آیین نامه ها و فرم ها گروه مدیریت

فرم درخواست همکاری به عنوان دستیـار علمی

فرم تأیید گزارش دستیار علمی

رشته مدیریت

الف)- دوره کارشناسی:

اين رشته با سه گرايش مديريت بازرگاني، مديريت دولتي و مديريت صنعتي به منظور تربيت مديران متعهد و متخصص مورد نياز بخش دولتي و بازرگاني و صنعت كشور در اين دانشكده داير شده است. دانشجويان اين رشته با شناخت مفاهيم نظري سازمان و مديريت، آشنايي با فنون نوين امور سازمان­ ها، بعد از فراغت از تحصيل، عهده دار مشاغل سرپرستي و مديريت در جامعه مي باشند. تعداد واحدهاي درسي اين رشته در گرايش­ هاي مديريت بازرگاني و مديريت دولتي 137 واحد و در گرايش مديريت صنعتي 140 واحد است.

ب)- دوره کارشناسی ارشد:

دوره­ ي كارشناسي ارشد شامل رشته – گرايش­ هاي: مديريت صنعتي گرايش­ هاي توليد و عمليات، تحقيق در عمليات- مديريت بازرگاني گرايش­ هاي بازاريابي، مديريت استراتژيك – مديريت دولتي گرايش­ هاي مديريت تحول و توسعه­ ي منابع انساني – مديريت كسب و كار گرايش ­هاي عمليات و زنجيره­ ي تأمين، بازاريابي و مديريت امور شهري به منظور آماده ساختن دانشجويان براي تصدي مشاغل حرفه­ اي مديريت در سازمان­ هاي بازرگاني، موسسات دولتي، بخش صنعت و نيز آمادگي جهت ادامه تحصيل در دوره ­ي دكتري مديريت تدوين شده است. تعداد واحدهاي درسي اين دوره 26 واحد و 6 واحد پايان نامه مي­ باشد.

ج)- دوره دکتری:

هدف ايجاد اين دوره، تربيت متخصصان صاحب­ نظر در حوزه­ هاي نظري و كاربردي مديريت و نيز كمك به فرايند توليد علم در كشور مي باشد. اولين گروه دانشجويان، تحصيلات خود را در اين دوره از ابتداي سال تحصيلي 88-87 شروع نمودند. مقطع دكتري اين رشته شامل رشته -گرايش ­هاي: مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني، مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني، مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي ، مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار هوشمند، مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات و مديريت صنعتي گرايش مديريت سيستم ها مي باشد.

 

آذر کفاش پور

سمت : مدیر گروه

تحصيلات : دکتری مدیریت

تلفن: 38806347

وبگاه شخصی: kafashpor.profcms.um.ac.irآذر كفاش پور استاد تمام گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ایران در رشته مدیریت بازرگاني می باشد. حوزه های مورد علاقه پژوهشی او "مديريت استراتژيك" و "بازاريابي استراتژِيك" ، "برندينگ" ، "مديريت بازاريابي" و " استراتژي منابع انساني پيشرفته" ، و "برنامه ریزی نیروی انسانی" است. در حال حاضر ايشان مدير گروه مديريت دانشكده مي باشد و سردبير مجله بين المللي "مديريت، حسابداري و اقتصاد" و سردبير نشريه "مديريت كسب و كار و كارآفريني" و نشريه " مطالعات رفتار مصرف كننده " بوده و عضو هيات تحريريه نشريات " مديريت و چشم انداز آموزش " و "مديريت و راهبردهاي عملياتي " و "تحقيقات نوين در بازاريابي " مي باشند. همچنين تاليف 4 كتاب و ترجمه دو كتاب بعلاوه 137 مورد مقاله در مجلات علمي پژوهشي و همايش داشته و حدود 99 راهنمايي پايان نامه و رساله را در سالهاي اخير داشته اند و ايشان عضو "انجمن علمي بازاريابي ايران" و "رئيس انجمن كسب و كار ايران در خراسان رضوي" مي باشند.

 

Azar Kaffashpoor Professor, Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email:
Scopus
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0003-3539-855X
Web of Science Researcher ID
D-3275-2018
Google scholar
https://scholar.google.com/citations?user=YdIpwYgAAAAJ&hl=en&o

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته