طراحی مدل DEA شبکه ای پویا با روابط بازگشتی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان با شاخص مالم کوئیست مورد مطالعه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

ارائه کننده :  زهرا آقاسي زاده

 

اساتید راهنما : دکتر  عليرضا پويا

دکتر ناصر مطهري فريماني

 

استاد مشاور : دکتر  علي وفايي نجار

 

اساتید داور : دکتر اميد سليماني فرد

دکتر مصطفي كاظمي

دكتر  زهرا ناجي عظيمي

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی: دکتر يعقوب مهارتي

 

زمان: ساعت 8  روز  سه شنبه 1401/12/02

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته