فریبرز رحیم نیا

دکتر فریبرز رحیم نیا

استاد، گروه مدیریت
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتری Ph.D مدیریت(مدیریت استراتژیک)، دانشگاه سالفورد، انگلستان، ۱۳۸۵
تخصص و علاقه مندی
  • مدیریت تغییر و بهبود سازمانی
  • مدیریت استراتژیک
  • مدیریت تحول سازمانی

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
بیش از 9000 دانش آموخته