به اطلاع می رساند به منظور همراهی با اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی جهت بهره مندی بیشتر از فیوضات شب قدر، کلاس های صبح روز دوشنبه مورخ 1402/01/21 با یک ساعت تاخیر از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته