بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی مشارکتِ کاری و معنی ­دار بودن کار و نقش تعدیل­ کننده­ ی مبادله­ ی رهبر - عضو (مورد مطالعه: دانشگاه کوفه)

 

ارائه کننده :   محمّدعباس جدوع  المسلماوی  


استاد راهنما :دکتر  قاسم اسلامی

استاد مشاور : دکتر  یعقوب مهارتی


اساتید داور : دکتر غلامرضا ملک زاده
دکتر محمّدمهدی فراحی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمّدمهدی فراحی

 

زمان: ساعت  10 روز   شنبه    26 /1402/12

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته