بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری تحول‌آفرین بر رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: شرکت‌های خصوصی گردشگری در ولایت هرات)

ارائه کننده :   بصیر احمد محمودی

 


استاد راهنما :دکتر  محمد مهرآیین

 


استاد مشاور : دکتر قاسم اسلامی

 اساتید داور : دکتر  فریبرز رحیم نیا
دکتر امیرمحمد فکورثقیه

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر  امیرمحمد فکورثقیه

 

زمان: ساعت 12 روز دوشنبه 1402/03/22

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته