طراحی و تبیین مدل جامع تصمیم­ گیری داده محور در مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل منابع انسانی

 

ارائه کننده :  اكرم قزل باش

 

استاد راهنما : دکتر  علي شيرازي

 

استاد مشاور : دکتر   عليرضا پويا

 

اساتید داور : دکتر  بهروز دري

دکتر  مصطفي كاظمي

دكتر يعقوب مهارتي

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی: دکتر  عليرضا حداديان

 

زمان: ساعت  12 روز  سه شنبه 1401/12/09

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته