ارائه کننده: نسترن گلدانی

 

     استاد راهنما: دکتر مصطفی کاظمی

                     

           اساتید مشاور: دکتر زهرا ناجی عظیمی

                           دکتر حسین علیدادی

 

اساتید داور: دکتر علیرضا پویا

                              دکتر ناصر مطهری فریمانی

                    دکتر اصغر نجف پور

  

            نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر امیر محمد فکور ثقیه

 

                زمان: ساعت 12 روز یکشنبه  1403/3/6- کلاس 111

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته