ارائه کننده: فرهاد نسیم طوسی

 

     اساتید راهنما: دکتر محمد حسین ودیعی

 

          استاد مشاور: دکتر رضا حصارزاده

 

  اساتید داور: دکتر مهدی مرادی

        دکتر محمد جواد ساعی

       دکتر امید پورحیدری

                             

     نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی صالحی

 

      زمان: ساعت 12/30 روز دوشنبه 1403/4/4- کلاس 111

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته