ارائه کننده:             نسترن گلدانی

استاد راهنما:                  دکتر  مصطفی کاظمی

 

اساتید مشاور:                 دکتر  زهرا ناجی عظیمی

دکتر حسین علی دادی

                                      

                                     

نماینده­ ی تحصیلات تکمیلی :                دکتر  امیرمحمّد فکرثقیه

 

 

زمان: ساعت  10 روز  یکشنبه 1402/12/27

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته