تاثیر هوشمندسازی و تاب­آوری شهری بر کیفیت زندگی شهری با نقش میانجی توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه : منطقه 8 شهر مشهد)

 

ارائه کننده :   سيدحسن ثاقبي

 

استاد راهنما : دکتر  اميرمحمّد فكورثقيه

 

استاد مشاور : دکتر  اميدعلي خوارزمي

 

اساتید داور : دکتر محمّد مهرآيين

دکتر   روح اله باقري

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی: دکتر روح اله باقري

 

زمان: ساعت 12روز  سه شنبه 1401/12/02

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته