اساتید داور: دکتر بهروز دری
 
                                                     دکتر علیرضا پویا
 
                                                     دکتر زهرا ناجی عظیمی
 

                    نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد مهر آیین

 

                      زمان: ساعت 10 روز شنبه  1403/2/29- کلاس 114

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته