ارائه کننده: یوسف ریاض محمود

 

اساتید راهنما: دکتر یعقوب مهارتی

       دکتر  محمدمهدی فراحی

 

استاد مشاور: دکتر  علیرضا خوراکیان

 

اساتید داور: دکتر  کمالیان

 

دکتر آذر کفاش پور

 

دکتر  غلامرضا ملک زاده

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی: دکتر  مجتبی پورسلیمی

 

زمان : یکشنبه 1401/12/07- ساعت 10

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته