ارائه کننده : میثم طاهریان


         اساتید راهنما: دکتر مسعود خداپرست

                                                             دکتر مسعود همایونی فر 

    

   اساتید داور: دکتر جعفرخیرخواهان

              دکتر احمد سیفی

             دکتر علی چشمی


                 نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سید سعید ملک الساداتی

 

                   زمان: ساعت  11/30 روز سه شنبه  1403/2/11- کلاس 111

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته