اعتبار تجاري و چسبندگي هزينه ها

 

ارائه کننده :    حسین عبدی

 


استاد راهنما :دکتر  فرزانه نصیرزاده

 


استاد مشاور : دکتر رضا حصارزادهاساتید داور : دکتر بهزاد کاردان
دکتر  محمدرضا عباس زاده

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا عباس زاده

 

زمان: ساعت 13 روز سه شنبه 19 /1402/02

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته