عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع برق مشهدمیثم طاهریانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۸۹/۰۱/۳۱
بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی بین کشورهای منتخبفائزه قاضیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۸۹/۰۵/۱۴
بررسی عوامل موثر(اقتصادی و غیر اقتصادی)بر صادرات غیر نفتیمنصوره خزاعیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۸۹/۰۶/۰۹
مقایسه منافع خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سوارینسیم عربیانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۸۹/۰۶/۲۸
بررسی مقایسه ای تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایرانامیر آریاناکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۸۹/۰۶/۲۹
تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادیسارا صمدیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۸۹/۰۶/۲۹
ارزیابی مقایسه ای تأثیر سیاست های برون گر و درون گر تجاری بر رشد اقتصادی(گروه منتخب کشورهای در حال توسعه)سعید سبزه محمدیهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۸۹/۰۸/۲۳
بررسی آثار تورمی افزایش قیمت برق بر بخش های مختلف اقتصاد با رویکرد داده - ستاندهعسکری رضازادهکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۸۹/۱۰/۰۴
مدل سازی و مقایسه روش شبکه عصبی GMDH و الگوی سری زمانی ARIMA در پیش بینی تقاضای برق در ایرانهادی جاویدی آل سعدیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۰/۰۳/۲۵
بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران با استفاده از الگوی ARDLحسین مشک آبادی مهاجرکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389-1379سیدمحمد میرهاشمی دهنویکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۰/۰۶/۳۱
تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایرانمحسن نیازی محسنیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۰/۰۷/۰۵
تحلیل و بررسی رابطۀ بین بهره وری نیروی کار و سطح دستمزد پرداختی در بخش صنعت اقتصاد ایرانقاسم احمدیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۰/۰۷/۱۰
بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی به روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)حدیثه گریوانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۰/۰۸/۲۲
بررسی روش های تامین مالی بخش انرژی در بانک ملت جهت بهبود وضع موجود و ارائه روش های نوینعلی اکبر میریکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۰/۱۱/۰۶
بررسی آثار متقارن و نامتقارن شوک های قیمت نفت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی، صنعت در ایران)الهام ضرغامیانکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۰/۱۱/۱۱
بررسی رابطه میان تغییرات بهره وری و اشتغال در اقتصاد ایران با تأکید بر بخش صنعت. (کاربرد روش تجزیه بلنچارد)حسن مقدم نژادکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی موانع بازاری کاهش مصرف انرژی با تأکید بر مسئله کارگزار-کارفرما در خودروهای شهر مشهدسعید خدیوی رفوگرکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی نظری الزامات تحقق عدالت و کاراییمحمدصدرا صادقیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
شناسایی پتانسیل صادراتی محصولات نساجی افغانستان و تبیین اولویتهای صادراتی این محصولات «با استفاده از مدل شبیه سازی پتانسیل تجاری دو جانبه(TRADESIM)»حسن روحانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی اثر توسعه زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1355-1386مسعود قربانیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۰/۱۲/۲۷
بررسی رابطه بین قیمت جهانی طلا و نفت خام در دوره زمانی 2011-1994مجید فرزام فرکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۱/۰۱/۲۴
بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه مالی و مصرف انر‍‍ژی در ایران طی دوره ی 1386- 1346مسلم کهنسالکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۱/۰۴/۰۷
تحلیلی بر ساختار و رقابت پذیری صنعت پتروشیمی در ایراناحسان رشیدی نژادمیبدیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۱/۰۴/۱۲
بررسی کارایی مدل های یادگیری ماشین و ترکیب آنها با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی کوتاه مدت نرخ ارز در ایران و مقایسه ی آن با الگوی سری زمانی ARIMAمرتضی سبزه کارکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۱/۰۴/۱۳
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش صدا و سیما بر سرمایه اجتماعی در ایرانمیلاد آریانکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۱/۰۴/۱۷
تأثیر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایرانعلی فتحانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۱/۰۶/۰۱
بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار CO2 در ایراناکرم زین الیانکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی ارتباط فراوانی منابع با توسعه مالی با توجه به شاخص حکمرانی خوب: مطالعه موردی کشورهای منتخب صادرکننده نفتناهید رجب زاده مغانیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی در کارخانه پگاه استان خراسان رضویمریم حافظیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۱/۰۶/۲۹
سنجش و ارزیابی جامع امینت انرژی برای کشورهای عضو اوپک (OPEC) و سازمان توسعه اقتصادی (OECD)مینا محتشمیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی تنگناهای توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی با تاکید بر مذهب اسلام و منابع طبیعیمحمد نجاتی حیدرزادهکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۱/۰۷/۰۶
بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه طلا تمام بهار آزادی و پیش بینی روند آن در ایرانسیده زهرا شاکریکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۱/۰۷/۱۰
بررسی مقایسه ای اثر اقتصاد دانش محور بر توسعة انسانی در کشورهای با توسعة انسانی بالا، متوسط و پایین بین سال های 2009- 2000حسین رضائیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
بررسی مکانیسم‌ قیمت‌گذاری گاز طبیعی و پیش‌بینی قیمت آن به روش‌های SSA و ARIMA در دوره زمانی 1997-2012سحر عباس پورکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۱/۰۷/۱۵
چگونگی تعامل بین بهره وری کل عوامل تولید و رفاه اجتماعی در ایرانمریم عشق پورکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
بررسی تحلیل اقتصاد سنجی و سیستم خاکستری انتشار CO2 در ایرانمرتضی بستامکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۱/۰۸/۱۴
بررسی وجود حباب عقلایی در بازار سکه طلا در ایرانفاطمه خانیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۱/۰۸/۲۲
بررسی رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت و رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت(هند و چین)سمیرا عبدالهی خواهکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۱/۰۸/۳۰
بررسی عوامل موثر بر گسترش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389فاطمه گریوانیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۱/۰۹/۲۷
ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی(فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگیاعظم قزل باشکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۱/۰۹/۲۸
بررسی تأثیر تجارت خارجی صنایع کارخانه ای بر رشد صنعتی در ایران طی دوره 89-1355نازگل اشرافی بجستانکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۱/۱۰/۰۲
تخمین رابطه آزادسازی مالی و بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایران به روش جوهانسونسحر محمدیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۱/۱۰/۲۵
بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تاکید بر فقر و اشتغالسیدمحمد سیدحسینیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۱/۱۱/۰۷
بررسی اثر تورّم بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادیعلی اکبر امیریکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات برخی از محصولات عمده کشاورزی (مطالعه ی موردی کشورهای منتخب)زهرا یاوریکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۱/۱۱/۱۴
بررسی اثرات آزادسازی قیمت برق بر مصرف بخش صنعت ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبهجلال فروتنکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور ایالات متحده آمریکاالهه جانتنکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی قیمت سهام شرکت های شیمیایی بورس تهرانسعیده کاظمیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۱/۱۱/۱۷
برآورد میزان افزایش کارایی دانش آموزان درنتیجه ارائه بازخورد عملکرد نسبی به آنهاحامد جنیدیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۱/۱۱/۲۱
مقایسه ارزیابی اقتصادی صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) و گاز به فرآورده های مایع (GTL) برای ایراننسرین خراسانیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۱/۱۱/۲۵
بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایرانمهدیه عربشاهی دلوئیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۱/۱۲/۰۲
اثر باز بودن تجاری و مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران دوره (1388-1382)سیدسعید حسینیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۱/۱۲/۱۵
بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های عمده نفتی و کارائی اقتصادی بخش صنعت در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفتسیدمحسن سیدآقاحسینیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۱/۱۲/۱۵
بررسی نقش کیفیت حکمرانی بر صادرات صنعتی در کشورهای منتخب منافاطمه عظیمیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۱/۱۲/۲۱
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده (دارندگان درآمد متوسط به بالا)حسین حسن نژادکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۱/۱۲/۲۲
برآورد تجربی الگوی فاما در بازار بورس ایران با استفاده از روش ARDLمنصوره وکیل بقمچکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۱/۱۲/۲۳
آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس در سطح استان های کشورشیما ویسیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۱/۱۲/۲۶
بررسی تأثیر درآمدهای توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک (opec) برای دوره (2010-1995).علی تیموری بنده قرائیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۲/۰۱/۱۷
ارزیابی اقتصادی سوآپ نفت و گاز کشورهای حاشیه دریای خزر(آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان)از طریق ایران وتاثیر آن بر اقتصاد ایرانمحمّد خیاط سرکارکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۲/۰۲/۱۰
اثر درآمدهای نفتی بر توسعه مالی در دو بخش بازار سهام و سیستم بانکی در کشورهای منتخب عضو اوپکمریم روحانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۲/۰۲/۲۳
بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر حجم اقتصاد زیر زمینی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای نفتی و غیر نفتی این سازمانسمانه منتظریکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۲/۰۳/۰۱
بررسی تاثیر گردشگری بر کاھش فقر در کشورھای منتخباکرم محققکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۲/۰۳/۰۴
بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه پایدار در کشورهای در معرض مخاطره نفرین منابعسمیّه صدیقیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۲/۰۳/۱۱
تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانهملیحه بروغنیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۲/۰۳/۱۸
بررسی همبستگی پویای شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، طلا و نرخ ارز در ایران با استفاده از روش DCC-GARCHشادی امیریکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۲/۰۳/۲۳
بررسی تاثیرافزایش صادرات غیر نفتی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره (1386-1352)سیده الهه رضویکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۲/۰۴/۰۵
بررسی مقایسه ای اثرگذاری سیاست پولی بر وام دهی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1382_1388وجیهه خسروجردیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۲/۰۴/۲۳
بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع خراسانحجّت قاسمی زادهکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ارزیابی اثر اقتصادی استخراج و تولید گازهای غیر متعارف(شیل گاز) بر اقتصاد ایراننیما شاهینیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ارزیابی اقتصادی به‌کارگیری تکنولوژی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) در سایت ورزشی شرکت آب و فاضلاب مشهدسیدمحمدسعید موسوی سوداگرکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثر بازبودن تجاری بر رابطه وفور منابع نفتی و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای صادرکننده نفتالهه مرادیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1352-1387حمید لعل خضریکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی اثر موافقتنامه های تجارت ترجیحی بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعهعالیه رائینیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر مهاجرت اتباع خارجی بر روی میزان بیکاری در ایرانجلال ندیمیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی تجارت دو جانبه ایران و کشور های طرف مبادله براساس نظریه لیندرزهرا یزدان پرستکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی روند بلندمدت تورم درایران: برآورد تورم هسته در ایران با روش فیلترکالمننسرین رضائی مقدمکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی فرآیند صدور مجوز در برخی از فعالیت های اقتصادی استان خراسان رضویکبری قاضیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۲/۰۶/۳۱
نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشورسیدسعید ملک الساداتیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در ایران طی دوره ی 1383-1359صالح طاهری بازخانهکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۲/۰۹/۰۶
بررسی اثر‎گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال‎های اثرگذاریمسعود نیکوقدمدکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۲/۰۹/۲۰
بررسی عوامل مؤثر بر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبینازنین میرزائیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۲/۰۹/۳۰
تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت ( کشورهای منتخب در حال توسعه )مهسا شهابی کاسبکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۲/۱۱/۰۷
برآورد نابرابری درآمد و بررسی عوامل مؤثر بر آن در ایران 1355-1387حمیده محتشمی برزادرانکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به مایع (GTL)سید مهدی حسینیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی رابطه بین انرژی هسته ای،رشد اقتصادی و انتشار co2 در کشورهای منتخب در بازه ی زمانی 1980-2009مریم عنادیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی مقایسه ای نقش هزینه های تحقیق و توسعه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب با شاخص توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین در سالهای 2009-2000حبیب اله خرّمی کاخکیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
بررسی نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز در آینده بازار گاز و تدوین استراتژی بهینه حضور ایران در این بازار؛ تحلیل مبتنی بر تئوری بازی‌هاجلال دهنویدکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۲/۱۲/۰۳
تحلیل اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی(QOL) در کشورهای گروه دی – هشتعصمت عبدیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۲/۱۲/۰۴
بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک هامجتبی پوستین چیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۲/۱۲/۲۱
بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایرانلیدا گوهری قرائیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۳/۰۲/۰۶
بررسی اثر توسعه مالی بر صادرات (مطالعه موردی کشورهای D8)ملیحه بزرگوارکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۳/۰۲/۰۹
بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزلالهه کریمیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۳/۰۳/۰۳
بررسی چارچوب حقوق مالکیت از منظر اقتصاد نهادی در صنعت نفت ایرانسیدجعفر حسینیدکتری(PhD)مهدوی عادلی۱۳۹۳/۰۳/۲۷
بهینه‌سازی پویای فرآیند تولید نفت خام در یک مدل تصادفی و مقایسه آن با تولید نفت خام در چارچوب قراردادهای بیع‌متقابل در صنعت نفت کشور (مطالعه موردی: میدان نفتی درود)علی طاهری فرد هنجنیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۳/۰۳/۲۸
مطالعه زیرساختارهای تعیین‏کننده اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایرانمحمدعلی ابوترابیدکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۳/۰۳/۲۸
بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر انباشت سرمایه انسانی(کشورهای منتخب صادرکننده نفت خام)سید محمد پژمانکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۳/۰۳/۲۹
بررسی روند اساسی تقاضای انرژی برق در بخش های خانگی، صنعتی و کل ایران با به کارگیری روش سری زمانی ساختاریسیما ناظمی معزآبادیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۳/۰۳/۳۱
اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (طی دوره زمانی 1352-1391)هادی اسماعیل پورمقدمکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۳/۰۴/۰۱
بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایرانشهاب متینکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۳/۰۴/۰۲
بررسی نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به تولید ملی (مطالعه موردی لوازم خانگی در شهر مشهد)ناهید بذرگرکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۳/۰۴/۰۲
بررسی و رتبه بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار شهریآمنه زارعکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۳/۰۴/۰۴
بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفتمحمد سلیمی فرکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۳/۰۴/۱۰
بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد بخش کشاورزی در ایرانپوریا قصابی کهنه قوچانکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۳/۰۵/۲۸
بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای برقِ بخش‌های منتخب اقتصاد ایران با استفاده از مدل رشد لجستیکبهنام پاکروکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی اثر اندازه باز بودن تجاری بر نرخ تورم در ایران طی دوره 1389-1360زهرا تقی زادگانکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی اثر قیمت نفت بر رابطه مبادله در ایرانمهرانگیز لکزیانکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی اثر مالکیت بر عملکرد بانک‌های ایرانالهام استادکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر مصرف سرانه برق برسطح توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعهفرشته مجیدزادهکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامیفاطمه یاقوتی جعفرآبادکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی قانون قیمت واحد در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی مرکباتهادی کجوریکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی و مقایسه دارایی‏ها به عنوان پوشش در برابر تورم در ایرانهدی زنده دل شهرنویکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی وجود رابطه غیر خطی بین مخارج دولتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی در ایران (رگرسیون حد آستانه ای)محبوبه بختیاری بایگیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تجزیه تغییرات مصارف برق خانگی و تحلیل عوامل موثر برآن در مناطق شهری ایرانامیر توانانجارکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
دام درآمد متوسط؛ چالشی برای گذار موفق به سطح درآمد بالا: مقایسه ایران، کره‌جنوبی و ژاپنحسن کمالی دلفاردیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه نابرابری درآمد و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه موردی کشور های منتخب آسیا)فاطمه کریم پورکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی اثر حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری در کشورهای خاورمیانهکامه کافی امامیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۳/۰۷/۰۶
بررسی اثر تورمی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایرانالهه رضا زاده خراسانیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی نقش نهادهای سیاسی-حقوقی بر توسعه ی مالی در کشورهای در حال توسعه ی منتخب با استفاده از داده های تابلویی پویابنفشه قربان نیاکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی اثر نامتقارن مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایرانمریم نجیبیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۳/۰۷/۲۹
بررسی عوامل مؤثر بر شکاف درآمد مالیاتی در ایرانمحمدرضا برکچیانکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۳/۰۸/۲۰
بررسی اثر توسعه بازار های مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور های منتخب در حال توسعهاسماء عمارلوکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۳/۰۹/۰۱
بررسی مقایسه ای اثر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافتهشهلا علی نیاکلاتهکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۳/۰۹/۰۱
تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی درکشورهای منتخبرضا حبیب پورلداریکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۳/۰۹/۱۰
برآورد و پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در بخش حمل و نقلمحمدجواد گرجی پورکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۳/۰۹/۲۳
بررسی آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری و پیش بینی آن در ایرانبهاره بازرگانکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۳/۱۰/۱۶
بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا و خدمات بین ایران و چینصفیه نجف زادهکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۳/۱۰/۱۷
بررسی تاثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی( بررسی مقایسه ای بین منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته)زهرا ایزیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۳/۱۱/۰۶
بررسی ساختار بازار جهانی محصولات منتخب صادراتی ایران و اولویت بندی بازار های هدفحمید اردکانیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر آموزه های اسلامی بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالانفیسه صالح نیاکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تحلیل انگیزه‌های افراد از فعالیت‌های اقتصادی داوطلبانهفاطمه احمدیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
):بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اقتصاد زیر زمینی (مطالعه موردی: شهر های منتخب استان سیستان و بلوچستان)سمیه رسولی فیروزآبادیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامیزهرا غفاریکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی بر امنیت تقاضای انرژی برای ایرانامیرحسین سعیدی محمدیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رابطه علیت میان نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (طی دوره ی1995-2011)نوا رمضانیان باجگیرانکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی همگرایی مولفه های اقتصاد دانش بنیان در بین استان های برخوردار و کم برخوردار از طریق شاخص های توسعه انسانی در ایرانراحله رضائی باغ بیدیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تأثیرگذاری نوسانات‌ درآمد نفتی بر سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطیداوود حاجیان پیروزکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی امکانپذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد - بردرضا فهیمی دوآبدکتری(PhD)صباحی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بهینه یابی اقتصادی-زیست محیطی پسماندهای جامد شهری در محیط فازی: مطالعه موردی شهر مشهدزهرا شیرزورعلی آبادیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۳/۱۱/۰۹
شناسایی برخی از شاخص های اقتصادی سبک زندگی اسلامی و بررسی تاثیر تحقق آنها بر بهبود اهداف اقتصادی جامعه ی اسلامیسیدامین طباطبائی قمشهکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
ارزیابی اقتصادی هزینه های خاموشی ناشی از قطع برق در بخش صنعتی : مطالعه موردی شهرستان سبزوارپروین غفرانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۳/۱۱/۱۴
بررسی اثر متقارن و نامتقارن تغییرات قیمت نفت بر تغییر قیمت محصولات پتروشیمی (اتیلن،پروپیلن ومتانول ) ایران در کوتاه مدت و بلند مدت.احسان محمدیانکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۳/۱۱/۱۴
بررسی موانع گسترش نوآوری در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد: رویکرد هزینه‌های معاملاتینیلوفر امانیانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۳/۱۱/۱۴
بررسی اثر صادرات انرژی و جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعهندا مهرزادکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۳/۱۱/۱۵
بررسی تاثیر نفت بر دموکراسی در کشورهای منتخب نفت خیزفریبا نعیمیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۳/۱۱/۱۶
بررسی تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری دو جانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن در بازه سالهای 1371 تا 1391فرزاد اصغری پورزرکامیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۳/۱۱/۱۶
بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت درون صنعتی عمودی در ایران و شرکای عمده تجاری با استفاده از روش داده های تابلوییارغوان فرقانیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی تاثیر آزادی اقتصادی وسرمایه اجتماعی بر کارافرینی مولد درکشورهای منتخب جهاناکرم اصلیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۳/۱۱/۱۹
بررسی تأثیر عوامل نهادی بر صادرات صنعتی دو گروه منتخب از کشورهای در حال توسعهمریم مطلبی لطف آبادیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
عوامل تعیین کننده قیمت نفت خام در قراردادهای آتی بورس نایمکسسمانه عبداله آبادیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۳/۱۲/۲۳
اندازه گیری و مقایسه کارایی صنعت غذایی و آشامیدنی خراسان رضوی و استانهای منتخب و کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هامحمد سلیمانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۳/۱۲/۲۶
اهمیت و تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران برای دوره (1379-1388)حسین فاطمیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۳/۱۲/۲۶
بررسی ارتباط کسری بودجه، حجم پول و تورم در ایران: با تأکید بر تسلط بخش مالی دولت بر بخش پولیمهدی حاج امینی نجف آبادیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۴/۰۱/۲۲
بررسی رابطه ی مصرف انرژی وبرخی از متغیرهای جمعیتی در ایران با استفاده از روش ARDL،1389-1350مجتبی آخوندیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۲/۱۹
برآورد تابع تقاضای آب در بخش صنعت – شهر مشهدمسعود مهاجریکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۴/۰۲/۲۸
قیمت‌گذاری قراردادهای مشتقه‌ی گاز طبیعی با استفاده از مدل‌سازی تصادفی قیمت‌های نقدی بین‌المللینرگس صالح نیادکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۴/۰۳/۰۷
بررسی آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای منتخب درحال توسعه.سمانه اسلامیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۴/۰۳/۲۶
تاثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد نظام هدف گذاری تورمنیکسا برزگرکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۴/۰۴/۰۸
بررسی تاثیر اجزاء صادرات غیرنفتی بر سطح اشتغال در ایران( 1360-1390)رضا شفیعیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۴/۰۴/۱۳
اثر نااطمینانی تورم بر سودآوری بانک ملتمهناز اورامنکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۴/۰۵/۰۵
بررسی تاثیر رقابت پذیری بر صنعتی شدن کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهداحمد کاویانی پورکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۴/۰۵/۱۱
تعیین سناریوی ترکیب بهینه سبد تولید برق تجدیدپذیر، برق هسته‌ای و برق فسیلی در چارچوب سیستم تولید و تحلیل قیمتی آن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)مهدی قائمی اصلدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۴/۰۵/۲۷
بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر فقر در کشورهای منتخب با استفاده از شاخص KOFزهرا جلالیانکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۴/۰۶/۰۲
بررسی اثرات واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)بر ارتقای سطح بهره وری صنایع استان خراسان رضویحمید شیدائیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۴/۰۶/۰۲
بررسی اثر بخش مالی بر مالیات بردرآمد درایرانمریم عزیزیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۴/۰۶/۲۳
اثر نرخ ارز بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی(1390-1357)فریبا افروزی گرویکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی نحوه تأمین واگن مسقف امدادی به منظور صادرات ریلی به کشورهای CIS با استفاده از نظریه بازی هاوحیده ستوده ملاشاهیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر ضریب نفوذ اینترنت بر محیط کسب و کار در کشورهای گروه منامسعود تقی زاده مهنهکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر اعتماد بر جریانات تجاری ایران و شرکای تجاریش با رویکرد داده های تابلوییزهرا عطار خراسانیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
نقش کارایی انرژی در بهبود محیط‌زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفتعطیه شارکیانکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۴/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر درامدهای نفتی بر نرخ اشتغال در ایرانسیده سارا کاخکیکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نرخ بازده انتظاری طلا طبق قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایرانمسعود فیلسوف کاخکیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
به کار گیری مدل داده- ستانده به منظور شناسایی بخش های پیشرو در مناطق نفت خیز ایرانفرهاد ترحمیدکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تجزیه و تحلیل تاثیر نااطمینانی پولی بر تقاضای پول در ایران با استفاده از رهیافت همجمعی 1392-1352نفیسه غنی سلماسیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بازاریابی ورزشی در فوتبال و اثر آن بر رونق اقتصادیکامران پهلوان مصوّریکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعهناهید فرهادیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی کارایی و بهره وری عوامل تولید در مجتمع های پتروشیمی ایراننرگس قلاوندکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی و مقایسه ی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) و درآمد سرانه بر روی شدت انرژی در منتخبی از کشورهای صادرکننده و وارد کننده ی نفتمحمدصادق ادیبیانکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تاثیر محیط کسب و کار بر صادرات غیرنفتی از شهر مشهدبابک اسداللهیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه رفتار مشتریان در انتخاب بانک ها با استفاده از روش لانکستر و ANP (مطالعه موردی: بانک های ملی و تجارت در مشهد)امین خورانکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه ای فساد یا رشوه بر جریانات تجاری در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته با رویکرد داده های تابلویی 2005-2012خیزران خزائیانکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۴/۰۷/۲۶
رتبه بندی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با متوسط کشوریابراهیم دلاوریکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۴/۰۸/۰۳
محاسبه شاخص اقتصاد دانایی محور به روش رتبه بندی فازی- عصبی و بررسی اثر آن روی رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب )عاطفه مرادی رودمعجنیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۴/۰۸/۱۲
ارزیابی کارایی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران با استفاده از روش DEA پویا طی سال های 1391- 1386اعظم عاشورزادهکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۴/۰۸/۱۸
ارزیابی کارایی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (91-1380)محدثه مقدسیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۴/۰۹/۱۰
بررسی تاثیر سیاست های پولی بر قیمت سهام در ایرانسمیه پوزشکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نقش صندوقهای منابع در حکمرانی درمنتخبی از کشورهای دارای منابع طبیعی فراوانسهیلاسادات موُذنیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
بررسی تأثیر نرخ بیکاری و مخارج مصرفی خانوار بر نرخ ازدواج و طلاق در استانهای ایرانروشنک صانعی قالی بافکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
ارزیابی تأثیر اعتبارات خرد بر به‌زیستی اقتصادی-اجتماعی زنان و خانوارها در شهرستان طبسزهرا پزشکیانکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی مقایسهای تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه در چهار گروه منتخب از کشورهای طبقه بندی شده بر اساس درآمدفرزانه خوش وقت علی آبادیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی تاثیر سیاست مستمری وهزینه های سلامت دولت بر پس انداز خانوار در ایرانالهام چرخکارکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی تاثیر توسعه صنعت توریسم بر اشتغال (مستقیم و غیرمستقیم) در ایرنفاطمه مومنی مهموئیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۴/۱۰/۳۰
اثر اجرای مالیات سبز بر وضعیت اشتغال در صنایع ایرانالمیرا ظهوریانکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی تناقض گیبسون در اقتصاد ایران با تاکید بر تاثیر اجزای پایهً پولی بر رابطه نرخ بهره با تورماعظم عبدالهیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
بررسی سرریز تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران طی سال‌‌های 1390 تا 1393نیلوفرسادات حسینیونکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۴/۱۱/۰۴
نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: روستای تبادکان)ریحانه افشاریکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۴/۱۱/۰۴
اثر رشد جمعیت بر نوآوری (با رویکرد اقتصاد دانش بنیان) در کشورهای منتخب OECD طی دوره زمانی 1995-2013حمید صفدریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی تاثیر بدهی دولت بر نرخ سود بانکی در ایرانمهسا رضویکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در شرکت بیمه آسیا – استان خراسان رضویمحمود ایوبیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بهینه یابی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل شهر مشهد با هدف کاهش آلودگی محیط زیستسمانه رضائیانکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
مطالعه تطبیقی عوامل موثر برتورم در ایران، ترکیه و کره جنوبی با توجه به نقش نهادهای سیاسیزهرا مرادپورشیخکانلوکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
ارزیابی وضعیت استقرار شاخص های حکمرانی خوب در شهرداری مشهد؛ نمونه موردی حوزه برنامه ریزی و توسعهمجتبی دانشیکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی به تفکیک صنایع با مصرف انرژی بالا و صنایع با مصرف انرژی پایینزهره محمدپورکاریزکیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی اثرات نظام های نرخ ارز بر رابطه رشد اقتصادی و تورم در ایرانسمانه یادوستکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ارزش افزوده بخش صنعت (مطالعه موردی: کشورهای منتخب در حال توسعه)پریسا عبدیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سالهای 1391-1348عطّیه شجاعیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۴/۱۲/۱۱
بررسی عوامل موثر درونی و بیرونی بازار نفت بر قیمت نفت خام ایرانسیدعبداله رضویدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۴/۱۲/۱۳
مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی بین تخریب محیط زیست، ساختار صنعتی و کارایی فنیسارا فرهنگدوستکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۴/۱۲/۲۲
مطالعه بین‌استانی تاثیر تورم و بیکاری بر توزیع درآمد در ایرانمرتضی بیرانوندکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۴/۱۲/۲۴
بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایرانحامد نقیب زادهکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۵/۰۲/۱۵
بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت صندوق درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب نفت خیزسوسن سروری استادکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۰۲/۱۸
عنوان پایان نامه (به فارسی): بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال منتخبی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفتهاشم ازغدیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۵/۰۲/۲۲
بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در استان های کشورمحمود خدادادی یانکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۵/۰۳/۰۳
مقایسه رابطه توسعه مالی و مصرف انرژی (انرژی برق) بین بخش های کشاورزی و صنعت و معدن در ایراننیره توسلی عبدل آبادیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۵/۰۳/۱۹
بررسی عوامل موثر بر عرضه و تحلیل نحوه ی انتقال قیمت در بازار زعفران ایرانجواد غیاثیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۵/۰۳/۲۳
بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستانمحمدصادق محمدیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۵/۰۴/۰۱
بررسی رابطه علّی بین پول، شبه پول و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران طی دوره 1393:4-1369:1مرجان تشکریکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۵/۰۴/۰۲
بررسی ارتباط اخبار با قیمت سهام بانک های خصوصی و دولتی خصوصی شده در ایرانمینا مقدسکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۵/۰۴/۱۳
واکاوی رابطه های ابعاد فرهنگی هافستد و توسعه اقتصادی (شاخص های اشتغال، درآمد، سرمایه گذاری و شاخص های زندگی مردم) ایرانمهدی نوقابیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۵/۰۴/۱۵
تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهرانمجید مظلومیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۵/۰۴/۲۲
شناخت رفتار ادواری قیمت نفت خام WTI با توجه به متغیر‌ اقتصادی رشد و بحران‌های جهانیریحانه عباسی سرمزدهکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۵/۰۴/۲۲
تخمین(1380-1393) و پیش‌بینی(1395-1400) حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعیجلیل علی پورکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۵/۰۴/۲۶
مطالعه تأثیر کیفیت کالاها و خدمات تولیدی بر افزایش فروش بنگاه‌های برخوردار از جایزه ملی کیفیت ایرانآرش یاوری فرکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۰۴/۲۶
اثرات سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در ایرانآزاده شریعت فرکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۵/۰۴/۲۸
تبیین عوامل واسطه ای در مسیر اثرگذاری آموزه های اسلامی بر مخارج مصرفی خانوادهوحید ارشدیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۵/۰۴/۲۸
بررسی درجه انتقال نوسانات نرخ ارز به مصرف کننده در ایرانفاطمه لشکری پورکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۵/۰۵/۲۳
تأثیر آستانه ای درآمدهای نفتی در اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (1391-1352)الهه شاه پرستکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر تورم در کشور ایران طی سالهای 1393 - 1370فاطمه سلیمانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی ارتباط بهره‏ وری نیروی کار در بخش ساختمان و رشد اقتصادی ایران طی سال‏های 1368-1393حلیمه نخلی فریزکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر نرخ ارز بر جذب گردشگر در کشورهای منتخب منا طی دوره - 1995 تا 2014حسین پورنامدارکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۰۶/۳۰
بررسی عوامل موثر بر ترکیب (پرتفوی) سپرده های پست بانکخراسان رضوی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی پانل دیتا(1389-1392)حمید جعفری نژاد بجستانیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۰۶/۳۰
بررسی اثر ذخایر تجاری نفت خام کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بر شاخص قیمت نفت خام سازمان کشورهای صادر کننده نفت(OPEC)مهسا مسگرانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی امکان جایگزینی (ناقص) نرخ ارز به جای نرخ بهره در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایرانسارا شهرکیدکتری(PhD)صباحی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی غوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در ایران با تأکید بر گردشگری سلامتشبنم انوریکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی واکنش افراد به رفتار مالی غیر منصفانه سایرین: یک مطالعه آزمایشگاهیمحمدعلی مطهری فریمانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی و پیش بینی آن با روش کالمن فیلتر در اقتصاد ایرانسارا شفیعیانکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۵/۰۹/۱۶
تاثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخبفاطمه ایلخانیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تأثیر توسعه شیل گاز آمریکای شمالی و چین بر بازار جهانی گازفائزه رضاییکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۵/۱۱/۰۷
بررسی اثر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر آلودگی زیست محیطی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)الهه شبرنگ زادهکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۱۱/۱۶
بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی موانع سرمایه‌گذاری در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران (مطالعه مورد کلان شهر مشهد)شیخ صالح سیفی سنگاچینکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۵/۱۱/۱۸
ارزیابی اقتصادی احداث مجتمع بازیافت زباله با روش‏های هاضم بی‏هوازی و زباله سوز (مطالعه موردی شهر مشهد)امیرحسن اکبری خلیل آبادکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی تأثیر هزینه های عمومی و خصوصی بر سطح سلامت در کشورهای دارای درآمد پایین، متوسط و بالا با استفاده از الگوی داده های تابلویی در دوری 2013-2000طیبه عضدیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۵/۱۱/۱۹
بررسی تأثیر سهم نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایرانزهرا عرفان زادهکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تحلیل تاثیر وام های تکلیفی بانک های دولتی ایران بر مطالبات غیرجاری و بازدهی بازار مسکن با نظریه رانت جوییسیما کشاورزکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
: بررسی فرضیه کارایی ضعیف و ارائه الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچمحب اله مطهریدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۳۹۵/۱۱/۲۱
الگوسازی توزیع بودجه عمرانی استانی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون فضاییرضا جمشیدیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۵/۱۱/۲۱
بررسی آثار طرح هدفمندی یارانه‌ها بر هزینه های آموزش و بهداشت دهک‌های اول تا سوممرتضی عبداله نژادکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی ایران و پیش بینی رشد اقتصادی با استفاده از مدل‌ ‌های سری زمانی و شبکه‌ی عصبی مصنوعیلیلا نادیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
عوامل موثر برسهم دارو در سبد مصرفی خانوار بیمه شدگان تامین اجتماعی مشهدرابعه کوشاکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی اثر برخی از عوامل بانکی و کلان اقتصادی بر سوددهی شعب بانک تجارت در مشهدجلیل مهریزیانکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی عوامل موثر بر بازخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری با تاکید بر عوامل خرد اقتصادی (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)نازلی حبیبی مرندکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی مقایسه ای اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در دو کشور ایران و ترکیهنسرین رایینیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مقایسه تاثیر سهولت پرداخت مالیات توسط بنگاه‌های اقتصادی بر تولید سرانه در کشورهای منتخبسپهر استیریکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی بازار طلا به عنوان پوششی جهت حفظ ارزش دارایی افراد در مقابل بازار سهام در ایرانملیحه زرین دل حسین آبادکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اسراف و آثار آن بر سلامت (مورد مطالعاتی ایران)سیدالیاس فراهتکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر ساختار بازار در صنعت بانکداری بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدنعلی منصوریکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب با توسعه انسانی بالا)جواد ناشادکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۵/۱۲/۱۸
مطالعهی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش تحلیل بقا (مطالعهی موردی بانک مسکن)ناهید رجب زاده مغانیدکتری(PhD)سیفی۱۳۹۶/۰۱/۳۱
بررسی تأثیر تراکم مسکونی شهری بر مصرف سوخت بخش حمل و نقل در استان‌های ایرانفاطمه شفیعی توندریکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۶/۰۲/۱۰
بررسی اثر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در استان های منتخب ایراناسماعیل حدادی نیاکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۶/۰۲/۱۹
بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران (1393-1350)سیده محدثه حسینیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۶/۰۲/۳۰
اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران 1392-1354ماندانا غفوری ساداتیهدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بررسی اثر مصرف انرژی‌ تجدیدپذیر، مصرف انرژی‌ فسیلی و رشد اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط ‌زیست (EPI) در کشورهای منتخب در ‌حال‌ توسعه و توسعه‌یافتهفاطمه آخوندی خرانقیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بررسی سرریز نوسانات و تلاطم نرخ بازده بین بازار های ارز، سهام محصولات شیمیایی و سهام فرآورده های نفتی در ایران طی سال های1390 تا 1395سیدمصیب حسینیکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۶/۰۳/۱۷
شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه صنعت بیمه عمر با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه ی موردی: مشهد و سبزوار)افشین خسروجردیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۶/۰۳/۲۵
بررسی تأثیر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال در ایران 1393 - 1رامین جعفریکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۶/۰۳/۳۰
مطالعه فرصت ها و چالش های صنعت گردشگری سلامت در اقتصاد ایران (مطالعه موردی شهر مشهد)سیده محبوبه آل رسولکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۶/۰۳/۳۱
بررسی سنجش ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعطایی (مورد مطالعه بانک ملی استان خراسان رضوی)حمید صفای نیکودکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مطالعه تطبیقی رابطه بین مصرف برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته)غزاله نجارکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۶/۰۴/۰۷
بررسی اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه منتخبسیده نفیسه هاشمی اندرخکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۶/۰۴/۱۴
بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی هاشکوفه سادات اشرف زادهدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۳۹۶/۰۴/۱۹
بررسی و مقایسه اثر شهرنشینی بر مصرف سوخت در بخش حمل ونقل در استان های با درآمد بالا و پایین در ایرانمحجوبه مقصودیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایرانفرزانه احمدیان یزدیدکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۶/۰۵/۰۵
ارزیابی اقتصادی انتخاب چیلرهای جذبی و تراکمی در دانشگاه فردوسی مشهدمریم موسوی دالینیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۶/۰۵/۱۷
بررسی تأثیر امکانات آموزشی، رفاهی، زیربنایی و خدمات عمومی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390مهدی چشمیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۶/۰۵/۱۷
بررسی مقایسه ای شاخص های مالی شرکت های تابع وزارت نفت با سایر وزارتخانه ها پس از خصوصی سازیعطیه رضی کاظمیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۶/۰۵/۲۲
بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر سودآوری بانک با نقش میانجی کیفیت خدمات در صنعت بانکداری شهر ناصریه کشور عراقصادق ثامر عاجل عاجلکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد بنگاه اقتصادی (مطالعه موردی شرکت بیمه سینا)فائزه حجتیانکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۶/۰۵/۲۴
بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعارفه زینلی تربتیکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
بررسی مصرف انرژی های فسیلی بر شاخص توسعه‌ی انسانی در کشورهای در حال توسعهسحر اقاییکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بررسی آثار برون رانی و درون رانی انواع درآمدها و مخارج دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک بخش های قابل مبادله و غیر قابل مبادله در اقتصاد ایرانروح اله بابکیدکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۳
بررسی اثر ریسک اعتباری بر کارایی دارایی‏های بانک‏ها در بازه زمانی 1388 تا 1394محمد شایان مهرکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رفاه ذهنی کشورهای در حال توسعهمحمدباقر فکورکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اقتصادی عرضه ی صنایع دستی در مشهد و راه کارهای گسترش آنفاطمه شاکریکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی عملکرد دولت بر شاخص EPI در کشورهای منتخبسمیه الهی رادکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی کشش جانشینی نهاده‌‌های تولید صنایع ایران قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌‌ها (با تاکید بر نهاده انرژی)سمیرا احمدی مقدمکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
اقتصاد رسانه؛ بررسی ساختار بازار روزنامه در ایرانمجید منفردکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثرات شوک‌های قیمت نفت و شوک پولی بر بازار سهام در ایران (1370-1393)گل آرا حسینیانکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری با تأکید بر حقوق مالکیت معنوی در کشورهای منتخبمهلا آقائیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
نقش ‌‌سازمان‌های ‌مردم‌نهاد ‌دین‌محور در فقرزدایی: رویکرد ‌توانمندسازینرگس ابوالفضلیانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر سهم اشتغال زنان بر بهره‌وری نیروی کار در ایرانراحله رجائیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر تغییرات قیمت حامل‌های انرژی بر کارایی زیست‌محیطی صنایع ایرانمحبوبه قدرت نماکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل در شهرستانهای ایران و شناسایی برخی عوامل موثر بر آن در مقاطع 1375، 1385 و 1390اکرم درتومیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تحلیل مقایسه‌ای مسیر بهینه تولید نفت در چارچوب قراردادهای نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC ) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی پویای تصادفیحامد صاحب هنردکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تأثیر هزینه‌های مبادلاتی بر اکنون‌گرایی در رفتار بین‌دوره‌ای مصرف-پس‌انداز فرد: رویکرد آزمایشگاهیپروین تشکری صالحدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۶/۰۷/۰۴
بررسی جهش پولی نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سال‏های 1393 - 1369ساناز دولت آبادیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۶/۰۷/۲۳
بررسی تأثیر ابعاد شخصیت بر تصمیم افراد در بازی سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)مرضیه خزاعیکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۶/۰۸/۱۹
مطالعه تطبیقی اثرات سهولت پرداخت مالیات بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخبکبری خانیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۶/۰۸/۲۲
اثر توسعه‌مالی‏‏‏‏‏ بر نابرابری‌درآمد در ایران از کانال سرمایه‌انسانیابوالفضل نوفرستیدکتری(PhD)رزمی۱۳۹۶/۱۰/۱۶
اثر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت بر آلودگی هوا در ایرانآسیه باقرپوردوینکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۶/۱۱/۰۹
مقایسه دو روش تبعیض قیمت و روش یکنواخت در بازار برق ایران در قالب الگوریتم Q-Learning از منظر مازاد تولید کننده و قیمت مصرف کننده (مطالعه موردی نیروگاه های خراسان)حامد مرتضی زاده جاغرقدکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بررسی تأثیر عمق دموکراسی بر رشد اقتصادی با توجه به نقش آلودگی هوا (مقایسه ایران و کره جنوبی)سحر یزدان پناهکارشناسی ارشدکریم زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی اثر شوک تولیدناخالص داخلی بر سبد تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب مشارکت مدنی، مضاربه و فروش اقساطیجعفر عدالتیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی رابطه ی علی بین قیمت نفت خام و عرضه ی ذخایر نامتعارف با استفاده از تکنیک های گرنجر و تودا و یاماموتوفاطمه حاجی سامیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۳۹۶/۱۱/۲۶
بررسی بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصاد کلان و تأثیر آن بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفیبهنام الیاس پوردکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی امکان تغییر رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی در ایران طی سال های 1390 تا 1395 ( رویکرد مارکف -سوئیچینگ)حبیبه ابراهیمیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۶/۱۱/۲۹
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گاز طبیعی در ایران: روش میانگین گیری مدل بیزینرکسانا اسدی منشکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و آب و هوایی بر تقاضای آب شرب شهری در استان‏های ایران طی سال‏های 1385-1393انوشه نصراله زادهکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
رابطه بین نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازدهی بازار مسکنمحمدمهدی دانش فرکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر نسبت های مالی بر عملکرد شبکه بانکی ایران با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)حسین حسنیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بررسی و اولویت بندی مؤلفه های محیط کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در استان هرات افغانستانمصطفی عباسیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۶/۱۲/۱۳
بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفییکتا اشرفیدکتری(PhD)مهدوی عادلی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
ارزیابی اقتصادی تولید برق از بیوگاز حاصل از پسماند شهری در شهر کوت-استان واسط - کشور عراقاسامه حسن هادی العبودیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۷/۰۵/۱۳
بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عراقحنان شاکر عامرکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۰۵/۱۳
اندازه گیری ارزش در معرض ریسک با روش آنالیز موجک و مقایسه آن با مدل GARCH: صنعت فرآورده های نفتی ایرانمبینا آژکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
اثر مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای منتخب مناسمانه شیبانی فرکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی تأثیر انتشار فن‌آوری از طریق واردات کالاهای با فن‌آوری بالا بر رشد اقتصادی کشورهای بریکس در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته منتخبمهدی وطن پرستکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۷/۰۶/۲۲
اثر سیاست‌های رفتاری بر مصرف برق خانگی– آزمایش میدانی در شهر بیرجندپگاه محمودیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی تاثیر سهولت شروع کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهامرتضی پاکیزهکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۷/۰۶/۲۴
اثر نابرابری های جنسیتی بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در کشورهای منتخب جهان (2015-2010)زینب شاکریکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (1396-1380)الهه فرجادفرکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
تاثیر شوک های شاخص های مقاومت اقتصادی بر شاخص قیمت سهام ایران با رویکرد مدل خود رگرسیون برداری بیزین(BVAR)محمد اعظم رجبیاندکتری(PhD)لطفعلی پور۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تحلیل فرآیند مکانیسم انتقال پولی در بازار مسکن و سهام در ایرانبنفشه تجلیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۷/۰۶/۲۹
برآورد تابع تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت ازایران باتاکید برتغییرات تکنولوژیکی وزیست محیطی: برآورد یک الگوی نامتقارنرضا دریساوی بهمنشیردکتری(PhD)ناجی میدانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر برخی عوامل اقتصادی، نهادی و زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی درکشورهای منتخب اوپکصفورا محمدزادهکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر شاخص قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در ایران بین سال‌های(1395-1357)احمد ابراهیمی قوژدیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه‌ای اثر آزادسازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه منتخب از کشور‌هالیلی شرافتیکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تولید گاز طبیعی کشورهای عمده صادرکننده گاز طبیعی آسیااحمدفالح عبدالحسن الساعدیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد مطالعه‌ موردی: محله شهید قربانیسحر سلطانیکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران با تاکید بر نقش صندوق توسعه ملیعلیرضا باستانیدکتری(PhD)رزمی۱۳۹۷/۰۷/۰۸
بررسی موانع سرمایه‏گذاری فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در افغانستانمجتبی ابراهیمیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدیفاطمه گل زاده خرقکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۷/۰۷/۲۲
بررسی تاثیر صادرات و جریان‏های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد محیط زیست (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)نگین حیدریان لولوئیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۷/۱۰/۰۴
بررسی کارایی های انرژی و زیست محیطی کشورهای در حال توسعه منتخب با تأکید بر تعیین سهم بهینه انرژی های فسیلی و تجدید پذیر دراقتصاد ایرانبهرام فتحیدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۷/۱۰/۱۰
ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای دست یابی هم زمان به اهداف اقتصادی، اجتماعی، انرژی و زیست محیطی در ایران» (رهیافت داده – ستانده)رضا زینل زادهدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۷/۱۰/۱۱
بررسی اثرات پویای نا برابری درآمد و رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در ایران: الگوی خودبازگشت برداری ساختاریمحدثه جعفری نسب کرمانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بررسی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل های اقتصادی - هیدرولوژی (مطالعه موردی: دشت مشهد)مرتضی اشرفیدکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۷/۱۱/۰۲
تخمین تولید بالقوه اقتصاد ایران با رهیافت تابع تولید و بررسی تحولات آن با تمرکز برتحریم های مالی و انرژیمسعود کیومرثیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۷/۱۱/۱۵
بررسی تغییر رژیم و پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با استفاده از روش‌های مارکف سوئیچینگ در طی دوره‌ی 1387 تا 1396ویدا علی اصغریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه D8 با استفاده از داده های تابلویینسیم طاهریکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بررسی برخی عوامل مهم موثر بر مصرف آب مشترکین خانگی در شهر مشهدامیر نریمانی قره تکانکارشناسی ارشدکاظمی۱۳۹۷/۱۱/۱۷
مطالعه حداکثر سازی سود نیروگاههای برقابی حوزه آبریز کارون در استان خوزستانآرش جمال منشدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص بازده سهام شرکت‌های نفتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانحسنی قدیریکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی الگوی تخصیص بهینه بلندمدت گاز طبیعی ایران با استفاده از روش نرخ تنزیل هذلولیسید احسان علویدکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بررسی اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر بر تغییر اقلیم در کشورهای منتخب عضو اوپکنسرین محمدپورکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مقایسه نتایج مدل های اندازه گیری نوسان در پیش بینی قیمت نقدی روزانه بازار برق ایرانسحر خاوریکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۷/۱۱/۲۷
نقش شرایط نهادی در تاثیر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمدسعیده به نژادکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
برآورد اثر بازگشتی مستقیم ناشی از حمل ونقل بار جاده ای بین استانی کشور ایران (1385-1395)الهه سعیدیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر تلاطم های قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالیحمید خاوریکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بررسی مدیریت و تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در ایراناعظم قزل باشدکتری(PhD)سیفی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
تأثیر تکنیک پیش زمینه سازی با پول بر میزان اعتماد بین کودکان در بازی اعتماد (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدایی ناحیه چهارم آموزش‌وپرورش مشهد)زهرا ابراهیمیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۷/۱۱/۲۸
برآورد قاعده بهینه سیاست پولی در چارچوب مدل‌های آینده‌نگر در اقتصاد ایران: راهبرد ‌‌هدف‌گذاری تورمی انعطاف پذیرفرشته جندقی میبدیدکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط‌زیست در کشورهای منتخب درحال توسعه با درآمد بالامریم بابائیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی پویایی‌های فقر در ایران (با استفاده از داده‌های تابلویی ترکیبی)فاطمه گریوانیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعیین و ارائه الگوی مناسب تأمین مالی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) با تاکید بر تأمین مالی فضاهای عمومی و کاربری مسکونیمرتضی جعفر زاده نجاردکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نقش توسعه انسانی در تاثیر تراکم جمعیت، درآمد سرانه و باز بودن اقتصادی بر محیط زیستزهرا شریفیکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر کمک‌های‌خارجی و فساد اداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب کم‌درآمدغلام حسن رحمانیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۷/۱۲/۱۱
بررسی عوامل اقتصادی، نهادی و اقلیمی بر تقاضای حامل‌های انرژی (نفت و گاز) در ایران و کشورهای منتخب(در حال توسعه) با مدل پانل آستانه‌ایسعید زینی وندکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۷/۱۲/۲۱
تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه گذاری: مطالعه موردی خراسان شمالیقاسم ایزانلودکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۷/۱۲/۲۸
مطالعه تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در کشورهای منتخبعلی پور علیدکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۸/۰۴/۱۱
بررسی تأثیر نرخ بهره و درآمد خانوار بر قیمت مسکن در ایرانجواد حسنیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۸/۰۴/۱۹
بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی در ایران با استفاده از الگوی متعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)سلمان ستوده نیا کرانیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۸/۰۶/۰۳
پیش بینی نوسان قیمت سکه طلا در ایران با مدل های نوسان تصادفی و واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهنسیمه پناهیکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۸/۰۶/۱۳
بررسی تأثیر اندازه شرکت‌ها بر تفاوت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهراناحمد عابدیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر مصرف انرژی خورشیدی در استان بلخ افغانستانعبدالله تواناکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفیسپیده توکلی قوچانیدکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شناسایی و تحلیل موانع اشتغال زنان تحصیلکرده در افغانستانیلدا اریبکارشناسی ارشدرزمی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی تأثیر سن و اندازه بنگاه‌های صنعتی بر هزینه‌های مبادله تأمین مالی در استان خراسان رضویعلیرضا حاجیان ملکیکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی بر امید به زندگی مردان و زنان در منتخبی از کشورهای درحال توسعه به کمک روش پانل آستانه ایحامد مختاری ترشیزیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی اثر متقاطع کیفیت نهادی و انواع مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران -1395-1363-سمیه مقدسی نقدعلیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تحلیل اثر وقوع زمین‌لرزه بر رشد اقتصادی: با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم(مطالعه موردی شهر تهران)میترا سید زادهدکتری(PhD)مهدوی عادلی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی همگرایی اقتصادی بین ایران – روسیه درحوزه CISمنصور ملائی پور اشکاءدکتری(PhD)مهدوی عادلی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی اثر متغیرهای پولی و مالی آمریکا بر نوسانات بازده قیمت نفت اوپک- رویکرد مدل گارچ میداسبهاره رمضانیان باجگیرانکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در ایراننیلوفر افخمی رادکارشناسی ارشدبهنامه۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی و مقایسه اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با کشورهای شرق و غرب با استفاده از مدل جاذبه دوره زمانی 1995-2016نجمه حیدرزاده جنت آبادیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی آثار شوک منابع بانکی بر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران، رویکرد DSGEعلی انعامیدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت یا عدم مشارکت در صندوق‌های غیررسمی (خانگی) (مطالعه موردی شهرستان مشهد)آمنه خوش قامتکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی دوره 1384-1396فائزه جلیلی شناسائیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تشخیص حباب‌های بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل نقش تغییر تنوع سهامداران در تعیین ویژگی‌های آن‌ها بر مبنای رویکرد قاعده توانی تناوب لگاریتمی و مدل عامل‌پایه.احمد قلی برکیشدکتری(PhD)ابراهیمی سالاری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مودیان مالیاتی ولایت هرات- افغانستاننرگس براتیانکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۸/۰۷/۱۶
بررسی تجارت انتشار گازهای گلخانه‎ای ایران با کشورهای BRICS؛ رویکرد نظریه بازی‎هااعظم محمدباقریدکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۸/۰۸/۲۲
تعیین نرخ اوراق بدهی (ریالی) دولتی (با تاکید براسناد خزانه) متناسب با پروژه های صنعت نفتسید محمد رضا احمدیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۸/۰۹/۰۲
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم گردشگری در استان های ایرانسمانه زارعکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۸/۰۹/۱۰
بررسی تأثیر شاخص اقتصاد دانش بنیان بر آلودگی محیط زیست در منتخبی از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خامسیده سیما شاهی سوقکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۸/۰۹/۲۷
تحلیل تابع بقای افراد تحت پوشش بیمه بیکاری و بررسی ساختار حمایت از بیکاران در ایرانآزاده داودیدکتری(PhD)هوشمند۱۳۹۸/۰۹/۲۷
تعیین محتوای عاملی تجارت ایران بر اساس الگوی تعمیم یافته هکشر- اوهلین- وانک (HOV) با استفاده از جداول داده- ستانده بین المللیسیدحامد فهیمی فرددکتری(PhD)کریم زاده۱۳۹۸/۱۰/۱۰
ارزیابی مالی - اقتصادی تولید برق از انرژی خورشیدی در استان میسانمحمد علی رمضان سلمانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۰/۱۱
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای داخلی نفت خام در ایران با به کارگیری روش میانگین گیری بیزینمهشید مهر معتمدیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۸/۱۰/۱۷
بررسی و شناخت ارتباط پیشین فلسفه اخلاق با نظریات علم اقتصادمحمدرضا کلائیدکتری(PhD)ناجی میدانی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
ارزیابی اقتصادی احداث واحد تولید کود بیولوژیک در حاشیه شهر بغدادحسین عبدالحمزه سلمان الرکابیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تأثیر برجسته سازی باورهای دینی بر نرخ ترجیح بین زمانی. مطالعه موردی : شهر مزار شریف، افغانستاننعمت الله ذکیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۰۵
بررسی اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه پایه درمان ایران و نحوه تشکیل قراردادهای سازگار اطلاعاتینسیم عربیاندکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۰۸
عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا با تاکید بر رقابت‌پذیری صنعتی و بازبودن تجاری (در منتخبی از کشورهای با درآمد میانه بالا)سعید جلالیانکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بررسی اثر روند دمکراتیک و ارائه خدمات دولتی بر مخارج سلامت کشورهای منانسیبه صدیقیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۸/۱۱/۱۵
بررسی تاثیر مهمترین عوامل اقتصادی، انسانی و اقلیمی بر آلودگی هوا در مشهدحسن اسدی بربریهاکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۸/۱۱/۱۶
تحلیل رفتار خیرخواهانه؛ مطالعه موردی مشهدسید حامد حسینیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی و نهادی بر نرخ مرگ ومیر نوزادان در کشورهای منتخب دارای وفور منابعمهدیه مهرابیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی تاثیر مصرف انرژی های نو و فسیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با درآمد متوسط به بالااسامه کاظم عبدالعزیز القرغولیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی عوامل مؤثر بر احتمال نکول وام های پرداختی به مشتریان بانک بین المللی افغانستان شهر هرات، کشور افغانستانمحمدحسن محمدیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
بررسی اثر مصرف انرژی فسیلی و مصرف برق بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپکحسن سلمانی قاسم آبادیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی برخی عوامل مؤثر بر اشتغال دانش‌آموختگان مطالعه موردی: دانش‌آموختگان سال 1394 دانشگاه کابلمحمد صمیم مسکین یارکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی عوامل مؤثر بر ناهمخوانی تحصیل-شغل مطالعه موردی: فارغ‌التحصیلان سال‌های 1394 و 1395 دانشگاه سمنگان، افغانستانسیدمحمدمنیر انصاریکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی تأثیر برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر وقوع جرائم در استان های ایران (1387-1394)زکیه حشمتی اذریکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی ارتباط بین عدم تعادل داخلی و خارجی از طریق بسط قضیه سه‌گانه (مطالعه موردی اقتصاد ایران)محمود الهیاری فرددکتری(PhD)کریم زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بررسی اثر تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی با لحاظ سناریوهای مختلف تخصیص درآمدهای نفتی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا(DSGE)اکرم غیبی هاشم آبادیدکتری(PhD)رزمی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مطالعه تأثیر یارانه انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی ( EPI ) در کشورهای عضو اوپکفاطمه عسکریکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مخارج خصوصی و عمومی سلامت در کشورهای سند چشم انداز توسعه ایران 1404ازاده جهان تابی نژادکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مقایسه تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و مخارج دولت بر نرخ بیکاری مردان و زنان در اقتصاد ایرانمرتضی فهیمیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر متغیرهای نهادی-اقتصادی بر روی نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منتخبصدیقه کمالی حمامیانکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
بررسی تاثیر شاخص های آمادگی شبکه ای و حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیاسیدمحمدقائم ذبیحیکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
پیش بینی و بررسی هم حرکتی قیمت نفت و شاخص قیمت بازار سهام در کشورهای عضو اوپک: براساس مدل GARCH- copulaسپیده آرومکارشناسی ارشدهوشمند۱۳۹۹/۰۵/۰۲
بررسی عوامل مؤثر بر عدم تحقق بودجه ملّی کشور افغانستان از دیدگاه خبرگانفائزه عظیمیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۳۹۹/۰۶/۱۰
بررسی ارتباط بین نرخ تعرفه گمرکی و قاچاق کالا در ایراننیره السادات آیتیکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۹/۰۶/۱۵
شناسایی عوامل مؤثر بر باورهای افراد تأثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختیرضا خواجه نائینیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی تاثیر عوامل منتخب اقتصادی، سیاسی و اقلیمی بر منازعات داخلی: مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه منااحمد سراداری ترشیزیکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مقایسه اثر مصرف انرژی های جایگزین و فسیلی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب با استفاده از رهیافت رگرسیون مشاهدات به‌ظاهر نامرتبط(SUR)سمانه زنگوئیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۳۹۹/۰۶/۲۳
بررسی تأثیر حاکمیت قانون و فساد بر رکود تورمی در اقتصاد ایران: رویکرد نهادگراییمرتضی ابراهیمیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تعیین سهمیه بهینه تولید نفت در کشورهای عضو اوپکفرزانه رحمت جوکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر هویت اجتماعی افغان ها بر ترجیحات اقتصادی آنان با رویکرد اقتصاد آزمایشگاهیسیدمحمد حسینیدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بررسی عوامل عمده شکل دهنده قیمت اهدای کلیه در پیوندهای زنده: شواهد تجربی از شهر مشهدطناز معین درباریکارشناسی ارشدفیضی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
سنجش شاخص نااطمینانی قیمت نفت بر اساس جستجوهای اینترنتی برای ایران و تأثیر شوک های آن بر نرخ ارزابوالفضل عباسیکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بررسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت: کاربردی از روش های مارکف سوئیچینگ و انباشته کسریروح اله نظریدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۳۹۹/۰۷/۰۵
بررسی اثر مالیات بر کاهش نابرابری های درآمدی- مطالعه موردی، استان های کشور ایرانندا دلاورکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۹/۰۷/۰۹
مدل سازی برای تحلیل مقایسه ای مسیر بهینه تولید نفت طرفین قراردادهای بیع متقابل: مطالعه موردی یکی از میادین نفتی فلات قاره ایرانشراره کاوسیدکتری(PhD)رزمی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بررسی نوسانات رژیمی نرخ بازده و حجم معاملات سهام پتروشیمی و آثار شوک ها بر نوسانات آنها در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ و مدل گارچکیمیا آثاری فرکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۹/۰۷/۲۷
بررسی عبور آستانه ای نرخ ارز بر شاخص های قیمت مصرف-کننده، کالاهای صادراتی و وارداتی در ایرانسید مهدی پژمدکتری(PhD)تحصیلی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعیین سهم بهینه انواع انرژی در زیر بخش‌های صنعت ایران با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب نسخه2پیام رشیدیدکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۹/۱۰/۰۷
اندازه گیری کارایی اقتصاد کم کربن در صنایع انرژی برایران با استفاده از مدل برد تنظیم شده (RAM)پونه افتخاریاندکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۹/۱۰/۱۰
اثر شوکهای سیاست پولی آمریکا و قیمت نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای اصلی صادرکننده نفت:رهیافت GVARالناز حاجبیدکتری(PhD)رزمی۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بررسی تأثیر شاخص‌های نوآوری (مؤلفه اقتصاد دانش‌بنیان) و سرمایه انسانی بر شدت مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعهحدیثه صیادی برزل آبادکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۳۹۹/۱۱/۰۴
بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپکعلی لطیف عبید العاصمیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۹/۱۱/۰۶
بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از بخش های خصوصی و دولتی با تاکید بر نوسانات بازارهای دارایی و سرمایه اجتماعی:(کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکف سویچینگ)سهیل رودریدکتری(PhD)همایونی فر۱۳۹۹/۱۱/۰۷
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شاخص ترکیبی عملکرد محیط زیست (MCIEP) در استان های ایران طی سال های 1383-1395زهراسادات رضویکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۳۹۹/۱۱/۱۸
بررسی تأثیر وضع اشتغال بر جهت‌گیری سیاسی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 ایرانفاطمه سالاریکارشناسی ارشدچشمی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بررسی تأثیر مصرف سوخت‌های فسیلی بر مخارج سلامت با تأکید بر نقش درآمد سرانهمهلا خاشعیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و میزان درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو OPECمنیر هادی علیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی تأثیر تغییرات دما، شاخص‌های نهادیِ روند دموکراتیک و ارائه خدمات دولتی بر امید به زندگی در دو گروه کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعهفرشته الهوردی زاده ممقانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۳۹۹/۱۱/۲۵
اثر تعاملی ساختار بازار و آزادی اقتصادی بر عملکرد صنعت بانکداریحسن رضاییدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۳۹۹/۱۱/۲۷
برآورد کارایی مصرف انرژی و اثر بازگشتی در صنایع انرژی‌بر ایران با تأکید بر تعیین عوامل مؤثر بر کارایی مصرف انرژی بر اساس تحلیل ناپارامتریکمهدیه عربشاهی دلوییدکتری(PhD)فلاحی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی احداث نیروگاه تولید پراکنده (مطالعه موردی: شهر مشهد)فائزه حسین زادهکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی تأثیر اشتغال صنعتی بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایران طی سال‌های 1390 - 1394فرشته یوسف زادهکارشناسی ارشدفلاحی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مقایسه اثرات رفاهی اصلاح یارانه‌های انرژی سوخت فسیلی در کشورهای منتخبمحمد حضرت پورکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تجزیه و تحلیل اشتغال ناقص زمانی و عوامل اثرگذار بر آن در ایرانعباس رضائی خوشدره گیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
الگوسازی طراحی قرارداد انگیزه بنیان نفتیسیدمحمدموسی مطلبیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۳۹۹/۱۱/۳۰
پیش بینی تقاضای آب شرب شهری با لحاظ تعاملات اجتماعی مصرف‌کنندگان و فرآیند انتشار بر اساس مدل سازی مبتنی بر عامل (مطالعه ی موردی: شهر شیراز)سیدفرزاد موسویدکتری(PhD)صالح نیا۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعیین سبدبهینه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی ( با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی)رها سادات رمضانیاندکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر مصرف انرژی و تغییرات اقلیمی بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) در کشور ایرانحامد شعبانیکارشناسی ارشدصباحی۱۳۹۹/۱۲/۱۳
بررسی تاثیرات غیرخطی و پایداری پیرشدن جمعیت بر رشد اقتصادی ایرانشهرزاد اکبریکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی برق آبی در ایران با استفاده از مدل فیلتر کالمنمرجان حیرانی مقدمکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۰۴/۰۳
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر کاهش بیکاری در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقاعلیرضا زاغیکارشناسی ارشدهوشمند۱۴۰۰/۰۴/۰۷
ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهدنگار دهقان نیریکارشناسی ارشدکریم زاده۱۴۰۰/۰۴/۱۶
مقایسه روش تحلیل تکنیکال با اقتصادسنجی ( مدل ARIMA) جهت پیش بینی نرخ ارز در ایرانسیدفواد حسینیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۰/۰۴/۲۰
تحلیل پدیده فرار از پرداخت بلیت اتوبوس در شهر مشهد با رویکرد اقتصاد رفتاری (مطالعه موردی خط 12)سمیرا مجردکارشناسی ارشدچشمی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
بررسی رابطه میان ساختار نظام بانکی کشور و ریسک اعتباری با تأکید بر به‌کارگیری اصول حاکمیت شرکتیساره درافشانیاندکتری(PhD)سلیمی فر۱۴۰۰/۰۵/۰۳
کارآفرینی مولد و غیرمولد و دلالت‌های آن بر رشد اقتصادیعلی ظریف هنروردکتری(PhD)فیضی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بررسی چگونگی بهبود روند تخصیص کلیه در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور کاهش هزینه‌های دیالیزسارا ملائی وانقیکارشناسی ارشدفیضی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و حکمرانی خوب بر نرخ مرگ و میر نوزادان در کشورهای منتخب در حال توسعهسجاد سرگلزایی قدیمکارشناسی ارشدهوشمند۱۴۰۰/۰۷/۰۶
بررسی تأثیر شدت مصرف انرژی و شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپکهادی یاسر لفته العایدیکارشناسی ارشدهوشمند۱۴۰۰/۰۷/۱۰
بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعیسیدمسعود بهاری سارویکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
تحلیل اثرات راهکارهای قیمتی بر تقاضای حمل‌و‌نقل عمومی مترو در مشهدریحانه غیورصفارکارشناسی ارشدچشمی۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی در کشورهای منتخب با استفاده از رهیافت رگرسیون مشاهدات به‌ظاهر نامرتبط (SUR)مینا حمیدیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بررسی تأثیر استفاده از حمل ونقل عمومی بر کاهش آلاینده های زیست محیطی (مطالعه موردی مقایسه قطار شهری و اتوبوس شهر مشهد)نارون قدرتیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۰/۰۷/۱۹
بررسی عوامل موثر بر قاچاق حامل های انرژی و پیامد های اقتصادی آنتکتم احمدی بهلولیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۰۷/۱۹
اثر سیاست‌های رفتاری بر میزان مصرف برق خانوار شهری در ساعات پیک مصرف-آزمایش میدانی در شهر مشهدریحانه قشقاییکارشناسی ارشدفیضی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در منتخبی ازکشورهای عضو اوپکمصطفی خضیر احمدکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نااطمینانی بازار سهام ایرانپونه نصیریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی تأثیر امنیت انرژی و آب بر رشد اقتصادی ایران: کاربرد الگوی خودبازگشت برداری با متغیرهای برون‌زانوشین کریمی علویجهدکتری(PhD)فلاحی۱۴۰۰/۰۷/۲۲
اثر رانت منابع و حکمرانی خوب بر ردپای اکولوژیکعلی محمدی سه یک آبکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۰/۰۷/۲۵
ارزیابی اثرات شوک‌‏ متغیرهای تراز پرداخت‌‏ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی FAVARمرتضی چشتیدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۴۰۰/۰۷/۲۵
ارزیابی تأثیر میانگین سنّی جمعیت بر تورّم در ایرانسجاد ناصریکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
بررسی تاثیر درآمدسرانه و نابرابری درآمدی بر بازماندگی از تحصیل کودکان در استان‌های ایران (1394-1398)مژگان اثنی عشری ابرودیکارشناسی ارشدفیضی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منادانیال فربدکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تأثیر قیمت نفت خام بر فعالیت اقتصادی در مجموعه کشورهای منتخب عضو اوپکمقداد زکی حمید بنانهکارشناسی ارشدهوشمند۱۴۰۰/۰۷/۲۷
ارزیابی تاثیر انرژیهای تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه OECD)مجید انصاری محسنیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
عوامل مؤثر بر ترک تحصیل کودکان کار در افغانستان: مطالعه موردی شهر مزارشریفسخی بخش اسدیکارشناسی ارشدمصطفوی ترقی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
مقایسه‌ی تأثیر بحران‌های اقتصادی سال 2008 میلادی و پاندمی کرونا بر مصرف نفت در کشورهای منتخب OECDصباح محمدرضا فیصلکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۰/۰۷/۲۸
کاربرد شبیه‌سازی مبتنی بر عامل در تعیین امکان‌پذیری استفاده از انتقال حق توسعه برای رفع رانت برنامه‌ای تعیین تراکم ساختمانی در طرح‌های شهری – مطالعۀ موردی شهر تهرانمحمود اولادقره گوزدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فسادسید حامد حکم آبادیکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۰/۰۷/۳۰
بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و آلاینده های زیست محیطی بر شاخص تولید غذا در ایرانحدیثه لطفیکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۰/۰۸/۱۰
مقایسه‌ تأثیر پاندمی کرونا و سارس بر بازار مسکن "مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD به تفکیک قاره ‌های اروپا، آسیا و آمریکا"رسول رافع زغیر اللامیکارشناسی ارشدصباحی۱۴۰۰/۰۸/۱۱
اثرات زیست‌محیطی حمل‌ونقل جاده ای کالا در ایران (طی سال های 1397-1392)مهسا موسی زاده منجیلیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۰/۰۸/۱۹
بررسی و مقایسه کارایی اقتصادی کشت سنتی با کشت گلخانه ای زعفران (مطالعه موردی شهرستان قاینات)مسعود گندمکارکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۰/۰۹/۰۳
بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی دوره (1397-1370)مهلا قاینی سردشتکارشناسی ارشدکریم زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب جینی در ایرانعلی رضا فرمانی رباط سنگیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۰/۱۰/۰۸
چشم‌انداز آتی دوران پسا کرونا در بازار نفت ایالات متحده آمریکا تا افق 2022 میلادیاحمد حسن عبودکارشناسی ارشدصباحی۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی بر کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه منتخب.مژگان کارگرکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شهرنشینی و اثرات سرریز آن بر رشد اقتصادی و همگرایی در استان‌های ایران مبتنی بر رهیافت رگرسیون فضاییمحمد علی شعبانیدکتری(PhD)هوشمند۱۴۰۰/۱۰/۲۷
بررسی اثرات نرخ‌های تعرفه و ارز بر تجارت خارجی بخش صنعت در ایران بر حسب گروه‌های عمده صنعتی (ارزیابی سناریوهای کاهش تعرفه ها برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت)علی زاهدطلباندکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۴۰۰/۱۰/۲۹
بررسی اثر کیفیت نهادی بر نسبت مصرف انرژی های پاک به کثیف؛ با رویکرد رگرسیونی چندک پانل: تحلیل بین کشوریمحمدامین شجاعی نیاکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۰/۱۱/۰۶
بررسی تاثیر وضعیت بازار کار ( از جهت نرخ بیکاری و دستمزدهای نسبی) بر تقاضای آموزش عالی در ایرانمهناز قاینی سردشتکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۱۱/۱۱
تأثیر پاندمی کرونا بر تقاضای انرژی بخش صنعت ایالات متحده آمریکا (به تفکیک انرژی‌های تجدید پذیر و نفت)احمد ابراهیم کاظمکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۰/۱۱/۱۲
بررسی اثر تجارت خارجی و رشد اقتصادی برشدت فقر در مناطق شهری ایرانسلمان دهواریکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۰/۱۱/۱۷
تأثیر پاندمی کرونا بر سرایت مالی بازارهای موازی (کشورهای منتخب OECD)نور حمید دعاس الدلبوحیکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۰/۱۱/۱۸
تأثیر نااطمینانی پاندمی کرونا و قیمت نفت بر بازار سهام و طلا (مطالعه موردی: کشور آمریکا)افنان محمد عباس الوائلیکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بررسی تأثیر هزینه مسکن بر آمار ازدواج در مناطق شهری ایرانمیثم یوسفی چوبینیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی مقایسه ای تأثیر مصرف انرژی بر رفاه اقتصادی در کشور ایران و کشورهای OECDالناز طاهریانکارشناسی ارشدصباحی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی حساسیت چسبندگی قیمت در اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت مصرف کننده و مصرف در ایران با الگوی تعادل عمومی پویای تصادفیمسعود قربانیدکتری(PhD)چشمی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
تاثیر توسعه بنادر بر نابرابری درآمد شهرهای بندری ایرانساجده رحیمیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۰/۱۱/۲۷
نظریه ریسک (مخاطره) با رویکرد فقه اسلامی و نقش آن در توزیع سود بین عوامل تولیدعلی نقی قائمی نیکدکتری(PhD)رزمی۱۴۰۰/۱۱/۲۸
اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی ایران با رویکرد متن کاوی محتوا خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایهمیلاد سالمیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی رابطه ی بین نوسانات بارشی و رشد اقتصادی دراستان های ایراننگار گازرانیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
برآورد تأثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی با تأکید بر عامل حکمرانی در کشورهای منتخب به کمک مدل پانل آستانه ایسمیه میقانیدکتری(PhD)خداپرست مشهدی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی تاثیر تجارت خارجی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشور ایرانفاطمه رمضانیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۰/۱۲/۰۲
بررسی تأثیر شاخص تحریم‌ها بر درآمدهای مالیاتی درایران طی سال‌های 1360 تا 1398حسین کاظمی فریمانیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مقایسه و تحلیل اثر مقررات‌گذاری بر ریسک اعتباری در بانکداری سنتی و سایه‌ای (صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) در ایرانصاحبه مسعودیدکتری(PhD)چشمی۱۴۰۰/۱۲/۱۲
تحلیل شکاف دریافتی شاغلان بخش دولتی-خصوصی در بازار نیروی کار ایران: کاربردی از تجزیه اوکساکا و کوانتایل شرطیناهید چشمه قصابانیدکتری(PhD)ملک الساداتی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی نقش توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی در ایرانندا ریحانی محب سراجدکتری(PhD)فلاحی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
اثر مصرف انرژی‏های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیربر رشد اقتصادی و بهره‏ وری عوامل تولید در ایرانمحمد اویسیدکتری(PhD)همایونی فر۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد بانک های خصوصی -اقتصاد نوین،سامان،صادرات ایران،پارسیان،پاسارگاد،تجارت،خاورمیانه،دی،شهر،کارآفرین،ملت،پست بانک ایران-طناز مسلمکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۰/۱۲/۱۸
شناسایی محورهای توسعه استانی با تأکید بر تولید و اشتغال با استفاده از محاسبه جدول داده ـ ستانده استان خراسان شمالینسرین امیدیدکتری(PhD)قوامی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
اثر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر نفرین رفاه در کشورهای درحال‌توسعه: رویکرد رگرسیون کوانتایلعلی سرگل زاییکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۱/۰۲/۲۴
بررسی رابطه رشد اقتصادی و صنعت بیمه به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی در کشورهای منتخب منا و میزان اثرگذاری آنها بر یکدیگر(طی دوره ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷)علی طهمورث پوردکتری(PhD)هوشمند۱۴۰۱/۰۲/۲۷
بررسی تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعهحامد مرادیکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بررسی تاثیر عرضه ذخایر نفت نامتعارف آمریکا بر رفتار قیمت جهانی نفت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمعماد کاظم زادهدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی اثر تجارت خارجی بر تحرک عوامل تولیدی (بازبینی نظریه ماندل) در اقتصاد ایران با به کارگیری پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP)لادن قدرتیدکتری(PhD)کریم زاده۱۴۰۱/۰۵/۱۹
بررسی چالش ها و فرصت های عمده حوزه صادرات در اکوسیستم اقتصادی منطقه آزاد انزلی و ارائه راهکارهای مناسبابوالفضل فرخیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۵/۲۶
بررسی تأثیر ساختار ارزش افزوده بر سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های درآمدیامیرحسین دشتیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۶/۰۵
چشم انداز آتی تأثیر نااطمینانی پاندمی کرونا بر تولید کل انرژی الکتریکی در کشور آمریکاضحی جاسم قاسم الدبیسیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بررسی عوامل موثر بر باور شهروندان به فساد اقتصادی در صدور مجوزهای شهرسازی شهرداری مشهدزهرا یامیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۰۶/۱۵
بررسی ارتباط فقر و تنوع محصولات صادراتی در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1362-1398)نجمه سوری ناصریکارشناسی ارشدکریم زاده۱۴۰۱/۰۶/۱۶
ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در نیروگاه های بادی و فتوولتائیک، با توجه به قیمت های مختلف کوپن کاهش انتشار، جهت دستیابی به قیمت با صرفه و معقول در کشور ایرانرقیه ظفرزادهکارشناسی ارشدصباحی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
بررسی اندازه و ساختار سرمایه کشورها ( اعم ازسرمایه طبیعی، فیزیکی، انسانی) بر روی رشد اقتصادی طی سال‌های 1995 تا 2018سحر قلی زادهکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر مصرف و تولید انرژی تجدیدپذیر (مطالعه موردی ترکیه)عطیه عظیمیکارشناسی ارشدهوشمند۱۴۰۱/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر شوک های نااطمینانی اقتصادی بر شاخص کل بورس در ایران، با استفاده از داده های جستجوی اینترنتیحسن اکبری جهانیکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزاد سازی تجاری بر شاخص عملکرد محیط زیست(مطالعه موردی: کشورهای منتخب منا)حبیب الرحمن رحیمیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص ثبات مالی (درکشور های منتخب در حال توسعه آسیایی)نسرین الهی فرگیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تأثیر نرخ تورم بر سپرده‌های کوتاه‌مدت - مطالعه موردی: بانک سپه منطقه خراسان رضویمجید پاکزادکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۰۷/۱۶
برآورد هزینه رفاهی ناشی از بیکاری در استان های ایرانهاشم رودیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بررسی اثر باز بودن تجاری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپکوحید شیعه زاده یزدیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۱/۰۷/۲۶
تحلیل آثار شوک های سیاست مالی و پولی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از مدل‌های میانگین‌گیری بیزین و رهیافت خودگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمانمریم روحانیدکتری(PhD)هوشمند۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر سلامت روان زنان و مردان در استان‌های ایرانسمانه حجی زاده بهمدیکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۱/۰۸/۰۱
بررسی تأثیر نرخ بیکاری بر شکاف دستمزدی بخش خصوصی و دولتی در استان‌های ایرانسحر جلیلیان مهریکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۰۸/۱۰
بررسی اثرات تغییر آب و هوا بر بخش های اقتصادی ایران بر اساس سناریوهای IPCC (رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر)مصطفی عربیدکتری(PhD)لطفعلی پور۱۴۰۱/۰۸/۲۴
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مؤثر بر شاخص شدت اکولوژیکی به‌زیستن با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی آستانه‌ای بیزیزهرا روحانی نقابدکتری(PhD)ابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تاثیر کرونا (کووید19) بر قیمت نفت اوپکمیلاد حسین پورکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۱۰/۱۴
بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در شهر هراتمحمد جواد فروتنکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۱۰/۱۹
بررسی اثر توسعه بازار سهام بر اقتصاد کم کربن:نقش نوآوری تکنولوژی و انرژی تجدیدپذیر در مجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مجموعه کشورهای غیر عضو در بازه زمانی 1997-2020محمدحسین پورنظریکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر مصرف انرژی تجدید پذیر در ایرانمهشید سامیکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۱/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر آموزش و شاخص ادراک فساد بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب "منا"وحید احمد مجیدیکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی تأثیر درآمد سرانه، نابرابری درآمدی و فقر بر نرخ فرزندآوری در ایرانهانیه حسین زادهکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی تأثیر ساختار آموزش عالی بر نابرابری توزیع درآمدی در کشورفریده خانیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی نقش توسعه انسانی در تاثیر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست درکشورهای منتخبنصرالله شهیدانیکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی اثر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و نرخ ازدواج بر قیمت مسکن در مناطق شهری استا‌ن‌های منتخب ایرانمرجان قدوسیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۴۰۱/۱۱/۱۷
اثر منابع طبیعی، شهرنشینی و تخریب محیط زیست بر توسعه انسانی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021 - 2003فیروز احمد غلجاییکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
تأثیر سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منااحسان الله پاکدلکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۱۱/۱۸
بررسی تطبیقی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توزیع درآمد در استان‌های ایران با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک پانلسارا امیرحسینی دولت آبادیکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۱/۱۱/۲۴
تأثیر شاخص توسعه انسانی و خشکسالی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایرانمعصومه باقریکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تاثیر صادرات و واردات استانها بر نرخ بیکارییاسمین میربهروزیانکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپکفاطمه امانیکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر میزان شیوع ویروس کرونا -COVID-19- بر شاخص رفاه اقتصادی شهروندان مشهدسعیده حیدرزاده برزگرکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی اثر آموزش زنان بر فقر در کشورهای منتخب با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایینسیف الله سیفوریکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر امید به زندگی در اقتصاد ایرانحیدر ساکن برجیکارشناسی ارشدتحصیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر شاخص ادراک فساد درکشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین.میر محمد حارث حسینیکارشناسی ارشدرزمی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
تأثیر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای منطقه منا: کاربرد رگرسیون پنل کوانتایلزهرا ظریف سنگ اتش خبازکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۱/۱۲/۰۲
مدل‌سازی تراز تجاری ایران با استفاده از رهیافت پویایی‌شناسی سیستم در افق ۱۴۱۴مریم ترابی فردکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی آثار شیوع کووید 19 بر درآمد، بیکاری و پس انداز و ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای آن در کوتاه مدت(مطالعه موردی شهر مشهد)حسین مشک آبادی مهاجردکتری(PhD)سلیمی فر۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی تاثیر تحریم های بانک مرکزی و نفتی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی و کسری بودجه دولت در ایران در چارچوب مدل تطبیق روانه انباره (SFCM)محمدعلی مقصودپوردکتری(PhD)سلیمی فر۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی (مورد مطالعاتی کشورهای منتخب منا)سکینه اسلامی گیسکیدکتری(PhD)سلیمی فر۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی اثر استخراج بیت کوین بر کیفیت محیط زیست در منتخبی از کشورهای عمده استخراج کننده بیت کوین جهانپریسا علی زادهکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۱/۱۲/۲۲
پژوهشی پیرامون اثر درآمد سرانه و فاصله طبقاتی بر نرخ جرم در ایرانمحمدامین مشایخانکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۲/۰۴/۱۲
اعتبار رفتار راهبردی گروهی در تخصیص‌های تصادفیهما حسین زاده رنجبرکارشناسی ارشدفیضی۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بررسی رابطه ریسک تورم تغییرپذیر طی زمان و بازدهی سهام با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرففریبا عثمانیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۴۰۲/۰۵/۰۸
ارزیابی اثر متغیرهای اقتصادی، اقلیمی و هیدرولیکی بر میزان مصرف آب شرب شهری مبتنی بر سیستم استنتاج فازی -مطالعه‌ی موردی: شهر گناباد-فاطمه سید رمضانیکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۲/۰۶/۰۷
بررسی تأثیر سلامت جسمی بر ارتباط میان جمعیت نیروی کار میان سال و رشد اقتصادی در ایرانسعید رحمانیکارشناسی ارشدناجی میدانی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
اثر تغییرات اقلیم بر تقاضای برق بخش خانگی در استان مازندرانکیان تقویکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۲/۰۶/۱۹
بررسی اثر شوک سرمایه گذاری خطرپذیر بر رشد اقتصادی با رویکرد panel VAR در منتخبی از کشورهای توسعه یافتهسپهر مقصودیکارشناسی ارشداسماعیل پورمقدم۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی در منتخبی از کشور های در حال توسعهمعصومه دماوندیکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی بر کیفیت محیط‌زیست در ایرانمحمدامین میرکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مقایسه تطبیقی سیاست های صنعتی دو کشور ایران و عربستان در جهت دستیابی به پیچیدگی اقتصادیسیدمیلاد حسینیکارشناسی ارشدمهدوی عادلی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی اثرات تغییر اقلیم و پیشرفت تکنولوژی بر رشد اقتصادی در منتخبی ازکشورهای درحال توسعهگلسا عباسیکارشناسی ارشدکریم زاده۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بررسی تأثیر اشتغال در بخش خدمات بر نابرابری درآمدی در استان‌های ایرانمریم ریشه چی فیاضکارشناسی ارشدفلاحی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای آب مسکونی در استان‌های ایران: رهیافت الگوی قیمت‌گذاری بلوکیپروانه سادات طباطبائیکارشناسی ارشدملک الساداتی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
تحلیل رفتار نیروی کار با تاکید بر اضافه کاری در بازار کار ایرانسمیه سادات نقویدکتری(PhD)هوشمند۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی اثر همه‌گیری بیماریCOVID-19 بر تولید ناخالص داخلی استان‌های ایرانمصطفی سویزیکارشناسی ارشدلطفعلی پور۱۴۰۲/۰۷/۰۹
تحلیل اقتصادی آثار تحریم های مالی و نفتی بر مهاجرت نیروی کار از ایرانافسانه زارعیدکتری(PhD)فلاحی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
محاسبه شاخص ردپای اکولوژیک بر پایه ی آنتروپی شانون (مطالعه موردی: ایران، سالهای 2017-2005)اکبر باقریکارشناسی ارشدابراهیمی سالاری۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی تاثیر آزادسازی تجارت و سرمایه انسانی بر کل مصرف انرژی در ایرانمهدی مویدپورکارشناسی ارشدخداپرست مشهدی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
بررسی اثر شمول مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخبسمانه بیدختیکارشناسی ارشداسماعیل پورمقدم۱۴۰۲/۱۱/۱۶
بررسی تأثیر انواع مالیات‌ها بر رشد اقتصادی استان‌های ایرانمصطفی محمدآبادیکارشناسی ارشدچشمی۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تاثیر استفاده از انرژی های تجدید پذیر بر شاخص شادکامی در کشور های منتخب خاورمیانهرضا شیخ اسکندریکارشناسی ارشدهمایونی فر۱۴۰۲/۱۱/۲۴
تأثیر توسعه انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی: شواهدی از رویکرد رگرسیون پنل کوانتایل برای کشورهای OECDبهاره پورسلیمکارشناسی ارشداحمدی شادمهری۱۴۰۲/۱۱/۲۴
عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱الهه مختاری مسینائیکارشناسی ارشدسلیمی فر۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای منتخب عضو OECD و ه غیر OECD: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایلفاطمه سبزه کارکارشناسی ارشدصالح نیا۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر نرخ تورم بر نرخ رخداد جرایم قضایی در ایرانفاطمه انصاریکارشناسی ارشدبهنامه۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تحلیل اقتصادسیاسی الگوی تخصیص استانی بودجه عمرانی در فرایند پارلمانی ایرانفاطمه مردانیدکتری(PhD)احمدی شادمهری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تحلیل ساختار شبکه تجاری کشورهای پساشوروی در راستای ارتقای مناسبات تجاری دو یا چندجانبه با ایران: رهیافت توصیفی و مدل ERGMصالح طاهریدکتری(PhD)کریم زاده۱۴۰۲/۱۱/۳۰

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته