(بررسي افشاي مسئوليت اجتماعي در پنج كشور عربي خاورميانه و بررسي آن بر عملكرد:آزمون ظرفيت نفوذ ذي نفعان و مالكيت خانوادگي)

 

ارائه کننده :   ابتهال حسین

 

استاد راهنما : دکتر  رضا حصارزاده

 

استاد مشاور : دکتر  فرزانه نصیرزاده

 

اساتید داور : دکتر محمدرضا عباس زاده

دکتر  مهدی صالحی

دكتر  محمود موسوی شیری

 

نماینده ی تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدجواد ساعی

 

زمان: ساعت 12روز  یک شنبه 1401/12/07

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته