بررسي اثر عدم اطمينان اقتصادي بر ارزش شركت و اعتبار تجاري

 

ارائه کننده :    ساجده سلطانی


استاد راهنما :دکتر مهدی مرادی


استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامهاساتید داور : دکتر بهزاد کاردان
دکتر  محمدرضا عباس زاده

 

نماینده تحصیلات تکمیلی : دکتر محمدرضا عباس زاده

زمان : ساعت 12 روز سه شنبه 02 /1402/03

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته