رشته حسابداری

الف)- دوره کارشناسی:

رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور در امر برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده است. نیاز گسترده کشور به منابع مالی، کارشناسان حسابداری و حسابرسی، اهمیت کنترل دقیق و مضاعف تأمین اطلاعات مالی صحیح و به موقع و قابل اتکاء برای تصمیم گیری ها و نیز طراحی و اجرای الگوهای پیشرفته  حسابداری، از جمله دلایل تاسیس این رشته  است. تعداد واحد درسی این دوره 134 واحد است .

 

ب)- دوره کارشناسی ارشد:

با هدف ارتقای سطح دانش مالی و حسابداری جامعه و تربیت پژوهشگران مالی و مدرسین مراکز آموش عالی در مقطع کاردانی و کارشناسی و نیز تربیت نیروی انسانی توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت مالی و مدیران ارشد حسابداری و مشاوران مالی توانمند برای کمک به تصمیم سازی های صحیح مالی و اقتصادی دایر شده است. در طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس دانشجویان با نظریات و دیدگاه های مختلف و جدیدترین تحقیقات مرتبط با آن درس در سطح بین المللی آشنا شوند. تعداد واحدهای درسی این دوره 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه می باشد.
اين گروه ، دو دوره كارشناسي ارشد حسابداري و حسابرسي را برگزار مي كند كه هدف از تاسيس آنها ارتقاي سطح دانش مالي و حسابداري و حسابرسي جامعه و تربيت پژوهشگران مالي و مدرسين مراكز آموزش عالي در مقطع كارداني و كارشناسي و نيز تربيت نيروي انساني توانمند براي برعهده گرفتن وظيفه مديريت مالي و مديران ارشد حسابداري و حسابرسي و مشاوران مالي توانمند براي كمك به تصميم سازي هاي صحيح مالي و اقتصادي داير شده است.

 

ج)- دوره دکتری:

هدف ایجاد این دوره، تربیت متخصصان صاحب نظر در حوزه های نظری و کاربردی حسابداری و نیز کمک به فرایند تولید علم در کشور بوده است. با کسب مجوز پذیرش دانشجو در این مقطع از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اولین گروه دانشجویان، تحصیلات خود را در این دوره از ابتدای سال تحصیلی 93-92 شروع نموده اند.

مهدی مرادی

سمت :  مدیر گروه

تحصيلات : دکتری حسابداری

تلفن: 38805325

وبگاه شخصی: prof.um.ac.ir/mhd_moradi

 

علي سعيدی ولاشانی

سمت :  عضو افتخاري گروه حسابداري

تحصيلات : دکتری حسابداری

عضو هيات علمي دانشگاه University of Minnesota Crookston

وبگاه شخصی: https://crk.umn.edu/profiles/ali-saeedi

sadiali 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته