ارائه کننده: وحیده بافندگان امروزی

 

     استاد راهنما: دکتر مصطفی کاظمی

                     

           اساتید مشاور: دکتر مهدی دوست پرست

                   دکتر علیرضا پویا

 

اساتید داور: دکتر فرهاد کلاهان

                    دکتر محمد مهرآیین

                          دکتر امیرمحمد فکور ثقیه

  

            نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علیرضا حدادیان

 

                   زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 1403/3/1- کلاس 114

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته