بررسي ارتباط بين نوسان پذيري سود و به هنگام بودن گزارش حسابرسي با نقش تعديلي ويژگي هاي كميته حسابرسي

 

ارائه کننده :    فاطمه فلاح

 


استاد راهنما :دکتر  مهدی مرادی

 


استاد مشاور : دکتر مهدی صالحیاساتید داور : دکتر محمود لاری دشت بیاض
دکتر محمدجواد ساعی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدجواد ساعی

 

زمان: ساعت 12 روز یکشنبه 07 /1401/12

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته