وسن کامل عفلوک الحسناوی, غلامرضا ملک زاده, احصاء مولفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تاثیر آن بر مسولیت پذیری اجتماعی اعضاء هیات علمی دانشگاه های عراق

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته