با توجه به تفكيك شدن ارزشيابي دروس عملي (تربيت بدني ) و آزمايشگاهي ​از ساير دروس، به استحضار مي رساند بازه ارزشيابي دروس مذكور از 25  آذر ماه تا 2 دي ماه مي باشد.

اطلاعیه3

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته