ارائه کننده: حسین ندیمی

 

     استاد راهنما: دکتر بهزاد کاردان

 

    استاد مشاور: دکتر رضا حصارزاده

 

    استاد داور: دکتر فرزانه نصیرزاده

      دکتر محمدرضا عباس زاده

                             

     نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فرزانه نصیرزاده

 

      زمان: ساعت 9 روز سه شنبه 1403/4/12- کلاس 111

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته