مهدی بهنامه

دکتر مهدی بهنامه

دانشیار، گروه اقتصاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتری Ph.D علوم اقتصادی(اقتصاد صنعتی)، دانشگاه سوربن، فرانسه، ۱۳۸۸
تخصص و علاقه مندی
  • اقتصاد انرژی
  • اقتصاد خرد
  • اقتصاد مالی

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته