عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
رابطه بین مصرف انرژی های نو و تولید ناخالص داخلی در شمال اروپاانرژی نو ، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلیمهدی بهنامهتوسعه ای-
بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDLحساب جاری، اثر HLM، رابطه مبادله، ARDLحسن تحصیلیکاربردی-
تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایرانمانده های حقیقی پول، الگوی سیدراسکی، مصرف سرانه، نرخ تورم، تابع هامیلتونمصطفی کریم زادهکاربردی-
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی و صنعت بانکداری اسلامیسرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، بانکداری اسلامیمهدی بهنامه,سیدمهدی مصطفوی ترقیکاربردی-

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته