وسن کامل عفلوک الحسناوی, غلامرضا ملک زاده, احصاء مولفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تاثیر آن بر مسولیت پذیری اجتماعی اعضاء هیات علمی دانشگاه های عراق

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته