بررسي تأثير عناصر سازماني بر اثر بخشي حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي

ارائه کننده :    زهرا رستمی


استاد راهنما :دکتر  محمدعلی باقرپورولاشانی


استاد مشاور : دکتر مهدی صالحیاساتید داور : دکتر مهدی مرادی
دکتر محمدرضا عباس زاده

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا عباس زاده

 

زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه 03 /1401/12

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته