب و کارهای اجتماعی در عراق)بشری حمید صفر الرجبکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۸/۱۰
بررسی تأثیر هنجارهای ذهنی و دانش بر رفتار کاهش ضایعات ساختمانی از طریق نگرش و قصد رفتاری (مورد مطالعه: معماران شاغل در شهر مشهد)معصومه اسفندیاریکارشناسی ارشدخوراکیان۱۴۰۱/۰۸/۲۴
شناسایی و اولویت بندی موانع ارتقا زنان در مشاغل مدیریتی در شرکت های خصوصی متوسط عراقعذراء بدر کاطع الرکابیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بررسی اثر انعطاف‌پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل‌گری پویایی محیطی (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری خراسان)مهدی طالبیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
مجوز اخلاقی بعنوان یک پیش بینی کننده ی رفتارهای انحرافی در سازمان های بخش عمومیعاطفه سدیری جوادیدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
بررسی تأثیر تعامل ادراکشده بر ترجیح برند با میانجیگری ارزش ادراکشده و تعدیل گری مقایسه اجتماعیسید جلال حسینیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۱/۰۹/۰۷
ارائه مدل مفهومی اشتیاق شغلی و بررسی تأثیر عوامل اشتیاق شغلی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های صنعتینجمه السادات مجیدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
بررسی اثر تخصص درک شده، همسانی نگرشی با مخاطب و جذابیت اجتماعی اینفلوئنسرهای فضای مجازی بر قصد خرید کاربران با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد (مورد مطالعه: رسانه اجتماعی اینستاگرام)حامد روشن دلکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۰۹/۱۵
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان با توجه به نقش های میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی و جو روانشناختی سبزمحمد قسیم نجیبزادهکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۰۹/۱۹
شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های واسطه گر خوداشتغالی آزاد بر اساس روش مدلسازی ساختاری تفسیریساجده سالخوردهکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۱/۰۹/۲۰
بهینه سازی چندهدفه مکان یابی احداث نیروگاه های خورشیدی برای تامین تقاضای برقحمیدرضا سرچاهیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۱/۰۹/۲۷
بررسی تاثیر ویژگی‌های بازار، درک فرهنگی و مدیریت دانش بر بهبود استراتژی‌های بین‌المللی با نقش میانجی رفتار مدیریت (مطالعه موردى: موسسات آموزش عالی خصوصی در کشور عراق)احمد مکی محسن الخفاجیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۱۰/۱۳
بررسی تأثیر قابلیت استراتژیک رسانه‌های اجتماعی و یادگیری‌زدایی سازمانی بر نوآوری‌های مخرب شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش تعدیل‌کنندگی پویایی محیطی (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری در شهر بغداد)مصطفی عبد علی جبر الساعدیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۱۰/۱۳
بررسی تأثیر قابلیت نوآوری بر نوآوری استارتاپ‌ها با میانجی‌گری مدیریت دانش و تعدیل‌گری قابلیت فناوری اطلاعات -مورد مطالعه: مؤسسه کارآفرین افغان-شفیق احمد حافظیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۱۰/۱۷
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به استفاده از سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با در نظر گرفتن نقش میانجی نگرش به سیستم (مورد مطالعه: خبرگزاریهای کشور افغانستان)محمد خالد مولوی زادهکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۱۱/۰۲
بررسی تأثیر رهبری توانمندساز بر روی رفتار خلاقانه کارکنان از طریق ویژگی‌های شغلیمصطفی قویدل شورابیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
بررسی تأثیر محتوای تبلیغات در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام بر قصد خرید به واسطه تصویر لذت‌جویانه برند و نقش تعدیل گری ریسک درک شده-هتل های پنج ستاره شهر مشهد-.محمد حسن قاسمیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
تدوین مدل پذیرش فناوری نوین در نظام سلامت در زمینه اینترنت اشیاء با تاکید بر نقش عواطف و اختیارعارف شایگان مهردکتری(PhD)ملک زاده۱۴۰۱/۱۱/۰۹
بررسی تأثیر هویت حرفه‌ای بر قصد ترک سازمان با نقش میانجی رضایت شغلی و تعلق خاطر کارمند (مورد مطالعه: هتل‌های ۴ و ۵ ستاره در مشهد)جلیل احمد زبیریکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش در استارتاپ های افغانستانبشیراحمد عظیمیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بررسی تاثیر تاب آوری زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین با نقش تعدیل گر قابلیت تجزیه و تحلیل کلان داده‌هاغزاله کرمانی مقدمکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی تأثیر رفتار رهبری و انسجام سازمانی بر تعالی سازمانی با میانجی‌گری تعلق خاطر کاری -مورد مطالعه: شرکت‌های شهرک صنعتی هرات-سید جمیل فقیریکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۱۱/۱۱
طراحی مدل واسطه‌گری در نظام نوآوری فناورانه صنایع دفاعی با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازیمحمدرضا کشمیریکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی تاثیر هوش هیجانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی تعارض کار-خانواده (مورد مطالعه: مدیران و کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی)فاطمه ضیائی ساینچیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان دانشیحسین عبدیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شناسایی و اولویت‌بندی الزامات استقرار نظام جمع‌سپاری در حل مسائل مدیریت شهری - مورد مطالعه: شهرداری مشهداسماء پهلوان مقدمکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی نقش میانجی‌گری استرس شغلی در رابطه بین رهبری خودشیفته و رفتار آوایی کارکنان -مورد مطالعه: اداره شهرسازی و اراضی ولایت هرات-میترا رادمنشکارشناسی ارشدملک زاده۱۴۰۱/۱۱/۱۷
بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی گری تجربه برند و تعدیل گری سطح تعلق خاطر مشتریزینب پاکروانکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بررسی تأثیر قلمروگرایی و سکوت کارمند بر رفتار کاری نوآورانه با نقش واسط پنهان‌سازی دانش (مورد مطالعه: مدارس دخترانه شهر فراه)زهره اسلمیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۱۱/۲۳
پیش بینی تقاضای پستی با استفاده از رگرسیون و سری زمانی (مطالعه موردی اداره کل پست خراسان رضوی)فائزه برقچیکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر رفتارهای غیر کار کردی کارکنان در سازمان صنعت و تجارت ولایت هراتسحر محمدیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضویسیدصادق قاسمی نیشابورککارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ارزیابی و رتبه‌بندی مناطق راه‌آهن ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های پنجره ایسیدناصر زورمندباغدارکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی اثر ادراک هنر شهری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر مقصد و رضایت از مقصد (مورد مطالعه: شهر مشهد)رضا نوریانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی اثر شبکه‌های اجتماعی و ریسک درک‌شده از سفر بر قصد بازدید مجدد از مقصد گردشگری در دوره‌ی کرونا با واسطه‌گری تعامل برند با مشتری (مورد مطالعه: شهر مشهد)محمد تقیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ارائه مدل ترمیم خدمت پویا با توجه به ماهیت شکست خدمت و ویژگی های شخصیتی مشتریان با روش تئوری بازیزهرا گندمی فارمدکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۴۰۱/۱۱/۲۶
انتخاب راهبرد کنترل پروژه ی مناسب برای پروژه های توسعه ی سامانه های نرم افزاریسوسن اکتسابیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی تأثیر فعالیت‌های سبز بر تبلیغات دهان‌به‌دهان و قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی با میانجی‌گری ارزش کارکردی (مورد مطالعه: اکوپارک‌های شهر مشهد)محمد سراوانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر کیفیت محتوا و تعامل برند بر قصد خرید مشتریان از طریق آگاهی از برند و انگیزه خرید در کاربران رسانه‌‏ اجتماعی اینستاگرامفاطمه دوستیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۱۱/۳۰
طراحی الگوی مدیریت تلنگر در سازمانفاطمه شمسی گوشکیدکتری(PhD)ملک زاده۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شناسایی فرصت‌‌ها و چالش‌های رشد کار آفرینی زنان در افغانستاناحمد ضیاء عندلیبکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
مرور مفهومی مطالعات گذشته پیرامون ارتباط معیارها در روش‌های تصمیم‌‌گیری چند‌شاخصه (MADM)احسان پورعلی مال ابادکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بررسی تاثیر عوامل پذیرش بازاریابی شبکه اجتماعی برعملکرد بنکداری های شهر مشهدزهره خاکپورکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۱/۱۲/۰۲
تاثیر هوشمندسازی و تاب آوری شهری بر کیفیت زندگی شهری با نقش میانجی توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه : منطقه 8 شهر مشهد)سیدحسن ثاقبیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۴۰۱/۱۲/۰۲
طراحی مدل DEA شبکه ای پویا با روابط بازگشتی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با شاخص مالم کوئیست (مورد مطالعه: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)زهرا اقاسی زاده شعربافدکتری(PhD)پویا۱۴۰۱/۱۲/۰۲
کشف محتوای نظریه ضمنی روابط رهبران اثربخش و شناسایی سبکهای رهبری متناسب با آنآذر قاسمیدکتری(PhD)فراحی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر اشتراک دانش کارکنان با نقش میانجی انگیزه درونیعبدالعزیز پوپلکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
ارائه یک چارچوب طراحی برای داشبورد ارزیابی مدیریت تجربه مشتری در بانک های تجاری ایرانپریسا موسویدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط وجود هم‌زمان عدم قطعیت‌های عملیاتی و اختلال از دیدگاه تاب‌آوری و پایداری (مورد مطالعه: شبکه زنجیره تأمین بنزین خودرو ایران)سید محمد خلیلیدکتری(PhD)پویا۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تاثیر فراشایستگی ادراک شده بر خلاقیت با نقش میانجی خستگی عاطفی (مطالعه موردی: اداره امور دارایی و مالیاتی ولایت هرات- افغانستان)بصیر احمد بارکزیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۱/۱۲/۰۸
بررسی تاثیر فناوری بلاکچین بر استراتژی‌های رقابتی تولیدی کیفیت و تحویل در حوزه‌ی زنجیره‌ی تامینعلی رضاییکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۱/۲۲
بررسی تاثیر تعامل عاطفی مشتریان با قصد خرید با توجه به نقش میانجی‌گری سودمندی ادراک شده (مورد مطالعه: محصولات صنایع دستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام)اعظم مردان پورفریمانکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۰۱/۲۶
بررسی تاثیر رهبری دوسوتوان بر نوآوری سازمانی به واسطه جستجوی دانش اکتشافی و جستجوی دانش بهره برداری و نقش تعدیلگر انعطاف پذیری استراتژیکمحجوبه رضاییکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۲/۱۹
بررسی تاثیر چابکی بازار بر عملکرد شرکت های نوظهور با توجه به نقش تعدیلگری پیچیدگی بازار و میانجی برنامه های منطبق با بازاریابی-مورد مطالعه: شرکت های صادراتی نوظهور در مشهد-فردوس حبیبکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بررسی تأثیر روابط فرا-اجتماعی در بازاریابی اینفلوئنسر بر قصد خرید مشتریان آنلاین با میانجی‌گری حسادت مصرف‌کننده نسبت به اینفلوئنسرهای اینستاگرام (مورد مطالعه: مشتریان اینستاگرامی پوشاک مردانه در بغداد)عقیل کامل کاظمکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بررسی تأثیر ناامنی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعارض کار و خانواده و فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های خصوصی هرات)لیدا محتسب زادهکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی پویا (مورد مطالعه: شرکت‌های شهرک صنعتی توس مشهد)مصطفی محمد حسین الفلفلیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۰۳/۰۶
بررسی تأثیر رفتار مربی‌گری مدیران بر خلاقیت شغلی با توجه به نقش میانجی یادگیری‌زدایی دانش سازمانی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش هرات)همایون حیدری نورزیکارشناسی ارشدملک زاده۱۴۰۲/۰۳/۰۷
بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان با توجه به نقش میانجی چابکی استراتژیک و نوآوری مدل کسب و کار و نقش تعدیلگر آشفتگی محیطیسید علی کاظمیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بررسی تاثیراستراتژی بازاریابی زیست محیطی درک شده بر ارزش ویژه برند به واسطه ی رفتار شهروندی مشتری و نقش تعدیل گری آشنایی با برند -مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های محصولات ارگانیک در شهر مشهد-نسیم کریمیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری تحول‌آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: شرکت‌های خصوصی گردشگری در ولایت هرات)بصیر احمد محمودیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۲/۰۳/۲۲
ارائه مدل ایمنی روانشناختی زنان در دانشگاه‌های جامع برتر شمال شرق ایرانالهام بهپوردکتری(PhD)فراحی۱۴۰۲/۰۴/۰۴
احصاء مدل سکوت سازمانی زنانلیلا لطفی دهخوارقانیدکتری(PhD)مهارتی۱۴۰۲/۰۴/۰۷
شناسایی چالش‌ها و موانع اجرای مدل ‌تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت در وزارت آموزش و پرورش ایرانمرتضی قنبرپورکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بررسی تأثیر نوآوری مدل کسب‌وکار بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط فرهنگ و یادگیری سازمانی مورد مطالعه شرکت‌های صادراتی استان هرات باستانسکینه یوسفیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۶/۰۵
بررسی تاثیر رهبری متناقض نما بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت یابی با رهبر و خودکارآمدی خلاقانه و نقش تعدیل گر فشار بار کار و نیاز کارکنان به ثبات شناختیفاطمه قربانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
بررسی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی درک شده و هنرآفرینی شغلی در رابطه بین رهبری خدمتگزار درک شده و رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان اداره شهرداری استان هرات)احمد قیس سیاوشانیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
بررسی تاثیر قابلیت های منابع انسانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت برند و سنجش بازار صنایع دستی هراتمصطفی اسماعیلیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بررسی تأثیر سبکهای رهبری بر عملکرد نوآورانه کارکنان با میانجیگری یادگیری سازمانی ( مورد مطالعه: دانشگاه فاریاب افغانستان)صدام امینیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بررسی تأثیر شفافیت سازمانی ادراک‌شده بر انگیزش درونی کارکنان با توجه به نقش میانجی ادراک از فساد سازمانی و عدالت سازمانیمحمد باصر منصفکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر عملکرد کاری با نقش متغیر میانجی اعتماد ادراک شده رهبر و مشارکت کارکنانسجاد یوسفیانکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بررسی تأثیر نوآوری محصول و قابلیت قیمت‌گذاری بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های صادراتی استان هرات با نقش واسطه گری مزیت رقابتیشبانه کریمیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۶/۲۰
شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های کلان‌داده‌ها برای تجزیه و تحلیل استراتژیک حوزة کسب و کار (مورد مطالعه، صنعت بیمه)مرضیه ملامحمدزمانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
بررسی اثر تشابه سازی با تایید کننده مشهور بر روی قصد خرید به‌ واسطه رفتار شهروندی و نقش تعدیل گری رابطه‌ی فرا اجتماعیمحمدرضا خدیوی آیسککارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
بررسی تاثیر ارزش درک شده کارکنان بر عملکرد فروش با نقش واسط قابلیت‌های راهبردی شرکت، قابلیت‌های بازاریابی ‌و ارزش درک شده مشتری در شرکت‌های شهرک صنعتی هراتعلی رضا بهبودیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
بررسی تأثیر هموفیلی بر ارزش مورد انتظار برند و قصد خرید به واسطه رفتار مشارکت مشتری (مورد مطالعه: دنبال‌کنندگان افراد تأثیرگذار پوشاک و فشن در ایران)محمداصغر عظیمیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۰۶/۲۱
تأثیر مولفه های رهبری حکیمانه بر قابلیت بحران ستیزی سازمان ها با ملاحظه ی نقش میانجی هوش راهبردی (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر شهرستان مشهد)رسول نوروزی کاخکیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
شناسایى الزامات پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دانشگاه‌های دولتی عراقمسلم حسن عبود الغراویدکتری(PhD)کفاش پور۱۴۰۲/۰۶/۲۱
بررسی تاثیر خودارجاعی بر قصد پذیرش تبلیغات خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی با توجه به نقشهای میانجی شخصی سازی درک شده، تجاوز به حریم خصوصی درک شده و نقش تعدیلی ارتباط محتوایی در بین گردشگران شهر مشهدمعصومه رمضانیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی تاثیر عوامل استرس‎زا بر دلبستگی شغلی با نقش تعدیلگری استفاده از رسانه های اجتماعی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان فروشگاه آنلاین eMarket کشور افغانستان) /غلام مجتبی خواجه عمریکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی اثر شخصیت پویا بر رفتار کاری نوآورانه با میانجی‌گری تسهیم دانش و خودکارآمدی خلاقشیر آقا شایانکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت مصرف‌کننده با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش پیشنهادی مصرف‌کننده (مورد مطالعه: مشتریان شرکت افغان بیسیم)بهار آذینکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی تأثیر رضایت برند بر وفاداری برند باتوجه‌به نقش میانجی اعتماد برند، دلبستگی برند و ترجیح برند (موردمطالعه: استفاده کنندگان تلفن هوشمند شیائومی)جواد بردبارتولائیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۰۶/۲۷
طراحی مدل فراشایستگی های مدیران بخش دولتی (موردمطالعه: دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی)محمد محمدیدکتری(PhD)کفاش پور۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر عوامل استرس زا، خودکارآمدی مصرف کننده و اعتماد به پلتفرم بر قصد خرید مستمر با نقش میانجی اعتماد به برند(مطالعه موردی: شرکت میلادآیس کریم مزار شریف کشور افغانستان)احمد حامد خواجه عمریکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی‌ تاثیر‌ مدیریت‌ استعداد‌ بر‌ بروز رفتار شهروندی کارکنان‌ با‌ توجه‌ به‌ نقش‌ میانجی‌ تعهد عاطفی و‌ نقش‌ تعدیل‌ گر‌ شایستگی‌ حرفه‌ ای (مطالعه‌ موردی: شرکت‌ تولیدی‌ زلال‌ موفق)احمد مجددیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی مراحل پیشنهادی روش‌های مختلف مهندسی مجدد کسب و کار و پیشنهاد یک رویکرد فراگیرحسین خرسندی مقدم مایانیکارشناسی ارشدمطهری فریمانی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بررسی تأثیر تشخیص فرصت و محیط کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان با نقش تعدیل‌گری آموزش کارآفرینی (دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی هرات)محمدرضا صالحیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر همدلی فرهنگی بر عدالت سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی کارمندان شهرداری هرات)غلام سعید ستارزادهکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند در بازار اینترنتی باسلامسمانه ذکاءاسدیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۲/۰۷/۰۴
بررسی نقش میانجی دورویی سازمانی در رابطه بین سکوت سازمانی و شایعه سازمانی(مورد مطالعه کارکنان دانشگاه هرات)عبدالحق پوپلکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی تاثیر تعامل با مشتری بر قصد خرید مجدد با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه مشتری، ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ارتباطات (مورد مطالعه: مشتریان شرکت مخابراتی سلام هرات)فهیم رحیمیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۰۷/۱۰
شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های مدیران سازمان‌های مردم‌ نهاد افغانستانعبدالشکور اکبریکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
کشف مؤلفه های رفتاری رهبری فداکارانه و بررسی تأثیر آن بر اهمال کاری کارکنانمرضیه ادیب زادهدکتری(PhD)رحیم نیا ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
طراحی ساختار علّی حلقوی مدل تعالی طیبحسین رضائی نودهیکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بررسی تاثیر مزیت نسبی بازار و سازگاری بازار بر رضایت مشتری با نقش میانجی گری ارزش درک شده مشتری -مورد مطالعه: شرکت نوشابه تولیدی سوپر کولا شهر هرات-زرمینه احمدیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۰۷/۱۵
بررسی تأثیر قلدری در محل کار بر قصد ترک شغل با نقش واسط فرسودگی عاطفی و نقش تعدیل‌کننده انسجام گروهی و حمایت سازمانی ادراک‌شده (شرکت پیشگامان عصر توسعه ارتباطات)صادق عسکری پور نعمت ابادکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۲/۰۷/۱۶
بررسی تأثیر اسناد ثبات و کنترلی بر احساسات منفی با تعدیل گری تعلق خاطر به برند دیجی کالاآمنه آزادیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۲/۰۷/۱۷
بررسی تاثیر کمال‌گرایی مصرف‌کننده و منزلت‌گرایی در مصرف بر نگرش نسبت به محصولات لوکس با نقش تعدیل‌گر تاثیر بین فردیسما صولتی دربندیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بررسی تأثیر جهت‌گیری استراتژیک بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی همسویی استراتژیک و نقش تعدیل گر انعطاف‌پذیری استراتژیک و پویایی بازارزهرا مرادیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۷/۲۳
بهینه‌سازی مدیریت رواناب به کمک الگوریتم فراابتکاریحمید احمدیکارشناسی ارشدناجی عظیمی۱۴۰۲/۰۷/۲۵
بررسی چالش های برون سپاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهدسلمان پرتویکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۴۰۲/۰۸/۰۲
بررسی تاثیر خویشاوندسالاری بر رفتار جستجوی شغل با میانجی‌گری بی‌نزاکتی در محل کار و بدبینی کارکنانشادی زمانی پورکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۸/۰۹
بررسی تاثیر محرک‌های تولید پایدار بر عملکرد پایدار با در نظر گرفتن نقش مزیت‌های رقابتی تولید-مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی توس مشهدسیدعرفان فرجادپزشککارشناسی ارشدپویا۱۴۰۲/۰۸/۰۹
بررسی تأثیر توانمندسازی رهبری بر گشت زنی اینترنتی در محیط کار با نقش میانجی عزت‌نفس سازمانی و ابهام نقش کارمند و نقش تعدیل‌کننده فاصله قدرت منفیزهرا شیرزادکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۸/۱۶
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در جامعه برند آنلاین بر خلق ارزش مشترک به واسطه الهام بخشی اعضا و تعدیل‌گری ناهمگنی قابل مشاهده و همگنی ارزش (مورد مطالعه: دنبال‌کنندگان صفحه موبونیوز در اینستاگرام)محدثه نورالدینیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
بررسی رابطه رضایت شغلی و رفتار غیراخلاقی سازمان‌مدار با نقش میانجی تعهد عاطفی و تعدیل‌گر حمایت سازمانی درک شدهشقایق صادق زادهکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۲/۰۸/۳۰
شناسایی موانع استقرار سیستم تولید به‌هنگام در صنایع کوچک و متوسط در شهر مشهد با روش غربالگری فازی و اولویت‌بندی با روش بهترین -بدترین فازی (مورد مطالعه قطعه‌سازان خودرو)حسین حقی سگزآبادیکارشناسی ارشدپویا۱۴۰۲/۰۸/۳۰
بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط شهر مشهد به واسطه نوآوری مدل کسب‌وکارمعصومه رمضانیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۰۹/۰۶
بررسی تاثیر خرید آنلاین بر کاهش اثرشلاقیحسین نسبی زادهکارشناسی ارشدکاظمی۱۴۰۲/۰۹/۰۷
بررسی تأثیر رهبری کارآفرینانه بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی انعطاف‌پذیری استراتژیک و نقش تعدیل‌گر آشفتگی محیطی /مهلا سلیمانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۹/۲۰
ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانی /محمد فدائی خوراسگانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۰۹/۲۷
بهینه سازی استوار قیمت گذاری پویا و موجودی محصول فاسدشدنی در شرایط عدم قطعیت با در نظرگرفتن ارزش زمانی پول (موردمطالعه: فروشگاه "شهرما" شعبه فلسطین شهر مشهد)فاطمه خریداربقمچدکتری(PhD)کاظمی۱۴۰۲/۰۹/۲۹
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی، با توجه به نقش میانجی مهارت سیاسی کارمندان و اثرات تعدیل کننده عدالت رویه ای وتوزیعیاسماعیل اخلاصکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۱۰/۰۲
بررسی تأثیر سبک‌رفتار سرپرست، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر قصد جابجایی کارکنان خدمات ملکی افغانستانحکمت الله رحیمیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۲/۱۰/۰۵
بررسی تاثیر بازارگرایی پیشگام بر عملکرد برند با توجه به نقش واسطه ای استراتژی های موقعیت یابی (مورد مطالعه: شرکت های تحت پوشش موسسه کیفیت رضوی)معصومه اسامی اصفهانکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۲/۱۰/۱۰
طراحی مدل پایداری تغییرات سازمانیمحمدصادق دادمهردکتری(PhD)مهارتی۱۴۰۲/۱۰/۱۱
بررسی تاثیر اخلاق شرکتی درک شده بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی سبر درک شده در بین مصرف‌کنندگان محصولات شرکت یونیلیورسیده روشنک اکرانیکارشناسی ارشدپورسلیمی۱۴۰۲/۱۰/۱۸
بررسی تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر وفاداری مشتری به واسطه درگیری روانشناختی در شعب بانک پارسیان شهر تهرانامیر حیدریکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۱۰/۱۸
شناسایی عوامل اثرگذار بر توانمند سازی زنان کارآفرین شهر هرات در افغانستانمینا نادریکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۱۰/۱۹
بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی و اشتراک دانش و نقش تعدیلکننده استفاده از شبکههای اجتماعی و فرهنگ سازمانیفاطمه خدابخشیکارشناسی ارشدملک زاده۱۴۰۲/۱۰/۲۰
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت‌های شهرک صنعتی توس مشهدعلاوالدین احمدیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۱۱/۰۳
طراحی الگوی رهبری تحول آفرین جهانی در وزارت نیرو ایران مبتنی بر رویکرد شایستگی محورپروانه یزدانیدکتری(PhD)شیرازی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
بررسی تاثیر رهبری‌ خود‌ شیفته‌ درک شده بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی وابستگی شناختی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مواد غذایی غرب افغانستان)محمداحسان رحمانیکارشناسی ارشدمهارتی۱۴۰۲/۱۱/۰۸
شناسایی ویژگی‌های مطلوب برنامه‌های توانمندسازی زنان در افغانستانآمنه فهمیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر استراتژی پایداری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی نوآوری زیست محیطی و نقش تعدیل گر پویایی محیطیزهرا محمدجانیکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
بررسی تأثیر ادراک از رهبری خودشیفته بر رفتار آوایی کارکنان با میانجی‌گری استرس شغلی (مورد مطالعه: اداره مالیات هرات)محمد حسین محمدیکارشناسی ارشدباقری۱۴۰۲/۱۱/۰۹
شناسایی عوامل اثرگذار بر حفظ و ارتقای مزیت رقابتی از منظر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: صنایع نوشیدنی افغانستان )فیصل احمد نوریکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند به واسطه‌ی دلبستگی عاطفی و نقش تعدیل‌گری تصویر فروشگاهسیده مریم ساداتیکارشناسی ارشدرحیم نیا ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام جبران خدمات قانون خدمات ملکی در بخش عمومی افغانستانمولاداد اسلمیکارشناسی ارشدفراحی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بررسی تاثیر طراحی رابط کاربری همراه بانک بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات و سیستم و تضمین امنیت (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک سپه مشهد)عباس سعیدیکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۲/۱۱/۱۴
بررسی تأثیر هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در شهر مشهد)کیمیا اثنی عشریکارشناسی ارشدمهرآیین۱۴۰۲/۱۱/۱۵
طراحی و پیاده سازی دستیار هوشمند برای شناسایی ویژگی‌های موثر در تشخیص اخبار جعلی با استفاده از متن کاویالهام مظاهری حسین آبادیدکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۲/۱۱/۱۸
بررسی تأثیر حمایت سازمانی درک شده بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه مشارکت و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی منطقه 3 مشهد)سید جمال سجادیکارشناسی ارشدشیرازی۱۴۰۲/۱۱/۲۳
بررسی تاثیر آیندهنگری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک و نقش تعدیل گر عدم قطعیت محیطیسکینه نعمتی داغیانکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۱۱/۲۴
طراحی شبکه ی زنجیره تامین تاب آور با قابلیت تولید افزودنیپردیس روزخوشدکتری(PhD)پویا۱۴۰۲/۱۱/۲۴
بررسی اثر ثبات مفهوم برند، شخصیت برند و سازگاری خود انگاره بر قصد خرید و وفاداری به برند در مصرف کنندگان کالاهای لوکس در ایرانزهرا وحیدیکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر حمایت سازمانی و ارتباطات سازمانی ادراک‌شده بر آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه القادسیه)دنیا خماط نشمی الخزاعیکارشناسی ارشدفکور ثقیه۱۴۰۲/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت جوامع(مطالعه موردی: مشتریان پوشاک برند های لوکس در استان خراسان رضوی)محمد خلیلیکارشناسی ارشدکفاش پور۱۴۰۲/۱۱/۲۵
بررسی تاثیر ویژگی های کاربردی و انسانی ربات‌های گفتگوی هوش مصنوعی بر قصد استفاده کاربران با توجه به نقش میانجی تجربه و رضایت کاربرپرستو موسویکارشناسی ارشدحدادیان۱۴۰۲/۱۱/۲۸
طراحی مدل اجتماعی- شناختی شکل‌گیری پدیده "خودمحق‌پنداری" کارکنانسیده نرگس راهنمادکتری(PhD)مهارتی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
ارائه الگوی مفهومی رهسپاری موفق تحول دیجیتال مبتنی بر تئوری داده بنیادمهدی اسلام خواهدکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۲/۱۱/۲۹
طراحی،پیاده سازی و ارزیابی سامانه تصمیم گیری مبتنی بر مشارکت انسان- هوش مصنوعی در فرایند تنقیح قوانین و مقررات قضاییزهرا همتدکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۲/۱۱/۲۹
مطالعه پدیدارنگارانه مفاهیم حریم خصوصی داده‌های سلامت الکترونیک در ایرانبتول مهرشاددکتری(PhD)مهرآیین۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارائه مدل اعتماد سازمانیآرزوسادات هاشمی امیندکتری(PhD)ملک زاده۱۴۰۲/۱۲/۲۲
بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی مشارکت کاری و معنی‌دار بودن کار و نقش تعدیل‌کننده مبادله رهبر-عضو (مورد مطالعه: دانشگاه کوفه)محمدعباس جدوع المسلماویکارشناسی ارشداسلامی۱۴۰۲/۱۲/۲۶

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته