بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی پویا (مورد مطالعه: شرکت‌های شهرک صنعتی توس مشهد)

 

ارائه کننده :  مصطفی محمدحسین الفلفلی

 


استاد راهنما : دکتر علیرضا حدادیان

 


استاد مشاور : دکتر روح اله باقریاساتید داور : دکتر  آذر کفاش پور
دکتر  مجتبی پورسلیمی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر  مجتبی پورسلیمی

 

زمان: ساعت 12 روز شنبه 06 /1402/03

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته