ارائه کننده: فاطمه بیگی نصر آبادی

 

     اساتید راهنما: دکتر محمد مهدی فراحی

        دکتر علیرضا خوراکیان

 

          استاد مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا

 

  اساتید داور: دکتر آذر کفاش پور

        دکتر علی شیرازی

       دکتر امین رضا کمالیان

                             

     نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر قاسم اسلامی

 

      زمان: ساعت 12 روز دوشنبه 1403/4/11- کلاس 111

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته