ارائه کننده: محمد حسیب حزین یار

 

     استاد راهنما: دکتر یعقوب مهارتی


    استاد مشاور: دکتر آذر کفاش پور

 

    استاد داور: دکتر علیرضا حدادیان

                             

     نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مجتبی پور سلیمی

 

      زمان: ساعت 12 روز یکشنبه  1403/3/13- کلاس 202

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته