طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط وجود هم‌زمان عدم قطعیت‌های عملیاتی و اختلال از دیدگاه تاب‌آوری و پایداری (مورد مطالعه: شبکه زنجیره تأمین بنزین خودرو ایران)

 

ارائه کننده :  سید محمّد خلیلی

 

اساتید راهنما : دکتر  عليرضا پويا

دکتر مصطفي كاظمي

 

استاد مشاور : دکتر اميرمحمّد فكورثقيه

 

اساتید داور : دکتر بابك رضايي خبوشان

دکتر اميد سليماني فرد

دكتر  فرزاد دهقانيان

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی: دکتر  غلامرضا ملك زاده

 

زمان: ساعت 8  روز  شنبه 1401/12/06

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته