ارائه کننده: اسماعیل لقمانی دوین

 

       اساتید راهنما: دکتر محمد طاهر احمدی

                       دکتر محمد هوشمند

 

           استاد مشاور:  دکتر محمد حسین مهدوی 

 

                                                                             اساتید داور: دکتر علی چشمی

                                  دکتر سید سعید ملک الساداتی

                دکتر عباس خندان

  

                 نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فرزانه احمدیان

 

                   زمان: ساعت  14 روز چهارشنبه  1403/2/19- کلاس 114

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته