بررسی اثر استخراج بیت کوین بر کیفیت محیط زیست کشورهای عمده استخراج کننده بیت کوین

 

ارائه کننده :   پریسا علیزاده


استاد راهنما :دکتر  تقی ابراهیمی سالاری


استاد مشاور : دکتر هادی اسماعیل پور مقدماساتید داور : دکتر مصطفی کریم زاده
دکتر علی چشمی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی چشمی

زمان: ساعت 12روز دوشنبه 123/1401/12

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته