بررسی تأثیر ناامنی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی تعارض کار و خانواده و فرسودگی شغلی

(مورد مطالعه: دانشگاه‌های خصوصی هرات)

 

ارائه کننده : لیدا محتسب زاده


استاد راهنما : دکتر قاسم اسلامی


استاد مشاور : دکتر روح اله باقریاساتید داور : دکتر علی شیرازی
دکتر   محمّدمهدی فراحی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر  محمّدمهدی فراحی

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 02 /1402/03

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته