بررسي تاثيراستراتژی بازاریابی زيست محیطی درک شده بر ارزش ویژه برند به واسطه ي رفتار شهروندی مشتری و نقش تعديل گري آشنايي با برند

(مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه هاي محصولات ارگانيك در شهر مشهد)

 

ارائه کننده :   نسیم کریمی


استاد راهنما :دکتر  فریبرز رحیم نیا


استاد مشاور : دکتر آذر کفاش پوراساتید داور : دکتر علیرضا حدادیان
دکتر مجتبی پورسلیمی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر  مجتبی پورسلیمی

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 16 /1402/03

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته